[GA4] Aan de slag met advertenties

U kunt het gedeelte Advertenties in uw Google Analytics 4-property gebruiken voor meer inzicht in uw belangrijkste gebruikerstrajecten. Met de rapporten in dit gedeelte krijgt u meer inzicht in het ROI van uw media-uitgaven voor alle kanalen, kunt u beter onderbouwde beslissingen nemen over budgettoewijzing en kunt u attributiemodellen beter evalueren.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Voordat u begint

Als u de rapporten in het gedeelte Advertenties wilt bekijken, koppelt u uw Google Analytics 4-property aan een advertentieproduct van Google.

Als u rapporten van adverteerders wilt bekijken, koppelt u uw property aan een van deze items:

Als u het rapport Advertenties van uitgever wilt bekijken, koppelt u uw property aan een van deze items:

Over attributie en attributiemodellen

Attribution is the act of assigning credit for important user actions to different ads, clicks, and factors along the user's path to completing the action.

An attribution model can be a rule, a set of rules, or a data-driven algorithm that determines how credit is assigned to touchpoints along a user's path to completing important actions.

De attributierapporten in het gedeelte Advertenties bieden inzicht in de manier waarop uw advertentieactiviteiten er samen voor zorgen dat belangrijke gebeurtenissen worden gestimuleerd. Met deze rapporten kunt u verschillende op regels gebaseerde attributiemodellen verkennen en bepalen welke model het beste werkt voor uw bedrijf. Meer informatie over hoe u aan de slag gaat met attributie

Over de rapporten

Nadat u uw Google Analytics 4-property aan een Google-advertentieproduct heeft gekoppeld, hebben alle gebruikers van uw Google Analytics 4-property toegang tot het gedeelte Advertenties. De rapporten in dit gedeelte zien er net iets anders uit dan andere Google Analytics 4-rapporten en werken ook een beetje anders. Deze rapporten zijn beschikbaar in het gedeelte Advertenties:

De rapporten bieden antwoord op vragen als:

 • Welke rollen hebben verwijzingen, zoekopdrachten en advertenties gespeeld in de belangrijke gebeurtenissen?
 • Hoeveel tijd is er verstreken tussen het moment waarop klanten interesse toonden en hun aankoop?
 • Wat zijn de meest voorkomende paden die klanten volgen voorafgaand aan belangrijke gebeurtenissen?

Instellingen voor attributie selecteren

The Attribution settings page lets you choose how Google Analytics assigns credit to different ads, clicks, and other factors before users trigger key events and Google Ads web conversions.

To select attribution settings:

 1. Sign in to Google Analytics.
 2. In Beheerder, under Data display, click Attribution settings.
  De link Vorige opent de laatste Analytics-property waartoe u toegang heeft gehad. U kunt de property wijzigen met de propertykiezer.
  U moet de rol marketeer of hoger hebbenop propertyniveau omselect the attribution settings.
 3. Select these attribution settings:
 4. Click Save.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu