Vereisten voor bestemming

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

Zet YouTube-ondertiteling aan voor ondertiteling in uw eigen taal. Selecteer het icoon Instellingen Afbeelding van icoon voor YouTube-instellingen onderaan de videospeler, selecteer Ondertiteling en kies dan uw taal.


Op alle Google-producten geven we voorrang aan de gebruikerservaring en daarom streven we ernaar een veilige omgeving te realiseren waar gebruikers vertrouwen hebben in het advertentienetwerk van Google. Als gebruikers op een advertentie klikken en worden omgeleid naar een landingspagina, zorgen we ervoor dat de algemene functionaliteit goed is. Het beleid met vereisten voor bestemmingen is ingevoerd om ervoor te zorgen dat deze landingspagina's functioneel, nuttig en makkelijk te navigeren zijn. Dit is ook gunstig voor adverteerders, aangezien Google Ads ervoor zorgt dat de merkbeleving in dit advertentie-ecosysteem tot zijn recht komt.

Bestemming werkt niet

Google vereist dat uw advertentiebestemming en -content werken in veelgebruikte browsers en op veelgebruikte apparaten, zodat gebruikers naar een werkende advertentiebestemming worden geleid.

Zorg ervoor dat uw advertentiebestemming werkt voor Google AdsBot-webcrawlers en nergens ter wereld aanleiding geeft voor fouten in de bestemming (zoals de reactiecode voor een HTTP-fout). De uitgebreide URL die u ziet in de gebruikersinterface van Google Ads is de advertentiebestemming van uw advertentie. Het is de volledig samengestelde advertentie-URL waarin de uiteindelijke URL wordt gecombineerd met een trackingtemplate (indien van toepassing) en eventuele parameters (indien van toepassing).

Gebruikers van slimme campagnes mogen soms hun bedrijfsprofiel (geoptimaliseerd voor uw advertentie) als landingspagina kiezen als hun eigen website niet werkt.

De volgende scenario's leiden tot afkeuring door een bestemming die niet werkt:

rood kruis Bestemmingen die niet correct functioneren of onjuist zijn ingesteld.

 • Voorbeelden: 'U heeft deze pagina per ongeluk bereikt', 'Oeps! Hier is niets te zien', 'Site in aanbouw'.

rood kruis Bestemmingen die een HTTP-foutcode retourneren voor Google AdsBot-webcrawlers op veelgebruikte apparaten wereldwijd.

 • Voorbeelden: Een site die een HTTP-client- of serverfoutcode (403 Verboden, 404 Niet gevonden of 500 Interne serverfout) retourneert in veelgebruikte browsers en op veelgebruikte apparaten op basis van Google AdsBot-webcrawlers.

 

Zet YouTube-ondertiteling aan voor ondertiteling in uw eigen taal. Selecteer het icoon Instellingen Afbeelding van icoon voor YouTube-instellingen onderaan de videospeler, selecteer Ondertiteling en kies dan uw taal.


Inzicht krijgen in waarom uw advertentie is afgekeurd

Stap 1 van 3: Onderzoek wat de fout op de bestemming is

1.1 Check de door u ingevoerde URL. Check of de URL's van landingspagina's, zoekwoord-URL's, dynamische tracking-URL's en deeplink-URL's juist zijn en geen typfouten bevatten.

1.2 Zorg ervoor dat de bestemming van de advertentie naar behoren werkt.

 • Sites en apps: Zorg ervoor dat uw advertentie naar een app of website leidt die overal ter wereld de HTTP-reactiecode 200 retourneert.
  • Ook als uw app of site aan uw kant juist wordt geladen, mag uw app of site geen fout op de bestemming retourneren (zoals een HTTP-foutcode) als deze wordt geopend door de Google AdsBot-webcrawlers (user-agents).
  • Check de bestemming van de advertentie in verschillende browsers en op verschillende apparaten om er zeker van te zijn dat de advertentie altijd naar een werkende website of app leidt. Apps kunnen alleen worden gepromoot op plaatsen waar de app kan worden gedownload.
 • Advertenties voor app-engagement: Check of de deeplink-URL juist is ingesteld en of u geen tracker van een derde gebruikt, aangezien dit momenteel niet wordt ondersteund voor advertenties voor app-engagement.
 • App-advertenties: Ga na of eventuele trackers van derden de gebruiker op de juiste wijze naar de juiste app in de juiste appstore leiden.

1.3 Plaats de muisaanwijzer boven de afgekeurde advertentie in de gebruikersinterface van Google Ads om de details te bekijken van de reden voor de afkeuring.

Deze afbeelding toont de fout 'Bestemming werkt niet' voor een afgekeurde advertentie in Google Ads.

Deze advertentie is bijvoorbeeld afgekeurd omdat de uitgebreide URL een HTTP-foutcode 404 retourneerde toen Google AdsBot de site bezocht op een desktop.

Opmerking: Apps kunnen niet worden gepromoot op plaatsen waar de app niet kan worden gedownload.

Stap 2 van 3: Krijg inzicht in de fout op de bestemming

De meest voorkomende redenen voor een afkeuring omdat de bestemming niet werkt, zijn:

HTTP 4xx- of HTTP 5xx-reactie: De server die uw website host, heeft een HTTP-fout geretourneerd, waardoor we geen toegang tot de content kunnen krijgen. U heeft bijvoorbeeld een onjuiste URL doorgegeven (er stond bijvoorbeeld een fout in de URL), waardoor de bestemming een 404-fout (Pagina niet gevonden) heeft geretourneerd toen de Google AdsBot-webcrawlers deze bezochten.

DNS-fout: We kunnen de hostnaam van uw server niet omzetten in een IP-adres, waardoor we geen toegang tot de pagina kunnen krijgen.

Omleidings-URL te lang, lege omleidings-URL, onjuiste omleidings-URL: De omleidings-URL die door uw server is geretourneerd, is niet geldig, waardoor we deze niet kunnen volgen.

Privé-IP: Uw website wordt gehost achter een firewall of router, waardoor we geen toegang tot de website kunnen krijgen.

Onjuist opgemaakte HTTP-reactie: De reactie van uw server was onleesbaar.

Time-out tijdens lezen van pagina: Het duurde erg lang voordat de server de pagina retourneerde en we zijn gestopt met het crawlen van dat product.

Server leidt te vaak om: Uw server heeft de crawl meerdere keren omgeleid, waardoor de crawl is stopgezet.

Pagina vereist verificatie: De opgegeven URL wordt beveiligd met een verificatieprotocol, waardoor Google geen toegang tot de content kan krijgen.

(Optioneel) Stap 3 van 3: Gebruik Chrome DevTools om na te gaan of de URL werkt voor de Google AdsBot-webcrawlers

Nadat u de reden voor de afkeuring heeft achterhaald, kunt u nagaan of de URL werkt voor Google via de Google AdsBot-webcrawlers. Ga hiervoor naar de site met behulp van Chrome DevTools waarbij de tekenreeks voor de user-agent is ingesteld als Google AdsBot. Klik hier voor meer informatie over hoe u de user-agent overschrijft met Chrome DevTools.

Oplossingen

Check de URL die u heeft opgegeven

Ga na of de advertentiebestemming juist is en geen typfouten bevat.

Pas de bestemming aan of verhelp de HTTP-fouten

Zorg ervoor dat uw advertentiebestemming geen fout op de bestemming retourneert (zoals een HTTP-fout) als deze wordt gecrawld door de Google AdsBot-webcrawlers. Als u de fout op de bestemming niet kunt oplossen, informeert u uw webontwikkelaar dat de app of website geen fout op de bestemming (zoals een HTTP-fout) zou moeten retourneren aan Google AdsBot tijdens het crawlen. U kunt ook een andere bestemming gebruiken die geen fouten op de bestemming retourneert. Bewerk de uiteindelijke URL van de advertentie zodat deze naar een ander deel van uw app of website verwijst dat ons beleid niet schendt. Sla de advertentie dan op, zodat we deze opnieuw kunnen beoordelen.

Bezwaar maken tegen een beleidsbeslissing

Als u uw bestemming heeft aangepast of van mening bent dat we een fout hebben gemaakt, maakt u rechtstreeks vanuit uw Google Ads-account bezwaar tegen de beleidsbeslissing en vraagt u zo een beoordeling aan. Nadat we hebben bevestigd dat de bestemming werkt, kunnen we de advertenties goedkeuren.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Bestemming komt niet overeen

Google vereist dat advertenties een nauwkeurige weergave zijn van de app of website waar de gebruiker naartoe wordt geleid als deze op de advertentie klikt.

Opmerking: Zorg ervoor dat de zichtbare URL een nauwkeurige weergave is van de bestemming waar de gebruiker naartoe wordt geleid en dat er geen omleidingen plaatsvinden vanaf de uiteindelijke URL die de gebruiker naar een ander domein leiden. Zorg er ook voor dat de uitgebreide URL naar de uiteindelijke URL leidt.

Tip: Een trackingparameter in de uiteindelijke URL kan ertoe leiden dat de bestemming niet overeenkomt als er vóór de trackingparameter geen {ignore} wordt ingevoegd. Als u tracking in uw uiteindelijke URL gebruikt, waaronder een dynamische ID van een trackingsysteem van derden, moet u {ignore} opnemen vóór de trackingparameter in uw uiteindelijke URL.
Voorbeeld: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

De volgende scenario's leiden tot afkeuring door een bestemming die niet overeenkomt:

rood kruis Het domein of de domeinextensie in de zichtbare URL komt niet overeen met de uiteindelijke en mobiele URL's waar gebruikers naartoe worden geleid

 • Voorbeelden: De zichtbare URL is google.com en de uiteindelijke URL is example.com; de zichtbare URL van de advertentie is example.com en de uiteindelijke URL van het zoekwoord is example.org; het gebruik van de functie voor het invoegen van een zoekwoord in het top-level- of het second-leveldomein van uw zichtbare URL, zoals www.{zoekwoord}.com.

rood kruis Geen subdomein gebruiken die een site duidelijk onderscheidt van alle andere sites die worden gehost op dat domein of van het bovenliggende domein

 • Voorbeeld: de zichtbare URL is blogspot.com en de uiteindelijke URL is mycompany.blogspot.com

Opmerking: Een subdomein is niet vereist als het domein uitsluitend door één bedrijf wordt gebruikt.

rood kruis Omleidingen vanaf de uiteindelijke URL die de gebruiker naar een ander domein leiden

 • Voorbeeld: de uiteindelijke URL http://example.com leidt gebruikers om naar http://example2.com

rood kruis Trackingtemplate of uitgebreide URL die niet naar dezelfde content leidt als de uiteindelijke URL

 • Voorbeelden: De uiteindelijke URL leidt naar een productcategoriepagina, maar de trackingtemplate of uitgebreide URL leidt de gebruiker naar een specifieke productpagina; de uiteindelijke URL is example.com/clothes, maar de trackingtemplate leidt naar example.com/clothes/shirts.

Inzicht krijgen in waarom uw advertentie is afgekeurd

Plaats de muisaanwijzer boven de vanwege een niet-overeenkomende bestemming afgekeurde advertentie om de precieze reden te bekijken voor de afkeuring van de advertentie.

