Bestemmingsvereisten

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

We willen consumenten een goede ervaring bieden wanneer ze op een advertentie klikken, dus de bestemming van een advertentie moet een unieke waarde voor gebruikers hebben en functioneel, nuttig en eenvoudig te navigeren zijn.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Ervaring op de bestemming

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Bestemmingen of content die onnodig ingewikkeld of lastig te gebruiken zijn

Voorbeelden: websites met pop-ups of interstitials waardoor de gebruiker de gevraagde content niet kan bekijken; sites die de knop Terug van de browser uitschakelen of beïnvloeden; websites die in de meest populaire browsers en op veelgebruikte apparaten langzaam worden geladen of waarvoor een extra app moet worden gedownload om de bestemmingspagina te bekijken (afgezien van veelvoorkomende browserplug-ins)

Niet toegestaan Links die een rechtstreekse download vanuit de advertentie activeren of die naar een e-mailadres of bestand leiden

Voorbeelden:: afbeeldingen, video, audio, documenten

Opmerking: Dit beleid is ook van toepassing op pdf-bestanden, zelfs als het pdf-bestand informatief is of productspecificaties bevat.

Niet toegestaan Bestemmingen die misleidende functionaliteit bevatten.

Voorbeelden: Websites die de gebruiker automatisch omleiden zonder interactie van de gebruiker, of websites die advertenties bevatten die systeem- of sitewaarschuwingen of foutmeldingen nabootsen.

Probleemoplosser: ervaring op de bestemming
 1. Zoek het probleem. Gebruik het bovenstaande beleid en de aanvullende uitleg hieronder om het probleem te identificeren.

  Pop-ups: Wij beschouwen elk venster (ongeacht de content) dat bij de oorspronkelijke bestemmingspagina wordt geopend, als een pop-up. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Getimede pop-ups
  • Zelfsluitende pop-ups
  • Tussentijdse pop-ups
  • Pop-ups die worden gegenereerd via de advertentie
  • Pop-ups die automatisch een download starten
  • Pop-unders

  We staan interstitials toe, op voorwaarde dat ze een gebruiker niet verhinderen om een site te verlaten. Hoewel vergelijkbaar met een pop-up, is een acceptabele interstitial een soort afbeelding die wordt weergegeven op de bestemmingspagina in plaats van in een nieuw browservenster en die een gebruiker niet verhindert om de site of app te verlaten.

  Als u de functionaliteit van de bestemmingspagina niet zelf beheert, neemt u contact op met uw hostingprovider of de eigenaar van de website of app en vraagt u hem de pop-ups van de bestemmingspagina te verwijderen.

 2. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 3. Bewerk de advertentie. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Als uw website misleidende functionaliteit bevat, volgt u de onderstaande instructies om de beleidsschending op te lossen:

 1. Controleer de status van uw site in Google Search Console.
 2. Verwijder misleidende functionaliteit van uw website.
 3. Volg deze richtlijnen voor herbeoordeling van uw site.
 4. Als de beoordeling aantoont dat de website geen misleidende functionaliteit meer bevat, worden uw advertenties goedgekeurd voor weergave.
Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Onvoldoende originele content

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Bestemmingscontent die is ontworpen met als primair doel het weergeven van advertenties

Voorbeelden: verkeer genereren (via 'arbitrage' of andere methoden) voor bestemmingen met meer advertenties dan originele content, weinig of geen originele content of overmatig veel advertenties

Niet toegestaan Bestemmingscontent die uit een andere bron is gekopieerd zonder waarde toe te voegen in de vorm van originele content of extra functionaliteit

Voorbeelden: content mirroren, framen of automatisch verzamelen uit een andere bron; sjablonen of vooraf gegenereerde websites die gedupliceerde content leveren

Niet toegestaan Bestemmingen met als enig doel gebruikers ergens anders naartoe te sturen

Voorbeelden: overbruggingspagina's, doorway-pagina's, gateways, andere tussenliggende pagina's die uitsluitend worden gebruikt om te linken naar andere sites

Niet toegestaan Een geparkeerd domein gebruiken als bestemming van de advertentie

Voorbeelden: een site die uitsluitend bedoeld is om een webadres te reserveren

Niet toegestaan Bestemmingen die onbegrijpelijk of onzinnig zijn

Voorbeelden: lege pagina's, content op de bestemmingspagina die onzin bevat

Probleemoplosser: onvoldoende originele content

Er zijn twee opties voor het oplossen van deze schending:

 1. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Geef gebruikers meteen nuttige, unieke en originele content en geef niet overmatig veel advertenties weer op de bestemming, ongeacht hoe relevant de advertenties zijn voor de advertentietekst. Verwijder alle HTML-framesets die content van andere domeinen dan het domein van de bestemmingspagina van de advertentie kopiëren. Als uw site of app over een zoekfunctie beschikt, zorg er dan voor dat de zoekresultaten niet zomaar van andere sites of apps worden gekopieerd. Controleer of de registratie van uw site is verlopen.

