Använda Chromebooks vid prov

Elev som gör ett prov på en Chromebook

Med Chromebooks får du en säker plattform där du kan administrera prov för eleverna. När enheterna har konfigurerats på rätt sätt uppfyller de kraven för bedömningar av studenter enligt standarden för grund- och gymnasieskolor. Med Chromebooks kan du inaktivera elevernas tillgång till internet under pågående prov. Du kan dessutom inaktivera externt lagringsutrymme och möjligheten att ta skärmdumpar och göra utskrifter.

Både Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) och Smarter Balanced Assessment Consortium har verifierat att Chromebook-enheter uppfyller kraven på maskinvara och operativsystem för prov online.

Konfiguration

Du kan anordna prov på Chromebooks på tre sätt:

 • Scenario 1: Provet levereras på Chromebooks som är konfigurerade som ”Kiosk med en app”. Med den här metoden skapar provleverantören provet en Chrome-kioskapp och provappen körs i helskärmsläge.
 • Scenario 2: En provleverantör skapar en ny domän specifikt för provet och eleven gör provet via kontot från leverantören.
 • Scenario 3: En skola levererar provet via hanterade gästsessioner.

Innan du börjar:

 1. Skaffa Chrome-hantering för alla Chrome-enheter.
 2. Registrera samtliga enheter på skolans domän.

I varje metod kan administratören konfigurera enheten för säkra prov.

Scenario 1: Skolan konfigurerar Chromebook för att köras som en kiosk med en app där provappen körs

Krav: Provappen måste finnas som en kioskapp i Chrome. Läs mer i Skapa en kioskapp i Chrome.
 1. Logga in på administratörskonsolen.
 2. Öppna Enhetshantering > Chrome-hantering > Enhetsinställningar > Kioskappar. Klicka på Hantera kioskappar.
 3. I dialogrutan som öppnas väljer du provkioskappen du vill använda. Du kan söka efter den på Chrome Web Store eller manuellt installera det om du har app-id och webbadress genom att välja Ange en anpassad app .
 4. På sidan Enhetsinställningar väljer du sedan appen under Kioskinställningar > Inställningar > Starta kioskapp automatiskt.
 5. Se till att de enheter du vill administrera provet med ligger under den organisationsenhet du väljer för kioskappen.

Inställning för automatisk start av en kioskapp

 • Om Starta kioskapp automatiskt inte har konfigurerats ser eleven en meny med kioskappar i systemfältet på inloggningsskärmen. Eleven måste välja lämplig kioskapp för att kunna starta provet. När provet är klart kan eleven lämna kioskappen och logga in igen på en användarsession.
 • Om Starta kioskapp automatiskt har konfigurerats laddas kioskappen direkt när enheten startas nästa gång.

Om du vill ha hjälp med att göra kioskinställningar läser du Hantera enhetsinställningar.

Scenario 2: Testleverantören konfigurerar studentkonton för prov

Steg för leverantören:

 1. Testleverantören skapar en separat domän. Denna ägs av leverantören.
 2. Leverantören skapar elevkonton.
 3. Ange följande på administratörskonsolen under Enhetshantering > Chrome-hantering > Inställningar för användare och webbläsare:
  Inställning Så här konfigurerar du
  Tillåtna appar och tillägg Under Tillåtna appar och tillägg väljer du Blockera alla appar och tillägg utom de som jag tillåter.
  Inkognitoläge Välj Tillåt inkognitoläge.
  Skärmdump Välj Inaktivera skärmdump.
  Blockering av webbadresser Skapa en svart lista för webbadresser för att blockera alla webbadresser med ett jokertecken (*). Och ange ett undantag från den svarta listan för webbadresser för provets webbadress och andra verktyg som eleven får lov att använda. Läs mer.
  Skrivs ut Välj Inaktivera utskrift.
  Externa lagringsenheter Välj Tillåt inte externa lagringsenheter.

  Läs Chrome-policyer för användare för mer information om varje inställning.

Steg för skolans IT-administratör:

 1. Logga in på skolans administratörskonsol som används för att hantera elevernas Chromebooks.
 2. Öppna Enhetshantering > Chrome-hantering > Enhetsinställningar och välj den organisationsenhet som elevernas enheter finns i.
 3. Under Användardata väljer du Radera alla lokala användaruppgifter och raderar elevens data från enheten när han eller hon loggar ut. Detta rekommenderas för konton som har skapats inför prov och andra tester.
 4. (Valfritt steg) Under Inloggningsbegränsning anger du ”*@assessmentdomain.com” för att begränsa inloggning till en lista med användare. Det begränsar vilka som kan logga in på enheten till endast de som finns på domänen för provet. Läs mer.

Steg för eleven:

 1. Logga in på Chromebook med hjälp av de uppgifter som tillhandahålls av leverantören.
 2. Gör provet.
 3. Logga ut när provet är klart. När du loggar ut rensas enheten.

Mer säkerhetsinformation:

Förutom de hanteringsfunktioner i Chrome som anges ovan kan en del leverantörer även välja att lägga till ytterligare kontroller med hjälp av sina egna Chrome-tillägg. Det kan röra sig om verktyg för att verifiera vem som har loggat in på en enhet och andra typer av rapportering.

Scenario 3: Skolan konfigurerar hanterade gästsessioner med elevenheter

För detta krävs att skolan har Chrome-enheter registrerade på sin domän.

 1. PÅ administratörskonsolen gör eleverna provet i sin egen organisationsenhet (OE).
 2. Konfigurera en elevs enhet för hanterade gästsessioner genom att placera den i OE för hanterade gästsessioner (se steg 6 i hjälpen för hanterad gästsession).
 3. Under Enhetshantering > Chrome-hantering > Inställningar för hanterad gästsession anger du följande:
  Inställning Så här konfigurerar du
  Maximal sessionslängd för användare Ställ in Maximal sessionslängd för användare på den tid du tillåter för provet. Denna inställning är frivillig eftersom provets tid i många fall bevakas av en person i provlokalen.
  Logga ut vid inaktivitet efter Ändra tiden för Logga ut vid inaktivitet efter till minst 15 minuter, eftersom standard är inställd på 5 minuter.
  Tillåtna appar och tillägg Under Tillåtna appar och tillägg väljer du Blockera alla appar och tillägg utom de som jag tillåter.
  Inkognitoläge Välj Tillåt inkognitoläge.
  Skärmdump Välj Inaktivera skärmdump.
  Blockering av webbadresser Skapa en svart lista för webbadresser för att blockera alla webbadresser med ett jokertecken (*). Och ange ett undantag från den svarta listan för webbadresser för provets webbadress och andra verktyg som eleven får lov att använda. Läs mer.
  Skrivs ut Välj Inaktivera utskrift.
  Externa lagringsenheter Välj Tillåt inte externa lagringsenheter.

  Mer information om varje inställning finns i Enheter för hanterad gästsession och Chrome-policyer för användare.

 4. Ange provets webbadress på den svarta listan över webbadresser under Chrome-hantering > Inställningar för användare och webbläsare för organisationsenheten som elevens vanliga konto tillhör.
 5. Låt eleverna logga in på den hanterade gästsessionen för att göra provet.
 6. När eleven är klar med provet och avslutar den hanterade gästsessionen rensas sessionen från enheten.

Resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?