Använd Chrome-enheter i nytt syfte eller ta dem ur bruk

Avregistrera eller inaktivera en enhet

För administratörer som hanterar Chrome-enheter för företag eller skolor.

Om du har Chrome-enheter som inte längre används i organisationen bör du avregistrera dem så att du inte hanterar dem längre. Avregistreringen av enheten tar bort alla policyer som fanns på enheten samt skrivare på enhetsnivå och möjligheten att använda enheten som en kiosk.

Om en användare blir av med sin enhet eller om den blir stulen ska du inaktivera den så att ingen annan kan använda den.

Avregistrera en enhet i följande situationer

 • Du har enheter med tvångsregistrering som du inte längre vill hantera.
 • Du måste uppgradera eller ersätta en enhet med en nyare modell.
 • Du säljer eller skänker bort en enhet eller tar bort den permanent från organisationen.
 • Du har en defekt enhet som du returnerar eller reparerar.

Vid byten till samma modell kan uppgraderingar som är kopplade till en avregistrerad fristående enhet användas för att registrera andra fristående enheter som följer Chrome-licenspolicyerna.Chromebook Enterprise-enheter har en integrerad evig uppgradering som inte kan överföras till en annan enhet.

Obs! Om du avregistrerar den enda Chromebook Enterprise-enheten i organisationen och inte har några andra uppgraderingar, till exempel Chrome Enterprise-uppgradering eller Chrome Education-uppgradering, tas dina konfigurerade inställningar och hanterade enheter bort från systemet efter 90 dagar.

Avregistrering eller återregistrering av en enhet

Avregistrera en enhet

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheterföljt avChrome-enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Högst upp använder du filtret för att välja aktuell status för den enhet du vill avregistrera. Visa vyn Enhetsstatus på administratörskonsolen om du vill ha mer information.
 4. Till vänster väljer du den organisationsenhet som du vill konfigurera inställningar för.
  Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation. Inledningsvis ärver en organisationsenhet inställningarna från sin överordnade.
 5. Markera rutan bredvid enheten du vill avregistrera.
  Obs! Om du avregistrerar flera enheter av olika skäl ska du avregistrera dem i grupper, beroende på skälet.
 6. Överst klickar du på Avregistrera markerade objekt Radera.
 7. Markera rutan för att bekräfta att du förstår åtgärderna för att återregistrera en enhet.
 8. Välj skälet till avregistreringen. Mer information om riktlinjer finns i tabellen nedan.
 9. Klicka på Avregistrera.
 10. (Valfritt) Om du vill ta bort enhetshantering helt rensar du enheten.

Obs! Avregistrerade enheter finns kvar i organisationen även om du inte hanterar dem längre.

Scenario Skäl för avadministration som ska väljas
Du har ett returmaterialgodkännande och ersättningsenheten är av samma modell som den ursprungliga (defekta) enheten. Byte mot samma modell
Du byter ut en trasig enhet som omfattas av garanti från samma tillverkare (exempelvis ett returmanterialgodkännande för specialfall). Byte mot samma modell
Du uppgraderar eller ersätter enheten mot en nyare modell av samma enhet. Byte mot annan modell
Du återförsäljer, skänker bort eller tar permanent enheten ur användning. Tas bort från de registrerade enheterna

Rensa och återregistrera en enhet

Om du får tillbaka en reparerad enhet eller av misstag avregistrerar en, kan du rensa och återregistrera den för en annan användare som är behörig. Se till att du har en tillgänglig uppgradering för användaren innan du registrerar enheten igen.

 1. Rensa enheten.
 2. Registrera enheten manuellt.

Inaktivera en enhet i de här situationerna

 • En enhet har kommit bort eller blivit stulen.

Beroende på vilken uppgradering som är kopplad till enheten kan du kanske använda den för att registrera en annan enhet på samma domän eller återregistrera en Chromebook Enterprise-enhet på en annan domän. Mer information om uppgraderingar finns i Beställningsalternativ för Chrome Enterprise.

Viktigt! Enheter i organisationen inaktiveras kanske inte korrekt om inte tvingad återregistrering har aktiverats.

Inaktivera eller återaktivera en enhet

Inaktivera en enhet

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheterföljt avChrome-enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Högst upp använder du filtret för att välja aktuell status för den enhet som du vill inaktivera. Visa vyn Enhetsstatus på administratörskonsolen om du vill ha mer information.
 4. Till vänster väljer du den organisationsenhet som du vill konfigurera inställningar för.
  Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation. Inledningsvis ärver en organisationsenhet inställningarna från sin överordnade.
 5. Markera rutan bredvid enheten du vill inaktivera.
 6. Högst upp klickar du på Inaktivera valda enheter Disable devices.
 7. (Valfritt) Ange det meddelande du vill visa på den låsta skärmen.
  Obs! Vi rekommenderar att du inkluderar en returadress och ett kontaktnummer i ditt meddelande. Du kan redigera meddelandet på enhetens inställningssida för enhetens organisationsenhet.
 8. Klicka på Inaktivera.

Återaktivera en enhet

Om du av misstag inaktiverar en enhet eller hittar en enhet som kommit bort kan du återaktivera den.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheterföljt avChrome-enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Högst upp använder du filtret för att lista inaktiverade enheter. Visa vyn Enhetsstatus på administratörskonsolen om du vill ha mer information.
 4. Till vänster väljer du den organisationsenhet som du vill konfigurera inställningar för.
  Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation. Inledningsvis ärver en organisationsenhet inställningarna från sin överordnade.
 5. Markera rutan bredvid enheten du vill återaktivera.
 6. Högst upp klickar du på Återaktivera valda enheter Re-enable devices.
 7. Bekräfta genom att klicka på Aktivera.

Visning av enhetsstatus på administratörskonsolen

Status Enheter har Direkta åtgärder som du kan utföra från statusvyn
Administrerats Registrerats Avregistrera eller inaktivera. (Detaljerad information ovan)
Avregistrerad Avregistrerats Ingen direkt åtgärd. Se informationen ovan för att rensa och återregistrera.
Inaktiverad Inaktiverats Återaktivera eller avregistrera. (Detaljerad information ovan)
Avstängd Registrerats korrekt, men prenumerationen har löpt ut Avregistrera.
Alla Registrerats, avvisats eller inaktiverats Ingen direkt åtgärd.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?