  Nadat u de bestemming heeft geüpdatet zodat deze voldoet aan ons beleid, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

 2. Kies een andere bestemming. Als u geen wijzigingen kunt of wilt aanbrengen in de bestemming, bewerkt u de uiteindelijke URL van de advertentie zodat deze verwijst naar een ander gedeelte van de website of app dat wel voldoet aan het beleid.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Bestemming komt niet overeen

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Advertenties die niet nauwkeurig aangeven waar de gebruiker naartoe wordt geleid

Voorbeelden: de zichtbare URL 'www.google.com' gebruiken maar gebruikers omleiden naar een bestemmingspagina met de URL 'www.youtube.com'; de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken in het hoofddomein of secundaire domein van de zichtbare URL, zoals 'www.{keyword}.com'

Niet toegestaan Een domein of domeinextensie in de zichtbare URL die niet overeenkomt met de uiteindelijke en mobiele URL's

Voorbeelden: zichtbare URL: google.com en uiteindelijke URL: example.com; zichtbare URL: example.com en uiteindelijke URL: example.org

Niet toegestaan Geen subdomein gebruiken om een site duidelijk te onderscheiden van alle andere sites die worden gehost in dat domein of van het bovenliggende domein

Voorbeeld: zichtbare URL: blogspot.com en uiteindelijke URL: mycompany.blogspot.com

Opmerking: Een subdomein is niet vereist als het domein uitsluitend door één bedrijf wordt gebruikt.

Niet toegestaan Omleidingen vanaf de uiteindelijke URL die de gebruiker naar een ander domein leiden

Voorbeeld: de uiteindelijke URL http://example.com leidt gebruikers om naar http://example2.com

Niet toegestaan Trackingtemplates die niet naar dezelfde content leiden als de uiteindelijke URL

Voorbeeld: de uiteindelijke URL leidt naar een productcategoriepagina, maar de trackingtemplate leidt de gebruiker naar een specifieke productpagina

Probleemoplosser: bestemming komt niet overeen
 1. Controleer uw URL's. De website of app die in uw advertentie wordt vermeld (de zichtbare URL), moet duidelijk aangeven naar welke website of app (de bestemmingspagina) mensen worden geleid wanneer ze op de advertentie klikken. De bestemmingspagina is de pagina waar mensen terechtkomen na alle omleidingen via de bestemmings-URL, of de uiteindelijke URL die, of het trackingsjabloon dat u heeft ingesteld.

  In het afkeuringsbericht wordt het domein vermeld waarnaar uw advertentie verwees op het moment van beoordeling. U kunt ook Search Console gebruiken om de uiteindelijke bestemmingspagina van uw URL te controleren. Zo weet u zeker dat het uiteindelijke domein hetzelfde is als dat van de zichtbare URL.

  Zoekwoord-URL's: Dit beleid is van toepassing op zoekwoord-URL's die niet overeenkomen met de zichtbare URL. Meer informatie over het bewerken van zoekwoord-URL's.

  Tracking: Een trackingparameter in de uiteindelijke URL kan ertoe leiden dat de bestemming niet overeenkomt als er geen {ignore} wordt ingevoegd vóór de trackingparameter. Als u tracking in uw uiteindelijke URL gebruikt (inclusief een dynamische ID van een trackingsysteem van derden), moet u {ignore} opnemen vóór de trackingparameter in uw uiteindelijke URL.

  Niet toegestaan Niet toegestaan: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Niet toegestaan Toegestaan: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Trackingsjablonen: Als u gebruikers moet omleiden naar een ander domein, kunt u overwegen een trackingsjabloon in te stellen. Vergeet niet dat de gebruiker via trackingsjablonen naar dezelfde content moet worden geleid als via de uiteindelijke URL. Door elk verschil dat het trackingsjabloon introduceert in de URL (waaronder parameters en subdomeinen), kan de gebruiker naar andere content worden geleid dan op de uiteindelijke URL.

