Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Om du använder en Universal Analytics-egendom kan du läsa avsnittet Universal Analytics i detta hjälpcenter.

Lägg till en Google Analytics 4-egendom (på en webbplats som redan har Analytics)

Konfigurera en Google Analytics 4-egendom vid sidan av din befintliga Universal Analytics-egendom
Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare som använder Universal Analytics och vill testa en Google Analytics 4-egendom. Vad är en Google Analytics 4-egendom?

Klicka på Konfigurationsassistent för GA4 (anvisningar nedan) för att skapa en Google Analytics 4-egendom som samlar in data parallellt med din befintliga Universal Analytics-egendom. Din Universal Analytics-egendom ändras inte och fortsätter att samla in data. Du har alltid åtkomst till den via egendomsväljaren och skärmen Administratör.

Om du använder ett byggverktyg för webbplatser eller en webbplats med en CMS-värd (till exempel WordPress, Shopify, Wix osv.) bör du använda den anpassade HTML-funktionen i webbplatsverktyget/CMS-systemet för att tagga webbplatsen. Följ dessa anvisningar. Klistra inte bara in ditt G- eller UA-id i fältet som ditt CMS tillhandahåller.
Konfigurationsassistent för GA4 fyller inte din nya GA4-egendom med tidigare data. GA4-egendomen samlar bara in data framåt i tiden. Om du vill se tidigare data kan du använda rapporterna i din Universal Analytics-egendom.

Konfigurationsassistent för GA4

Följ anvisningarna nedan för att skapa din Google Analytics 4-egendom. Anvisningarna är samma oavsett om dina webbplatssidor innehåller Analytics-taggen eller om du använder Google Taggstyrning.

 1. Klicka på Administratör i Google Analytics.
 2. Kontrollera att rätt konto är valt i kolumnen Konto. (Om du bara har ett Google Analytics-konto är det förvalt.)
 3. Välj den Universal Analytics-egendom som för närvarande samlar in data för din webbplats i kolumnen Egendom.
 4. Leta reda på kolumnen Egendom och klicka på Konfigurationsassistent för GA4. Det är det första alternativet i kolumnen Egendom (omedelbart ovanför Egendomsinställningar, som är det andra alternativet).
 5. Klicka på Kom igång under Jag vill skapa en ny Google Analytics 4-egendom.
 6. Om du använder taggen gtag.js på din webbplats kan du välja Aktivera datainsamling med dina befintliga taggar.  Om du däremot använder ett byggverktyg för webbplatser/CMS (till exempel GoDaddy) eller Google Taggstyrning, eller om din webbplats är taggad med analytics.js, kan guiden inte återanvända din befintliga taggning för Google Taggstyrning,. I så fall måste du lägga till taggen själv (anvisningar).
  Anmärkning för avancerade användare:Om du har implementerat anpassade taggar för din Universal Analytics-egendom återskapar inte Aktivera datainsamling med dina befintliga taggar funktionen för din Google Analytics 4-egendom. Läs mer.
 7. Klicka på Skapa egendom.

När du har klickat på Skapa egendom gör installationsguiden följande:

När processen är klar kan du se Du har kopplat dina egendomar högst upp på sidan i Konfigurationsassistent för din Google Analytics 4-egendom. Klicka på Se din GA4-egendom för att öppna Konfigurationsassistent i din nya Google Analytics 4-egendom.

Om du ser ett alternativ för att aktivera datainsamling med hjälp av din befintliga taggning (och du har valt detta alternativ) i Konfigurationsassistent för GA4 bör den nya Google Analytics 4-egendomen nu samla in data.

Obs! Det kan ta upp till 30 minuter innan data börjar visas i din nya Google Analytics 4-egendom.

Kontrollera att data samlas in genom att välja Realtid i rapportnavigeringen. Bläddra till din webbplats. Du bör se aktivitet i realtidsrapporten.

Anteckna namnet på din Google Analytics 4-egendom så att du kan hitta den senare. Om namnet på din Universal Analytics-egendom är ”Exempelegendom” blir namnet på GA4-egendomen ”Exempelegendom (87654321)”, där 87654321 är ett egendomsnummer.
Om du har ett befintligt Firebase-projekt kan du länka Google Analytics 4-egendomen till den. Detta måste du dock göra från Firebase. Läs mer.
Add a GA4 property Add a GA4 property (using Google Tag Manager)

Om installationsguiden inte använde din befintliga taggning

Om du använder ett byggverktyg för webbplatser/CMS eller om webbplatsen har taggats med analytics.js (i stället för gtag.js) kan inte guiden förkonfigurationsassistenten för GA4 återanvända den befintliga taggningen.  Du måste lägga till Analytics-taggen själv för att börja se data i din nya Google Analytics 4-egendom.

Lägg till taggen i ett byggverktyg för webbplatser eller på en webbplats med en CMS-värd (till exempel WordPress, Shopify osv.)
Kan du inte se alternativet Dataflöden i kolumnen Egendom? Du har valt en Universal Analytics-egendom i stället för din uppgraderade GA4-egendom. Använd egendomsväljaren eller Administratör för att navigera till den nya GA4-egendomen.
 1. Klicka på Administratör.
 2. Kontrollera att du har valt den nya Google Analytics 4-egendomen i kolumnen Egendom. Klicka sedan på Dataflöden och sedan på Webb. Klicka på dataflödet.
 3. Klicka på Lägg till ny tagg på sidan under Anvisningar för taggning och leta reda på Global Site Tag (gtag.js). Analytics-sidtaggen är hela kodavsnittet som visas, som börjar med:
  <!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  och slutar med
  </script>

Kopiera och klistra in hela Google Analytics-sidtaggen på din webbplats med hjälp av funktionen för anpassad HTML i ditt CMS-system.

 • Awesome Motive: Kontakta Awesome Motives support för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • Anvisningar för Blogger
 • Cart.com: Kontakta Cart.coms support för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • Drupal: Läs supportalternativen för Drupal för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • Anvisningar för Duda
 • Anvisningar för GoDaddy
 • Anvisningar för Hubspot
 • Anvisningar för Magento
 • One.com: Kontakta One.coms support för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • PrestaShop: Kontakta PrestaShops support för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • Salesforce (Demandware): Kontakta Salesforces support för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • Anvisningar för Shopify
 • Site Kit (Wordpress-plugin): Kontakta Site Kits support för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • Anvisningar för Squarespace
  Squarespace erbjuder en funktion för anpassad HTML endast till användare med en Business and Commerce-prenumeration.
 • TYPO3: Kontakta TYPO3s support för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • VTEX: Kontakta VTEXs support för att få anvisningar om hur du lägger till anpassad HTML på din webbplats.
 • Anvisningar för Weebly
 • Anvisningar för Wix
 • Anvisningar för WooCommerce
 • Anvisningar för WordPress.com

Sedan kan du verifiera att du tar emot data via realtidsrapporten.

Lägg till taggen direkt på dina webbsidor

Du måste ha åtkomst till dina webbsidors HTML-kod. Be din webbutvecklare att utföra de här stegen om du inte kan göra det själv.

 1. Klicka på Administratör.
 2. Kontrollera att du har valt den nya Google Analytics 4-egendomen i kolumnen Egendom. Klicka sedan på Dataflöden och sedan på Webb. Klicka på dataflödet.
 3. Klicka på Lägg till ny tagg på sidan under Anvisningar för taggning och leta reda på Global Site Tag (gtag.js). Analytics-sidtaggen är hela kodavsnittet som visas, som börjar med:
  <!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  och slutar med
  </script>
 4. Kopiera och klistra in hela Analytics-sidtaggen direkt efter <head>-taggen på varje sida på din webbplats. (Ta inte bort den gamla analytics.js-taggen. Den fortsätter att samla in data för din Universal Analytics-egendom. gtag.js-taggen som du lägger till samlar in data för din nya Google Analytics 4-egendom.)

Sedan kan du verifiera att du tar emot data via realtidsrapporten.

Kan du inte se alternativet Dataflöden i kolumnen Egendom? Du har valt en Universal Analytics-egendom i stället för din uppgraderade GA4-egendom. Använd egendomsväljaren eller Administratör för att navigera till den nya GA4-egendomen.
Lägg till taggen med hjälp av Google Taggstyrning

Skapa en Google Analytics: GA4-konfiguration i Google Taggstyrning:

 1. Klicka på Taggar följt av Ny.
 2. Klicka på Taggkonfiguration.
 3. Välj Google Analytics: GA4-konfiguration.
 4. Ange ditt mätnings-id.
 5. Valfritt: Lägg till eventuella parametrar som du vill konfigurera i Fält att ange. Använd rekommenderade namn på händelseparametrar för att få bästa möjliga resultat.
 6. Valfritt: Lägg till eventuella anpassade användarattribut som du vill konfigurera i Användarattribut. Obs! Analytics loggar vissa användarattribut automatiskt. Du kan ange upp till 25 ytterligare användarattribut per Google Analytics 4-egendom.
 7. Valfritt: Använd Avancerade inställningar för att ställa in Prioritet för taggaktivering eller använd taggsekvensering för att se till att konfigurationstaggen aktiveras före alla andra händelsetaggar som kräver den.
 8. Klicka på Utlösare och välj lämpliga händelser som gör att taggen aktiveras, till exempel Alla sidor, så att konfigurationstaggen aktiveras på alla sidor på din webbplats.
 9. Spara taggkonfigurationen och publicera behållaren.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false