Sjukvård och läkemedel

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


Vi arbetar hårt för att följa marknadsföringslagstiftningen gällande sjukvård och läkemedel. Därför förväntar vi oss att annonser och mål följer tillämplig lagstiftning och branschstandarder. Vissa typer av vårdrelaterat innehåll får inte marknadsföras alls. Andra typer får endast marknadsföras om annonsören är certifierad av Google och får endast inriktas på godkända länder. Kontrollera vad som gäller på de platser du vill inrikta dig på.

Nedan visas några exempel på sjukvårdsrelaterat innehåll som vi tillåter under vissa omständigheter. Eftersom en del innehåll endast är tillgängligt i vissa regioner bör du kontrollera listan över landspecifika begränsningar för vart och ett av länderna där du planerar att annonsera. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Läkemedelstillverkare

Google tillåter läkemedelstillverkare att annonsera endast i vissa länder.

Receptbelagda läkemedel

Läkemedelstillverkare får marknadsföra receptbelagda läkemedel endast i följande länder: Kanada, Nya Zeeland och USA. Läkemedelstillverkare får inte marknadsföra receptbelagda smärtstillande opioidläkemedel.

Receptfria läkemedel

Läkemedelstillverkare får marknadsföra receptfria läkemedel endast i följande länder: Australien, Brasilien, Filippinerna, Frankrike, Förenade kungariket, Hongkong, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kenya, Kina, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Singapore, Slovakien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Vietnam och Österrike.

Andra tillverkare och leverantörer

Stortillverkare av läkemedel, leverantörer till vårdpersonal och leverantörer av antikroppar/peptider/föreningar till kommersiella laboratorier får endast annonsera i följande länder: Kanada och USA.

Certifiering

Läkemedelstillverkare måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se hur du ansöker nedan.

Obehöriga apotek

Följande är inte tillåtet:

Erbjuda receptbelagda läkemedel utan recept

Inriktning på platser som du saknar licens för

Vi ser oerhört allvarligt på överträdelser av denna policy. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare. Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor.  Om vi upptäcker överträdelser av denna policy stänger vi av dina Google Ads-konton vid identifiering och utan föregående varning, och du får inte annonsera med oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Tjänster för receptbelagda läkemedel

Bilden representerar Google Ads-policyn för försäljning av receptbelagda läkemedel.

Google begränsar marknadsföring av tjänster relaterade till förskrivning, utlämning och försäljning av receptbelagda läkemedel. Företag som omfattas av denna policy inkluderar men är inte begränsade till nätapotek och telemedicinleverantörer.

Vi avgör om en annonsör marknadsför sådana tjänster baserat på ett antal faktorer, som innehållet i annonserna, på webbplatsen eller i appen samt de produkter och tjänster som erbjuds. För att skydda användarna och av andra skäl är vi mycket försiktiga när vi tillämpar denna policy. Detta gäller i synnerhet målsidor som länkar eller hänvisar till innehåll som på något sätt ser ut att gälla eller underlätta förskrivning, utlämning eller försäljning av läkemedel online.

Länder

Google tillåter marknadsföring av vissa tjänster relaterade till receptbelagda läkemedel endast i dessa länder: Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Estland, Frankrike, Förenade kungariket, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Kenya, Kina, Litauen, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.

Se det landsspecifika avsnittet i policyn för sjukvård och läkemedel för information om de typer av tjänster som får marknadsföras samt kraven i respektive land.

Sökord

I enlighet med policyn tillåter Google att certifierade annonsörer lägger bud på sökord med termer som gäller receptbelagda läkemedel endast i följande länder: Australien, Belgien, Danmark, Estland, Förenade kungariket, Israel, Japan, Kanada, Kenya, Litauen, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Slovakien, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.

Certifiering

Annonsörer måste certifieras av Google för att få visa annonser om tjänster relaterade till receptbelagda läkemedel. Se hur du ansöker nedan. Certifieringskraven varierar beroende på land. Se de landsspecifika begränsningarna för vart och ett av länderna där du planerar att annonsera.

Begränsade läkemedelstermer

Bilden representerar Google Ads-policyn för begränsade läkemedel.

I de flesta delar av världen tillåter Google inte att termer som rör receptbelagda läkemedel används i annonstext, på målsidor, som sökord eller i källkoden för en webbsida.

