Denna artikel handlar om Universal Analytics-egendomar som upphör att bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). Börja använda en Google Analytics 4-egendom om du inte redan har gjort det.

Om demografi och intressen

Analysera användare efter ålder, kön och intressekategorier.

Demografi- och intressedata visar information om användarnas ålder och kön samt vad de visar intresse för när de surfar och handlar på nätet.

Innehåll i artikeln:

Ställa in Analytics för visning av demografi- och intressedata

Innan du kan se eller arbeta med demografi- och intressedata i Analytics måste du

 1. aktivera annonsrapporteringsfunktioner för din egendom
 2. aktivera rapporterna Demografi och Intressen för egendomen.

Varifrån Analytics hämtar data

När du uppdaterar Analytics med stöd för annonsrapporteringsfunktioner samlar Analytics in demografi- och intressedata från följande källor:

Källa Gäller Villkor Resultat
Tredje parts DoubleClick-cookie Endast webbläsaraktivitet Cookie finns Analytics samlar in all demografi- och intressedata som lagras i cookien.
Androids annonserings-id Endast appaktivitet Du uppdaterar Analytics-spårningskoden i en Android-app så att den registrerar reklam-id* Analytics genererar en identifierare baserat på detta id som inbegriper demografi- och intressedata med anknytning till användarens appaktivitet.
IDFA (iOS Identifier for Advertisers) Endast appaktivitet Du uppdaterar Analytics-spårningskoden i en iOS-app så att den registrerar IDFA* Analytics genererar en identifierare baserat på IDFA som inbegriper demografi- och intressedata med anknytning till användarens appaktivitet.

 

*Om du inte samlar in reklam-id för Android eller IDFA för iOS kan du inte samla in demografisk information om appanvändarna.

Det kan hända att det bara finns demografi- och intressedata för en delmängd av användarna och att informationen inte speglar den totala sammansättningen av trafiken. Analytics kan inte samla in demografi- och intressedata om DoubleClick-cookien eller id:t för enhetsannonsering inte anges eller om aktivitetsprofilen inte har tagits med.

Diagrammen och den första raden i kolumnen Sessioner i översiktsrapporten visar hur stor procentandel av den totala datamängden som ingår i rapporten (till exempel Ålder – 41,39 % av totalt antal sessioner).

Varken analytics.js eller AMP-spårning samlar in demografi- och intressedata.

Dimensioner

Dimension Värden
Ålder 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Kön Man, Kvinna
Intressegruppskategorier Livsstilar som liknar tv-målgrupper, som Teknofiler, Sportfantaster och Matlagningsintresserade
Segment på marknaden Intressen för produktköp
Övriga kategorier Den mest specifika användarvyn. Intressegruppskategorier inbegriper till exempel Matintresserade medan Övriga kategorier inbegriper Recept/Kök/Östasiatisk matlagning.

Du kan visa alla tillämpliga Analytics-mätvärden i samband med dessa dimensioner (till exempel Sessioner, Avvisningsfrekvens, Transaktioner och Intäkt).

Du kan skapa segment baserat på dessa dimensioner och använda segmenten när du vill analysera data och skapa remarketingmålgrupper.

I vissa geografiska områden är informationen om intressen begränsad. Också information om många värden inom Intressegruppskategorier, Segment på marknaden och Övriga kategorier kan vara begränsad. Det kan dessutom finnas mindre information om Segment på marknaden än om Intressegruppskategorier och Övriga kategorier.

Standardrapporter

Du kan välja bland sju standardrapporter:

 • Demografi – Översikt: Antalet sessioner (eller andra primära mätvärden) i egendomen uppdelade efter åldersgrupp och kön. Standardmätvärdet är Sessioner. Du kan också använda % nya sessioner, Gen. sessionslängd, Avvisningsfrekvens eller Sidor per session.
 • Ålder: Mätvärden för förvärv, beteende och konverteringar uppdelade efter åldersgrupp. När du klickar dig vidare i en åldersgrupp ser du uppdelningen efter kön och sedan efter intresse. Personer som är yngre än 18 år ingår inte i datan.
 • Kön: Mätvärden för förvärv, beteende och konverteringar uppdelade efter kön. När du klickar dig vidare i ett kön ser du uppdelningen efter åldersgrupp och sedan efter intresse.
 • Intressen – Översikt: Antalet sessioner (eller andra primära mätvärden) i egendomen, fördelat på de tio populäraste intressena inom Intressegruppskategorier, Segment på marknaden och Andra kategorier.
 • Intressegruppskategorier (räckvidd): Mätvärden för förvärv, beteende och konverteringar uppdelade efter Intressegruppskategorier.
 • Segment på marknaden: Mätvärden för förvärv, beteende och konverteringar uppdelade efter Segment på marknaden.
 • Andra kategorier: Information om förvärv, beteende och konverteringar uppdelad efter Andra kategorier.

Läs Analysera demografi- och intressedata

Anpassade rapporter

Du kan använda dimensionerna Demografi och Intressen i anpassade rapporter. Till exempel kan du använda dimensionen Kön och/eller Ålder om du vill ta reda på sammanhanget så att du kan utvärdera mätvärden som rör e-handel, som Förhållande köp/information och Produktintäkt per köp.

Innan du kan se data i anpassade rapporter måste du aktivera Annonseringsfunktioner för egendomen.

Läs Aktivera demografi- och intresserapporterna.

Datataxonomi

Intressegruppskategorier, Segment på marknaden och Övriga kategorier baseras på en hierarkisk ordning som blir platt i Analytics, som i Övriga kategorier:

 • Programvara
  • Internetprogramvara
   • Internetklienter och webbläsare

blir tre separata kategorier i Analytics:

 • Program
 • Program/Internetprogram
 • Program/Internetprogram/Internetklienter och webbläsare

En enstaka session kan klassificeras i flera kategorier och därmed räknas flera gånger i mätvärdena. En session som hänförs till Program/Internetprogram/Internetklienter och webbläsare klassificeras till exempel också som Program/Internetprogram och Program.

Även om en session kan ingå i flera intressekategorier räknas den bara en gång i det totala värdet högst upp i kolumnen.

Läs mer om hur Google fastställer intressekategorier.

Datagränser

Datagränser tillämpas så att det inte ska gå att koppla informationen om demografi och intressen till enskilda användare. När en rapport innehåller Ålder, Kön eller Intressekategori (som primär eller sekundär dimension eller som en del av ett tillämpat segment) används en datagräns som medför att vissa data inte kommer med i rapporten. Om det till exempel finns färre än N förekomster av Kön=Man i en rapport kanske data om värdet Man inte visas.

Gränserna definieras av systemet och går inte att ändra.

Data kan även döljas i rapporter när demografisk information begärs i kombination med användaridentifierare, anpassade dimensioner eller vissa fält med användargenererat innehåll, bland annat User-ID, Client-ID och källa/medium. Till exempel kan rapportdata döljas i följande rapporter:

 • Översikt över e-handel
 • Produktlistresultat
 • Produktresultat
 • Försäljningsresultat

Det visas ett meddelande under rapportnamnet när en datagräns används i rapporten.

Inriktning på Googles Display-nätverk

I Analytics används samma uppdelning efter ålder, kön och intressekategorier som du använder i Google Ads när du inriktar annonser på Googles Display-nätverk. För dig som annonsör innebär detta att du kan analysera informationen i Analytics och sedan vidta konkreta åtgärder i Google Ads. Till exempel kan du se hur beteendet på din webbplats eller i din app varierar i olika användarsegment (Ger teknofiler i åldern 25–34 år högre konverteringsfrekvens än i åldern 35–44 år?). När du har den informationen kan du sedan finjustera inriktningen av dina annonser i Googles Display-nätverk. Om till exempel teknofiler i åldersgruppen 25–34 år ger högre konverteringsfrekvens än åldersgruppen 35–44 år kan du lägga en större del av annonsbudgeten på den första åldersgruppen.

Nästa steg

Aktivera rapporterna för demografi och intressen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false