  Wijzigingen in trackingsjablonen op advertentie-, zoekwoord- of sitelinkniveau worden automatisch beoordeeld. Als u het trackingsjabloon echter heeft gemaakt voor een hele advertentiegroep, campagne of account, moet u een beoordeling aanvragen nadat u het sjabloon heeft aangepast.

  Zichtbare URL's voor proxypagina's: Bepaalde winkelplatforms, farmaceutische termen, resellers en domeinen die ongepast taalgebruik bevatten, maken soms gebruik van een ander domein om te voorkomen dat het ongepaste taalgebruik wordt weergegeven. Vraag een beoordeling aan om na te gaan of u in aanmerking komt. Houd er rekening mee dat deze optie niet beschikbaar is voor uitgebreide tekstadvertenties.

 2. Bewerk uw URL's zodat ze voldoen aan het beleid.

  Nadat u de advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele content uit de advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we de advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Bestemming werkt niet

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Bestemmingen die niet correct functioneren of onjuist zijn ingesteld

Voorbeelden: een site die een HTTP-foutcode retourneert, zoals 403 (Verboden) of 404 (Niet gevonden); een site die niet op alle locaties werkt of niet werkt in veelgebruikte browsers en op veelgebruikte apparaten; fouten met DNS-lookup; interne serverfouten; site in aanbouw

Probleemoplosser: bestemming werkt niet
 1. Controleer de URL die u heeft opgegeven. Controleer of de URL's voor bestemmingspagina's, zoekwoord-URL's, dynamische tracking-URL's en deep link-URL's correct zijn en geen typefouten bevatten.
 2. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Als u wel een correcte URL heeft opgegeven, werkt de site of app mogelijk niet correct. Controleer het volgende:

  Sites en apps: De advertentie mag niet leiden naar een app in ontwikkeling of een website die een ongeldige HTTP-statuscode retourneert. Zelfs als uw site wel voor u wordt geladen, wordt deze mogelijk niet correct geladen onder andere omstandigheden, zoals in andere webbrowsers, op andere apparaten of via het Google Ads-systeem. De site of app moet correct werken voor alle locaties, ongeacht de locatie waarop u een advertentie target. Controleer de bestemming van de advertentie in verschillende browsers en op verschillende apparaten om er zeker van te zijn dat deze altijd naar een werkende website of app leidt. Apps kunnen niet worden gepromoot op plaatsen waar de app niet kan worden gedownload.

  HTTP-antwoordcodes: Ga na welke fout zich voordoet op de bestemming en waar. Een specifieke component op de pagina (zoals JavaScript) kan een fout veroorzaken. Hier volgen enkele tools voor HTTP-headers die hulp kunnen bieden:

  Als u weet welke code de bestemmingspagina produceert, raadpleegt u de definitie en tips om het probleem van die HTTP-statuscode op te lossen. Als u nog steeds niet kunt vaststellen wat het probleem is met de bestemmingspagina, moet u voor verdere hulp contact opnemen met uw webmaster of webhostingprovider.

  Voor sites die onlangs zijn gemigreerd van HTTP naar HTTPS, moet u een omleiding naar de nieuwe HTTPS-URL instellen of de URL's in de advertenties en extensies updaten. Als u dit niet doet, is de URL mogelijk ontoegankelijk, wat leidt tot afkeuring van de advertentie of extensie.

  Advertenties voor app-engagement: Controleer of de deep link-URL correct is ingesteld en of u geen tracker van een derde partij gebruikt. Dit wordt momenteel niet ondersteund in advertenties voor app-engagement.

  App-advertenties: Controleer of eventuele trackers van derden de gebruiker op de juiste wijze naar de juiste app in de juiste app-store leiden.

 3. Dien de campagne in voor beoordeling. Nadat we hebben bevestigd dat de bestemming werkt, kunnen we de advertenties goedkeuren.
 4. Als u de site of app niet kunt corrigeren, overweeg dan een andere bestemming te gebruiken voor de advertentie die wel werkt. Bewerk de uiteindelijke URL van de advertentie zodat deze naar een ander deel van de website of app verwijst dat niet ons beleid schendt. Sla de advertentie vervolgens op, zodat we deze opnieuw kunnen beoordelen.
Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Bestemming kan niet worden gecrawld

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Bestemmingen die niet kunnen worden gecrawld door Google Ads

Voorbeelden: gebruik van uitsluitingsbestanden (zoals robots.txt) om de toegang te beperken tot een hele site of het grootste deel van een site; beperking van de crawlcapaciteit in een mate die niet in verhouding staat tot het aantal ingediende advertenties

Probleemoplosser: bestemming kan niet worden gecrawld

Controleer de instellingen van uw website of app om ervoor te zorgen dat u het crawlen van content door Google Ads niet blokkeert. U kunt Google Search Console gebruiken om te bekijken hoe u de pagina's toegankelijk maakt en hoe u kunt controleren op crawlfouten. Vervolgens bekijkt u hoe u uitsluitingsbestanden kunt corrigeren.

Als u het crawlen van content door Google Ads niet blokkeert, kan het zijn dat u onbedoeld het aantal efficiënte crawls beperkt. Dit kan met name gebeuren als u recent een groot aantal advertenties heeft ingediend bij Google. Als u wilt zorgen dat u de crawls niet overmatig beperkt, controleert u of u een lage crawlfrequentie heeft ingesteld in Google Search Console. Als u een kliktracker gebruikt voor uw advertenties, controleert u of deze effect heeft op de crawlcapaciteit. Als uw website onvoldoende crawlcapaciteit heeft, kunt u overwegen advertentie-inzendingen op te splitsen in kleinere batches verspreid over meerdere dagen.

Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht, dient u de campagne in voor beoordeling. Nadat we hebben bevestigd dat het probleem is opgelost, kunnen we de advertenties goedkeuren.

Schending van app- of webwinkelbeleid

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Bestemmingen die hun app- of webwinkelbeleid schenden

Voorbeelden: extensies die het programmabeleid van Chrome-ontwikkelaars schenden of apps die het Google Play-beleid schenden

Probleemoplosser: ervaring op de bestemming

Bekijk de melding die de app of webwinkel (bijvoorbeeld de Chrome Web Store of Google Play Store) u heeft gestuurd voor meer informatie over de schending(en). Zodra het probleem met de app of webwinkel is opgelost, kan de advertentieweergave worden hervat.

Onacceptabele URL

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan URL's die niet de standaardsyntaxis volgen

Niet toegestaan Een IP-adres gebruiken als zichtbare URL

Voorbeeld: 123.45.678.90

Niet toegestaan Zichtbare URL's die onacceptabele tekens bevatten

Voorbeelden: tekens zoals !, *, #, _, @

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Niet-herkende app

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Apps die niet kunnen worden herkend door Google

Voorbeelden: onjuiste app-ID of app-store, app is verwijderd uit of opgeschort in de app-store

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Niet-geverifieerd telefoonnummer

Het volgende is niet toegestaan in alleen bellen-advertenties, oproepextensies en locatie-extensies:

Not allowed Telefoonnummers die niet zijn geverifieerd door Google
Probleemoplosser: niet-geverifieerd telefoonnummer
 1. Verifieer uw telefoonnummer. U kunt een telefoonnummer op twee manieren verifiëren:

  Vermeld het telefoonnummer op uw site. Het telefoonnummer in de advertentie moet worden weergegeven op de in de advertentie vermelde website. Als het telefoonnummer wordt weergegeven in advertenties voor verschillende websites, moet dat telefoonnummer op ten minste één pagina voor elk van die websites worden weergegeven. Denk eraan dat de verificatie-URL hetzelfde domein moet hebben als de zichtbare URL van de advertentie. Het telefoonnummer moet als tekst worden opgenomen en de advertentie voldoet niet aan het beleid als het nummer in een afbeelding wordt weergegeven. Uw telefoonnummer kan gemakkelijker worden gedetecteerd en geverifieerd als dit wordt weergegeven op een bestemmingspagina die vaak wordt bezocht.

  Verifieer het eigendom van het domein. U kunt uw telefoonnummer ook verifiëren door te bewijzen dat u de eigenaar bent van het domein in de zichtbare URL van de advertentie. Dit doet u door uw Google Search Console- en Google Ads-account te linken of door de unieke tag voor het bijhouden van conversies of remarketingtag van Google Ads toe te voegen aan de website.

 2. Bewerk uw locatie-extensie. Als u een locatie-extensie gebruikt, moet het gekoppelde telefoonnummer voldoen aan de bovenstaande vereisten. U kunt de extensie op twee manieren bewerken, afhankelijk van het adres dat u wilt gebruiken.

  Google Mijn Bedrijf-adres: Als de afgekeurde locatie een adres uit Google Mijn Bedrijf is, moet u inloggen op uw Google Mijn Bedrijf-account en de locatiegegevens daar updaten. De locatiegegevens worden dan automatisch overgezet naar Google Ads. Meer informatie over het bewerken van Google Mijn Bedrijf-vermeldingen.

  Handmatig opgegeven adres: Als u het adres handmatig heeft opgegeven, plaatst u de muisaanwijzer op het adres en klikt u op het potloodpictogram om de locatiegegevens te bewerken. Controleer de bedrijfsnaam en zorg ervoor dat u niet zonder toestemming gebruikmaakt van een handelsmerk.

 3. Bewerk uw alleen bellen-advertentie of oproepextensie. Wijzig het telefoonnummer in uw advertentie of extensie, zodat de advertentie kan worden goedgekeurd.

  Nadat u de advertentie of extensie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele content uit de advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we de advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Onacceptabel telefoonnummer

Het volgende is niet toegestaan in alleen bellen-advertenties, oproepextensies en locatie-extensies:

Not allowed Telefoonnummers die onjuist, inactief of irrelevant zijn of die mensen niet in contact brengen met het bedrijf waarvoor wordt geadverteerd.

Opmerking: Google kan af en toe korte testoproepen naar het opgegeven telefoonnummer uitvoeren om de geldigheid, correctheid en relevantie te bevestigen en kan deze testoproepen ook opnemen.

Not allowed Faxnummers, premiumnummers en naamnummers

Voorbeeld van premiumnummers: elk nummer waarvoor extra kosten moeten worden betaald om het gesprek af te maken, zoals 0900-nummers in Nederland en 871-nummers in het Verenigd Koninkrijk.

Voorbeeld van naamnummers: telefoonnummers waarin cijfers zijn vervangen door letters, zoals '1-800-GOOG-411' in plaats van '1-800-466-4411'.

Opmerking: U kunt telefoonnummers met gedeelde kosten gebruiken, maar deze worden weergegeven met een disclaimer die aangeeft dat mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.

Not allowed Telefoonnummers die niet lokaal of binnenlands zijn in het land dat u target

Voorbeeld: een lokaal Duits nummer gebruiken in een advertentie die Canada target

Not allowed Virtuele telefoonnummerservices of persoonlijke nummering

Opmerking: Deze service is alleen beschikbaar in bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Not allowed Telefoonnummers zonder een werkende voicemail

Landspecifieke beperkingen: Brazilië

Voor telefoonnummers in Brazilië moet u een providercode opnemen voor de gewenste provider. In plaats van bijvoorbeeld '11 5555-1234' gebruikt u '0XX11 5555 1234' (waarbij 'XX' staat voor de providercode). Voor gratis nummers of nummers met gedeelde kosten, zoals 0800 of 4004, zijn geen providercodes nodig.

Probleemoplosser: onacceptabel telefoonnummer
 1. Corrigeer uw telefoonnummer. Geef een functioneel, relevant telefoonnummer op dat verbinding maakt met het geadverteerde bedrijf en dat een binnenlands nummer is in het land dat u wilt targeten.
 2. Bewerk uw locatie-extensie. U kunt de extensie op twee manieren bewerken, afhankelijk van het adres dat u wilt gebruiken.

  Google Mijn Bedrijf-adres: Als de afgekeurde locatie een adres uit Google Mijn Bedrijf is, moet u inloggen op uw Google Mijn Bedrijf-account en uw locatiegegevens daar updaten. De locatiegegevens worden dan automatisch overgezet naar Google Ads. Meer informatie over het bewerken van Google Mijn Bedrijf-vermeldingen.

  Handmatig opgegeven adres: Als u het adres handmatig heeft opgegeven, plaatst u de muisaanwijzer op het adres en klikt u op het potloodpictogram om uw locatiegegevens te bewerken. Controleer de bedrijfsnaam en zorg ervoor dat u niet zonder toestemming gebruikmaakt van een handelsmerk.

 3. Bewerk uw alleen bellen-advertentie of oproepextensie. Geef een telefoonnummer op dat voldoet aan het beleid.

  Nadat u de advertentie of extensie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele content uit de advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we de advertentie goedkeuren voor weergave.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: Neem contact op met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false