ShareFile-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor ShareFile

Voordat u SSO kunt configureren, moet u een ShareFile®-subdomein hebben. Het subdomein voor uw bedrijf is bijvoorbeeld https://uwbedrijf.sharefile.com. Als u geen ShareFile-subdomein heeft, neemt u contact op met ShareFile Support voor hulp.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek ShareFile in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.  
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.
 1. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 1. Klik op Volgende.
 2. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de waarden van de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {subdomain} door uw ShareFile-subdomein.
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: ShareFile instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in op uw ShareFile-account.

 2. Ga naar Settings (Instellingen) en dan Admin Setting (Beheerdersinstellingen) en dan Security (Beveiliging) en dan Login & Security Policy (Beleid voor inloggen en beveiliging).

 3. Scroll naar het gedeelte Single Sign-on/SAML 2.0 Configuration (Configuratie van Single sign-on/SAML 2.0) en voer de volgende gegevens in:

  1. Enable SAML (SAML inschakelen): selecteer Yes (Ja).

  2. Your Issuer/EntityID (Uw uitgevers-/entiteits-ID): voer de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

  3. X.509 Certificate (X.509-certificaat): klik op Change (Wijzigen) en kopieer en plak hier de inhoud van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.

  4. Login URL (Inlog-URL): voer de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 4. Klik op Save (Opslaan).

Stap 3: De ShareFile-app inschakelen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer ShareFile.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u wilt dat instellingen gelden voor alle organisatie-eenheden, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan

 6. Ga als volgt te werk om instellingen toe te passen op individuele organisatie-eenheden: 

  • Selecteer links de organisatie-eenheid met de gebruikers voor wie u instellingen wilt wijzigen.
  • Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld om de instelling te wijzigen.
  • Klik op Overschrijven om de instelling hetzelfde te houden, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid.
  • Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw ShareFile-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga in een nieuw incognito browservenster naar https://uwbedrijf.sharefile.com. 
 2. Klik op Sign in (Inloggen).
  Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar ShareFile.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?