Samtykketilstand på websites og i mobilapps

Denne artikel henvender sig til website- eller appejere, som benytter et banner med oplysninger om samtykke til brug af cookies eller en samtykke-widget eller en anden løsning til administration af samtykke.

Samtykketilstand giver dig mulighed for at informere Google om dine brugeres samtykkestatus for cookies eller app-id'er. Tags justerer deres adfærd og respekterer brugernes valg.

Samtykketilstand interagerer med din administrationsplatform for samtykke (CMP, Consent Management Platform) eller tilpassede implementering til indhentning af samtykke fra besøgende, f.eks. et banner til samtykke til brug af cookies. Samtykketilstand modtager dine brugeres samtykkevalg fra dit cookiebanner eller din cookiewidget og tilpasser dynamisk adfærden for Analytics-, Ads- og tredjepartstags, der opretter eller læser cookies. 

Når besøgende afviser at give samtykke sender tags pings til Google i stedet for at gemme cookies. Hvis du bruger Google Analytics 4, udfylder Google mangler i dataindsamlingen med konverteringsmodellering og adfærdsmodellering

Samtykketilstand viser ikke et samtykkebanner eller en samtykkewidget. Den interagerer derimod med banneret eller widgetten. Få flere oplysninger i Administrer brugerindhold.

Set up consent mode in Google Analytics

Tags med indbygget understøttelse af samtykketilstand

Google-tags for følgende produkter indeholder indbyggede samtykketjek, og de justerer adfærden baseret på samtykketilstand.

 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Konverteringstilknytning

* Dette omfatter Google Ads-konverteringssporing og -remarketing. Opkaldskonverteringer understøttes ikke endnu.

Hvis du opretter tags, der ikke har indbyggede samtykketjek, kan du tilføje tjek i Tag Manager. Brug tagkonfigurationen Avanceret > Indstillinger for samtykke. Få flere oplysninger

Samtykketilstand og tagadfærd

Når du aktiverer samtykketilstand, sikrer Google-målingsprodukter, at en besøgendes samtykketilstand bevares på alle de sider, vedkommende besøger. Hvis den besøgende har afvist at give samtykke, gemmer tags, der aktiveres, ikke cookies. I stedet kommunikerer de et minimum af information om brugeraktiviteten. Samtykketilstand og brugeraktivitet kommunikeres så ved afsendelse af følgende typer cookieløse pings (eller signaler) til Google-serveren:

 • Ping for samtykkestatus (Google Ads- og Floodlight-tags): Kommuniker den standardsamtykketilstand, du har konfigureret, og den opdaterede tilstand, når den besøgende giver eller afviser samtykke for hver samtykketype, f.eks. "ad_storage" og "analytics_storage". Der sendes pings for samtykketilstand fra hver side, som brugeren besøger, hvor samtykketilstand er aktiveret. De kan også blive aktiveret for visse tags, hvis samtykketilstanden ændres fra "afvist" til "givet". Det kan f.eks. være, hvis en besøgende tilvælger fra en dialogboks til samtykke.
 • Konverteringspings: Angiver, at en konvertering har fundet sted.
 • Google Analytics-pings: Sendes fra hver side på et website, hvor Google Analytics er implementeret ved indlæsning, og når hændelser logføres.

De pings, der er beskrevet ovenfor, kan omfatte:

 • Funktionelle oplysninger (f.eks. overskrifter, der tilføjes passivt af browseren):
  • Tidsstempel
  • Brugeragent (kun på nettet)
  • Henviser
 • Samlede/ikke-identificerende oplysninger:
  • En indikation af, om den aktuelle side eller en tidligere side i brugerens navigation på websitet indeholdt annonceklikoplysninger i webadressen (f.eks. GCLID/DCLID)
  • Booleske oplysninger om samtykketilstand
  • Der genereres et tilfældigt tal ved hver sideindlæsning
  • Oplysninger om den platform til samtykke, som websiteejeren bruger (f.eks. udvikler-id)

Adfærd for samtykketilstand

Derudover kan samtykke- og konverteringspings omfatte følgende typer adfærd afhængigt af status for samtykkeindstillingerne og konfigurationen af dine tags.

