GA4] Přidání služby v Google Analytics 4 na web, který již obsahuje službu Analytics

Nastavte službu v Google Analytics 4 spolu se stávající službou v Universal Analytics

Tento článek je určen vlastníkům webových stránek, kteří používají Universal Analytics a chtějí si vytvořit službu v GA4. Další informace o službách GA4 a nové generaci Analytics

Nástroj Asistent nastavení služby v Google Analytics 4 vytvoří novou službu v GA4, která bude shromažďovat data souběžně se stávající službou v UA. Služba v UA zůstává beze změny. Obě služby máte přístupné pomocí nástroje pro výběr služby nebo stránky Administrátor.

Obsah tohoto článku:

Princip

Nástroj Asistent nastavení služby v Google Analytics 4:

 • Vytvoří novou službu v GA4.
 • Zkopíruje název služby, adresu URL webu, časové pásmo, měnu a další nastavení služby v UA.
 • Aktivuje ve službě v GA4 vylepšené měření.
 • Propojí služby v UA a GA4. Díky propojení můžete pomocí Asistenta nastavení ve vaší službě v Google Analytics 4 migrovat konfigurace ze služby v Universal Analytics do služby v Google Analytics 4.
 • Pokud se rozhodnete znovu použít stávající značku Google ze svého webu, nastaví asistent službu v GA4 tak, aby z existující značky získávala data.

Asistent nastavení GA4 nevloží do nové služby GA4 historická data. Služba v GA4 bude údaje shromažďovat pouze od okamžiku svého nastavení. Údaje z historie najdete v přehledech ve službě v UA.

Vytvoření služby v GA4

Abyste mohli Asistenta nastavení GA4 používat, musíte mít pro účet roli editora nebo administrátora. Nástroj můžete použít bez ohledu na to, zda na stránkách máte značku Google Analytics (gtag.js, analytics.js), značku Google Ads (gtag.js), nebo kontejner Správce značek Google.

 1. V Google Analytics klikněte na Nastavení Administrátor (vlevo dole).
 2. Ve sloupci Účet zkontrolujte, zda je vybrán požadovaný účet. (Pokud máte jen jeden účet Google Analytics, bude již vybrán.)
 3. Ve sloupci Služba vyberte službu v UA, která v současné době shromažďuje data z vašeho webu.
 4. Ve sloupci Služba klikněte na možnost Asistent nastavení GA4. Je to první možnost ve sloupci Služba.
  Nezobrazuje se vám Asistent nastavení GA4? Pokud je sloupec Nastavení služby ve sloupci Služba zašedlý, máte oprávnění pouze k výběru dat, nikoli k příslušné službě nebo účtu. Abyste mohli nástroj používat, potřebujete roli editora nebo administrátora.
 5. Vyberte, jak chcete provést migraci své služby v Universal Analytics. Dostupné možnosti se mohou lišit:
  • Chci vytvořit novou službu v Google Analytics 4:
   Migrována budou základní nastavení, včetně značek, aktivace signálů Google a nastavení remarketingu. Tato možnost nezahrnuje migraci cílů, publik, odkazů ani nabídek v Google Ads.

   Pokud chcete použít tuto možnost, klikněte na Začínáme. (Pokračujte ke kroku 6.)
    
  • Nastavte pro mě novou službu v Google Analytics 4, která bude mít nastavení co nejpodobnější této službě:
   Migrována budou základní nastavení a další konfigurace, včetně cílů, publik, odkazů a nabídek v Google Ads. (Tato možnost zahrnuje stejný postup jako u automaticky vytvořených služeb v GA4. Jak to funguje)

   Pokud chcete použít tuto možnost, klikněte na Vytvořit a nakonfigurovat novou službu. Na stránce Vytvoření nové služby v Google Analytics 4 můžete zaškrtnout políčko Povolit shromažďování dat pomocí stávajících značek, aby byly stávající značky zahrnuty do migrace. Pak klikněte na Vytvořit službu.
   Poznámka: Dokončení migrace může trvat až pět pracovních dní. Uživatelům posíláme e‐mailová oznámení, abychom je informovali o vytvoření nové služby v GA4.
 6. (Pokud jste v kroku 5 vybrali možnost Chci vytvořit novou službu v Google Analytics 4) Na stránce Vytvoření nové služby v Google Analytics 4 najdete, v závislosti na tom, jak je označkován váš web, jednu z následujících možností:
  • Vytvořit a pokračovat. Tuto možnost zvolte, pokud chcete pokračovat na stránku Nastavení značky Google (krok 7).
  • Pokud vidíte možnost Vytvořit službu, znamená to, že služba Analytics může pro vaši službu v GA4 použít stávající značky Universal Analytics. Analytics vytvoří připojenou značku webu mezi službami v Universal Analytics a v GA4. Vyberte tuto možnost a přeskočte na část Co dál s novou službou v GA4 níže.
   Pro pokročilé uživatele: Tato možnost implementuje standardní shromažďování dat pro službu v GA4. Pokud máte nějaké vlastní značky ve službě v UA, přečtěte si další pokyny.
 7. (Pokud jste v kroku 6 vybrali možnost Vytvořit a pokračovat) Na stránce Nastavení značky Google nainstalujte značku Google manuálně (první možnost níže) nebo vyberte možnost, která nejlépe popisuje vaši situaci, a dokončete vytvoření nové služby v GA4 podle pokynů.

