Krav på formulär för potentiella kunder

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Med formulär för potentiella kunder kan dina kunder visa sitt intresse som svar på en annons genom att fylla i ett kontaktformulär. Formulär för potentiella kunder som innehåller text och bilder från annonsören omfattas av standardpolicyerna för Google Ads. Vi tillämpar också kraven nedan för att säkerställa att dina kunder får en så bra upplevelse som möjligt när de uppger sin information.

Krav

För att kunna använda formulärtillgångar för potentiella kunder behöver du ha

  • följt våra policyer under lång tid.
  • ett Google Ads-konto i en kvalificerad vertikal eller undervertikal. Känsliga vertikaler eller undervertikaler (till exempel sexuellt innehåll) är inte kvalificerade för formulär för potentiella kunder.
  • en integritetspolicy för ditt företag. När du skapar en formulärtillgång för potentiella kunder i Google Ads måste du ange en länk till din integritetspolicy. Integritetspolicyn visas sist i formuläret för potentiella kunder.

Om du lägger till en formulärtillgång för potentiella kunder i en video- eller displaykampanj, eller om du skapar en sökkampanj där annonsrubriken leder direkt till ett formulär för potentiella kunder, behöver du dessutom ha

  • utgifter på över 50 000 USD totalt i Google Ads. För annonsörer med konton som hanteras i andra valutor än USD konverteras utgiftsbeloppet till USD med den genomsnittliga månatliga växlingskursen för den aktuella valutan.
  • Annonsörer med gott rykte och utgifter på över 1 000 USD per konto (eller över 15 000 USD i alla konton) kan också vara kvalificerade att använda dessa format, med ytterligare verifiering av kontots goda status. Annonsörer måste slutföra verifieringsprogrammet för annonsörer. Läs mer om verifiering.

Krav på bilder i formulär för potentiella kunder

Alla bilder som används vid annonsering måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. Bildlayouten måste följa Google Ads-riktlinjerna och själva bilden får inte vara suddig. Mer information finns i policyn för bildkvalitet.

Relaterade policyer och vanliga avslag

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för formulär för potentiella kunder och är ofta förknippade med avvisningar. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Sexuellt innehåll

Google vill att annonserna ska vara relevanta och säkra för användarna och begränsar därför sexuellt innehåll i vissa fall. Annonser om barnförbjudet innehåll är inte tillåtna i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i policyn om sexuellt innehåll.

Affiliate-nätverk/sammanställning av potentiella kunder

Endast förstapartsannonsörer eller tredjepartsbyråer med en väletablerad direkt relation till produkten eller tjänsten som erbjuds kan använda annonser med formulär för potentiella kunder. Affiliate-nätverk eller företag som genererar potentiella kunder tillåts inte efter vårt eget gottfinnande.

Alkoholrelaterat innehåll

Annonser om alkoholrelaterat innehåll är inte tillåtet i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i Google Ads-policyn för alkoholrelaterat innehåll .

Hasardspelsrelaterat innehåll

Annonser om hasardspelsrelaterat innehåll är inte tillåtna i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i Google Ads-policyn för hasardspelsrelaterat innehåll.

Sjukvård och läkemedel

Annonser om sjukvårdsrelaterat innehåll är inte tillåtna i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i Google Ads-policyn för sjukvård och läkemedel.

Politiskt innehåll

Annonser om politiskt innehåll är inte tillåtna i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i Google Ads-policyn för politiskt innehåll .

Felaktig användning av personliga uppgifter

Det är strängt förbjudet att använda personliga uppgifter på sätt som användarna inte har samtyckt till. Se policyn för insamling och användning av data för mer information om vad du får samla in och hur du ska hantera personliga uppgifter. Vi kräver också att alla annonsörer uppfyller lokala juridiska krav.

Ej tillgängliga erbjudanden

Informationen i de produkter eller tjänster som annonserna gäller och som begärs av användaren ska vara korrekt och tillgänglig. Mer information finns i policyn om ej tillgängliga erbjudanden.

Varumärken

Google kan komma att ta bort annonser och tillgångar, inklusive formulär för potentiella kunder som du skapar, vid klagomål från varumärkesägare. Annonsörerna ansvarar själva för att användningen av varumärken är korrekt i annonstext, tillgångar och företagsinformation. Mer information finns i varumärkespolicyn.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1664310080644204543
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067