Krav på formulär för potentiella kunder

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Med formulär för potentiella kunder kan dina kunder visa sitt intresse som svar på en annons genom att fylla i ett kontaktformulär. Formulär för potentiella kunder som innehåller text och bilder från annonsören omfattas av standardpolicyerna för Google Ads. Vi tillämpar också kraven nedan för att säkerställa att dina kunder får en så bra upplevelse som möjligt när de uppger sin information.

Krav på bilder i formulär för potentiella kunder

Alla bilder som används vid annonsering måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. Bildlayouten måste följa Google Ads-riktlinjerna och själva bilden får inte vara suddig. Mer information finns i policyn för bildkvalitet.

Relaterade policyer och vanliga avslag

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för formulär för potentiella kunder och är ofta förknippade med avvisningar. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Sexuellt innehåll

Google vill att annonserna ska vara relevanta och säkra för användarna och begränsar därför sexuellt innehåll i vissa fall. Annonser om barnförbjudet innehåll är inte tillåtna i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i policyn om sexuellt innehåll.

Affiliate-nätverk/sammanställning av potentiella kunder

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Alkoholrelaterat innehåll

Annonser om alkoholrelaterat innehåll är inte tillåtet i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i Google Ads-policyn för alkoholrelaterat innehåll .

Hasardspelsrelaterat innehåll

Annonser om hasardspelsrelaterat innehåll är inte tillåtna i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i Google Ads-policyn för hasardspelsrelaterat innehåll.

Sjukvård och läkemedel

Annonser om sjukvårdsrelaterat innehåll är inte tillåtna i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i Google Ads-policyn för sjukvård och läkemedel.

Politiskt innehåll

Annonser om politiskt innehåll är inte tillåtna i samband med formulär för potentiella kunder. Mer information finns i Google Ads-policyn för politiskt innehåll .

Felaktig användning av personliga uppgifter

Det är strängt förbjudet att använda personliga uppgifter på sätt som användarna inte har samtyckt till. Se policyn för insamling och användning av data för mer information om vad du får samla in och hur du ska hantera personliga uppgifter. Vi kräver också att alla annonsörer uppfyller lokala juridiska krav.

Icke tillgängliga erbjudanden

Informationen i de produkter eller tjänster som annonserna gäller och som begärs av användaren ska vara korrekt och tillgänglig. Mer information finns i policyn om ej tillgängliga erbjudanden.

Varumärken

Google kan komma att ta bort annonser och tillägg, inklusive formulär för potentiella kunder som du skapar, vid klagomål från varumärkesägare. Annonsörerna ansvarar själva för att användningen av varumärken är korrekt i annonstext, tillgångar och företagsinformation. Mer information finns i varumärkespolicyn.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false