  V závislosti na konfiguraci webu uvidíte některé z následujících možností.
   

  Ruční instalace

  Tento způsob instalace použijte, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

  • Váš nástroj pro tvorbu webů nebo systém CMS zatím značku Google (gtag.js) nepodporuje.
  • Vy nebo váš webový vývojář značkujete stránky manuálně.
  • Váš web obsahuje značku analytics.js.
  • Používáte Správce značek Google.

  Manuální instalace značky Google

  Když vyberete možnost Manuální instalace, zobrazí se fragment JavaScript pro danou značku Google.

  Propojení webu s Google Analytics vytvoříte tak, že celou značku Google zkopírujete a vložíte ji do kódu všech stránek na vašem webu hned za prvek <head>. Na každou stránku přidejte jen jednu značku Google.

  Vaše značka Google je celá část kódu, která začíná takto:

  <!-- Google tag (gtag.js) -->

  a končí takto:

  </script>

  Pokud používáte nástroj pro tvorbu webů nebo systém správy obsahu (CMS), který značku Google zatím nepodporuje, zkopírujte celou značku Google a vložte ji do vlastního pole HTML dané platformy.

  Pak klikněte na Hotovo a dokončete vytvoření nové služby v GA4.

  Po jejím přidání je potřeba značku Google nakonfigurovat.

  Pokud jsou na vašem webu značky analytics.js, ať už nainstalované manuálně, nebo pomocí systému CMS

  Jestliže máte na stránkách manuálně nainstalované značky analytics.js, při přidávání značky Google (viz výše) tyto staré značky neodstraňujte. Značka analytics.js bude nadále shromažďovat data pro službu v UA. Značka Google (gtag.js), kterou nyní přidáváte, bude shromažďovat data pro novou službu v GA4.

  Pokud používáte nástroj pro tvorbu webů nebo systém CMS a na stránkách máte značku analytics.js, můžete značku Google přidat pomocí funkce vlastního kódu HTML. Značku analytics.js ponechte, aby služba Analytics nadále odesílala data do služby v UA.

  V tabulce níže jsou uvedeny nástroje pro tvorbu webů a systémy CMS, které značku analytics.js používají a při umístění obou značek na webu vyžadují, aby byla značka Google přidána v podobě vlastního kódu HTML.

  Zkopírujte značku Google a vložte ji na svůj web pomocí funkce vlastního kódu HTML systému CMS.

  V přehledu V reálném čase pak můžete zkontrolovat, zda vám přicházejí data.

  Nástroj pro tvorbu webů / CMS Možnosti přidání vlastního kódu HTML
  Blogger Pokyny
  Cart.com Obraťte se na podporu Cart.com
  Salesforce (Demandware) Obraťte se na podporu Salesforce
  VTEX Obraťte se na podporu VTEX
  Weebly Pokyny
  Pokud značku přidáváte pomocí Správce značek Google

  Pokud chcete shromažďovat základní data, postupujte podle příslušných pokynů v centru nápovědy Správce značek Google a pomocí účtu Správce značek Google přidejte značku Google Analytics: konfigurace GA4.

  Až budete hotovi, nezapomeňte v Asistentu nastavení GA4 kliknout na Hotovo. Tím vytváření připojené služby v GA4 dokončíte.

  Instalace pomocí CMS nebo nástroje pro tvorbu webů

  Pokud svůj web spravujete pomocí určitých nástrojů pro tvorbu webů nebo platforem pro správu obsahu (CMS), jako je například Wix nebo Duda, můžete dokončit nastavení značky Google, aniž byste museli kód měnit.

  Jestliže web spravujete pomocí některé z platforem uvedených na stránce Pokyny k instalaci, příslušnou platformu vyberte a pak podle pokynů nastavení značky Google dokončete, aniž byste svůj kód upravovali.

  Pak klikněte na Hotovo a dokončete vytvoření nové služby v GA4.

  Pokud vaše platforma značku Google zatím nepodporuje, použijte předchozí možnost Manuální instalace.

  Pokyny pro systém CMS neustále aktualizujeme, aby bylo nastavení značky Google co nejjednodušší. I když svou platformu na stránce Pokyny k instalaci nevidíte, je stále možné, že budete moci ID značky Google do nástroje pro tvorbu webů nebo do systému CMS vložit. Než se pustíte do ruční instalace, podívejte se, zda je vaše platforma uvedena v tomto seznamu.

