[GA4] Začínáme s pracovním prostorem Inzerce

Jak využít pracovní prostor Inzerce na maximum

Pracovní prostor Inzerce ve službě Google Analytics 4 používejte k tomu, abyste získávali statistiky o nejdůležitějších cestách uživatelů. Díky přehledům v této sekci lépe porozumíte navrátnosti investic do médií ve všech kanálech, budete moci informovaně rozhodovat o alokaci rozpočtu a vyhodnocovat atribuční modely.

Obsah tohoto článku:

Než začnete

Pokud chcete pracovní prostor Inzerce využívat na maximum, postarejte se o propojení služby Google Analytics 4 se svými účty Google Ads. Až službu propojíte s účty Google Ads, budete mít v pracovním prostoru Inzerce podrobné přehledy dat o kampaních Google Ads. Další informace

Atribuce a atribuční modely

Atribuce slouží k přiřazení kreditu za konverze jednotlivým reklamám, kliknutím a faktorům, které se vyskytují na trase uživatele k dokončení konverze. Atribuční model představuje pravidlo, soubor pravidel nebo algoritmus založený na datech, který určuje, jak bude jednotlivým kontaktním bodům na konverzních trasách přiřazován kredit za konverze.

Díky přehledům atribuce v inzertním pracovním prostoru lépe pochopíte, jak reklamní úsilí přispívá ke zvýšení počtu konverzí. Přehledy vám umožňují sledovat různé atribuční modely založené na pravidlech a určit, který z nich funguje pro vaši firmu nejlépe. Další informace

Přehledy

K pracovnímu prostoru Inzerce mají přístup všichni uživatelé vaší služby Google Analytics 4. Přehledy v pracovním prostoru vypadají a fungují trochu jinak než ostatní přehledy Google Analytics 4. V současnosti jsou v pracovním prostoru Inzerce tři přehledy:

  • Přehled stavu inzerce nabízí stručný souhrn firemních metrik. Následně se můžete blíže podívat na oblasti, které vás zajímají. Další informace
  • Porovnání modelů ukazuje, jaký měly různé atribuční modely dopad na ocenění vašich marketingových kanálů. Další informace
  • Konverzní trasy vám umožní sledovat konverzní trasy zákazníků a porozumět tomu, jak na těchto trasách různé atribuční modely přiřazují kredit. Další informace

Pomocí těchto přehledů můžete zodpovědět otázky, jako jsou:

  • Jakou roli hrály v konverzích odkazující zdroje, vyhledávání a reklamy?
  • Kolik času uplynulo mezi prvotním projevem zájmu a uskutečněním nákupu?
  • Kterými trasami dospějí zákazníci nejčastěji ke konverzi?

Výběr atribučního modelu

Všichni uživatelé si v přehledech v pracovním prostoru Inzerce mohou vybrat atribuční modely, které chtějí používat. Když si v tomto pracovním prostoru vyberete atribuční model, nebude to mít vliv na to, jak se data zobrazí ostatním uživatelům, ani na způsob výpočtu dat v přehledech mimo pracovní prostor Inzerce.

Ostatní přehledy Google Analytics 4 s daty o konverzích a tržbách využívají atribuční model pro přehledy na úrovni služby. Atribuční model přehledů mohou v nabídce Správce > Nastavení atribuce změnit pouze uživatelé s rolí editora. Administrátoři mohou v nastavení atribuce vybrat také hloubku pohledu. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false