Musisz przenieść ustawienia usługi w Universal Analytics do Google Analytics 4. Jeśli tego nie zrobisz, 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług w Analytics 360) zaczniesz tracić dane. Dowiedz się, jak przenieść ustawienia.

[UA→GA4] Automatycznie utworzone usługi Google Analytics 4

Nowa usługa w GA4 zostanie utworzona automatycznie, a obecne konfiguracje Universal Analytics zostaną do niej skopiowane, chyba że z tego zrezygnujesz

Zdecydowanie zalecamy wykonanie tych czynności: ręczne przeniesienie ustawień Universal Analytics do GA4 przed automatyczną migracją, aby zapewnić odpowiednią jakość danych.

Google Analytics 4 zastępuje Universal Analytics. Od 1 lipca 2023 r. usługi Universal Analytics przestaną zbierać dane. Po 1 lipca dane będą gromadzone tylko przez usługi GA4. Aby pomóc Ci przygotować się na tę zmianę, w marcu 2023 r.

 • utworzymy dla Ciebie usługę Google Analytics 4 na podstawie ustawień usługi Universal Analytics, chyba że z tego zrezygnujesz;
 • jeśli masz już utworzoną usługę w GA4, która jest połączona z usługą w Universal Analytics, skopiujemy z usługi w Universal Analytics wszystkie konfiguracje (np. cele czy listy odbiorców) nieoznaczone jako ukończone w usłudze w GA4, chyba że z tego zrezygnujesz.
Uwaga dla klientów Google Analytics 360: ten artykuł dotyczy wszystkich usług standardowych (czyli niebędących usługami Analytics 360), których możesz używać na swoim koncie Analytics 360. Musisz zrezygnować ze wszystkich standardowych usług w UA, których nie chcesz odtworzyć jako usług w GA4.

Jak zrezygnować

Jeśli zrezygnujesz z tej opcji, nie utworzymy dla Ciebie nowej usługi w GA4. Jeśli masz już utworzoną usługę GA4, żadna konfiguracja nie zostanie skopiowana z połączonej usługi Universal Analytics, niezależnie od tego, czy usługa została oznaczona jako ukończona czy nie.

Aby zrezygnować z tej opcji, musisz mieć w usłudze Universal Analytics rolę edytującego.

 1. W Google Analytics kliknij Administracja.
 2. Sprawdź, czy korzystasz z właściwego konta i odpowiedniej usługi Universal Analytics
 3. W kolumnie Usługa kliknij Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4.
 4. U dołu strony wyłącz przełącznik Automatycznie skonfiguruj podstawową usługę Google Analytics 4.
Możesz też na żółtym banerze informacyjnym u góry konta Analytics kliknąć Zarządzaj migracją do GA4. Wyłącz opcję Skonfiguruj automatycznie podstawową usługę Google Analytics 4.

Możesz też zrezygnować z tej opcji, korzystając z interfejsu Google Analytics Admin API.

Jeśli nie udało Ci się zrezygnować na czas

Jeśli nie udało Ci się zrezygnować z tej opcji w odpowiednim czasie i nie chcesz, aby Twoja usługa Google Analytics 4 została automatycznie skonfigurowana:

 1. Kliknij Administracja.
 2. Wybierz usługę Universal Analytics
 3. W kolumnie Usługa kliknij Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4.
 4. Obok opcji „Połączona usługa” kliknij Rozłącz.
 5. Przejdź do usługi w GA4 i ją usuń.

Jeśli masz już utworzoną usługę Google Analytics 4

Jeśli chcesz, abyśmy skopiowali do usługi w GA4 niektóre (ale nie wszystkie) konfiguracje Universal Analytics:

 1. Kliknij Administracja.
 2. Wybierz usługę GA4
 3. W kolumnie Usługa kliknij Skonfiguruj Asystenta.
 4. Konfiguracje, których nie chcesz kopiować, oznacz jako ukończone.
  1. Kliknij strzałkę po prawej stronie.
  2. Kliknij Oznacz jako ukończone.
 5. Powtórz ten krok w przypadku każdej konfiguracji, której nie chcesz kopiować z Universal Analytics. Oznaczenie ich jako ukończonych ma taki sam efekt jak rezygnacja z tej opcji (w tym przypadku na pasku postępu będzie widoczny komunikat „8 z 12 usług oznaczono jako ukończone”).

Aby upewnić się, że konfiguracje zostaną skopiowane z odpowiedniej usługi w Universal Analytics:

 1. W usłudze Universal Analytics kliknij Administracja > Usługa > Asystent konfiguracji Google Analytics 4.
 2. W sekcji Chcę połączyć usługę z dotychczasową usługą Google Analytics 4 wybierz usługę Google Analytics 4 zmapowaną na usługę Universal Analytics.
 3. Kliknij Połącz usługi.

Wyświetlanie nowej usługi Google Analytics 4

Po automatycznym utworzeniu usługi w Google Analytics 4 na górze konta Analytics pojawi się niebieski baner informacyjny. Kliknij Otwórz Asystenta konfiguracji, aby przejść do sekcji Administracja w nowej usłudze Google Analytics 4. Asystent konfiguracji w usłudze Google Analytics 4 przeprowadzi Cię przez dodatkowe funkcje i ustawienia, które warto skonfigurować. Więcej informacji

Menu w lewym górnym rogu interfejsu Analytics umożliwia Ci przełączanie się między wszystkimi kontami i usługami Analytics, do których masz uprawnienia. Więcej informacji

Jak to działa

Automatycznie utworzone usługi Google Analytics 4 mogą pomóc Ci rozpocząć migrację z Universal Analytics. Rozwiń odpowiednią sekcję poniżej, aby zobaczyć więcej informacji o automatycznie utworzonej usłudze Google Analytics 4.

Możesz też otworzyć w usłudze w Google Analytics 4 historię zmian, aby zobaczyć rejestr niektórych automatycznych zmian w usłudze.

Tworzenie usługi w GA4 i strumienia danych z sieci

Automatycznie utworzona usługa Google Analytics 4 będzie mieć tę samą kategorię branży, strefę czasową i walutę raportowania, co widok domyślny usługi Universal Analytics.

Będzie też mieć tę samą nazwę usługi, ale z dołączonym na końcu „– GA4”. Jeśli nazwa Twojej usługi Universal Analytics to „Przykładowa usługa (UA-nnnnnnn)”, usługa GA4 będzie mieć nazwę „Przykładowa usługa – GA4 (xxxxxxx)” bez prefiksu „UA-” („xxxxxxx” to numer nowej usługi).

Nowa usługa w GA4 będzie też mieć skonfigurowany nowy strumień danych z sieci. Jeśli chcesz mierzyć skuteczność aplikacji, musisz utworzyć strumień danych z aplikacji i skonfigurować aplikację do wysyłania danych do GA4.

Kopiowanie użytkowników na poziomie usługi w UA

Nowa usługa Google Analytics 4 będzie mieć tych samych użytkowników na poziomie usługi Universal Analytics z odpowiednimi uprawnieniami. Użytkownicy na poziomie widoku danych nie zostaną skopiowani.

W miarę możliwości wykorzystaj ponownie istniejący tag witryny

Jeśli masz w witrynie tag Google (gtag.js), automatycznie utworzona usługa Google Analytics 4 będzie wykorzystywać połączony tag witryny. Połączone tagi witryny nie mają wpływu na gromadzenie danych przez usługę w Universal Analytics.

Jeśli Twoja witryna zawiera tag analytics.js, w tym z systemu zarządzania tagami, np. Menedżera tagów Google, automatycznie utworzona usługa Google Analytics 4 będzie także otrzymywać dane przez połączony tag witryny. Wiele systemów zarządzania treścią (CMS) wdrożyło już Twój tag Google. Jeśli nie, utworzymy dla Ciebie połączony tag witryny.

Nie każdy klient będzie mógł ponownie użyć tagu witryny. Niektórzy będą musieli ręcznie dodać tag Google lub skonfigurować Menedżera tagów Google dla swojej usługi Google Analytics 4, aby otrzymywać dane. Musisz ponownie otagować witrynę, jeśli używasz funkcji ga.js, kont.js lub zaawansowanych funkcji analytics.js, takich jak: korzystanie z Listy zadań, zmiana domyślnej konfiguracji lub zachowania plików cookie, zmiana identyfikator klienta, zastąpienie którychkolwiek parametrów dokumentu (strony) lub źródła odesłania, wyłączenie funkcji reklamowych lub zmiana szybkości przetwarzania usługi.

Dowiedz się, jak Google Analytics 4 korzysta z pomiaru zaawansowanego, aby lepiej mierzyć zdarzenia w witrynie, np. wyszukiwanie w witrynie. Upewnij się, że masz włączone wszystkie funkcje pomiaru zaawansowanego, których chcesz używać.

Odtwarzanie zdarzeń UA za pomocą modelu danych GA4

Ze względu na różnice w modelach danych Universal Analytics i Google Analytics 4, dane Google Analytics 4 będą różnić się od danych Universal Analytics.

Jeśli w usłudze Universal Analytics masz skonfigurowane zdarzenia niestandardowe, nowa usługa GA4 będzie je automatycznie rejestrować jako zdarzenia niestandardowe GA4. Wartości kategorii, akcji i etykiety ze zdarzeń UA są automatycznie przekształcane w zdarzenia i parametry Google Analytics 4 w taki sposób:

 • Akcja zdarzenia staje się nazwą zdarzenia w usłudze Google Analytics 4.
 • Kategoria, etykieta i wartość zdarzenia stają się parametrami w usłudze Google Analytics 4.

Dzięki temu usługa Google Analytics 4 będzie mogła zbierać informacje, które nie są gromadzone domyślnie. Aby wyświetlać te informacje w raportach, wymiary niestandardowe ograniczone do zdarzenia „event_category” i „event_label” również będą tworzone automatycznie.

Odtwarzanie celów zdarzeń i miejsc docelowych UA jako konwersji GA4

W usługach Universal Analytics występują różne rodzaje celów. Te z nich mogą zostać przeniesione automatycznie:

 • Miejsce docelowe: gdy użytkownik trafia na określoną stronę, np. na stronę z podziękowaniem lub potwierdzeniem.
 • Zdarzenie: gdy użytkownik wywołuje określone zdarzenie, np. rekomendację w mediach społecznościowych, odtworzenie filmu lub kliknięcie reklamy.
 • Strony/ekrany na sesję: gdy użytkownik wczyta w ciągu jednej sesji określoną liczbę stron lub ekranów.
 • Czas trwania: gdy sesja trwa określoną ilość czasu lub dłużej.

Cele inteligentne nie kwalifikują się do automatycznego przeniesienia.

Automatycznie utworzona usługa Google Analytics 4 będzie zawierać reguły tworzenia zdarzeń i zdarzenia konwersji, które imitują każdy odpowiedni cel Universal Analytics. Cele są kopiowane z domyślnego widoku Twojej usługi Universal Analytics i z innych widoków danych, które mają cele używane w Google Ads.

Odtwarzanie w GA4 list odbiorców UA

Wiele list odbiorców UA może zostać przeniesionych automatycznie. Listy odbiorców są kopiowane z domyślnego widoku danych Twojej usługi Universal Analytics i z innych widoków, które korzystają z list odbiorców używanych w Google Ads.

Migracja połączeń Google Ads z UA

Wszystkie odpowiednie połączenia Google Ads z usługi Universal Analytics zostaną skopiowane do usługi Google Analytics 4, a dane Google Ads zaczną się pojawiać w raportach Google Analytics 4.

Dane z usługi Google Analytics 4 będą też dostępne na połączonych kontach Google Ads.

Zastępowanie konwersji UA używanych w Google Ads ich odpowiednikami w GA4

Jeśli zaimportujesz konwersje z usługi Universal Analytics do Google Ads i użyjesz ich do ustalania stawek, te cele zostaną zamienione na ich odpowiedniki z GA4. Wymaga to wykonania na koncie Google Ads tych czynności:

 • zaimportowania odpowiedniego zdarzenia konwersji GA4,
 • ustaw optymalizację działań na podstawową
 • ustaw optymalizację działań powodujących konwersję Universal Analytics na drugorzędną

Jeśli używasz konwersji Universal Analytics w celu niestandardowym Google Ads, konwersja Universal Analytics zostanie usunięta i zastąpiona jej odpowiednikiem w GA4.

Jeśli korzystasz z kampanii inteligentnej, przed zaimportowaniem konwersji do Google Ads zostaną one obliczone zgodnie z modelem atrybucji Preferowane ostatnie kliknięcie w Google Ads. Pomoże Ci to rejestrować więcej konwersji.

Łączenie odbiorców UA używanych w Google Ads z odpowiednikami GA4

Jeśli zaimportujesz grupy odbiorców z usługi Universal Analytics do Google Ads i zastosujesz je w kampaniach reklamowych, w miarę możliwości zostaną one połączone z odpowiadającymi im grupami GA4.

Dalsze kroki

Automatycznie utworzone usługi Google Analytics 4 zawierają tylko funkcje podstawowe. W zależności od potrzeb biznesowych i potrzeb związanych z pomiarami możesz skonfigurować dodatkowe funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości nowej usługi.

Możesz też porównywać kluczowe dane z usługi Universal Analytics z danymi z nowej usługi Google Analytics 4 oraz podejmować działania związane z dostosowywaniem konfiguracji, aby liczba danych była jak najbardziej zbliżona.

Jeśli jesteś reklamodawcą, możesz podobnie porównywać w Google Ads zaimportowane dane Universal Analytics i Google Analytics 4.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
69256