Uaktualnienie do usługi Google Analytics 4

Konfigurowanie usługi Google Analytics 4 (dawniej Aplikacje + internet) obok dotychczasowej usługi Universal Analytics
Czym jest usługa Google Analytics 4?Więcej informacji.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować usługę Google Analytics 4, która zbiera dane z tych samych stron co dotychczasowa usługa Universal Analytics. Aby to zrobić, wykonaj te 2 kroki:

 1. Utwórz usługę Google Analytics 4 lub połącz usługę UA z dotychczasową usługą GA 4 i przenieś do niej ustawienia konfiguracji Universal Analytics.
 2. Włącz zbieranie danych.
  Jeśli Twoja aktualna witryna objęta pomiarem przez Universal Analytics jest w całości oznaczona tagami gtag.js, możesz po prostu w ramach kroku 1 włączyć zbieranie danych za pomocą dotychczasowych tagów. Jeśli Twoja witryna nie jest oznaczona tagami gtag.js, kreator „Wprowadzenie” nie będzie mógł skorzystać z dotychczasowych tagów, co zmusi Cię do ręcznego dodania tagów do witryny.

Zanim zaczniesz

W tym artykule zakładamy, że masz już jakąś usługę Universal Analytics. Po uaktualnieniu:

 • będziesz mieć nową, działającą usługę Google Analytics 4;
 • Twoja dotychczasowa usługa Universal Analytics pozostanie niezmieniona i nadal będzie zbierać dane.

Kroki uaktualniania

Aby uaktualnić:

Tworzenie usługi Google Analytics 4 lub łączenie usługi UA z dotychczasową usługą GA 4

Odszukaj opcję „Zacznij korzystać z GA4”:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Konto wybierz konto, na którym chcesz utworzyć usługę. (Jeśli masz tylko jedno konto Google Analytics, zostanie ono wybrane domyślnie. Jeśli jednak masz więcej kont, upewnij się, że wybrane jest odpowiednie z nich).
 4. W kolumnie Usługa wybierz odpowiednią usługę Universal Analytics.
 5. Kliknij Zacznij korzystać z GA4.

Możesz teraz:

 • utworzyć nową usługę Google Analytics 4 lub
 • połączyć usługę UA z dotychczasową usługą GA4.

Tworzenie nowej usługi

 1. W sekcji „Chcę utworzyć nową usługę Google Analytics 4” kliknij Wprowadzenie.
 2. Jeśli Twoja witryna używa tagu gtag.js, możesz skorzystać z opcji Włącz zbieranie danych, korzystając z istniejących tagów.Uwaga: jeśli na potrzeby usługi Universal Analytics masz zaimplementowane jakieś niestandardowe tagi, ta opcja nie powieli ich funkcjonalności w usłudze Google Analytics 4. Przeczytaj artykuł Uwagi o korzystaniu z połączonych tagów witryny.
 3. Kliknij Utwórz usługę.

Analytics utworzy teraz nową usługę Google Analytics 4, kopiując podstawowe dane, np. nazwę usługi, adres URL, strefę czasową i walutę z Twojego konta Universal Analytics. Analytics automatycznie włączy też w Twojej usłudze Google Analytics 4 pomiar zaawansowany. Następnie w Twojej nowej usłudze Google Analytics 4 wyświetli się strona Asystent konfiguracji. Możesz na niej sprawdzić dostępne opcje przenoszenia ustawień konfiguracji (lub wprowadzania ich od podstaw).

Aby połączyć usługę UA z dotychczasową usługą GA4

Musisz samodzielnie dodać tagi do swojej witryny. Jeśli połączysz usługę UA z usługą GA4, uzyskasz w przyszłości dostęp do narzędzi do uaktualniania, które pomogą Ci z kolejnymi konfiguracjami.

 1. W sekcji „Chcę połączyć usługę z dotychczasową usługą Google Analytics 4” wybierz usługę Google Analytics 4, z którą chcesz połączyć usługę Universal Analytics.
 2. Kliknij Połączone usługi. Analytics utworzy połączenie między usługami Universal Analytics i Google Analytics 4.

Kliknij Zobacz swoją usługę Google Analytics 4, by przejść do Asystenta konfiguracji w nowej usłudze Google Analytics 4. Możesz tu zobaczyć dostępne opcje implementacji tagów i przenoszenia ustawień konfiguracji.

Włączanie zbierania danych

Tę sekcję musisz przeczytać tylko wtedy, gdy:

 • nie udało Ci się włączyć zbierania danych za pomocą Asystenta konfiguracji ani podczas tworzenia usługi Google Analytics 4 lub
 • musisz zastosować zaawansowaną konfigurację, np. zaimplementować e-commerce lub niestandardowe zdarzenia.

Gdy masz już teraz skonfigurowaną usługę Google Analytics 4, musisz dodać tagi do witryny (za pomocą globalnego tagu witryny gtag.js). Zamiast zastępować obecne tagi usługi Universal Analytics, uzupełnisz je o dodatkowe tagi. Z tego powodu dane będą przesyłane zarówno do usługi Universal Analytics, jak i do usługi Google Analytics 4.

Instrukcje różnią się w zależności od sposobu implementacji tagów usługi Universal Analytics.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?