[UA→GA4] Automaticky vytvořené služby v Google Analytics 4

Pokud převod služby předem nezrušíte, automaticky pro vás vytvoříme novou službu v GA4 a zkopírujeme do ní konfigurace z Universal Analytics.

Služba v Universal Analytics byla nahrazena službou v Google Analytics 4. Od 1. července 2023 přestaly služby v Universal Analytics zpracovávat data. Pokud chcete návštěvnost webu dál měřit pomocí Google Analytics, musíte mít službu v Google Analytics 4. Abychom vám s převodem služby pomohli, budeme od března 2023 provádět níže uvedené kroky:

 • Pokud jste převod služby předem nezrušili, vytvoříme službu v GA4 za vás a použijeme k tomu nastavení z vaší služby v Universal Analytics.
 • Jestliže jste už službu v GA4 vytvořili a propojili se službou v Universal Analytics, zkopírujeme z Universal Analytics veškerá nastavení (např. cíle, publika atd.), která jste ve službě v GA4 neoznačili jako dokončená. To vše opět pouze v případě, že jste převod služby předem nezrušili.
Poznámka pro zákazníky služby Google Analytics 360: Tento článek se týká pouze standardních služeb, které případně máte v účtu 360 (tedy nikoli služeb typu 360). Pokud jde o standardní služby v UA, které do GA4 převádět nechcete, u těch je třeba převod služby zrušit.

Jak převod služby do GA4 zrušit

Když převod služby zrušíte, novou službu v GA4 vám nevytvoříme. Jestli jste už službu v GA4 sami vytvořili, z propojené služby v Universal Analytics nebudou zkopírována žádná nastavení (ani ta, která jsou označena jako dokončená).

Pokud chcete převod služby zrušit, musíte mít ve službě v Universal Analytics roli editora.

 1. V Google Analytics klikněte na kartu Administrátor.
 2. Zkontrolujte, zda jste ve správném účtu a službě v Universal Analytics.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na možnost Asistent nastavení GA4.
 4. V dolní části stránky deaktivujte přepínač Automaticky nastavit základní službu v Google Analytics 4. Pokud je přepínač zašedlý, znamená to, že lhůta pro zrušení převodu služby už uplynula. V takovém případě přejděte k následující části Co dělat, když jste převod služby nestihli včas zrušit.
Můžete také přejít do účtu Analytics a ve žlutém informačním banneru v horní části stránky kliknout na možnost Správa migrace GA4. Poté deaktivujte přepínač Automaticky nastavit základní službu v Google Analytics 4.

Pokud chcete zrušit převod více služeb najednou, můžete použít doplněk GA4 Migrator for Google Analytics pro Tabulky Google. Jakmile jej nainstalujete, vyberte možnost Použít stav zrušeného převodu služby z automatického nastavení GA4 a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Převod služby můžete zrušit i prostřednictvím rozhraní Google Analytics Admin API.

Co dělat, když jste převod služby nestihli včas zrušit

Pokud jste převod nestihli včas zrušit a automaticky vytvořenou službu v Google Analytics 4 nechcete:

 1. Klikněte na kartu Administrátor.
 2. Vyberte požadovanou službu v Universal Analytics.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na možnost Asistent nastavení GA4.
 4. Vedle položky Připojená služba klikněte na Odpojit.
 5. Přejděte do služby v GA4 a odstraňte ji.

Co dělat, když jste už službu v Google Analytics 4 vytvořili

Pokud jste už službu v Google Analytics 4 vytvořili a propojili se službou v Universal Analytics, všechny zbývající kroky migrace dokončíme za vás. To se týká i migrace zbývajících cílů a propojení s Google Ads, migrace publik a aktualizace nastavení připojené značky webu. Součástí je i nahrazení konverzí a párování publik v propojených účtech Google Ads pro všechny služby, u kterých jste převod do GA4 povolili.

Pokud chcete, abychom do služby v GA4 zkopírovali jen některá, ne všechna nastavení z Universal Analytics:

 1. Klikněte na kartu Administrátor.
 2. Vyberte požadovanou službu v GA4.
 3. Klikněte na možnost Asistent nastavení.
 4. Nastavení, která zkopírovat nechcete, označte jako dokončená.
  1. Zcela vpravo klikněte na šipku.
  2. Vyberte možnost Označit jako dokončené.
 5. Tento krok zopakujte u všech nastavení, která ze služby v Universal Analytics zkopírovat nechcete. (V níže uvedeném případě se na ukazateli průběhu zobrazí stav „Označeno jako dokončené: 8 z 12“.)

Pokud chcete zkontrolovat, zda jsou nastavení kopírována ze správné služby v Universal Analytics:

 1. Ve službě v Universal Analytics přejděte do části Administrátor > Služba > Asistent nastavení GA4.
 2. V části Chci vytvořit propojení se stávající službou v Google Analytics 4 vyberte službu v Google Analytics 4, která je namapována na službu v Universal Analytics.
 3. Klikněte na Propojit služby.

Zobrazení nové služby v Google Analytics 4

Po automatickém vytvoření služby v Google Analytics 4 se v účtu Analytics nahoře zobrazí modrý informační banner. Klikněte na Otevřít Asistenta nastavení. Budete přesměrováni do sekce Administrátor v nové službě v Google Analytics 4. Asistent nastavení ve službě v Google Analytics 4 vás provede dalšími nastaveními a funkcemi, které možná budete chtít využít. Další informace

V rozhraní Analytics vlevo nahoře je nabídka, pomocí níž můžete přepínat mezi účty a službami Analytics, pro které máte oprávnění. Další informace

Jak to funguje

Automaticky vytvořené služby v Google Analytics 4 vám pomohou nastartovat migraci z Universal Analytics. Další podrobnosti o své automaticky vytvořené službě v Google Analytics 4 zjistíte po rozbalení následujících sekcí.

Ve službě v Google Analytics 4 můžete také navštívit sekci Historie změn. Najdete tam záznam změn, které v dané službě proběhly automaticky. Všechny automatické migrační změny budou mít ve sloupci Změněno uživatelem označení Systém (migrace).

Vytvoření služby v GA4 a datového streamu z webu

Automaticky vytvořená služba v Google Analytics 4 bude mít stejnou kategorii odvětví, časové pásmo pro přehledy a měnu jako výchozí výběr dat služby v Universal Analytics.

Také název služby zůstane víceméně stejný. Jen na jeho konec přibyde „– GA4“. Pokud máte službu v Universal Analytics nazvanou například „Ukázková služba (UA-nnnnnnn)“, bude se služba v GA4 jmenovat „Ukázková služba – GA4 (xxxxxxx)“. Předpona UA tedy zmizí a „xxxxxxx“ představuje číslo nové služby.

Nová služba v GA4 bude mít nastaven i nový datový stream z webu. Pokud chcete měřit aplikaci, budete muset vytvořit datový stream z aplikace a nakonfigurovat aplikaci tak, aby odesílala data do GA4.

Kopírování uživatelů na úrovni služby v UA

V nové službě v Google Analytics 4 budou stejní uživatelé, jako byli ve službě v Universal Analytics na úrovni služby, a budou mít ekvivalentní oprávnění. Uživatelé na úrovni výběru dat zkopírováni nebudou.

Opětovné použití stávající značky webu (pokud je to možné)

Pokud je váš web opatřen značkou Google (gtag.js), bude automaticky vytvořená služba v Google Analytics 4 k přijímání dat využívat připojenou značku webu. Na shromažďování dat ve službě v Universal Analytics připojené značky webů vliv nemají.

Připojenou značku webu bude automaticky vytvořená služba v Google Analytics 4 využívat k přijímání dat i v případě, že máte na webu značku analytics.js (včetně značky spravované systémem správy značek, např. Správcem značek Google). Mnohé systémy správy obsahu (CMS) implementují značku Google za vás. Pokud implementována není, vytvoříme připojenou značku webu my.

Opětovné použití značky webu nemusí být u některých zákazníků možné. Pokud například na webu používáte značku ga.js nebo urchin.js, budete muset přidat novou. Přidejte značku Google ručně nebo nakonfigurujte Správce značek Google. Tím zajistíte, že bude služba v Google Analytics 4 přijímat data.

Přečtěte si, jak využívá Google Analytics 4 vylepšené měření k přesnějšímu zaznamenávání událostí na webu (např. vyhledávání). Zkontrolujte, zda jste aktivovali všechny funkce vylepšeného měření, které chcete používat.

Reprodukce událostí UA pomocí datového modelu GA4

Datové modely Universal Analytics a Google Analytics 4 se v určitých aspektech liší. Proto budou data v Google Analytics 4 vypadat jinak než data v Universal Analytics.

Pokud máte ve službě v Universal Analytics nastavené nějaké vlastní události, bude je nová služba v GA4 automaticky shromažďovat jako vlastní události GA4. Hodnoty kategorií, akcí a štítků z událostí UA se automaticky převádějí na události a parametry Google Analytics 4 následujícím způsobem:

 • Z akce události se ve službě v Google Analytics 4 stane název události.
 • Z kategorie události, štítku události a hodnoty události se ve službě v Google Analytics 4 stanou parametry události.

Díky tomu bude moci služba v Google Analytics 4 shromažďovat informace, které ve výchozím nastavení shromažďovány nejsou. Aby se tyto informace zobrazovaly v přehledech, budou také na úrovni události automaticky vytvořeny vlastní dimenze event_category a event_label.

Reprodukce vhodných cílů UA jako konverzí GA4

Služby v Universal Analytics mohou mít cíle několika různých typů. Automaticky lze migrovat cíle těchto typů:

 • Cíl (cílová stránka): Když uživatel přejde na konkrétní stránku, například stránku s poděkováním nebo potvrzením.
 • Doba trvání: Relace, které trvají alespoň specifikovanou dobu, například 10 minut (a déle) strávených na webu podpory.
 • Počet stránek nebo obrazovek na relaci: Když si uživatel zobrazí určitý počet stránek nebo obrazovek.
 • Událost: Když uživatel spustí konkrétní událost, například doporučení na sociálních sítích, přehrání videa nebo kliknutí na reklamu.

Chytré cíle automaticky migrovat nelze.

Automaticky vytvořená služba v Google Analytics 4 bude zahrnovat konverzní události a pravidla pro vytváření událostí, které napodobují všechny způsobilé cíle z Universal Analytics. Cíle budou zkopírovány z výchozího výběru dat služby v Universal Analytics a ze všech ostatních výběrů dat, které obsahují cíle používané v Google Ads. Všechny automaticky vytvořené konverze používají metodu počítání konverzí jednou za relaci, aby lépe odpovídaly způsobu započítávání cílů ve službách v Universal Analytics.

Jestliže definice cíle Universal Analytics zahrnuje regulární výraz, zkontrolujte, zda nová konverze GA4 splňuje doporučené postupy pro používání regulárních výrazů.

Reprodukce publik UA v GA4

Mnohá publika lze z Universal Analytics migrovat automaticky. Publika budou zkopírována z výchozího výběru dat služby v Universal Analytics a ze všech ostatních výběrů dat, které obsahují publika používaná v Google Ads.

Publika v Universal Analytics založená na cílech typu Stránky/návštěva nebo Doba trvání návštěvy automaticky migrovat nelze.

Poznámka: Publika Všichni uživatelé z vaší služby v Universal Analytics budou znovu vytvořena a namapována na výchozí seznam Všichni uživatelé v nové službě v Google Analytics 4, jejíž délka trvání členství je 540 dní.

Publika Google Analytics 4 nelze upravovat. Jestliže tedy chcete používat seznam Všichni uživatelé s kratší délkou trvání členství, můžete vytvořit nový seznam Všichni uživatelé s požadovanou délkou trvání členství. Další informace o vytváření vlastních publik

Migrace propojení se službou Google Ads z UA

Všechna způsobilá propojení s Google Ads ze služby v Universal Analytics budou zkopírována do služby v Google Analytics 4. Data z Google Ads se pak začnou objevovat v přehledech v Google Analytics 4.

Data ze služby v Google Analytics 4 budou k dispozici také v propojených účtech Google Ads.

Nahrazení konverzí UA používaných v Google Ads ekvivalentními konverzemi GA4

Pokud importujete konverze ze služby v Universal Analytics do Google Ads a použijete je pro cenové nabídky, budou tyto cíle nahrazeny odpovídajícími cíli GA4. S tím souvisí následující kroky v účtu Google Ads:

 • import ekvivalentní konverzní události GA4,
 • nastavení optimalizace její akce jako primární,
 • nastavení optimalizace konverzní akce Universal Analytics jako sekundární.

Pokud používáte konverzi Universal Analytics ve vlastním cíli Google Ads, bude tato konverze odstraněna a nahrazena ekvivalentní konverzí GA4.

Jestliže používáte chytrou kampaň, budou konverze v Google Analytics před importem do Google Ads započítávány pomocí atribučního modelu Poslední placené kanály Google před konverzí. Díky tomu budete moci zaznamenat více konverzí.

Párování publik z UA používaných v Google Ads s jejich ekvivalenty z GA4

Pokud importujete publika ze služby v Universal Analytics do Google Ads a používáte je v reklamních kampaních, budou tato publika spárována s ekvivalentními publiky z GA4 (kdykoli to bude možné).

Migrace propojení Google AdSense z UA

Všechna způsobilá propojení s Google AdSense ze služby v Universal Analytics budou zkopírována do služby v Google Analytics 4. Data z Google Ads se pak začnou objevovat v přehledech v Google Analytics 4.

Další kroky

Automaticky vytvořené služby v Google Analytics 4 obsahují pouze základní funkce. V závislosti na potřebách vaší firmy a konkrétních požadavcích na měření bude možná vhodné nastavit i další funkce, abyste svou novou službu využili co nejlépe.

Můžete také porovnat klíčové metriky ze služby v Universal Analytics s metrikami v nové službě v Google Analytics 4 a postupně nastavení upravit tak, aby se hodnoty metrik co nejvíce shodovaly.

Pokud jste inzerent, můžete obdobně porovnat data importovaná do Google Ads z Universal Analytics a z Google Analytics 4.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka