[GA4] תחילת העבודה עם פרסום

איך להפיק את המקסימום מסביבת העבודה של הפרסום.

השימוש בסביבת העבודה של הפרסום בנכס Google Analytics 4 מאפשר לכם לקבל תובנות נוספות לגבי התהליכים החשובים ביותר שעובר המשתמש. הדוחות בקטע זה עוזרים לכם להבין טוב יותר את החזר ה-ROI של ההוצאות שלכם על מדיה בכל הערוצים, לקבל החלטות מושכלות בנוגע להקצאת תקציב ולהעריך מודלים של שיוך (Attribution).

במאמר זה:

לפני שמתחילים

כדי להפיק את המקסימום מסביבת העבודה של הפרסום, חשוב לקשר את נכס Google Analytics 4 לחשבונות Google Ads. כשמקשרים את הנכס ל-Google Ads, הדוחות של סביבת העבודה פרסום כוללים נתונים מפורטים על הקמפיינים ב-Google Ads. מידע נוסף

מידע על שיוך (Attribution) ועל מודלים של שיוך

שיוך (Attribution) הוא ייחוס קרדיט על המרות למודעות, לקליקים ולגורמים שונים לאורך נתיב ההמרות של המשתמש. מודל השיוך (Attribution) יכול להיות כלל, קבוצת כללים או אלגוריתם מבוסס-נתונים. המודל הזה קובע את אופן השיוך של הקרדיט על ההמרות לנקודות המגע עם הלקוח בנתיבי ההמרות.

דוחות השיוך (Attribution) בסביבת העבודה של הפרסום מאפשרים לכם להבין טוב יותר איך מאמצי הפרסום שלכם פועלים יחד להשגת המרות. בעזרת הדוחות האלה תוכלו לגלות מודלים שונים של שיוך המבוססים על כללים, ולקבוע איזה מודל הכי מתאים לעסק שלכם. מידע נוסף

מידע על הדוחות

כל המשתמשים בנכס Google Analytics 4 יכולים לגשת לסביבת העבודה של הפרסום . הדוחות בסביבת העבודה נראים ופועלים באופן שונה מעט בהשוואה לדוחות אחרים של Google Analytics 4. כרגע יש 3 דוחות בסביבת העבודה פרסום:

  • תמונת מצב של הפרסום: סקירה כללית מהירה של מדדי העסק והעמקה בתחומים שרוצים לחקור. מידע נוסף
  • השוואת מודלים: השוואה כיצד מודלים שונים של שיוך (Attribution) משפיעים על הערכת ערוצי השיווק. מידע נוסף
  • נתיבי המרות: הצגת הדרכים אל ההמרה של הלקוחות והבנה כיצד מודלים שונים של שיוך (Attribution) משייכים קרדיט על הנתיבים האלה. מידע נוסף

אפשר להשתמש בדוחות האלה כדי להשיב על שאלות כמו:

  • איך הפניות, חיפושים ומודעות במסלול להמרה משפיעים על התנהגות המשתמש?
  • כמה זמן עבר מרגע שהלקוח הביע עניין ראשוני ועד לרכישה?
  • מהם הנתיבים הכי נפוצים שלקוחות עוברים בהם בדרך להמרה?

בחירת מודל שיוך (Attribution)

כל המשתמשים יכולים לבחור מודלים של שיוך לשימוש אישי בדוחות במסגרת סביבת העבודה של הפרסום. כשבוחרים מודל שיוך בסביבת העבודה הזו, אין לכך השפעה על האופן שבו משתמשים אחרים רואים נתונים, או על אופן החישוב של הנתונים בדוחות מחוץ לסביבת העבודה פרסום.

בדוחות אחרים של Google Analytics 4 עם נתוני המרות והכנסה נעשה שימוש במודל השיוך לדיווח ברמת הנכס. רק משתמשים בעלי תפקיד עורך בנכס יכולים לשנות את מודל הייחוס של הדיווח בניהול > הגדרות ייחוס. מנהלי מערכת יכולים גם לבחור חלונות מבט לאחור בהגדרות השיוך. מידע נוסף

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false