[UA→GA4] Automatisch gemaakte Google Analytics 4-property's

Er wordt automatisch een nieuwe GA4-property voor u gemaakt en uw Universal Analytics-instellingen worden gekopieerd naar de nieuwe GA4-property, tenzij u zich afmeldt

Google Analytics 4 vervangt Universal Analytics Vanaf 1 juli 2023 verwerken Universal Analytics-property's geen gegevens meer. Als u Google Analytics wilt blijven gebruiken om uw websiteverkeer te meten, heeft u een Google Analytics 4-property nodig. We willen u helpen met deze transitie, die in maart 2023 begint.

 • We maken een GA4-property voor u op basis van de instellingen in uw Universal Analytics-property, tenzij u zich afmeldt.
 • Als u een GA4-property heeft gemaakt en aan een Universal Analytics-property heeft gekoppeld, kopiëren we alle instellingen (bijv. doelen en doelgroepen) van uw Universal Analytics-property die u niet heeft gemarkeerd als afgerond in uw GA4-property, tenzij u zich hiervoor afmeldt.
Opmerking voor klanten van Google Analytics 360: Dit artikel is van toepassing op alle standaardproperty's (die geen 360-property's zijn) onder uw 360-account. Meld u af voor standaard UA-property's die u niet opnieuw als GA4-property's wilt laten maken.

Afmelden

Als u zich afmeldt, wordt er geen nieuwe GA4-property voor u gemaakt. Als u al een GA4-property heeft gemaakt, worden er geen instellingen gekopieerd van de gekoppelde Universal Analytics-property, ongeacht of deze is gemarkeerd als afgerond.

Als u zich wilt afmelden, heeft u de rol Bewerker nodig voor uw Universal Analytics-property.

 1. Klik in Google Analytics op Beheerder.
 2. Zorg dat u zich in het juiste account en de juiste Universal Analytics-property bevindt.
 3. Klik in de kolom Property op Installatieassistent voor GA4.
 4. Zet onderaan de pagina de schakelaar Automatisch een eenvoudige Google Analytics 4-property instellen uit. Als de schakelaar grijs is geworden, is de tijdlijn voor afmelden verstreken. Ga naar het volgende gedeelte: Als u zich niet op tijd heeft afgemeld.
U kunt ook op GA4-migratie beheren klikken in de gele informatieve banner bovenaan uw Analytics-account. Zet de schakelaar Automatisch een eenvoudige Google Analytics 4-property instellen uit.

Als u meerdere property's tegelijk wilt afmelden, kunt u de add-on GA4 Migrator for Google Analytics gebruiken voor Google Spreadsheets. Nadat u de functie heeft geïnstalleerd, selecteert u De automatische afmeldingsstatus voor GA4 instellen en volgt u de instructies op het scherm.

U kunt zich ook afmelden via de Google Analytics Admin API.

Als u zich niet op tijd heeft afgemeld

Als u zich niet op tijd heeft afgemeld en uw automatisch ingestelde Google Analytics 4-property niet wilt gebruiken:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Selecteer uw Universal Analytics-property.
 3. Klik in de kolom Property op Installatieassistent voor GA4.
 4. Klik naast Gekoppelde property op Loskoppelen.
 5. Ga naar de GA4-property en verwijder die.

Als u al een Google Analytics 4-property heeft gemaakt

Als u al een Google Analytics 4-property heeft gemaakt en deze is gekoppeld aan uw Universal Analytics-property, ronden we de rest van de migratie voor u af. Dit geldt ook voor de migratie van de resterende doelen en Google Ads-koppelingen, en van doelgroepen. Daarnaast updaten we uw instellingen voor gekoppelde sitetags. Verder wisselen we conversies en koppelen we doelgroepen in gekoppelde Google Ads-accounts voor aangemelde property's.

Als u wilt dat we sommige, maar niet alle Universal Analytics-instellingen naar uw GA4-property kopiëren:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Selecteer uw GA4-property.
 3. Klik op Installatieassistent.
 4. Markeer de instellingen die u niet wilt kopiëren als afgerond.
  1. Klik op de pijl aan de rechterkant.
  2. Selecteer Markeren als afgerond.
 5. Herhaal deze stap voor elke instelling die u niet wilt kopiëren uit Universal Analytics. (In dit geval geeft de voortgangsbalk zoiets aan: 8 van 12 gemarkeerd als afgerond.)

Zo zorgt u dat uw instellingen worden gekopieerd vanuit de juiste Universal Analytics-property:

 1. Ga in uw Universal Analytics-property naar Beheerder > Property > Installatieassistent voor GA4.
 2. Selecteer in het gedeelte Ik wil een koppeling maken met een bestaande Google Analytics 4-property de Google Analytics 4-property die is toegewezen aan uw Universal Analytics-property.
 3. Klik op Property's koppelen.

Uw nieuwe Google Analytics 4-property bekijken

Nadat uw Google Analytics 4-property automatisch is gemaakt, ziet u bovenaan uw Analytics-account een blauwe informatieve banner. Klik op Installatieassistent openen om naar het gedeelte Beheerder van uw nieuwe Google Analytics 4-property te gaan. De Installatieassistent in uw Google Analytics 4-property leidt u door de extra functies en instellingen die u misschien wilt instellen. Meer informatie

Linksboven in de Analytics-interface ziet u een menu dat u kunt gebruiken om te schakelen tussen alle Analytics-accounts en -property's waarvoor u rechten heeft. Meer informatie

Hoe het werkt

Met automatisch gemaakte Google Analytics 4-property's kunt u de migratie vanuit Universal Analytics starten. Vouw elk van de volgende gedeelten uit voor meer informatie over de automatisch gemaakte Google Analytics 4-property.

U kunt ook naar de wijzigingsgeschiedenis in uw Google Analytics 4-property gaan voor een overzicht van automatische wijzigingen in uw property. Alle automatische migratiewijzigingen krijgen het label Systeem (migratie) in de kolom Gewijzigd per kolom.

Een GA4-property en webgegevensstream maken

Uw automatisch gemaakte Google Analytics 4-property heeft dezelfde branchecategorie, rapportagetijdzone en valuta als de standaardweergave van uw Universal Analytics-property.

De property heeft ook dezelfde naam, maar dan met '- GA4' erachter. Als de naam van uw Universal Analytics-property Voorbeeldproperty (UA-nnnnnnn) is, heeft uw GA4-property de naam Voorbeeldproperty (xxxxxxx), zonder het voorvoegsel UA. xxxxxxx is een nieuw propertynummer.

Voor uw nieuwe GA4-property wordt ook een nieuwe webgegevensstream ingesteld. Als u een app wilt meten, moet u een app-gegevensstream maken en de app instellen om gegevens naar GA4 te sturen.

Gebruikers op UA-propertyniveau kopiëren

Uw nieuwe Google Analytics 4-property heeft dezelfde Universal Analytics-gebruikers op propertyniveau met vergelijkbare rechten. Gebruikers op weergaveniveau worden niet gekopieerd.

Een bestaande sitetag gebruiken, indien mogelijk

Als uw website is getagd met de Google-tag (gtag.js), gebruikt uw automatisch gemaakte Google Analytics 4-property een gekoppelde sitetag om gegevens te krijgen. Gekoppelde sitetags hebben geen invloed op de gegevensverzameling voor uw Universal Analytics-property.

Als uw website een analytics.js-tag bevat, waaronder via een tagbeheersysteem zoals Google Tag Manager, krijgt uw automatisch gemaakte Google Analytics 4-property ook gegevens via een gekoppelde sitetag. Veel contentmanagementsystemen (CMS) hebben al een Google-tag voor u geïmplementeerd. Zo niet, dan maken we een gekoppelde sitetag voor u.

Niet elke klant komt in aanmerking voor hergebruik van een sitetag. U moet uw site bijvoorbeeld opnieuw taggen als u ga.js of urchin.js gebruikt. Voeg handmatig de Google-tag toe of stel Google Tag Manager in voor uw Google Analytics 4-property om gegevens te krijgen.

Krijg meer informatie over hoe Google Analytics 4 verbeterde meting gebruikt om websitegebeurtenissen zoals Site Search beter te meten. Zorg dat u alle verbeterde meetfuncties heeft aangezet die u wilt gebruiken.

UA-gebeurtenissen reproduceren met het GA4-gegevensmodel

Er zijn verschillen tussen de gegevensmodellen van Universal Analytics en Google Analytics 4 en daarom wijken uw Google Analytics 4-gegevens af van uw Universal Analytics-gegevens.

Als u aangepaste gebeurtenissen heeft ingesteld in uw Universal Analytics-property, verzamelt uw nieuwe GA4-property die automatisch als aangepaste gebeurtenissen voor GA4. De category/action/label-waarden uit uw UA-gebeurtenissen worden automatisch naar Google Analytics 4-gebeurtenissen en -parameters vertaald zoals hieronder:

 • Gebeurtenisactie wordt een Gebeurtenisnaam in de Google Analytics 4-property.
 • Categorieën, labels en waarden voor gebeurtenissen worden gebeurtenisparameters in de Google Analytics 4-property.

Daardoor kan uw Google Analytics 4-property informatie verzamelen die niet standaard wordt verzameld. Ook worden automatisch de gebeurtenisgerichte aangepaste dimensies event_category en event_label gemaakt om deze informatie in rapporten te kunnen tonen.

In aanmerking komende UA-doelen reproduceren als GA4-conversies

Universal Analytics-property's kunnen verschillende doeltypen hebben. Deze doeltypen kunnen automatisch worden gemigreerd:

 • Bestemming: als een gebruiker op een specifieke pagina terechtkomt, zoals een bedank- of bevestigingspagina.
 • Duur: sessies die een bepaalde tijd of langer duren, zoals minimaal 10 minuten op een supportsite.
 • Pagina's/schermen per sessie: als een gebruiker een specifiek aantal pagina's of schermen bekijkt.
 • Gebeurtenis: als een gebruiker een specifieke gebeurtenis activeert, zoals een sociale aanbeveling, een videoweergave of een advertentieklik.

Slimme doelen zijn niet geschikt voor automatische migratie.

Uw automatisch gemaakte Google Analytics 4-property bevat regels om gebeurtenissen en conversiegebeurtenissen te maken die elk geschikt Universal Analytics-doel imiteren. Doelen worden gekopieerd uit de standaardweergave van uw Universal Analytics-property en uit andere weergaven met in Google Ads gebruikte doelen. Alle automatisch gemaakte conversies maken gebruik van de conversietelmethode Eén per sessie omdat deze beter aansluit bij de manier waarop Universal Analytics-property's doelen tellen.

Als de definitie van een Universal Analytics-doel een reguliere expressie gebruikt, controleert u de nieuwe GA4-conversie om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan onze best practices voor het gebruik van reguliere expressies.

UA-doelgroepen reproduceren in GA4

U kunt veel van uw Universal Analytics-doelgroepen automatisch migreren. Doelgroepen worden gekopieerd uit de standaardweergave van uw Universal Analytics-property en uit andere weergaven met in Google Ads gebruikte doelgroepen.

Doelgroepen op basis van doelen voor pagina's/sessie of sessieduur in uw Universal Analytics-property kunnen niet automatisch worden gemigreerd.

Opmerking: De doelgroepen Alle gebruikers uit uw Universal Analytics-property worden opnieuw gemaakt en toegewezen aan de standaardlijst Alle gebruikers in de nieuwe Google Analytics 4-property. Deze lijst heeft een lidmaatschapsduur van 540 dagen.

Google Analytics 4-doelgroepen kunnen niet worden bewerkt. Als u liever een kortere lidmaatschapsduur voor uw lijst Alle gebruikers wilt instellen, kunt u een nieuwe lijst Alle gebruikers met de gewenste lidmaatschapsduur maken. Ontdek meer informatie over hoe u uw eigen doelgroepen maakt.

Google Ads-koppelingen migreren vanuit UA

Alle geschikte Google Ads-koppelingen van uw Universal Analytics-property worden gekopieerd naar uw Google Analytics 4-property. Er verschijnen dan Google Ads-gegevens in uw Google Analytics 4-rapporten.

Gegevens van uw Google Analytics 4-property zijn ook beschikbaar voor gekoppelde Google Ads-accounts.

In Google Ads gebruikte UA-conversies omwisselen met vergelijkbare GA4-conversies

Als u conversies importeert vanuit uw Universal Analytics-property in Google Ads en deze gebruikt voor bieden, worden die doelen overgezet naar hun vergelijkbare GA4-conversie. Voer deze stappen uit in uw Google Ads-account:

 • Importeer de vergelijkbare GA4-conversiegebeurtenis
 • Stel de optimalisatie-instelling voor de bijbehorende actie in op primair.
 • Stel de optimalisatie-instelling van de Universal Analytics-conversieactie in op secundair.

Als u een Universal Analytics-conversie gebruikt in een aangepast doel in Google Ads, wordt de Universal Analytics-conversie verwijderd en vervangen door een vergelijkbare GA4-conversie.

Als u een slimme campagne gebruikt, worden uw conversies berekend met het attributiemodel Laatste klik op betaald Google-kanaal in Google Analytics voordat ze in Google Ads worden geïmporteerd. Op die manier kunt u meer conversies realiseren.

In Google Ads gebruikte UA-doelgroepen koppelen aan vergelijkbare GA4-doelgroepen

Als u doelgroepen uit uw Universal Analytics-property importeert in Google Ads en toepast op advertentiecampagnes, wordt elke doelgroep indien mogelijk gekoppeld aan de vergelijkbare GA4-doelgroep.

Google AdSense-koppelingen migreren vanuit UA

Alle geschikte Google AdSense-koppelingen van uw Universal Analytics-property worden gekopieerd naar uw Google Analytics 4-property. Er worden dan Google Ads-gegevens in uw Google Analytics 4-rapporten opgenomen.

Volgende stappen

Automatisch gemaakte Google Analytics 4-property's bevatten alleen basisfuncties. Afhankelijk van uw bedrijfs- en meetbehoeften kunt u aanvullende functies instellen om het maximale uit uw nieuwe property te halen.

U kunt ook belangrijke statistieken vergelijken in uw Universal Analytics-property met die in uw nieuwe Google Analytics 4-property, en stappen nemen om de instellingen af te stemmen en de waarden van de statistieken zo goed mogelijk overeen te laten komen.

Als u een adverteerder bent, kunt u geïmporteerde Universal Analytics- en Google Analytics 4-gegevens vergelijken in Google Ads.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
14641551505206302488
true