 • För kampanjer som är inriktade på Kanada, Nya Zeeland eller USA får vissa företag såsom nätapotek och läkemedelstillverkare använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor. Du behöver inte vara certifierad för att visa annonser, men du måste vara certifierad för att kunna använda sökordsinriktning med termer relaterade till receptbelagda läkemedel.  Dessa företag måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se hur ansökan går till nedan.
 • Om dina kampanjer inte är inriktade på Kanada, Nya Zeeland eller USA får du inte använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext eller på målsidor.
 • Google tillåter undantag från denna policy, i begränsad omfattning och där det tillåts enligt lokal lagstiftning, för kampanjer om folkhälsa och säkerhet från myndigheter eller väletablerade välgörenhetsorganisationer som arbetar hälsofrämjande. Kontakta oss om du vill ansöka om ett sådant undantag för att använda termer relaterade till receptbelagda läkemedel i annonstext, på målsidor, som sökord eller i källkoden till en webbsida.

Se en icke uttömmande förteckning över receptbelagda läkemedel och aktiva ingredienser som bevakas enligt denna policy.

Felsökningsverktyg: begränsade läkemedelstermer

Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på.

Ta bort alla hänvisningar till receptbelagda läkemedel och steroider från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.

Begränsade termer relaterade till djurläkemedel

För kampanjer inriktade på Kanada eller USA begränsar Google användningen av termer relaterade till receptbelagda djurläkemedel när läkemedlen är avsedda för djur och tenderar att missbrukas av människor eller på att annat sätt användas felaktigt. Receptbelagda djurläkemedel som tenderar att missbrukas av människor eller annan felaktig användning riskeras, omfattas av policyn för begränsade läkemedelstermer. Du behöver inte vara certifierad för att visa annonser, men du måste vara certifierad för att kunna använda sökordsinriktning med termer relaterade till receptbelagda djurläkemedel i Kanada och USA. Se hur du ansöker nedan.

Otillåtna ämnen

Bilden representerar Google Ads-policyn för otillåtna ämnen.

Oberoende av eventuella påståenden om huruvida det är lagligt eller inte tillåter Google inte marknadsföring av

 • allt på denna icke uttömmande lista över förbjudna läkemedel och kosttillskott
 • produkter som innehåller efedra
 • produkter som innehåller humant koriongonadotropin (hCG) i samband med viktminskning eller viktkontroll, eller som marknadsförs i samband med anabola steroider
 • naturläkemedel och kosttillskott med aktiva farmaceutiska eller farliga ingredienser
 • produkter som marknadsförs på ett sätt som låter påskina att de är lika effektiva som receptbelagda läkemedel eller kontrollerade ämnen
 • produkter som inte har godkänts av myndigheterna och som marknadsförs på ett sätt som låter påskina att de är säkra eller effektiva att använda för att förhindra, bota eller behandla en viss sjukdom eller krämpa
 • produkter som har omfattats av åtgärd eller varning från stat eller myndighet
 • produkter med namn som är förvillande lika ett icke godkänt läkemedel, kosttillskott eller kontrollerat ämne.

Google tillåter inte marknadsföring av DHEA-produkter någonstans förutom i USA. Google tillåter heller inte marknadsföring av melatoninprodukter någonstans förutom i Kanada och USA.

Mer information om de icke godkända eller vilseledande läkemedel och kosttillskott som vi övervakar finns på www.legitscript.com.

Felsökningsverktyg: otillåtna ämnen
 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Felsökningsverktyg: DHEA och melatonin
Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
Begär en granskning

Om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser kan du även följa anvisningarna nedan för att se till att din annons och destination uppfyller kraven.

 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Receptbelagda smärtstillande opioidläkemedel

Google tillåter inte annonser för receptbelagda smärtstillande opioidläkemedel, med undantag för sådana som är avsedda för läkemedelassisterad behandling (MAT) vid opioidberoende och som uppfyller alla andra krav på receptbelagda läkemedel som anges på denna sida.

I begränsade fall, och där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, tillåter Google undantag från denna policy för (a) kampanjer för medvetenhet om folkhälsa och säkerhet som genomförs av statliga eller väletablerade ideella hälsofrämjande organisationer, (b) annonser för icke-opioidläkemedel som endast hänvisar till receptbelagda opioider i sin säkerhetsinformation och (c) certifierade leverantörer av beroendebehandling i USA.

Kontakta oss om du vill ansöka om ett sådant undantag.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Spekulativa och experimentella medicinska behandlingar, cellterapi och genterapi

Bilden representerar Google Ads-policyn för spekulativ och experimentell medicinsk behandling.

Med undantag för vad som anges nedan avseende marknadsföring av cell- och genterapi i USA är följande inte tillåtet:

 marknadsföring av spekulativa och/eller experimentella medicinska behandlingar

Exempel (inte uttömmande): biohacking, gör-det-själv-produkter för genteknik, genterapisatser

marknadsföring av cell- eller genterapi som omfattas av undantaget nedan

Exempel (inte uttömmande): stamcellsbehandling, cellterapi, genterapi och liknande former av regenerativ medicin, blodplättrik plasma

Google tillåter marknadsföring av cell- och genterapi i USA av rättssubjekt som innehar relevant licens eller tillstånd från FDA för att marknadsföra produkten.  Kontakta oss om du vill ansöka om ett sådant undantag.

 Google tillåter annonser om cell- och genterapi som uteslutande är pedagogiska eller informativa till sin natur, oberoende av godkännandestatus från relevant myndighet.

Exempel (inte uttömmande): akademiska artiklar, akademiska bidrag till medicinska konferenser

 

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Rekrytering till kliniska prövningar

Bilden representerar Google Ads-policyn för rekrytering till kliniska prövningar.

Google tillåter inte marknadsföring av rekrytering till kliniska prövningar utom i Australien, Belgien, Filippinerna, Frankrike, Förenade kungariket, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Korea, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA och Vietnam.

Annonser om rekrytering till kliniska prövningar får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel eller ge upphov till vilseledande förväntningar eller effekter från en produkt som testas, eller låta påskina att produkten som testas är säker.

Felsökningsverktyg: rekrytering till kliniska prövningar
Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
Begär en granskning

Om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser kan du även följa anvisningarna nedan för att se till att din annons och webbplats eller app uppfyller kraven.

 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Hiv-tester för hemmabruk

Bilden representerar Google Ads-policyn för hiv-tester för hemmabruk.

Google tillåter inte marknadsföring av hiv-test för hemmabruk någonstans i världen utom i USA, Frankrike, Nederländerna och Förenade kungariket. I USA får annonsörer marknadsföra hiv-test för hemmabruk som har godkänts av FDA. I Frankrike, Nederländerna och Förenade kungariket får annonsörer marknadsföra hiv-test för hemmabruk enligt lokala föreskrifter.

Felsökningsverktyg: Hiv-tester för hemmabruk
Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
Begär en granskning

Om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser kan du även följa anvisningarna nedan för att se till att din annons och webbplats eller app uppfyller kraven.

 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Abort

Länder

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Annonser om abort i följande länder:

Antigua och Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanöarna, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Italien, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Martinique, Mexiko, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Ryssland, Saint Barthélemy, Saint Lucia, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Spanien, Sri Lanka, St Kitts och Nevis, Surinam, Sydkorea, Syrien, Taiwan, Thailand, Tunisien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, Venezuela

Google Ads nätverksbegränsningar

Om dina annonser är inriktade på en eller flera platser där annonser om abort inte är tillåtna får de klassifikationen Kvalificerad (begränsad), vilket innebär att de bara visas i godkända områden. Det kan även finnas ytterligare begränsningar för ditt land. Se de landsspecifika avsnitten nedan för mer information om hur policyerna skiljer sig åt mellan olika länder.

Abortrelaterade annonser visas inte i Googles Display-nätverk, även om de är kvalificerade (med begränsningar).

Krav på certifiering och upplysning för abortannonsörer

Om du vill visa annonser i Förenade kungariket, Irland eller USA i samband med sökfrågor relaterade till att göra abort måste du först ha certifierats som annonsör som antingen utför aborter eller inte utför aborter.

Beroende på hur du är certifierad genererar Google automatiskt en av följande upplysningar i annonserna för din abortrelaterade produkt eller tjänst: ”Utför aborter” eller ”Utför inte aborter”. Detta gäller alla sökannonsformat.