Standardadfærden fungerer, som om alle samtykkeindstillinger er givet:

ad_storage='granted' og analytics_storage='granted'

Webbaseret

Mobilapps

 • Cookies vedrørende annoncering kan læses og skrives.
 • Der indsamles IP-adresser.
 • Den komplette websideadresse, herunder annonceklikoplysninger i webadresseparametre (f.eks. GCLID/DCLID) indsamles.
 • Tredjepartswebcookies, der tidligere er gemt på google.dk og dobbleclick.net, samt førsteparts-konverteringscookies (f.eks. _gcl_*) er tilgængelige.
 • Der indsamles muligvis annoncerings-id'er (f.eks. annoncerings-id/IDFA).
 • Det appforekomst-id, der genereres af Google Analytics til Firebase SDK, indsamles.

Når en eller flere former for samtykke afvises, bør du overveje følgende adfærd:

ad_storage='denied'

Webbaseret

Mobilapps

 • Der må ikke skrives nye cookies vedrørende annoncering.
 • Der må ikke læses eksisterende annonceringscookies fra førstepart.
 • Anmodninger sendes via et andet domæne for at forhindre, at allerede gemte tredjepartscookies sendes i anmodningsheadere.
 • Der bliver hverken læst eller skrevet Google Ads-cookies i Google Analytics, og der indsamles ikke data for denne trafik via de funktioner, der er knyttet til Google-signaler.
 • Den komplette websideadresse indsamles og kan indeholde oplysninger om annonceklik i webadresseparametre (f.eks. GCLID/DCLID). Oplysninger om annonceklik bruges kun til at sikre mere præcis trafikmåling.
 • IP-adresser bruges til at udlede IP-land, men logføres aldrig af Google Ads- og Floodlight-systemer, og de slettes umiddelbart efter indsamlingen. Bemærk! Google Analytics indsamler IP-adresser som en del af den normale internetkommunikation. Få flere oplysninger om IP-maskering i Google Analytics.
 • Der må ikke indsamles annoncerings-id/IDFA.
 • Google-signalfunktioner indsamler ikke data for denne trafik.
 • IP-adresser bruges til at udlede IP-land, men logføres aldrig af Google Ads- og Floodlight-systemer, og de slettes umiddelbart efter indsamlingen. Bemærk! Google Analytics indsamler IP-adresser som en del af den normale internetkommunikation. Få flere oplysninger om IP-maskering i Google Analytics.

ad_storage='denied' og ads_data_redaction='true'

Webbaseret

 • Der må ikke skrives nye cookies vedrørende annoncering.
 • Der må ikke læses eksisterende annonceringscookies.
 • Anmodninger sendes via et andet domæne for at forhindre, at allerede gemte tredjepartscookies sendes i anmodningsheadere.
 • Der bliver hverken læst eller skrevet Google Ads-cookies i Google Analytics, og der indsamles ikke data for denne trafik via de funktioner, der er knyttet til Google-signaler.
 • I Google Analytics indsamles den komplette websideadresse, som kan indeholde oplysninger om annonceklik i webadresseparametre (f.eks. GCLID/DCLID). Oplysninger om annonceklik bruges kun til at sikre mere præcis trafikmåling. I Google Ads omfatter annonceklik-id'er (f.eks. GCLID/DCLID) i samtykke- og konverteringspings erstattes.
 • IP-adresser bruges til at udlede IP-land, men logføres aldrig af Google Ads- og Floodlight-systemer, og de slettes umiddelbart efter indsamlingen. Bemærk! Google Analytics indsamler IP-adresser som en del af den normale internetkommunikation. Få flere oplysninger om IP-maskering i Google Analytics.

analytics_storage='denied'

Webbaseret

Mobilapps

 • Læser og skriver ikke analysecookies fra førsteparter.
 • Der sendes pings uden cookies til Google Analytics med henblik på efterfølgende måling. Der bruges pings uden cookies til modellering i Google Analytics 4.
 • IDFV må ikke indsamles.
 • Hændelser uden enheds- eller bruger-id sendes til Google Analytics med henblik på efterfølgende måling. Disse hændelser bruges til modellering i Google Analytics 4.

Websites/mobilapps

Når analytics_storage='denied' registreres, sendes der pings uden cookies til Google Analytics. Analytics-cookies fra enheden bliver hverken gemt, tilgået eller læst. Pings uden cookies repræsenterer med andre ord anonymiserede, ikke-identificerbare Google Analytics-hændelser.

Pings uden cookies kan indeholde følgende oplysninger i forbindelse med den almindelige HTTP-/browserkommunikation: Brugeragent, skærmopløsning og IP-adresse. Bemærk! IP-adresser bliver hverken gemt eller logført i Google Analytics 4.

Hvis en annoncør angiver oplysninger i andre felter, f.eks. user_id (bruger-id) og custom dimensions (tilpassede dimensioner), sendes de som normalt. De data, der indsamles via pings uden cookies, bruges til adfærds- og konverteringsmodellering med henblik på udfyldelse af "huller" i dataene. 

Optimale løsninger med hensyn til samtykketilstand

Uanset hvordan du aktiverer samtykketilstand, bør du følge disse optimale løsninger:

 • Angiv en indledende samtykketilstand med de standardværdier, der er fastsat af din organisation. Standardsamtykketilstanden gælder første gang, en besøgende ser en side på dit website.
 • Implementer den, så sidetags indlæses, før dialogboksen til samtykke åbnes.
 • Indlæs altid Google-tags (ikke kun hvis brugeren giver samtykke). Hvis samtykke afvises, modtager Google cookieløse pings. I Google Analytics 4-ejendomme giver cookieløse pings adfærds- og konverteringsmodellering mulighed for at udfylde mangler i dine data. 
 • Valgmuligheder for samtykke bør vises for den besøgende så hurtigt som muligt. Opdater samtykketilstand, så snart den besøgende har angivet sit valg. 
 • Giv brugerne mulighed for at afvise eller give samtykke for hver beholdningstype, der bruges af tags på websitet. En bruger kan f.eks. give samtykke til brug af Analytics-cookies og afvise brug af annonceringscookies.
 • Da de nuværende love vedrørende beskyttelse af privatliv er regionsspecifikke, skal du konfigurere en standardtilstand, der gælder for bestemte regioner i stedet for at gælde for alle besøgende. Hvis din organisation kræver, at standardtilstanden er "afvist", vil anvendelse af tilstanden "afvist" udelukkende for besøgende fra den pågældende region medføre, at du undgår at gå glip af nøjagtig måling for alle andre regioner.
Når du angiver en standardtilstand for en region, skal din mekanisme til indhentning af samtykke, uanset om den er tilpasset eller en CMP, give besøgende fra disse regioner mulighed for at opdatere deres samtykketilstand.

Avanceret implementering i forhold til grundlæggende implementering

Hvis du vælger at implementere samtykketilstand ved at blokere Google-tags, indtil dialogboksen til samtykke vises, og brugerne giver samtykke, vil du ikke få det fulde udbytte af samtykketilstand. Du vil f-eks. ikke få modellerede data i din GA4-ejendom til udfyldelse af de manglende observerede data, når brugere afviser at give samtykke. Uanset om du vælger at blokere tags (grundlæggende implementering) eller fjerne blokeringen af tags (avanceret implementering), justerer Google-tags deres adfærd baseret på dine brugeres samtykketilstand. 

Her er forskellene mellem avanceret og grundlæggende implementering for samtykketilstand: 

  Avanceret implementering Grundlæggende implementering
Tagadfærd
 • Google-tags indlæses, før dialogboksen til samtykke vises
 • Der sendes pings uden cookies via tags, hvis der ikke er givet samtykke til brug af cookies
 • Google-tags blokeres, indtil der gives samtykke
Adfærdsmodellering i GA4

Check

 

Konverteringsmodellering i GA4

Check

 Check*

Konverteringsmodellering i Google Ads

Check

 Check*

* Når tags blokeres på grund af samtykkevalg, indsamles der ingen data, og konverteringsmodellering i Google Ads baseres i så fald på en generel model. Til modellerne bruges der funktioner såsom browsertype, konverteringshandlingstype og tidspunkt på døgnet samt andre ikke-identificerende variabler på højt niveau. Få flere oplysninger om samtykketilstand og konverteringsmodellering i Google Ads.

IAB Europes forskrifter for gennemsigtighed og samtykke (TCF, Transparency & Concent Framework) er en alternativ metode til indhentning og sporing af samtykketilstand. Når dine brugere afviser at give samtykke med en samtykkeløsning, der bruger TCF, kan GA4-ejendomme ikke modellere data til at udfylde de manglende oplysninger.

Sådan aktiverer du samtykketilstand

Du aktiverer samtykketilstand på forskellige måder for websites og apps. Det afhænger også af din implementering til indhentning af samtykke, og hvilken taggingplatform du bruger.

Aktivér samtykketilstand for websites

Du kan aktivere samtykketilstand for websites med et minimum af kodning ved hjælp af Tag Manager og en administrationsplatform for samtykke (CMP, Consent Management Platform) med en skabelon for fællesskabet. CMP-partnere leverer Tag Manager-skabeloner og vejledning til samtykketilstand via deres integration:

Websiteudviklere kan aktivere samtykketilstand ved hjælp af gtag.js-samtykkekommandoer eller et tag, der er oprettet ud fra en skabelon til Tag Manager-samtykketilstand:

Aktivér samtykketilstand for apps

Appudviklere kan aktivere samtykketilstand via Google Analytics til Firebase SDK:

Integration af administrationsplatforme for samtykke

Administrationsplatforme for samtykke (CMP'er, Consent Management Platforms) kan integreres med samtykketilstand og samtykkeindstillinger i Google Tag Manager. For udvalgte CMP'er i Tag Manager er der i Skabelongalleri for fællesskabet adgang til skabeloner, som er integreret med vores Consent API'er.

For at registrere værdifuld indsigt og samtidig beskytte privatlivet for brugere skal du indhente samtykke fra dine websitebrugere. Vi anbefaler, at du bruger en administrationsplatform for samtykke (CMP, Consent Management Platform) eller dit indholdsstyringssystem (CMS) til at indhente samtykke og sende det til Google.

I nedenstående tabel kan du få flere oplysninger om, hvordan CMP'er er integreret med samtykketilstand:

Samtykkeværktøj Understøttede samtykketyper Skabelon
tilgængelig i
Tag Manager-
fællesskabet
Integreret med opdateringskald for samtykke Integreret med standardkald for samtykke
Commanders Act ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(integreret GTM-skabelon + TrustCommander-skabelon)
Complianz ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integreret GTM-skabelon + TrustCommander-skabelon)
Consentmanager ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
✓  ✓ 
(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Cookie First ad_personalization
ad_storage
ad_user_data analytics_storage functionality_storage personalization_storage security_storage
✓  ✓ 
(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
CookieScript ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
CookieYes ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Didomi

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(komplet GTM-integration + anden integrationstype end GTM-integration)
iubenda ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
OneTrust

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Osano ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Secure Privacy

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Sirdata ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Termly ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)
Usercentrics

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(integreret GTM-skabelon + kodeeksempel for gtag.js)

Samtykketilstand for CMP-udbydere

Udbydere af administrationsplatforme for samtykke (CMP, Consent Management Platform) kan integrere med samtykketilstand for at give kunder, der bruger Google-produkter, en bedre oplevelse. Du kan få flere oplysninger i Samtykketilstand for CMP-udbydere.

Yderligere ressourcer

Samtykketilstand har yderligere funktioner såsom regionsspecifik adfærd, mulighed for at erstatte oplysninger, der tidligere er gemt, samt mulighed for at overføre oplysninger i webadresser, når samtykke afvises. Se, hvordan du bruger samtykketilstand og disse yderligere funktioner, i:

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Vælg selv din læringssti

Websitet google.com/analytics/learn er en ny ressource, du kan bruge som hjælp til at få mest muligt ud af Google Analytics 4. Her kan du finde videoer, artikler og trinvise vejledninger samt links til Google Analytics Discord og Google Analytics' blog, YouTube-kanal og GitHub-lager.

Start læringsprocessen allerede i dag!

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu