Använda Chromebook vid tentor och prov

En Chromebook kan konfigureras som en låst dator och användas vid prov och tentor för studenter. En Chromebook kan användas till en mängd olika tester och prov från olika leverantörer. På Chromebook kan du inaktivera elevernas tillgång till internet under pågående prov eller tenta. Du kan dessutom inaktivera extern förvaring och möjligheten att ta skärmdumpar och göra utskrifter.

Med Chrome-enheter får du en säker plattform där du kan administrera tentor och tester för eleverna. När enheterna har konfigurerats på rätt sätt uppfyller de kraven för bedömningar av studenter enligt K-12-standarden. I februari 2013 användes Chromebook-enheter i pilottest utvecklade av American Institute of Research och Smarter Balanced Assessment Consortium. Testerna gav goda resultat. Läs mer.

Konfigurering

Du kan anordna prov på Chromebook-enheter på tre sätt:

 • Scenario 1: Provet görs på Chromebook-enheter som konfigurerats för Offentlig miljö för en app. Med den här metoden skapar leverantören provet som en Chrome-app för offentlig miljö. Provappen körs sedan i låst helskärmsläge.
 • Scenario 2: Leverantören konfigurerar en ny domän speciellt för provet och eleverna gör provet med konton som leverantören tillhandahåller.
 • Scenario 3: Skolan ger provet via offentliga sessioner.

Innan du börjar

 1. Skaffa Chrome-hantering för varje Chrome-enhet.
 2. Registrera varje enhet i skolans domän.

Oavsett vilken metod du väljer kan administratören låsa enheten så att det går att genomföra säkra prov och tentor.

Scenario 1: Varje Chromebook konfigureras av skolan så att den körs i läget Offentlig miljö för en app

Krav: Provappen måste finnas som en Chrome-app för offentlig miljö.
 1. Öppna Chrome-hantering > Enhetsinställningar > Inställningar för offentlig miljö > Offentlig miljö för en app och markera Tillåt offentlig miljö för en app för enheter i den valda organisationsenheten.
 2. Klicka på Hantera appar för offentlig miljö. I dialogrutan som öppnas väljer du provappen du vill använda. Du kan söka efter den i Chrome Web Store eller installera den manuellt om du har appens id och webbadress genom att välja Ange en anpassad app.
 3. Kontrollera att eleverna som ska göra provet tillhör den organisationsenhet som du väljer för appen för offentlig miljö.
 4. När eleven loggar ut och loggar in igen startas Chromebook i helskärmsläge för offentlig miljö. Miljön blir då låst så att eleven inte kan ta skärmdumpar eller öppna andra webbplatser än dem som angetts i appen.

Om du vill ha hjälp med att konfigurera inställningarna för offentlig miljö läser du Hantera enhetsinställningar.

Scenario 2: Leverantören konfigurerar elevkonton för provet

Steg för leverantören:

 1. Testleverantören skapar en separat domän. Denna ägs av leverantören.
 2. Leverantören skapar elevkonton.
 3. Under Chrome-hantering > Användarinställningar ska följande konfigureras:
  Inställning Så här konfigurerar du
  Tillåtna appar och tillägg Välj Blockera alla appar och tillägg förutom de som jag tillåter under Tillåtna appar och tillägg.
  Inkognitoläge Välj Tillåt inte inkognitoläge.
  Skärmdump Välj Inaktivera skärmdumpar.
  Blockera webbadresser Konfigurera en svart lista över webbadresser med ett jokertecken (*) så att alla webbadresser blockeras. Ange sedan webbadressen där provet ska göras, och eventuella andra verktyg som eleverna får använda, som undantag från svarta listans webbadresser. Läs mer.
  Utskrifter Välj Inaktivera utskrifter.
  Externa lagringsenheter Välj Tillåt inte externa lagringsenheter.

  Se Konfigurera Chrome-policyer för användarna om du vill veta mer om de olika inställningarna.

Steg för skolans IT-administratör:

 1. Logga in på skolans administratörskonsol som används för att hantera varje elevs Chromebook.
 2. Öppna Chrome-hantering > Enhetsinställningar och välj den organisationsenhet som elevernas enheter tillhör.
 3. Under Användaruppgifter väljer du Radera alla lokala användaruppgifter om du vill radera elevernas uppgifter från enheten när de loggar ut. Detta rekommenderas för konton som har skapats inför prov och andra tester.
 4. (Valfritt steg) Under Inloggningsbegränsning anger du ”*@assessmentdomain.com” om du vill begränsa inloggningarna till användarna på en lista. Det begränsar vilka som kan logga in på enheten till endast de som finns på domänen för provet. Läs mer.

Steg för eleven:

 1. Logga in på Chromebooken med de inloggningsuppgifter du har fått från leverantören.
 2. Gör provetthe test.
 3. Logga ut när du är klar med provet. När du loggar ut kommer enheten att rensas.

Mer säkerhetsinformation:

Förutom de hanteringsfunktioner i Chrome som anges ovan kan en del leverantörer även välja att lägga till ytterligare kontroller med hjälp av sina egna Chrome-tillägg. Det kan röra sig om verktyg för att verifiera vem som har loggat in på en enhet och andra typer av rapportering.

Scenario 3: Skolan konfigurerar offentliga sessioner med elevernas enheter

För detta krävs att skolan har Chrome-enheter registrerade på sin domän.

 1. Skapa en egen organisationsenhet i administratörskonsolen för de elever som ska göra provet.
 2. Konfigurera varje elevs enhet för offentliga sessioner genom att placera den i organisationsenheten för offentliga sessioner (se steg 6 i hjälpartikeln om offentliga sessioner).
 3. Under Chrome-hantering > Inställningar för offentliga sessioner konfigurerar du följande:
  Inställning Så här konfigurerar du
  Maximal sessionslängd för användare Ange hur lång tid provet får ta som längst under Maximal sessionslängd för användare. Det här är en frivillig inställning, eftersom många examinatorer och skrivvakter själva kontrollerar tiden som eleven har på sig att göra provet.
  Utloggning vid inaktivitet efter Ändra tiden för utloggning vid inaktivitet efter till minst 15 minuter. Tiden är inställd på 5 minuter enligt standardinställningen.
  Tillåtna appar och tillägg Välj Blockera alla appar och tillägg förutom de som jag tillåter under Tillåtna appar och tillägg.
  Inkognitoläge Välj Tillåt inte inkognitoläge.
  Skärmdump Välj Inaktivera skärmdumpar.
  Blockera webbadresser Konfigurera en svart lista över webbadresser med ett jokertecken (*) så att alla webbadresser blockeras. Ange sedan webbadressen där provet ska göras, och eventuella andra verktyg som eleverna får använda, som undantag från svarta listans webbadresser. Läs mer.
  Utskrifter Välj Inaktivera utskrifter.
  Externa lagringsenheter Välj Tillåt inte externa lagringsenheter.

  Se antera offentliga sessioner och Konfigurera Chrome-policyer för användarna om du vill veta mer om de olika inställningarna.

 4. Under Chrome-hantering > Användarinställningar i organisationsenheten på studentens vanliga konto anger du webbadressen för provet i svartlistan för webbadresser.
 5. Se till att eleverna loggar in i offentliga sessioner när de ska göra provet.
 6. När en elev är klar med provet och loggar ut ur offentliga sessioner tas sessionen bort från enheten.

Resurser

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?