Läs mer om policyn och hur du ansöker om certifiering.

Felsökningsverktyg: certifiering av och upplysningar om abortannonsörer

 1. Om du vill visa annonser i USA, Förenade kungariket eller Irland med sökord relaterade till att göra abort måste du först certifieras som annonsör som antingen utför abort eller inte utför abort.

 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men om det krävs mer omfattande granskning kan det ta längre tid.

 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla sökord som är relaterade till att göra abort.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Preventivmedel

Bilden representerar Google Ads-policyn för preventivmedel.

Google tillåter inte annonser som är kopplade till preventivmedel eller fertilitetsprodukter i dessa länder:

 • Bahrain, Djibouti, Egypten, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Kina, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Oman, Palestinska självstyret, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Thailand, Tunisien och Ukraina
Felsökningsverktyg: preventivmedel
Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
Begär en granskning

Om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser kan du även följa anvisningarna nedan för att se till att din annons och webbplats eller app uppfyller kraven.

 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Beroendebehandling

Bilden representerar Google Ads-policyn för beroendebehandling.

Google begränsar annonsering av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende.

Exempel på tjänster inom beroendebehandling: Leverantörer av klinisk behandling, stödtjänster som nyktra boenden och självhjälpsorganisationer, funktioner för generering av potentiella kunder och förmedlingar av tjänster inom beroendebehandling, krislinjer för drog- och alkoholberoende
 
Länder
 
Google tillåter endast annonser om beroendebehandling i Australien, Irland, Nya Zeeland och USA. Google tillåter inte annonser om beroendebehandling i andra länder.
 
Sökord
 
Google tillåter endast annonsörer av tjänster inom beroendebehandling att lägga bud på sökord med anknytning till drog- och alkoholberoende.
 
Certifiering
 
Annonsörer av beroendebehandling måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se landsspecifika krav i Hur varierar policyn mellan olika länder? Se hur du ansöker nedan.

Sjukförsäkring

Bilden representerar Google Ads-policyn för sjukförsäkring.

I USA måste företag certifieras av Google för att få annonsera om sjuk- och sjukvårdsförsäkringar. Undantaget är statliga myndigheter, som är godkända på förhand. Annonser om försäkringar för enbart tandvård, synproblem eller reseförsäkring omfattas inte av begränsningar.

Exempel på sjuk- och sjukvårdsförsäkringar: individuell sjukförsäkring, korttidsförsäkring, tidsbegränsad försäkring, sjukförsäkring med fast ersättning, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid

Annonsörer av sjuk- och sjukvårdsförsäkringar, undantaget statliga myndigheter, måste certifieras av Google för att få visa annonser i USA. Certifiering krävs för alla annonsformat och tillgångar. Se kraven för olika länder i Hur varierar denna policy mellan olika länder? Se hur du ansöker nedan.

Ansöka om certifiering för hälsovårdsprodukter och hälsovårdstjänster 

Vissa annonsörer, till exempel nätapotek, läkemedelstillverkare och andra som vill använda termer förknippade med receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor, samt annonsörer av sjukförsäkringar i USA, måste certifieras av Google för att få annonsera. Om du är en sådan annonsör följer här en beskrivning av hur certifieringsansökan går till:

1. Följ alla landsspecifika krav som anges nedan. Om kampanjen är inriktad på ett land som inte finns med på listan tillåter vi inte att läkemedelstillverkare i landet marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel.

2. Fyll i ansökningsformuläret.

 • Du måste ange ditt kund-id i Google Ads. Du hittar det överst på alla sidor i ditt konto.
 • Ange all efterfrågad information så slipper du onödiga förseningar.
 • Om du representerar en byrå som ansöker för en annonsörs räkning måste du skicka dokumentation som beskriver din relation till annonsören eller licensinnehavaren.

Hur skiljer sig policyn från land till land?

Utöver ovanstående krav kan det finnas ytterligare begränsningar beroende på vilka länder kampanjen är inriktad på. Välj ett land nedan för att se vilka ytterligare krav du måste uppfylla för att få inrikta kampanjen på det landet.

Australien

Produkt Tillåtet?
Nätapotek, telemedicin

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Nätapotek

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de har verifierats enligt LegitScripts ”Healthcare Merchant Certification Program” ELLER om de uppfyller ett av de följande kraven på delstats- eller territorienivå:

 • Apotek i New South Wales, South Australia, Tasmanien, Victoria och Western Australia måste vara registrerade hos den relevanta tillsynsmyndigheten: Pharmacy Council of New South Wales, Pharmacy Regulation Authority South Australia, Tasmanian Pharmacy Authority, Victorian Pharmacy Authority eller Pharmacy Registration Board of Western Australia.
 • Apotek i Queensland, Northern Territory eller Australian Capital Territory måste ägas eller kontrolleras av en farmaceut som har registrerats av Pharmacy Board of Australia.

Telemedicin

Google tillåter marknadsföring av telemedicinleverantörer om de har verifierats enligt LegitScripts ”Healthcare Merchant Certification Program”.

För annonser med inriktning på Australien får termer för receptbelagda läkemedel inte användas i annonsen eller målet.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

 

Beroendebehandling

 No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende endast från statliga myndigheter.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Österrike

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Belgien

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de har registrerats av Federal Agency for Medicines and Health Products. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor.
Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Brasilien

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Kanada

Produkt Tillåtet?
Nätapotek, telemedicin

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter nätapotek om de är ackrediterade av någon av nedanstående organisationer:

LegitScripts Healthcare Merchant Certification-program

 • Certifiering för nätapotek – Tillgänglig för webbplatser som tillåter läkemedelsuttag, överföring av recept eller nya recept och apotek som skickar ut uttag via postorder eller annan form av distansförsäljning.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – Tillgänglig för apotek med fullständig onlinefunktion, inklusive försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via sin webbplats.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – Webbplatser med toppdomänen .pharmacy kan användas av apotek med fullständig eller begränsad onlinefunktion, inklusive försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller tjänster, mottagning av nya beställningar via webbplatsen, läkemedelsuttag och överföring av recept.

Google tillåter telemedicinleverantörer om de är ackrediterade av LegitScripts Healthcare Merchant Certification-program, som erbjuder certifiering för telemedicin till webbplatser som erbjuder virtuella hälso- och sjukvårdstjänster och underlättar förskrivning av recept.

Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering eller NABP-ackreditering.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

 

Kina

 
Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Det är inte tillåtet att marknadsföra upphämtning och leverans av recept.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Medicinska tjänster

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster i Kina, förutsatt att du skickar in nödvändig dokumentation och har certifierats av Google.

Tjeckien

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos tjeckiska statens institut för läkemedelskontroll. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Tjeckien. Se hur du ansöker ovan.

Estland

Produkt Tillåtet?

Nätapotek

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos den estniska läkemedelsmyndigheten. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Frankrike

Produkt Tillåtet?
Telemedicin

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av telemedicintjänster av leverantörer som är certifierade av LegitScripts Healthcare Merchant Certification-program, som tillhandahåller certifiering för telemedicin till webbplatser som erbjuder virtuella sjukvårdstjänster och underlättar förskrivning. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller sökord eller på målsidor.

Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Tyskland

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek (inklusive apotek, återförsäljare av läkemedel samt apoteksorganisationer) som inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser och på målsidor under följande omständigheter:

registrerade återförsäljare av läkemedel online (postorderapotek och andra läkemedelsåterförsäljare som är registrerade av DIMDI)

licensierade apotek med giltiga driftstillstånd

onlineapotek som företräder licensierade apotek och/eller postorderapotek och annonserar för deras räkning

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Hongkong

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Hongkongs hälsovårdsmyndighets läkemedelstjänst och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Det är inte tillåtet att marknadsföra upphämtning och leverans av recept.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Ungern

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Ungern. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Indien

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Indien.

Produkter för könsbestämning av foster

rött kryss Inte tillåtet

Google tillåter inte annonser för dessa produkter i Indien.

Beslut från högsta domstol (PDF)

Indonesien

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Indonesien.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Irland

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Inte tillåtet

Google tillåter inte marknadsföring av nätapotek som erbjuder mottagning av recept, utlämning av receptbelagda läkemedel, försäljning av icke-medicinska produkter eller rådgivning online (innefattar inte rådgivning med läkare) i Irland.

Beroendebehandling

 Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende endast från statliga myndigheter.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Israel

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos hälsodepartementet. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Japan

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek i Japan, under förutsättning av att de kan ange ett giltigt licensnummer för ”Licens för innehavare av marknadsföringsauktorisering”. Marknadsföring av mottagning och leverans av recept är inte tillåtet.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Receptbelagda läkemedel

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter inte att termer som rör receptbelagda läkemedel används i annonstext, på målsidor eller som sökord, med följande undantag:

 • Termer som rör receptbelagda läkemedel får användas av webbplatser som endast är tillgängliga för sjukvårdspersonal, apotek med fysiska butiker samt läkemedelstillverkare.
Om du tillhör en organisation som kan få undantag kan du kontakta oss via onlineformuläret.

Receptfria läkemedel

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att annonser som marknadsför receptfria läkemedel visas i Japan, så länge annonsören har ett giltigt licensnummer som visas på webbplatsen.

Kenya

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos Pharmacy och Poisons Board. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Kenya. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Sydkorea

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av receptfria läkemedel enligt lokal lagstiftning i Sydkorea.

Litauen

Produkt Tillåtet?

Nätapotek

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos den litauiska läkemedelsmyndigheten. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Malaysia

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Malaysia.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Mexiko

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos COFEPRIS och inte marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Nederländerna

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport och finns med i onlineregistret. Onlineapotek får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Nya Zeeland

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är ackrediterade av Ministry of Health.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Beroendebehandling

 Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende endast från statliga myndigheter.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Norge

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos det norska läkemedelsverket. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

 
Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Norge. Se hur du ansöker ovan.

Filippinerna

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Filippinerna. Se hur du ansöker ovan.

 

Polen

 
Produkt Tillåtet?
Nätapotek

rött kryss Inte tillåtet

Google tillåter inte marknadsföring av nätapotek oavsett om de erbjuder receptmottagnings- och leveranstjänster eller inte.

Portugal

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos National Authority of Medicines and Health Products (INFARMED). Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Portugal. Se hur du ansöker ovan.

Ryssland

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är licensierade av Federal Service for Surveillance in Healthcare (Roszdravnadzor) och har tillstånd att bedriva distanshandel. Alla apotek måste ha tillstånd, även om de endast erbjuder receptfria produkter.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Alla sådana kampanjer som är inriktade på Ryssland måste ha ta med en av följande fyra ansvarsfriskrivningar på ryska i annonsen: ”Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.” eller ”Есть противопоказания. Узнайте у врача.” eller ”Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.” eller ”Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.” Läkemedelstillverkare måste också certifieras av Google.

Singapore

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Singapore.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Slovakien

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos slovakiska statens institut för läkemedelskontroll. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Slovakien. Se hur du ansöker ovan.

Sydafrika

 

Produkt Tillåtet?
Nätapotek, telemedicin

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek och telemedicinleverantörer om de uppfyller följande krav:

Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

 

Sverige

Produkt Tillåtet?
Nätapotek, telemedicin

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek och telemedicinleverantörer i Sverige om de uppfyller följande krav:

 • apotek som är registrerade hos Läkemedelsverket
 • telemedicinleverantörer som är ackrediterade av LegitScripts Healthcare Merchant Certification-program, som tillhandahåller certifiering för telemedicin till webbplatser som erbjuder virtuella sjukvårdstjänster och underlättar förskrivning av recept

Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonser eller sökord eller på målsidor. Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Taiwan

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Ministry of Health and Welfare och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Thailand

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Thailand.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Förenade kungariket

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos General Pharmaceutical Council (GPhC). Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

USA

Produkt Tillåtet?
Nätapotek, telemedicin

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter nätapotek om de är ackrediterade av någon av nedanstående organisationer:

LegitScripts Healthcare Merchant Certification-program

 • Certifiering för nätapotek – Tillgänglig för webbplatser som tillåter läkemedelsuttag, överföring av recept eller nya recept och apotek som skickar ut uttag via postorder eller annan form av distansförsäljning.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – Tillgänglig för apotek med fullständig onlinefunktion, inklusive försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via sin webbplats.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – Webbplatser med toppdomänen .pharmacy kan användas av apotek med fullständig eller begränsad onlinefunktion, inklusive försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller tjänster, mottagning av nya beställningar via webbplatsen, läkemedelsuttag och överföring av recept.

Google tillåter telemedicinleverantörer om de är ackrediterade av LegitScripts Healthcare Merchant Certification-program, som erbjuder certifiering för telemedicin till webbplatser som erbjuder virtuella hälso- och sjukvårdstjänster och underlättar förskrivning av recept.

Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering eller NABP-ackreditering.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Beroendebehandling

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

För att få annonsera om tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende måste du vara certifierad som leverantör av beroendebehandling enligt LegitScripts certifieringsprogram.

Om LegitScript-certifiering: Vissa tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende är inte kvalificerade för LegitScript-certifiering. Tjänster som inte är kvalificerade för certifiering får inte annonsera om beroendebehandling på Google. LegitScript tar ut en avgift för att handlägga och granska sökande, men befrielse från denna avgift kan beviljas under vissa omständigheter. Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Sjukförsäkring

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Statliga myndigheter har rätt att annonsera om sjuk- och sjukvårdsförsäkringar. (exempel: delstatliga organisationer som säljer sjukförsäkringar, healthcare.gov). Myndigheter behöver inte vara G2-certifierade för att vara kvalificerade, men de måste genomgå Googles certifieringsprocess. Om du företräder en myndighet ska du ange att det är en myndighet som lämnar in ansökan i fält 10 och 11 i ansökningsformuläret.

Alla övriga annonsörer måste certifieras av G2 för att få annonsera om sjuk- och sjukvårdsförsäkringar.

Om G2-certifiering: Inte alla annonsörer av sjukförsäkringar är kvalificerade för G2-certifiering. Annonsörer som inte är kvalificerade för certifiering får inte annonsera om sjukvårdstjänster på Google. G2 tar ut en avgift för att handlägga och granska sökande. Läs mer eller ansök om G2-certifiering

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Vietnam

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

No issues detected and positive check mark icon Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare certifierade av LegitScript marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning.

Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker.

Felsöka avslag

Om din annons avvisas på grund av att den bryter mot denna policy kan du försöka lösa problemet med hjälp av följande tips:

Anledning till avslag Vad betyder det? Vad ska jag göra nu?
Certifiering för tjänster relaterade till receptbelagda läkemedel (nätapotek, telemedicin) krävs Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter, men ditt konto är inte certifierat av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel från annonsen och din webbplats eller app. Om du har ett licensierat nätapotek kan du certifieras av Google. Se hur du ansöker ovan.
Inriktningen överensstämmer inte med policyn Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google är annonsen inriktad utanför det land som du har certifierats för. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel från annonsen och din webbplats eller app. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer så att den överensstämmer med det land där du är certifierad att marknadsföra apoteket. Avsnittet ovan innehåller mer information om landsspecifika begränsningar för länderna du inriktar dig på.
Webbadressen matchar inte nätapotekets certifiering Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google överensstämmer inte webbplatsen eller appen som annonsen marknadsför med vad som har certifierats av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från din annons och webbplats. Alternativt kan du redigera annonsen så att du marknadsför den webbplats eller app som du angav i certifieringsansökan. Om du vill använda en ny webbplats eller app som nätapotek måste också den certifieras av Google. Se hur du ansöker ovan.
Licensnummer krävs för receptfria läkemedel Din annons, webbplats eller app marknadsför receptfria läkemedel utan licensnummer, vilket inte är tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till receptfria läkemedel utan licensnummer från annonsen och din webbplats eller app. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer för att endast inrikta dig på länder där tjänsten är tillåten. Avsnittet ovan innehåller mer information om landsspecifika begränsningar för länderna du inriktar dig på.
Inriktning på receptbelagda läkemedel Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel, vilket inte är tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till receptbelagda läkemedel och steroider från annonsen och din webbplats eller app. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer för att endast inrikta dig på länder där tjänsten är tillåten. Avsnittet ovan innehåller mer information om landsspecifika begränsningar för länderna du inriktar dig på.

Behöver du hjälp?

Kontakta Google Ads-support om du har frågor om våra policyer
 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny