[GA4] Konfigurace služby v GA4 pomocí Asistenta nastavení

Dokončení konfigurace služby v GA4 pomocí Asistenta nastavení

Asistenta nastavení spustíte ze služby v GA4. Obsahuje všechna nastavení, která jsou potřeba ke konfiguraci služby v Google Analytics 4.

 1. Na levé straně obrazovky klikněte na Asistenta nastavení.

Nastavení

Asistenta nastavení mohou používat všichni uživatelé, ale k provedení jakýchkoli změn potřebujete roli editora.

Pokud provádíte migraci ze služby v Universal Analytics, zobrazí se vám pro některá nastavení v nabídce > i další migrační nástroje. Jestli chcete porovnat stav Universal Analytics se stavem Google Analytics 4, klikněte na stav v libovolném řádku.

Poznámka: Asistent nastavení vám novou službu v Google Analytics 4 nenaplní historickými daty z Universal Analytics. Nová služba v GA4 bude data shromažďovat až od okamžiku svého nastavení.

Shromažďování dat

Shromažďujte data o webu a aplikaci
Data můžete začít shromažďovat, když na web nebo do aplikace přidáte měřicí kód. Ten sbírá údaje o uživateli z vašeho webu nebo aplikace.

Pro weby

Po vytvoření účtu a služby postupujte následujícím způsobem:
 1. Přidejte do služby Google Analytics 4 webový datový stream.
 2. Nastavte na svém webu měřicí kód.

Aplikace

Po vytvoření účtu a služby postupujte následujícím způsobem:
 1. Přidejte do služby v Google Analytics 4 aplikační datový stream.
 2. Přidejte do své aplikace sadu Firebase SDK.
 3. Přidejte do své aplikace sadu SDK Google Analytics pro Firebase.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

Nastavení služby

Zapnutí signálů Google
Když zapnete signály Google, můžete shromažďovat další data o uživatelích, kteří mají zapnutou personalizaci reklam a přihlásili se ke svému účtu Google. Další informace o signálech Google

Zapnutí signálů Google

 1. V Asistentovi nastavení klikněte vpravo vedle řádku na nabídku Akce Šipka vpřed.
 2. Klikněte na Spravovat signály Google.
 3. Ve Shromažďování dat povolte možnost Shromažďování dat signálů Google.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

Nastavení klíčových událostí

Klíčová událost je událost Google Analytics z vašeho webu nebo aplikace, která je důležitá pro úspěch vašeho podnikání. Klíčové události jsou vybranou skupinou automaticky shromažďovaných doporučených a vlastních událostí, které jsou pro vaši firmu nejdůležitější. Příkladem běžných klíčových událostí je například nákup ve vašem obchodě nebo přihlášení k odběru zpravodaje.

Jako administrátor Google Analytics můžete označit libovolnou událost jako klíčovou. Když uživatel událost na webu nebo v aplikaci spustí, zaznamená se tato událost v Google Analytics jako klíčová událost a zobrazí se v přehledech Google Analytics.

Označení události jako klíčové

 1. V Asistentovi nastavení klikněte vpravo vedle řádku na nabídku Akce Šipka vpřed.
 2. Klikněte na Spravovat klíčové události.
 3. Vlevo nahoře klikněte na Události.
 4. V tabulce Stávající události vyberte přepínač v sekci Označit jako klíčovou událost.

Pokud jste událost vytvořili teprve nedávno nebo jste ji ještě nevytvořili, přečtěte si článek Označení nové události jako klíčové události.

Migrace cílů z Universal Analytics

Informace o tom, jak ve službě v Google Analytics 4 znovu vytvořit vhodné cíle z propojené služby v Universal Analytics jako klíčové události, najdete v nástroji pro migraci cílů.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

Definování publik
Publika jsou skupiny uživatelů, kteří mají společné vlastnosti. Publika můžete sdílet s reklamními službami, které používáte, například s Google Ads, abyste mohli cílit na konkrétní skupiny uživatelů. Přečtěte si, jak vytvářet, upravovat a archivovat publika.

Migrace publik z Universal Analytics

Pomocí doplňku pro Tabulky Google nazvaného GA4 Migrator for Google Analytics můžete migrovat publika ze služby v Universal Analytics do služby v Google Analytics 4. Přečtěte si, jak znovu vytvořit publika Universal Analytics.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.
Ověřit nastavení souhlasu
Pokud chcete s Googlem sdílet osobní údaje uživatelů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) pro reklamní účely, nastavte svou službu tak, aby od těchto uživatelů shromažďovala za tímto účelem souhlas. Ověřte nastavení souhlasu pro značku Google a ostatní zdroje dat, abyste měli jistotu, že nebude ovlivněna vaše personalizace a měření reklam. Přečtěte si, jak ověřit a aktualizovat nastavení souhlasu v Google Analytics.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

Google Ads

Propojení účtu s Google Ads

Když propojíte svůj účet Google Ads s Google Analytics, umožníte tím předávání dat mezi těmito službami. Na základě klíčových událostí Google Analytics můžete pak v Google Ads vytvářet konverze, prohlížet si v Analytics kampaně a dimenze Google Ads a zpřístupňovat publika Analytics v Google Ads, kde budou používána jako remarketingové seznamy. Další informace o propojení s Google Ads

Připojení účtu Google Ads

 1. V Asistentovi nastavení klikněte vpravo vedle řádku na nabídku Akce Šipka vpřed.
 2. Klikněte na Spravovat propojení s Google Ads.
 3. Klikněte na Propojit.
 4. Klikněte na Vybrat účty Google Ads.
 5. Vyberte účty Google Ads, které chcete připojit.
 6. Klikněte na Potvrdit.
 7. Klikněte na tlačítko Další.
 8. (Doporučeno) Výchozí nastavení nechte povolená a klikněte na Další.
 9. Zkontrolujte nastavení a klikněte na Odeslat.

Migrace propojení Google Ads z Universal Analytics

Pokud chcete zjistit, jak importovat propojení s Google Ads ze služby v Universal Analytics do propojené služby v Google Analytics 4, použijte nástroj pro migraci propojení Google Ads.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

Podávejte cenové nabídky na základě konverzí GA4
Po nastavení klíčových událostí můžete na základě klíčových událostí Google Analytics vytvářet konverze Google Ads, abyste mohli sledovat přehledy o výkonu kampaní a podporovat rozhodování ohledně manuálních nebo chytrých nabídek při optimalizaci kampaní.
Pokud chcete zjistit, jak podávat nabídky na konverze Google Ads založené na klíčových událostech, postupujte podle pokynů v článku Vytváření konverzí v Google Ads na základě klíčových událostí Google Analytics.

Migrace z Universal Analytics: změna nabídek v Google Ads

Pokud v Google Ads provádíte nabídky na konverze Universal Analytics, budete muset provést určité změny ve svém účtu Google Ads. Když chcete přestat provádět nabídky na konverze Universal Analytics a začít provádět nabídky na konverze Google Ads založené na klíčových událostech GA4, postupujte takto:

 1. V Asistentovi nastavení přejděte na řádek Nabídky za konverze GA4 v sekci Propojení s Google Ads. Na pravé straně řádku uvidíte, na kolik konverzí Universal Analytics podáváte nabídky v Google Ads v porovnání s počtem konverzí Google Analytics 4.
 2. Přejděte do propojených účtů Google Ads.
  Pokud jsou propojeny různé účty, musíte celý postup zopakovat u každého z nich. V Google Analytics se můžete podívat na seznam propojených účtů Google Ads.
 3. Na levém bočním panelu klikněte na Web Goals Icon.
 4. Klikněte na rozbalovací nabídku v části Konverze a poté na Souhrn.
 5. V části Cíle konverzí se podívejte do sloupce Zdroj konverzí a vyhledejte konverze s nastavením Web (Google Analytics (UA)).
 6. U každé z těchto konverzí zkontrolujte, zda jste vytvořili ekvivalentní konverzi GA4 a zda jste ji importovali do Google Ads.
 7. Ve službě v Google Analytics porovnejte objemy konverze UA s ekvivalentními konverzemi Google Ads založenými na klíčových událostech GA4. Neměli byste očekávat, že se objemy klíčových událostí v Google Analytics 4 budou přesně shodovat s objemy konverzí v Universal Analytics, protože odpovídajícím hodnotám brání mnoho faktorů.
  Pokud chcete mít jistotu, že máte dostatek dat k přesnému srovnání, počkejte po implementaci klíčových událostí v Google Analytics 4 až dva týdny a teprve pak je porovnejte s konverzemi z Universal Analytics.
 8. Po ověření konverzí přejděte do účtu Google Ads a přepněte optimalizaci konverzní akce UA na sekundární akci (pouze pozorování). Ve stejné pracovní relaci přepněte konverze založené na klíčových událostech GA4 na primární akci:
  • V účtu Google Ads přejděte do části Cíle > Konverze > Souhrn.
  • Najděte cíl obsahující konverzní akci, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na Upravit cíl.
  • Vedle konverzní akce, kterou chcete upravit, klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte buď sekundární akci (pouze pozorování), nebo primární akci.
  • Klikněte na Uložit změny.
 9. Pokud se počty konverzí z Universal Analytics a Google Analytics 4 výrazně liší, můžete zvážit změny v konfiguraci Analytics, abyste viděli správné počty.

Větší inzerenti by měli provádět změny hromadně pomocí rozhraní Google Ads API a Google Analytics API nebo pomocí Google Ads Editoru.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

Cílení reklam na publika GA4
Pokud chcete, aby publika byla dostupná v Google Ads kvůli remarketingu, propojte Analytics s Google Ads, ponechte jako výchozí nastavení možnost Povolit personalizovanou inzerci a zapněte signály Google. Pokud personalizovanou inzerci deaktivujete, budete moci i nadále exportovat publika do Google Ads, ale nebudete je moci využívat k zobrazování personalizovaných reklam.

Migrace z Universal Analytics: změna publik v Google Ads

Pokud používáte publika Universal Analytics v Google Ads, budete muset provést změny ve svém účtu Google Ads. Pokud chcete přestat používat publika Universal Analytics a začít používat publika Google Analytics 4, postupujte tímto způsobem:

 1. V Asistentovi nastavení přejděte na řádek Cílení reklam na publika GA4 a umístěte ukazatel myši na sloupec stavu. Uvidíte, kolik publik Universal Analytics používáte v Google Ads v porovnání s publiky Google Analytics 4.
 2. Přejděte do propojených účtů Google Ads.
  Pokud jsou propojeny různé účty, musíte celý postup zopakovat u každého z nich. V Google Analytics se můžete podívat na seznam propojených účtů Google Ads.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Nástroje a nastavení a v sekci Sdílená knihovna vyberte Správce publik.
 4. Podržte ukazatel myši nad každým publikem a hledejte ta, která říkají Návštěvníci stránky se značkami Google Analytics. Pokud máte velké množství publik, přidejte filtr se zdrojem nastaveným na Google Analytics (UA), abyste identifikovali publika UA.
 5. Pro každé takové publikum vytvořte ekvivalentní publikum GA4 (buď ručně, nebo pomocí nástroje pro migraci publika) a nakonfigurujte službu Analytics tak, aby odesílala publika do Google Ads.
 6. Podívejte se, zda vám velikost publika GA4 připadá správná.

  Pokud chcete mít jistotu, že máte dostatek dat k přesnému srovnání, počkejte po nastavení publik Google Analytics 4 až dva týdny a teprve pak je porovnejte s publiky Universal Analytics.

 7. Až budete připraveni na přechod na publikum GA4, použijte dané publikum ve všech kampaních a u všech reklamních sestav, kde bylo použito ekvivalentní publikum UA.

Větší inzerenti by měli provádět změny hromadně pomocí rozhraní Google Ads API a Google Analytics API nebo pomocí Google Ads Editoru.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

(Nepovinné) Rozšířené nastavení

Správa uživatelů
Jako administrátor můžete ve službě v Google Analytics 4 přidávat, odstraňovat a upravovat uživatele. Také můžete vytvářet, odstraňovat a upravovat skupiny uživatelů, a zjednodušit tak proces spojování uživatelů, organizačních struktur a oprávnění. Další informace o správě uživatelů a skupin uživatelů

Přidávání uživatelů do služby

 1. V Asistentovi nastavení klikněte vpravo vedle řádku na nabídku Akce Šipka vpřed.
 2. Klikněte na možnost Spravovat uživatele.
 3. V části Správa přístupu ke službě klikněte na tlačítko + a pak na Přidat uživatele.
 4. Zadejte e-mailovou adresu uživatelova účtu Google nebo účtu Google Workspace.
 5. Pokud chcete uživateli odeslat zprávu, vyberte možnost Upozornit nové uživatele e-mailem.
 6. Vyberte požadovaná oprávnění. Další informace o oprávněních
 7. Klikněte na možnost Přidat.

E-mailová adresa, kterou použijete k přidání uživatele, a k ní přiřazené heslo se stanou přihlašovacími údaji daného uživatele Analytics.

Migrace uživatelů z Universal Analytics

Pokyny k importu uživatelů ze služby v Universal Analytics najdete v článku Nástroj pro migraci uživatelů.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

Import dat
Z externích zdrojů můžete importovat data o nákladech, položkách, uživatelích a offline událostech. Tato data můžete zkombinovat s daty ve službě v Google Analytics. Další informace o importu dat do Google Analytics najdete v článku Import údajů.
Importované údaje z Universal Analytics nelze přenést do GA4, protože datové modely GA4 a Universal Analytics se neshodují. Bude třeba nastavit import dat pro GA4 od začátku.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.
Propojení s BigQuery
BigQuery je cloudové datové úložiště, které umožňuje mimořádně rychle spouštět dotazy na velké soubory dat.

Do BigQuery můžete exportovat všechna nezpracovaná data o událostech ze služeb v Google Analytics 4 a pak na ně používat dotazy ve stylu SQL. V nástroji BigQuery můžete svá data exportovat do externího úložiště nebo importovat externí data a zkombinovat je s daty z Analytics.

Pokyny k propojení s BigQuery najdete v článku Nastavení funkce BigQuery Export.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.

Nastavení ID uživatelů
Prostřednictvím parametru User‑ID můžete k jednotlivým uživatelům přiřazovat vlastní identifikátory. Pomocí nich pak lze propojit chování těchto uživatelů v různých relacích, na různých zařízeních a platformách.
Služba Analytics interpretuje každé unikátní ID uživatele jako samostatného uživatele, takže asociování ID uživatele s konkrétním uživatelem umožní zjistit přesnější počty uživatelů a můžete si udělat lepší obrázek o jejich vztahu k vaší firmě.
Pokyny k nastavení funkce User-ID najdete v článku o odesílání ID uživatelů.

Co dál?

Once you complete the steps, click the Actions menu Šipka vpřed to mark the row as complete. When you mark the row as complete, all users of the property will see the same status.
Použití protokolu měření
Protokol měření Google Analytics pro službu v Google Analytics 4 umožňuje vývojářům vylepšovat streamy webů a aplikací odesíláním událostí přímo na servery Google Analytics prostřednictvím požadavků HTTP. Usnadňuje to měření interakcí, které probíhají mezi servery a jsou offline.
Pokyny k nastavení a používání protokolu měření najdete v článku Measurement Protocol (Google Analytics 4).
Data protokolu měření z Universal Analytics nelze přenést do GA4. Bude třeba nastavit protokol měření pro službu GA4 od začátku.

Co dál?

Pokud už není nutné udělat nic dalšího, klikněte na nabídku Akce Šipka vpřed a označte řádek jako dokončený. Když řádek označíte jako dokončený, všichni uživatelé služby uvidí stejný stav.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka