[GA4] Lägga till en Google Analytics 4-egendom (på en webbplats som redan har Analytics)

Ställa in en Google Analytics 4-egendom (GA4) utöver din befintliga Universal Analytics-egendom

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare som använder Universal Analytics och vill skapa en GA4-egendom. Läs mer om GA4-egendomar och nästa generations Analytics

Konfigurationsassistent för Google Analytics 4-egendomar skapar en ny GA4-egendom som samlar in data utöver din befintliga UA-egendom. UA-egendomen förblir oförändrad. Du kan komma åt båda egendomarna med egendomsväljaren eller på administratörssidan.

Innehåll i artikeln:

Så fungerar det

Konfigurationsassistent för Google Analytics 4-egendomar

 • skapar en ny GA4-egendom
 • kopierar egendomens namn, webbadress, tidszon, valuta och andra inställningar från din UA-egendom
 • aktiverar förbättrad mätning i din GA4-egendom
 • skapar en koppling mellan dina UA- och GA4-egendomar. Tack vare denna länk kan du använda Konfigurationsassistent i din Google Analytics 4-egendom för att migrera inställningar från UA-egendomen till GA4-egendomen.
 • ställer in GA4-egendomen så att den tar emot data från din befintliga Google-tagg om du väljer att återanvända en befintlig webbplatstagg.

Konfigurationsassistent för GA4 fyller inte din nya GA4-egendom med tidigare data. GA4-egendomen samlar bara in data framåt i tiden. Om du vill se tidigare data kan du använda rapporterna i din UA-egendom.

Skapa en GA4-egendom

För att kunna använda Konfigurationsassistent för GA4 måste du ha rollen Redigerare eller Administratör för kontot. Du kan använda verktyget oavsett om dina webbplatssidor innehåller en Google Analytics-tagg (gtag.js eller analytics.js), en Google Ads-tagg (gtag.js) eller en Google Taggstyrning-behållare.

 1. Klicka på Inställningar Administratör längst ned till vänster i Google Analytics.
 2. Kontrollera att rätt konto är valt i kolumnen Konto. (Om du bara har ett Google Analytics-konto är det redan förvalt.)
 3. Gå till kolumnen Egendom och välj den UA-egendom som för närvarande samlar in data till din webbplats.
 4. Klicka på Konfigurationsassistent för GA4 i kolumnen Egendom. Det är det första alternativet i kolumnen Egendom.
  Ser du inte Konfigurationsassistent för GA4? Om du bara ser egendomsinställningar som nedtonade i kolumnen Egendom har du behörigheter i vyn men inte i egendomen eller kontot. Du måste ha rollen Redigerare eller Administratör för att kunna använda verktyget.
 5. Välj hur du vill migrera din Universal Analytics-egendom. Tänk på att de tillgängliga alternativen kan variera:
  • Jag vill skapa en ny Google Analytics 4-egendom:
   Flytta över dina grundläggande inställningar, vilket innefattar att migrera taggar, aktivera Google-signaler och ange remarketinginställningar. Med detta alternativ migreras inte mål, målgrupper, länkar och budgivning i Google Ads.

   Använd det här alternativet genom att klicka på Kom igång. (Fortsätt till steg 6.)
    
  • Jag vill att en ny Google Analytics 4-egendom ska konfigureras så mycket som möjligt i enlighet med inställningarna för denna egendom:
   Flytta över dina grundläggande inställningar och ytterligare konfigurationer, som mål, målgrupper, länkar och budgivning i Google Ads. (Detta alternativ följer samma process som automatiskt skapade GA4-egendomar. Läs om hur det fungerar.)

   Använd det här alternativet genom att klicka på Skapa och konfigurera en ny egendom. På sidan Skapa en ny Google Analytics 4-egendom kan du välja Aktivera datainsamling med dina befintliga taggar för att inkludera dina befintliga taggar i migreringen. Klicka sedan på Skapa egendom.
   Obs! Det tar upp till fem arbetsdagar att slutföra den fullständiga migreringen. Vi skickar e-postaviseringar för att informera användare om att nya GA4-egendomar skapas.
 6. (Om du valde Jag vill skapa en ny Google Analytics 4-egendom i steg 5) På sidan Skapa en ny Google Analytics 4-egendom visas ett av följande alternativ beroende på hur din webbplats är taggad:
 7. (Om du valde Skapa och fortsätt i steg 6) Installera Google-taggen manuellt (det första alternativet nedan) på sidan Skapa en Google-tagg eller välj det alternativ som bäst beskriver din situation och följ anvisningarna för att skapa din nya GA4-egendom.

  Du ser några av följande alternativ beroende på hur webbplatsen är konfigurerad.
   

  Installera manuellt

  Välj det här alternativet om något av följande gäller:

  • Webbplatsverktyget/CMS-systemet har inte stöd för Google-taggen (gtag.js) ännu.
  • Du eller webbutvecklaren taggar din webbplats manuellt.
  • Din webbplats har taggats med analytics.js.
  • Du använder Google Taggstyrning.

  Installera Google-taggen manuellt

  När du väljer Installera manuellt visas JavaScript-kodavsnittet för Google-taggen.

  Koppla din webbplats till Google Analytics genom att kopiera hela Google-taggen och klistra in den omedelbart efter <head>-elementet på varje sida på din webbplats. Lägg inte till fler än en Google-tagg på varje sida.

  Google-taggen är hela det kodavsnitt som visas och som börjar med

  <!-- Google tag (gtag.js) -->

  och slutar med

  </script>

  Om du använder ett byggverktyg för webbplatser eller ett innehållshanteringssystem (CMS) som inte har stöd för Google-taggen ännu kan du kopiera hela Google-taggen och klistra in den i fältet för anpassad HTML på plattformen.

  Klicka på Klart för att slutföra den nya GA4-egendomen.

  Efter att du har installerat taggen måste du ange Google-taggens inställningar.

  Om din webbplats är taggad med analytics.js, antingen manuellt eller med ett CMS-system

  Om din webbplats är taggad manuellt med analytics.js ska du inte ta bort den gamla analytics.js-taggen när du lägger till Google-taggen (se ovan). analytics.js-taggen fortsätter samla in data för din UA-egendom. Google-taggen (gtag.js) som du lägger till samlar in data för din nya GA4-egendom.

  Om du använder ett byggverktyg för webbplatser/CMS-system som taggar dina sidor med analytics.js kan du använda funktionen för anpassad HTML för att lägga till Google-taggen på dina sidor. Lämna kvar analytics.js-taggen så att Analytics fortfarande skickar data till din UA-egendom.

  Följande tabell visar byggverktyg för webbplatser och CMS-system som använder analytics.js. Dessa kräver att du lägger till Google-taggen som anpassad HTML för att inkludera båda taggarna på din webbplats.

  Kopiera och klistra in Google-taggen på din webbplats via funktionen för anpassad HTML i CMS-systemet.

  Använd realtidsrapporten för att kontrollera att du tar emot data.

  Byggverktyg för webbplatser/CMS-system Alternativ för att lägga till anpassad HTML
  Blogger Anvisningar
  Cart.com Kontakta supporten för Cart.com för anvisningar.
  Salesforce (Demandware) Kontakta supporten för Salesforce för anvisningar.
  VTEX Kontakta supporten för VTEX för anvisningar.
  Weebly Anvisningar
  Om du lägger till taggen med hjälp av Google Taggstyrning

  För grundläggande datainsamling kan du följa anvisningarna i hjälpcentret för Google Taggstyrning för att lägga till taggen Google Analytics: GA4-konfiguration med ditt Google Taggstyrning-konto.

  När du är klar klickar du på Klart i Konfigurationsassistent för GA4 för att skapa den länkade GA4-egendomen.

  Installera med hjälp av ett CMS-verktyg eller ett byggverktyg för webbplatser

  Om du hanterar din webbplats med hjälp av särskilda byggverktyg för webbplatser eller CMS-system, som Wix eller Duda, kan du slutföra konfigureringen av Google-taggen utan att göra ändringar i koden.

  Om du hanterar din webbplats med hjälp av en av plattformarna på sidan Installationsanvisningar ska du välja din plattform och följa anvisningarna för att slutföra konfigureringen av Google-taggen utan att göra ändringar i koden.

  Klicka på Klart för att slutföra den nya GA4-egendomen.

  Om plattformen inte har stöd för Google-taggen ännu kan du använda det tidigare alternativet Installera manuellt.

  Vi uppdaterar kontinuerligt CMS-anvisningarna för att göra det så enkelt som möjligt att ställa in Google-taggen. Om du inte ser din plattform på sidan Installationsanvisningar kanske du ändå kan klistra in ditt Google-tagg-id i byggverktyget för webbplatser eller CMS-systemet.Innan du installerar manuellt ska du kontrollera om din plattform finns med på den här listan.

  Läs mer om hur du installerar Google-taggen med ett byggverktyg för webbplatser.

  Installera med {CMS}

  Det här alternativet visas eftersom Google har identifierat en integrering mellan din webbplats och ett specifikt innehållshanteringssystem (CMS). Med det här alternativet kan du slutföra konfigurationen av Google-taggen med hjälp av den befintliga CMS-integreringen utan att göra ändringar i koden.

  Följ anvisningarna för att slutföra konfigurationen av Google-taggen utan att göra ändringar i koden. Klicka sedan på Bekräfta för att slutföra den nya GA4-egendomen.

  Om plattformen inte har stöd för Google-taggen ännu kan du använda det tidigare alternativet Installera manuellt.

  Vi uppdaterar kontinuerligt CMS-anvisningarna för att göra det så enkelt som möjligt att ställa in Google-taggen. Om du inte ser din plattform på sidan Installationsanvisningar kanske du ändå kan klistra in ditt Google-tagg-id i byggverktyget för webbplatser eller CMS-systemet.Innan du installerar manuellt ska du kontrollera om din plattform finns med på den här listan.

  Läs mer om hur du installerar Google-taggen med ett byggverktyg för webbplatser.

  Använd en befintlig Google-tagg

  Välj det här alternativet om du vill återanvända en befintlig Google-tagg som du har administratörsåtkomst till.

  Klicka på Välj en tagg . Då ser du följande:

  • en lista över taggar som du har administratörsåtkomst till. Om du inte ser taggen du letar efter kanske du inte har rätt användarbehörighet för att göra ändringar i den Google-taggen.
  • tagg-id:n
  • huruvida taggen identifierades på din webbplats eller inte. Välj en tagg med etiketten På webbplatsen för att slutföra konfigureringen utan att göra några ändringar i webbplatskoden. Om du väljer en tagg med etiketten Ingen hittades kan du behöva installera den. (Tänk på att taggen kan visas som Ingen hittades om webbplatsens trafikvolym är låg.)
  • destinationerna som är kopplade till taggen.

  Välj Google-taggen du vill använda och klicka på Bekräfta för att slutföra den nya GA4-egendomen.

  Användare i din egendom läggs till som användare i taggen. Läs mer om hur du hanterar Google-taggen.

  Använd Google-taggen som finns på din webbplats

  Använd taggen som hittades på din webbplats för att slutföra konfigurationen utan att göra några ytterligare ändringar i webbplatskoden. Google lägger till Google Analytics-egendomen i taggen på din webbplats.

  Använd en annan Google-tagg

  Välj det här alternativet om Google har hittat en tagg på din webbplats men du vill använda en annan tagg än den som hittades av Google.

  Skapa en ny Google-tagg

  Välj det här alternativet om Google har hittat en tagg på din webbplats men du i stället vill installera en ny Google-tagg manuellt på webbplatsen.

  Installera Google-taggen manuellt

  När du väljer det här alternativet ser du JavaScript-kodavsnittet för Google-taggen.

  Koppla din webbplats till Google Analytics genom att kopiera hela Google-taggen och klistra in den omedelbart efter <head>-elementet på varje sida på din webbplats. Lägg inte till fler än en Google-tagg på varje sida.

  Google-taggen är hela det kodavsnitt som visas och som börjar med:

  <!-- Google tag (gtag.js) -->

  och slutar med

  </script>

  Om du använder ett byggverktyg för webbplatser eller ett innehållshanteringssystem (CMS) som inte har stöd för Google-taggen ännu kan du kopiera hela Google-taggen och klistra in den i fältet för anpassad HTML på plattformen.

  Klicka på Klart för att slutföra den nya GA4-egendomen.

  Efter att du har installerat taggen måste du ange Google-taggens inställningar.

Slutföra inställningen av din nya GA4-egendom

När du är klar ser du meddelandet ”Du har kopplat dina egendomar” högst upp på sidan Konfigurationsassistent för Google Analytics 4-egendomar.

Anteckna namnet på GA4-egendomen så att du kan hitta den senare. Om namnet på din Universal Analytics-egendom är ”Exempelegendom” blir namnet på GA4-egendomen ”Exempelegendom – GA4”.

Klicka på Se din GA4-egendom för att öppna Konfigurationsassistent i din nya GA4-egendom. Konfigurationsassistent för Google Analytics 4-egendomar vägleder dig genom rekommenderade funktioner och inställningar och hjälper dig att slutföra konfigureringen av din GA4-egendom.

Det kan ta upp till 30 minuter innan data börjar visas i din nya GA4-egendom.

Kontrollera att data samlas in genom att gå till din webbplats och välja Realtid i rapportnavigeringen. Du bör se aktivitet i realtidsrapporten.

Om du har ett befintligt Firebase-projekt kan du länka GA4-egendomen till det. Detta måste dock göras från Firebase. Läs mer.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13066888650570188338
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256