Beskyttelse af dine data

I denne artikel får du en oversigt over Google Analytics' praksis med hensyn til databehandling og vores bestræbelser på at beskytte dataene og sikre, at de holdes fortrolige. Derudover kan besøgende på websites og i apps, hvor der bruges Google Analytics (også kaldet "brugere"), finde oplysninger om kontrolmulighederne for slutbrugere.

For de website- eller appejere, der bruger Google Analytics (også kaldet "kunder"), kan dette være en nyttig ressource, især hvis deres virksomhed er underlagt persondataforordningen for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller den californiske lov om forbrugeres privatliv (California Consumer Privacy Act). Se også Googles privatlivspolitik og Googles website for kunder og partnere.

Information til besøgende på websites og i apps, hvor der bruges Google Analytics

Vores privatlivspolitik

Hos Google tager vi den tillid, du viser os, og vores ansvar for at beskytte dine data og personlige oplysninger, meget alvorligt. En af måderne, hvorpå vi lever op til dette ansvar, er ved at fortælle dig, hvilke oplysninger vi indsamler, når du bruger vores produkter og tjenester, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan vi bruger dem til at give dig en bedre oplevelse. I Googles privatlivspolitik og -principper beskrives det, hvordan vi behandler personlige oplysninger, når du bruger Googles produkter og tjenester, heriblandt Google Analytics.

Google Analytics-cookies og -id'er

Google Analytics bruger primært førstepartscookies til rapportering om besøgendes (også kaldet "brugeres") interaktioner på Google Analytics-kunders websites. Som bruger har man mulighed for at deaktivere cookies eller slette en bestemt cookie. Få flere oplysninger

Google Analytics understøtter desuden en valgfri browsertilføjelse, som – når den er installeret og aktiveret – deaktiverer Google Analytics-måling på alle de websites, brugeren besøger. Bemærk! Denne tilføjelse deaktiverer kun Google Analytics-måling.

Når SDK'erne Google Analytics til apps eller Google Analytics til Firebase bruges i en app eller på et website, indsamler Google Analytics et appforekomst-id, som er et tilfældigt genereret nummer, der bruges til identifikation af en unik installation af en app. Når en bruger nulstiller sit annoncerings-id (som det kaldes på en Android-enhed) eller sit id for annoncører (som det kaldes på en iOS-enhed), nulstilles appforekomst-id'et også.

Hvis der er tale om websites eller apps, hvor Google Analytics er implementeret sammen med andre Google-annonceringsprodukter, f.eks. Google Ads, indsamles der muligvis også andre annoncerings-id'er. Brugerne kan fravælge denne funktion og administrere deres indstillinger for denne cookie ved hjælp af Annonceindstillinger. Få flere oplysninger

Google Analytics indsamler også IP-adresser for at kunne levere tjenesten og sørge for, at den er sikker, samt give websiteejere oplysninger om, hvilket land, hvilken stat, og/eller hvilken by brugerne befinder sig i (dette kaldes også deres "IP-geoplacering"). Google Analytics tilbyder en metode til maskering af indsamlede IP-adresser (se flere oplysninger nedenfor), men det er vigtigt at bemærke, at websiteejere har adgang til brugernes IP-adresser, selvom websiteejerne ikke bruger Google Analytics.

Information til ejere eller administratorer af websites og apps, hvor der bruges Google Analytics

Google Analytics i henhold til persondataforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)

Google fungerer som databehandler, når det gælder Google Analytics. Dette afspejles i vores vilkår for behandling af annoncedata, som er tilgængelige for alle Google Analytics-kunder, der har indgået en direkte kontrakt med Google. Få flere oplysninger

Google Analytics er databehandler i henhold til GDPR, eftersom Google Analytics indsamler og behandler data på vegne af vores kunder ifølge deres anvisninger. Vores kunder er dataansvarlige og beholder alle rettigheder i forbindelse med indsamling, adgang til, opbevaring og sletning af deres data. Googles brug af data er underlagt vilkårene i den kontrakt, vi har indgået med hver enkelt Google Analytics-kunde, og eventuelle indstillinger, kunden har aktiveret via vores produkts brugerflade.

Google Analytics i henhold til den californiske lov om forbrugeres privatliv (CCPA, California Consumer Privacy Act)

For at hjælpe Google Analytics-kunder med klargøringen til CCPA har vi opdateret vores Vilkår for databehandling, så de inkluderer et tillæg til tjenesteudbydere vedrørende CCPA. I henhold til de komplette vilkår i dette tillæg fungerer Google Analytics som tjenesteudbyder over for sine kunder (når datadeling med Google-produkter og -tjenester er deaktiveret) og bruger kun de data, der indsamles på vegne af kunden i Google Analytics, til levering af Google Analytics-tjenesterne. Kunder, der ikke har accepteret vilkårene for databehandling, kan gøre det ved at følge denne vejledning. Kunder, der allerede har accepteret vilkårene for databehandling, behøver ikke foretage sig yderligere for at acceptere tillægget til tjenesteudbydere vedrørende CCPA. Kunderne bør gennemgå tillægget til tjenesteudbydere vedrørende CCPA og Google Analytics' brug af data for at sikre, at kundens krav til overholdelse opfyldes.

For at hjælpe kunderne med at administrere behovet for overholdelse tilbyder Google Analytics en række værktøjer, som beskrives nedenfor, og som giver mulighed for at styre, hvordan data indsamles, og hvorvidt de bruges til tilpasset annoncering.

Se oversigten over Google Analytics-linkning, hvis du har linket Google Analytics til et andet produkt.

Google Analytics i henhold til Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Google fungerer som databehandler, når det gælder Google Analytics. Dette afspejles i vores vilkår for behandling af annoncedata, som er tilgængelige for alle Google Analytics-kunder, der har indgået en direkte kontrakt med Google. Få flere oplysninger

Google Analytics er databehandler i henhold til LGDP, eftersom Google Analytics indsamler og behandler data på vegne af vores kunder ifølge deres anvisninger. Vores kunder er dataansvarlige og beholder alle rettigheder i forbindelse med indsamling, adgang til, opbevaring og sletning af deres data. Googles brug af data er underlagt vilkårene i den kontrakt, vi har indgået med hver enkelt Google Analytics-kunde, og eventuelle indstillinger, kunden har aktiveret via vores produkts brugerflade.

Internationale overførsler

Google overholder standardkontraktbestemmelser ved overførsel af personoplysninger med relation til onlineannoncering og måling fra Europa til lande uden for Europa. Hvad angår de tjenester, hvor Google fungerer som databehandler, omfatter vilkårene for databehandling i Google Ads, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med den aktuelle dataoverførsel, både de relevante standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen (som en hjælp til at sikre lovlig dataoverførsel i henhold til GDPR) og Storbritanniens standardkontraktbestemmelser (som en hjælp til at sikre lovlig dataoverførsel i henhold til de GDPR-bestemmelser, der er inkorporeret i de britiske love).

Vi forpligter os til at sørge for at have et retsgyldigt grundlag for dataoverførsler i overensstemmelse med de gældende love om databeskyttelse.

Data, der indsamles af Google Analytics

Førstepartscookies

Google Analytics indsamler førstepartscookies og data vedrørende enhed/browser, IP-adresse og aktiviteter på websitet eller i appen med henblik på måling og rapportering af statistik om brugerinteraktioner på de websites og/eller i de apps, hvor der bruges Google Analytics. Som kunde har man mulighed for at tilpasse cookies, og hvilke data der indsamles, ved hjælp af funktioner såsom cookieindstillinger, User-ID (bruger-id), Dataimport og Measurement Protocol. Få flere oplysninger

Google Analytics-kunder, som eksempelvis har aktiveret indsamlingsmetoden analytics.js eller gtag.js, kan selv bestemme, om de vil bruge cookies til at gemme et pseudonymiseret eller vilkårligt klient-id. Hvis kunden beslutter at bruge en cookie, reduceres de oplysninger, der gemmes i den lokale førstepartscookie, til et tilfældigt id (f.eks. 12345.67890).

Hvad angår de kunder, som bruger SDK'et Google Analytics til apps, indsamler vi et appforekomst-id, som er et nummer, der genereres vilkårligt, første gang brugeren installerer en app.

Annoncerings-id'er

Hvis der er tale om kunder, som bruger Google Analytics-annonceringsfunktioner, indsamles der Google-annonceringscookies, som bruges til at aktivere funktioner såsom remarketing på Google Displaynetværket. Disse funktioner er underlagt brugernes annonceindstillinger, kravene i politikken vedrørende Google Analytics-annonceringsfunktioner og Googles samtykkepolitik for brugere i EU, hvori der stilles krav om, at kunderne indhenter samtykke til brug af cookies, herunder samtykke til tilpassede annoncer, hvis dette er et lovkrav. Du kan få flere oplysninger om, hvordan Google bruger annonceringscookies, under Ofte stillede spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med Google-annoncering. Det er muligt at implementere Google Analytics uden konsekvenser for den normale dataindsamling, hvis annonceringsfunktionerne forbliver deaktiverede, indtil der er indhentet samtykke (se Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i Google Analytics), samt at forhindre visse data i at blive brugt til annoncetilpasning (se Annoncetilpasning nedenfor).

IP-adresse

I Google Analytics bruges der IP-adresser til at udlede en besøgendes geoplacering og af hensyn til sikkerheden, både hvad angår tjenesten og vores kunder. Som kunde har man mulighed for at anvende IP-maskering, så Google Analytics kun bruger en del af en indsamlet IP-adresse i stedet for hele adressen. Derudover kan man som kunde vælge at tilsidesætte IP-adresser ved hjælp af funktionen IP Override.

Forbud mod overførsel af personhenførbare oplysninger

I henhold til vores kontrakter har kunder ikke lov til at sende personhenførbare oplysninger til Google Analytics. Som kunde bør man følge disse optimale løsninger for at sikre sig, at der ikke sendes personhenførbare oplysninger til Google Analytics.

Hvad bruges dataene til?

Google bruger Google Analytics-data til at levere Google Analytics-målingstjenesten til kunderne. Id'er såsom cookies og appforekomst-id'er bruges til at måle brugerinteraktioner med en kundes websites og/eller apps, og IP-adresser bruges til at levere tjenesten og sørge for, at den er sikker, samt til at give kunderne oplysninger om brugernes geografiske placering. Kunderne kan også vælge at bruge de data, der indsamles af Google Analytics, til tilpasning af websites eller apps, herunder annoncetilpasning (se Annoncetilpasning nedenfor).

Dataadgang

Vi deler ikke Google Analytics-data med andre, medmindre vi har fået kundens tilladelse til det (f.eks. via indstillinger på produktets brugerflade) eller har udtrykkelig tilladelse til det i henhold til vilkårene i den aktuelle Google Analytics-aftale. Der kan dog være tilfælde, hvor det er lovpligtigt at dele dataene.

Som kunde kan man selv begrænse adgangen til dataene på sin Analytics-konto eller -ejendom ved at konfigurere visnings- og redigeringstilladelser for de ansatte eller andre repræsentanter, som har mulighed for at logge ind på Analytics-kontoen. Få flere oplysninger

Hos Google har vi særlige sikkerhedsteams med ansvar for at beskytte dataene mod udefrakommende trusler. Intern adgang til data (f.eks. ansattes adgang) er begrænset ved hjælp af streng adgangskontrol (i form af interne politikker og automatiske tekniske kontrolforanstaltninger såsom godkendelse, SSL og sikkerhedslogfiler), så kun personer med et forretningsbehov har adgang til dataene.

Oversigt over produktlinkninger

Hvis kunder linker deres Analytics-ejendom til en anden Google-produktkonto eller -tjenestekonto (en såkaldt "integrationspartner"), er det muligt at eksportere bestemte data fra den pågældende Analytics-ejendom til den linkede konto, så der er adgang til dem på denne konto. Når data eksporteres via en linkintegration, er de underlagt integrationspartnerens vilkår og betingelser. 

Bemærk! Når der er blevet sendt data til en integrationspartner, er de pågældende data underlagt integrationspartnerens vilkår, og Google Analytics har i så fald ikke længere adgang til eller kontrol over dataene.

Som kunde kan man til enhver tid gennemgå og administrere sine integration af produktlinkninger via Analytics-brugerfladens oversigt over produktlinkninger.

Datadeling

I Google Analytics er der adgang til en række forskellige indstillinger for datadeling, via hvilke kunderne kan tilpasse Googles adgang til og brug af data, der er indsamlet ved hjælp af en Analytics-dataindsamlingsmetode (f.eks. JavaScript-sporingskoden, mobil-SDK'er og Measurement Protocol), i henhold til deres præferencer. Bemærk! Disse indstillinger gælder kun for data, der er indsamlet fra websites, mobilapps og andre digitale enheder ved brug af Analytics. De gælder ikke for data om en kundes brug af Analytics, f.eks. antal ejendomme, og hvilke andre funktioner der er konfigureret. Uanset hvilke indstillinger for datadeling kunden har valgt, kan Analytics-data også blive brugt med henblik på vedligeholdelse og beskyttelse af Analytics-tjenesten, men kun i det omfang, det er nødvendigt. Få flere oplysninger

Styringselementer til opbevaring, sletning og portabilitet af data

Dataopbevaring

Styringselementerne til dataopbevaring giver kunderne mulighed for at vælge, hvor længe deres data på bruger- og hændelsesniveau skal gemmes på Google Analytics-servere. Alle kunder bør gennemgå deres indstillinger for dataopbevaring og sikre sig, at de har valgt den rette indstilling for opbevaring af data.

Sletning af brugerdata

Som kunde har man mulighed for at slette en brugers data i Google Analytics ved at overføre det pågældende bruger-id til Google Analytics-API til brugersletning eller via rapporten Brugeroplysninger.

Dataadgang og -portabilitet på brugerniveau

Kunder kan få vist hændelsesoplysninger for ethvert bruger-id via rapporten Brugeroplysninger eller API til brugeraktivitet. Disse funktioner giver dig mulighed for at analysere og eksportere data på hændelsesniveau for et enkelt bruger-id. Vores 360-kunder har desuden mulighed for via BigQuery-integration at eksportere alle de hændelsesdata, der er knyttet til deres brugere, til ét lager, der kan sendes forespørgsler til.

Annoncetilpasning

Kunderne kan vælge at begrænse brugen af deres analysedata til annoncetilpasning i stedet for at deaktivere indsamlingen af alle analysedata eller annonce-id'er (se "Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i Google Analytics"). En kunde kan f.eks. vælge at aktivere Google-signaler for at få en bedre forståelse af, hvor mange unikke brugere der besøger et website på tværs af enheder, men begrænse eksport af disse data til remarketing til en linket annoncekonto, f.eks. en Google Ads-konto. Kunderne kan vælge at deaktivere Annoncetilpasning for data, der indsamles fra hele deres ejendom, eller deaktivere funktionen for individuelle hændelser eller brugere (for apps, websites og Measurement Protocol)). Kunder, der bruger Google Analytics til Firebase eller Google Analytics 4-ejendomme, kan også forhindre bestemte hændelser eller brugeregenskaber (f.eks. "køb" eller "køn") i at blive brugt til annoncetilpasning.

Hvis 1) alle data på ejendomsniveau, 2) individuelle hændelser eller 3) specifikke hændelsesnavne eller brugeregenskaber er blevet ekskluderet fra annoncetilpasning, tilføjer Analytics et ekstra signal ("npa", som står for "non-personalized ads", dvs. ikke-tilpassede annoncer) i tilbagerapporteringer for at angive, at netværk ikke må bruge dataene til tilpasset annoncering. Bemærk! Hvert enkelt netværks behandling af et 'npa'-signal bestemmes af det enkelte netværk.

Datasikkerhed

Certificeringer

ISO 27001

Google har opnået ISO 27001-certificering af de systemer, programmer, teknologiske løsninger, processer og datacentre, der anvendes til en række forskellige Google-produkter, heriblandt Google Analytics, samt de personer, der står bag tjenesterne. Få flere oplysninger om vores overholdelse af ISO-standarderne, og download vores certifikat (PDF) , eller få flere oplysninger om ISO 27001.

Informationssikkerhed

I forbindelse med webbaseret databehandling er sikring af både data og apps afgørende. Google afsætter betydelige ressourcer til at sikre programmer og datahåndtering for at forhindre uautoriseret adgang til data.

Data lagres i et kodet, effektivitetsoptimeret format i stedet for et traditionelt filsystem eller en database. Data spredes på en række fysiske og logiske drev for at sikre redundans og hurtig adgang og for at beskytte dem mod manipulation.

Googles programmer kører i et distribueret miljø, der servicerer flere kunder. I stedet for at hver kundes data lagres på en enkelt maskine eller en gruppe maskiner, fordeles data fra alle Google-brugere (forbrugere, virksomheder og sågar Googles egne data) i en fælles infrastruktur bestående af Googles mange ensartede maskiner i Googles datacentre.

Derudover sørger vi for sikker overførsel af Google Analytics' JavaScript-biblioteker og målingsdata. I Google Analytics bruges der som standard HSTS (HTTP Strict Transport Security), hvilket betyder, at browsere, der understøtter HTTPS (HTTP over SSL), modtager instruks om at bruge denne krypteringsprotokol til al kommunikation mellem slutbrugere, websites og Google Analytics-servere. Få flere oplysninger

Driftsikkerhed og datagendannelse

For at minimere afbrydelser af tjenesten forårsaget af hardwarefejl, naturkatastrofer eller andet implementerer Google et omfattende program for datagendannelse i alle sine datacentre. Dette program omfatter flere komponenter, der skal sikre redundans i tilfælde af fejl, bl.a. følgende:

Replikation af data. For at sikre tilgængelige data i tilfælde af en katastrofe kopieres de Google Analytics-data, der ligger i Googles distribuerede filsystem, til separate systemer ved andre datacentre.

Geografisk spredning af datacentre. Google har en række datacentre, der er fordelt over et større geografisk område med henblik på at sikre opretholdelse af driften i tilfælde af en katastrofe eller andre hændelser i en enkelt region.

Robust og redundant infrastruktur. Googles computerklynger er designet med henblik på fleksibilitet og redundans, hvilket er med til at minimere konsekvenserne af lokale, almindeligt forekommende fejl ved udstyr og de miljømæssige risici.

Plan for opretholdelse af driften i tilfælde af katastrofer. Ud over dataredundans og geografisk spredning af datacentre har Google udarbejdet en plan for opretholdelse af driften i hovedkvarteret i Mountain View i Californien i USA. Denne plan tages i brug i tilfælde af større katastrofer, f.eks. jordskælv og epidemier, og der tages højde for risikoen for, at personale og tjenester ikke er tilgængelige i helt op til 30 dage. Formålet med denne plan er at sikre, at vi fortsat er i stand til at levere vores tjenester til kunderne.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false