  Další informace o instalaci značky Google pomocí nástroje pro tvorbu webů

  Instalace pomocí {CMS}

  Tato možnost se vám zobrazuje, protože Google zjistil integraci mezi vaším webem a systémem správy obsahu (CMS). Umožňuje vám značku Google nastavit přes stávající integraci CMS, aniž byste museli měnit kód.

  Dokončete nastavení značky Google podle pokynů (bez úpravy kódu). Pak klikněte na Hotovo a vytvořte novou službu v GA4.

  Pokud vaše platforma značku Google zatím nepodporuje, použijte předchozí možnost Manuální instalace.

  Pokyny pro systém CMS neustále aktualizujeme, aby bylo nastavení značky Google co nejjednodušší. I když svou platformu na stránce Pokyny k instalaci nevidíte, je stále možné, že budete moci ID značky Google do nástroje pro tvorbu webů nebo do systému CMS vložit. Než se pustíte do ruční instalace, podívejte se, zda je vaše platforma uvedena v tomto seznamu.

  Další informace o instalaci značky Google pomocí nástroje pro tvorbu webů

  Použít značku Google, kterou už máte

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete znovu použít existující značku Google, ke které máte administrátorský přístup.

  Klikněte na možnost Vybrat značku. Uvidíte:

  • Seznam značek, ke kterým máte administrátorský přístup. (Pokud požadovanou značku najít nemůžete, možná nemáte potřebná uživatelské oprávnění k provádění změn souvisejících s touto značkou.)
  • ID značek
  • Informaci o tom, zda byla na vašem webu značka nalezena, nebo ne. Dokončete nastavení výběrem značky označené „Na webu“. Kód měnit nemusíte. Jestliže zvolíte značku, u níž je uvedeno Nezjištěno, možná ji budete muset nainstalovat. Stav Nezjištěno může být u značky uveden i tehdy, když má váš web malou návštěvnost.
  • Cíle přidružené ke značce.

  Vyberte značku Google, kterou chcete použít, a kliknutím na Potvrdit vytváření nové služby v GA4 dokončete.

  Uživatelé ve vaší službě budou jako uživatelé přidáni i do značky. Další informace o správě značky Google

  Použijte značku Google nalezenou na vašem webu

  Dokončete nastavení pomocí značky z vašeho webu. Kód měnit nemusíte. Google vaši službu v Google Analytics do značky na webu přidá.

  Použití jiné značky Google

  Tuto možnost vyberte v případě, že Google na vašem webu značku našel, ale vy chcete použít jinou.

  Vytvoření nové značky Google

  Tuto možnost vyberte, pokud Google značku našel, ale chcete místo ní na web nainstalovat manuálně jinou značku Google.

  Manuální instalace značky Google

  Při výběru této možnosti se pro danou značku Google zobrazí fragment JavaScript.

  Propojení webu s Google Analytics vytvoříte tak, že celou značku Google zkopírujete a vložíte ji do kódu všech stránek na vašem webu hned za prvek <head>. Na každou stránku přidejte jen jednu značku Google.

  Vaše značka Google je celá část kódu, která začíná takto:

  <!-- Google tag (gtag.js) -->

  a končí takto:

  </script>

  Pokud používáte nástroj pro tvorbu webů nebo systém správy obsahu (CMS), který značku Google zatím nepodporuje, zkopírujte celou značku Google a vložte ji do vlastního pole HTML dané platformy.

  Pak klikněte na Hotovo a dokončete vytvoření nové služby v GA4.

  Po jejím přidání je potřeba značku Google nakonfigurovat.

Dokončení nastavení nové služby v GA4

Po dokončení se v horní části stránky Asistent nastavení služby v Google Analytics 4 zobrazí zpráva „Úspěšně jste propojili své služby“.

Poznamenejte si název služby GA4, abyste ji později našli. Pokud máte službu v Universal Analytics nazvanou „Ukázková služba, bude mít služba v GA4 název „Ukázková služba – GA4“.

Kliknutím na Podívejte se na službu GA4 otevřete Asistenta nastavení v nové službě GA4. Asistent nastavení vám pomůže nastavit službu v GA4 a provede vás doporučenými funkcemi a nastaveními.

Může trvat až 30 minut, než se začnou v nové službě GA4 zobrazovat.

Pokud chcete sběr dat zkontrolovat, přejděte na svůj web a v navigaci přehledu vyberte možnost V reálném čase. V přehledu V reálném čase by se vám měla aktivita zobrazit.

Jestli máte projekt Firebase, můžete s ním službu GA4 propojit. Je třeba to provést právě z Firebase. Postup

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
8705662793089972418
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256