Tento článek se týká služeb v Google Analytics 4. Pokud ještě stále používáte službu v Universal Analytics, která od 1. července 2023 přestane zpracovávat data, projděte si sekci Universal Analytics. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. července 2024.)

Přidání služby Google Analytics 4 na web, který již obsahuje službu Analytics

Nastavte si Google Analytics 4 spolu se svou stávající službou Universal Analytics

Tento článek je určen vlastníkům webů, kteří používají Universal Analytics a chtějí vytvořit službu v GA4. Další informace o službách GA4 a nové generaci Analytics

Pomocí Asistenta nastavení GA4 si můžete vytvořit novou službu v GA4, která bude shromažďovat data souběžně s vaší stávající službou v Universal Analytics. Ve službě v Universal Analytics se nic nezmění a data se budou shromažďovat jako dřív. Obě služby můžete otevřít v nástroji pro výběr služby nebo na obrazovce administrátora.

Obsah tohoto článku:

Jak to funguje

Asistent nastavení GA4:

 • Vytvoří novou službu v GA4.
 • Zkopíruje název služby, adresu URL webu, časové pásmo a nastavení měny z vaší služby v Universal Analytics.
 • Ve službě v GA4 aktivuje vylepšené měření.
 • Propojí s GA4 vaši službu Universal Analytics. Díky tomuto propojení můžete do služby v Google Analytics 4 pomocí jejího Asistenta nastavení migrovat konfigurace z Universal Analytics.
 • Pokud se rozhodnete znovu použít stávající značku Google ze svého webu, nastaví asistent službu v GA4 tak, aby z ní získávala data.

Asistent nastavení GA4 nevloží do nové služby v GA4 historická data. Služba GA4 bude údaje shromažďovat pouze od okamžiku svého nastavení. Historická data najdete v přehledech ve službě v Universal Analytics.

Začínáme

Abyste mohli Asistenta nastavení v GA4 používat, musíte mít pro příslušný účet roli editora. Službu v GA4 vytvoříte podle níže uvedených pokynů. Tohoto průvodce můžete použít, ať na svém webu máte značku Google Analytics (gtag.js, analytics.js), značku Google Ads (gtag.js) nebo kontejner Správce značek Google.

 1. V Google Analytics klikněte na Nastavení Správce (vlevo dole).
 2. Ve sloupci Účet vyberte požadovaný účet. (Pokud máte jen jeden účet Google Analytics, bude již vybrán.)
 3. Ve sloupci Služba vyberte službu v Universal Analytics, která v současné době shromažďuje data z vašich webových stránek.
 4. Ve sloupci Služba klikněte na možnost Asistent nastavení GA4. (první možnost ve sloupci Služba).
 5. Klikněte na Začínáme v části Chci vytvořit novou službu v Google Analytics 4.
 6. Ve vyskakovacím okně Vytvoření nové služby v Google Analytics 4 budete mít k dispozici jednu z níže uvedených možností podle toho, jaké značky aktuálně máte na svém webu:
  • Vytvořit a pokračovat. Kliknutím na toto tlačítko přejdete na stránku Nastavení značky Google (krok 7).
  • Vytvořit službu. Pokud se zobrazí tato možnost, znamená to, že služba Analytics může pro vaši službu v GA4 použít stávající značky Universal Analytics. Analytics vytvoří připojenou značku webu mezi službami v Universal Analytics a v GA4. Vyberte tuto možnost a přeskočte na část Co dál s novou službou v GA4 níže.
   Pro pokročilé uživatele: Tato možnost implementuje standardní shromažďování dat pro službu v GA4. Jestliže máte ve službě v UA nějaké vlastní značky, může být potřeba provést další kroky. Přečtěte si o tom víc.
 7. Na stránce Nastavení značky Google vyberte možnost, která nejlépe popisuje vaši situaci, a podle pokynů vytvořte novou službu v GA4:

  Použijte značku Google nalezenou na vašem webu (doporučeno)

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete provést nastavení pomocí značky Google, která se nachází na vašem webu, aniž byste museli kód webu nějak měnit.

  V případě potřeby klikněte na Podrobnosti a podívejte se na podrobnosti o značce.

  Vytváření nové služby v GA4 dokončíte kliknutím na Potvrdit.

  Uživatelé ve vaší službě budou přidáni jako uživatelé i do značky Google. Další informace o správě značky Google

  Použít značku Google, kterou už máte

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete znovu použít značku Google, ke které už máte administrátorský přístup.

  Klikněte na Vybrat značku. Zobrazí se:

  • Seznam značek, ke kterým máte administrátorský přístup. (Pokud mezi nimi požadovaná značka Google není, možná nemáte uživatelská oprávnění potřebná k tomu, abyste v ní mohli provádět změny.)
  • ID značek
  • Zda byla značka zjištěna na vašem webu, nebo ne. Pokud chcete nastavení dokončit bez provádění změn v kódu vašeho webu, vyberte některou ze značek, u nichž je uvedeno Na webu. Jestliže zvolíte značku, u níž je uvedeno Nezjištěno, možná ji budete muset nainstalovat. (Stav Nezjištěno může být u značky uvedeno i v případě, že má váš web malou návštěvnost.)
  • Cílové stránky přidružené ke značce

  Vyberte značku Google, kterou chcete použít, a kliknutím na Potvrdit dokončete vytváření nové služby v GA4.

  Uživatelé ve vaší službě budou přidáni jako uživatelé i do značky. Další informace o správě značky Google

  Instalovat značku Google

  Tuto možnost vyberte, pokud na svém webu nemáte nainstalovanou značku Google.

  1. Klikněte na Další a nainstalujte na web novou značku Google.
  2. Na stránce Pokyny k instalaci máte dvě možnosti:
   • Instalace prostřednictvím nástroje pro tvorbu webů: Pokud svůj web spravujete pomocí určitých nástrojů pro tvorbu webů (nebo pomocí platformy CMS, jako je například Wix nebo Duda), můžete nastavení značky Google provést, aniž byste museli upravovat kód.
   • Ruční instalace: Tuto možnost vyberte, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
    • Váš nástroj pro tvorbu webů / CMS zatím nepodporuje značku Google (gtag.js).
    • Vy nebo váš webový vývojář své stránky značkujete manuálně.
    • Váš web obsahuje značku analytics.js.
    • Používáte Správce značek Google.

  Možnost 1: Instalace pomocí nástroje pro tvorbu webů nebo systému CMS

  Pokud svůj web spravujete pomocí některé z níže uvedených platforem, vyberte ji a podle pokynů proveďte nastavení značky Google. Kód stránky nebudete muset měnit.

  Až bude značka Google nainstalována, klikněte na Hotovo a dokončete vytvoření nové služby v GA4.

  Pokud vaše platforma značku Google ještě nepodporuje, můžete ji nainstalovat manuálně (viz níže).

  Pokyny pro použití CMS neustále aktualizujeme, aby bylo nastavování značky Google co nejjednodušší. Pokud vámi používanou platformu na stránce Pokyny k instalaci nevidíte, možná přesto můžete ID značky Google do nástroje pro tvorbu webů nebo do systému CMS vložit. Než se pustíte do manuální instalace, podívejte se, zda je vaše platforma uvedena v tomto seznamu. 

  Další informace o instalaci značky Google pomocí nástroje pro tvorbu webů

  Možnost 2: Manuální instalace

  Tento způsob instalace použijte, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

  Manuální instalace značky Google

  Fragment kódu JavaScript pro značku Google najdete na kartě Manuální instalace. Propojení webu s Google Analytics vytvoříte tak, že zkopírujete celý fragment značky Google a vložíte ho do kódu všech stránek svého webu hned za prvek <head>. Na každou stránku přidejte jen jednu značku Google.

  Pokud používáte nástroj pro tvorbu webů nebo CMS, který značku Google zatím nepodporuje, zkopírujte celou značku Google a vložte ji ve své platformě do pole pro vlastní kód HTML.

  Vaše značka Google je celý úsek kódu, který začíná:

  <!-- Google tag (gtag.js) -->

  a končí

  </script>

  Až bude značka Google na vašem webu nainstalována, klikněte na Hotovo a dokončete vytvoření nové služby v GA4.

  Po jejím přidání je ještě potřeba značku Google nakonfigurovat.

  Pokud jsou na vašem webu značky analytics.js, ať už přidané manuálně, nebo pomocí systému CMS

  Jestliže jste na své stránky manuálně instalovali značky analytics.js, při přidávání značky Google (viz výše) tyto staré značky neodstraňujte. Značka analytics.js bude i nadále shromažďovat data pro službu v Universal Analytics. Značka Google (gtag.js), kterou nyní přidáváte, bude shromažďovat data pro novou službu v GA4.

  Pokud používáte nástroj pro tvorbu webů nebo systém CMS a na stránkách máte značku analytics.js, můžete značku Google přidat pomocí funkce vlastního kódu HTML. Značku analytics.js na webu ponechte, aby služba Analytics nadále mohla odesílat data do služby v Universal Analytics.

  V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nástroje pro tvorbu webů a systémy CMS, které značku analytics.js používají a vyžadují přidání značky Google na stránku v podobě vlastního kódu HTML, pokud chcete na webu používat značky obě.

  Zkopírujte značku Google a vložte ji na svůj web pomocí funkce vlastního kódu HTML systému CMS.

  V přehledu V reálném čase pak můžete zkontrolovat, zda vám přicházejí data.

  Nástroj pro tvorbu webů / CMS Možnosti přidání vlastního kódu HTML
  Blogger Pokyny
  Cart.com Obraťte se na podporu Cart.com
  Salesforce (Demandware) Obraťte se na podporu Salesforce
  VTEX Obraťte se na podporu VTEX
  Weebly Pokyny
  Pokud značku přidáváte pomocí Správce značek Google

  Abyste zajistili základní shromažďování dat, přidejte podle pokynů v centru nápovědy Správce značek Google značku Google Analytics: konfigurace GA4 pomocí účtu Správce značek Google.

  Až budete hotovi, nezapomeňte v Asistentu nastavení GA4 kliknout na Hotovo. Tím dokončíte vytváření připojené služby v GA4.

Co dál s novou službou v GA4

Až postup v průvodci dokončíte, zobrazí se v horní části stránky Asistentu nastavení služby v Google Analytics 4 zpráva, že jste služby úspěšně propojili.

Poznamenejte si název služby v GA4, abyste ji později našli. Pokud máte službu v Universal Analytics nazvanou „Ukázková služba (UA-xxxxxxx)“, bude se služba v GA4 jmenovat „Ukázková služba – GA4 (xxxxxxx)“ bez předpony UA, přičemž xxxxxxx je číslo nové služby.

Kliknutím na Podívejte se na službu v GA4 otevřete Asistenta nastavení v nové službě v GA4. Asistent nastavení vám pomůže nastavit službu v Google Analytics 4 a provede vás doporučenými funkcemi a nastaveními.

Může trvat až 30 minut, než se začnou v nové službě v GA4 zobrazovat data.

Pokud chcete sběr dat zkontrolovat, prohlédněte si několik stránek svého webu. Pak v navigaci přehledů vyberte možnost V reálném čase. V přehledu V reálném čase by se měla vaše aktivita zobrazit.

Jestli máte projekt Firebase, můžete s ním službu GA4 propojit. Je třeba to provést právě z Firebase. Postup

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
69256
false
false