Dodawanie usługi Google Analytics 4 (do witryny, o której zbierasz już dane za pomocą Analytics)

Konfigurowanie usługi Google Analytics 4 obok dotychczasowej usługi Universal Analytics
Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy korzystają z Universal Analytics i chcą wypróbować usługę Google Analytics 4. Czym jest usługa Google Analytics 4?.

Po kliknięciu opcji Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 możesz utworzyć usługę Google Analytics 4, która będzie zbierać dane równocześnie z Twoją dotychczasową usługą Universal Analytics. Ta ostatnia nie ulegnie zmianie i nadal będzie zbierać dane – zawsze masz do niej dostęp za pomocą menu wyboru usług lub ekranu „Administracja”.

Jeśli masz witrynę hostowaną w kreatorze witryn lub w systemie CMS (np. WordPress, Shopify, Wix itp.), do jej otagowania użyj niestandardowej funkcji HTML dostępnej w tym kreatorze lub systemie CMS. Wykonaj te instrukcje. Nie ograniczaj się do wklejenia identyfikatora „G-” lub „UA-” w polu udostępnianym przez Twój system CMS.
Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 nie wypełni Twojej nowej usługi Google Analytics 4 danymi historycznymi. Usługa ta gromadzi dane dopiero od momentu jej uruchomienia. Aby zobaczyć dane historyczne, skorzystaj z raportów w usłudze Universal Analytics.

Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4

Aby utworzyć usługę Google Analytics 4, wykonaj podane niżej instrukcje. Są one takie same niezależnie od tego, czy strony w witrynie zawierają tag Analytics, czy też używasz Menedżera tagów Google.

 1. W Google Analytics kliknij Administracja.
 2. Upewnij się, że w kolumnie Konto wybrane jest odpowiednie konto (jeśli masz tylko jedno konto Google Analytics, zostanie ono wybrane domyślnie).
 3. W kolumnie Usługa wybierz usługę Universal Analytics, która obecnie zbiera dane o Twojej witrynie.
 4. W kolumnie Usługa kliknij Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4. Jest to pierwsza opcja w kolumnie Usługa (bezpośrednio nad drugą opcją o nazwie „Ustawienia usługi”).
 5. W sekcji „Chcę utworzyć nową usługę Google Analytics 4” kliknij Rozpocznij.
 6. Jeśli Twoja witryna używa tagu gtag.js, możesz skorzystać z opcji Włącz zbieranie danych, korzystając z istniejących tagów.Jeśli jednak korzystasz z kreatora witryn lub systemu CMS (np. Wix itp.) albo z Menedżera tagów Google bądź stosujesz w swojej witrynie tag analytics.js, Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 nie może ponownie użyć Twoich dotychczasowych tagów. W takiej sytuacji musisz samodzielnie dodać tag do witryny zgodnie z tymi instrukcjami.
  Uwaga dla zaawansowanych użytkowników: jeśli na potrzeby usługi Universal Analytics masz zaimplementowane jakieś tagi niestandardowe, użycie opcji Włącz zbieranie danych, korzystając z istniejących tagów nie spowoduje powielenia ich działania w usłudze Google Analytics 4. Więcej informacji
 7. Kliknij Utwórz usługę.

Analytics utworzy teraz nową usługę Google Analytics 4, kopiując podstawowe dane, np. nazwę usługi, adres URL, strefę czasową i walutę z Twojej usługi Universal Analytics.

Po zakończeniu tego procesu u góry strony Asystenta konfiguracji usługi Google Analytics 4 pojawi się komunikat „Udało Ci się połączyć usługi”. Kliknij Zobacz swoją usługę Google Analytics 4, aby przejść do Asystenta konfiguracji w nowej usłudze Google Analytics 4.

Jeśli Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 udostępnił opcję „Włącz zbieranie danych, korzystając z istniejących tagów” (i została ona przez Ciebie włączona), Twoja nowa usługa Google Analytics 4 powinna już zbierać dane.

Uwaga: zanim dane zaczną się pojawiać w Twojej nowej usłudze Google Analytics 4, może minąć nawet 30 minut.

Aby się upewnić, że dane są zbierane, w panelu nawigacyjnym raportów kliknij Czas rzeczywisty. Zacznij przeglądać zawartość swojej witryny. Wykonywane przez Ciebie działania powinny być widoczne w raporcie Czas rzeczywisty.

Zanotuj nazwę swojej usługi Google Analytics 4, aby móc ją później łatwo znaleźć. Jeśli nazwa usługi Universal Analytics to „Przykładowa usługa (UA-1234567”), usługa Google Analytics 4 będzie mieć nazwę „Przykładowa usługa (87654321)”, gdzie 87654321 to numer usługi.
Jeśli masz już projekt Firebase, możesz z nim połączyć tę usługę Google Analytics 4. Musisz to jednak zrobić w Firebase. Więcej informacji
Add a GA4 property Add a GA4 property (using Google Tag Manager)
Aktualizacje, które nie zostały jeszcze odzwierciedlone w tych filmach: wspominany w tych filmach przycisk Zacznij korzystać z GA4 nosi teraz nazwę Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4. Poza tym po zakończeniu tego procesu nie otwiera się już automatycznie nowa usługa Google Analytics 4. Zamiast tego u góry strony Asystenta konfiguracji usługi Google Analytics 4 pojawia się komunikat „Udało Ci się połączyć usługi”. Możesz wtedy kliknąć Zobacz swoją usługę Google Analytics 4, aby przejść do Asystenta konfiguracji w nowej usłudze Google Analytics 4.

Jeśli Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 nie korzysta z dotychczasowych tagów

Jeśli korzystasz z kreatora witryn lub systemu CMS (np. Wix itp.) albo stosujesz w swojej witrynie tag analytics.js (zamiast gtag.js), Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 nie może ponownie użyć Twoich dotychczasowych tagów.Aby widzieć dane w nowej usłudze Google Analytics 4, musisz samodzielnie dodać do witryny tag Analytics.

Dodawanie tagu do witryny hostowanej w kreatorze witryn lub w systemie CMS (np. WordPress, Shopify itp.)
Nie widzisz opcji „Strumienie danych” w kolumnie Usługa? Masz otwartą usługę Universal Analytics, a nie nowo utworzoną usługę Google Analytics 4. Aby przejść do nowej usługi Google Analytics 4, skorzystaj z menu wyboru usług lub z sekcji „Administracja”.
 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa sprawdź, czy masz wybraną nową usługę Google Analytics 4, a potem kliknij kolejno Strumienie danychSieć. Kliknij strumień danych.
 3. W sekcji „Instrukcje tagowania” kliknij Dodaj nowy tag na stronie i odszukaj „Globalny tag witryny (gtag.js)”. Tag strony Analytics to osobna sekcja wyświetlonego kodu, zaczynająca się od:
  <!-- Globalny tag witryny (gtag.js) – Google Analytics -->
  i kończąca się ciągiem:
  </script>

Skopiuj i wklej do swojej witryny cały tag strony Google Analytics poprzez niestandardową funkcję HTML systemu CMS. Aby to zrobić, wykonaj te instrukcje przeznaczone dla swojego systemu CMS:

Następnie możesz w raporcie Czas rzeczywisty sprawdzić, czy otrzymujesz dane.

Dodawanie tagu bezpośrednio do stron internetowych

Potrzebujesz dostępu do kodu HTML stron internetowych. Jeśli nie potrafisz samodzielnie wykonać tych czynności, poproś o pomoc swojego programistę.

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa sprawdź, czy masz wybraną nową usługę Google Analytics 4, a potem kliknij kolejno Strumienie danychSieć. Kliknij strumień danych.
 3. W sekcji „Instrukcje tagowania” kliknij Dodaj nowy tag na stronie i odszukaj „Globalny tag witryny (gtag.js)”. Tag strony Analytics to osobna sekcja wyświetlonego kodu, zaczynająca się od:
  <!-- Globalny tag witryny (gtag.js) – Google Analytics -->
  i kończąca się ciągiem:
  </script>
 4. Skopiuj cały tag strony Analytics i wklej go bezpośrednio po tagu <head> na każdej stronie witryny. (Nie usuwaj starego tagu analytics.js – nadal będzie on zbierać dane dla Twojej usługi Universal Analytics. Dodany tag gtag.js będzie natomiast zbierać dane dla nowej usługi Google Analytics 4).

Następnie możesz w raporcie Czas rzeczywisty sprawdzić, czy otrzymujesz dane.

Nie widzisz opcji „Strumienie danych” w kolumnie Usługa? Masz otwartą usługę Universal Analytics, a nie nowo utworzoną usługę Google Analytics 4. Aby przejść do nowej usługi Google Analytics 4, skorzystaj z menu wyboru usług lub z sekcji „Administracja”.
Dodawanie tagu za pomocą Menedżera tagów Google

W Menedżerze tagów Google utwórz tag Google Analytics: konfiguracja GA4:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu.
 3. Kliknij Google Analytics: konfiguracja GA4.
 4. Wpisz identyfikator pomiaru.
 5. Opcjonalnie: w sekcji Pola do ustawienia dodaj dowolne parametry, które chcesz skonfigurować. Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj zalecanych nazw parametrów zdarzeń.
 6. Opcjonalnie: w sekcji Właściwości użytkownika dodaj dowolne niestandardowe właściwości użytkownika, które chcesz skonfigurować. Uwaga: Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika. W przypadku każdej usługi Google Analytics 4 możesz skonfigurować maksymalnie 25 dodatkowych właściwości użytkownika.
 7. Opcjonalnie: użyj opcji Ustawienia zaawansowane, aby skonfigurować Priorytet wywoływania tagów. Możesz też skorzystać z opcji Sekwencjonowanie tagów, aby mieć pewność, że tag konfiguracji będzie wywoływany przed innymi tagami zdarzeń, które go wymagają.
 8. Kliknij Reguły i wybierz odpowiednie reguły, które mają powodować wywoływanie tagu. Możesz np. wybrać „Wszystkie strony”, by tag konfiguracji uruchamiał się na wszystkich stronach witryny.
 9. Zapisz konfigurację tagu i opublikuj kontener.

Po dodaniu usługi Google Analytics 4

Dane będą przesyłane zarówno do usługi Universal Analytics, jak i do Google Analytics 4. Te dwie usługi są teraz „połączone”. Dzięki temu możesz za pomocą Asystenta konfiguracji w usłudze Google Analytics 4 przenieść konfiguracje z usługi Universal Analytics do usługi Google Analytics 4.

Zdarzenia to elementy składowe danych w usłudze Google Analytics 4. Jeśli np. ktoś wyświetli jedną ze stron w Twojej witrynie, wywoływane jest zdarzenie page_view. Jest to jedno z kilku zdarzeń rejestrowanych automatycznie przez pomiar zaawansowany. Jeśli Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 użył dotychczasowych tagów, automatycznie włączył pomiar zaawansowany.

Usługi Google Analytics 4 nie zawierają widoków danych tylko strumienie danych. Występują 3 rodzaje strumieni danych: z sieci, z aplikacji na iOS i z aplikacji na Androida.

Usługi Google Analytics 4 nie zawierają celów. Aby śledzić konwersje, oznaczasz wybrany typ zdarzenia jako konwersję. Po każdym wystąpieniu tego zdarzenia zarejestrujemy konwersję.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?