De meest voorkomende redenen voor het afkeuren van een advertentie vanwege een niet-overeenkomende bestemming zijn:

 • De gecrawlde uiteindelijke URL komt niet overeen met de verwachte uiteindelijke URL: Als de uiteindelijke URL omleidingen bevat die de gebruiker van het domein wegleiden naar een ander domein.
 • De zichtbare URL komt niet overeen met de uiteindelijke URL: Als de website of app die wordt weergegeven in uw advertentie (dat is de zichtbare URL) niet overeenkomt met de website of de app waar gebruikers naartoe worden geleid als zij op uw advertentie klikken (dat is de pagina van de uiteindelijke URL).
 • Trackingtemplate leidt niet om via een uiteindelijke URL: Als een trackingtemplate de gebruiker niet leidt naar dezelfde content als de uiteindelijke URL. Elk verschil dat de trackingtemplate in de URL introduceert (waaronder parameters en subdomeinen) kan tot gevolg hebben dat de gebruiker bij andere content uitkomt dan waar de uiteindelijke URL naar leidt.

Oplossingen

Pas de niet-overeenkomende bestemming aan

Zorg ervoor dat de zichtbare URL een nauwkeurige weergave is van de bestemming waar de gebruiker naartoe wordt geleid en dat er geen omleidingen plaatsvinden vanaf de uiteindelijke URL die de gebruiker naar een ander domein leiden. In de e-mail waarin u over de afkeuring wordt geïnformeerd en als u de muisaanwijzer op de advertentie plaatst, kunt u zien naar welk domein uw advertentie leidde op het moment van de beoordeling. U kunt ook Search Console gebruiken om de uiteindelijke landingspagina van uw URL te checken. Zo weet u zeker dat het uiteindelijke domein hetzelfde is als dat van de zichtbare URL. Dit beleid is van toepassing op zoekwoord-URL's die niet overeenkomen met de zichtbare URL. Bekijk meer informatie over hoe u zoekwoord-URL's bewerkt. Als u trackingtemplates gebruikt, zorgt u ervoor dat de trackingtemplate en de uitgebreide URL naar dezelfde content leiden als de uiteindelijke URL.

We wijzen u erop dat wijzigingen in trackingtemplates op advertentie-, zoekwoord- of sitelinkniveau automatisch worden beoordeeld. Als u de trackingtemplate echter heeft gemaakt voor een advertentiegroep, campagne of account als geheel, moet u een beoordeling aanvragen nadat u de template heeft aangepast.

Bewerk uw URL's zodat ze voldoen aan het beleid. Nadat u de advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling ingediend. Nadat we hebben bevestigd dat de advertentiebestemmingen aan de vereisten voldoen, kunnen we de advertenties goedkeuren.

Bezwaar maken tegen een beleidsbeslissing

Als u uw bestemming heeft aangepast of van mening bent dat we een fout hebben gemaakt, maakt u rechtstreeks vanuit uw Google Ads-account bezwaar tegen de beleidsbeslissing en vraagt u zo een beoordeling aan. Nadat we hebben bevestigd dat de bestemming aan de vereisten voldoet, kunnen we uw advertenties goedkeuren.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Bestemming kan niet worden gecrawld

Google vereist dat uw advertentiebestemming en -content kunnen worden gecrawld door de Google AdsBot-webcrawlers, zodat we zeker weten dat gebruikers naar een advertentiebestemming worden geleid die overeenkomt met de advertentie waarop ze hebben geklikt.

Het volgende scenario leidt tot afkeuring vanwege een bestemming die niet kan worden gecrawld:

rood kruis Bestemmingen die niet kunnen worden gecrawld door Google Ads

 • Voorbeeld: Gebruik van uitsluitingsbestanden (zoals robots.txt) om de toegang tot de hele site of het grootste deel van de site te beperken, beperking van de crawlcapaciteit in een mate die niet in verhouding staat tot het aantal ingediende advertenties

Opmerking: Ook als u het crawlen van content door Google Ads niet blokkeert, kan het zijn dat u onbedoeld het aantal efficiënte crawls beperkt. Dit kan met name gebeuren als u recent een groot aantal advertenties heeft ingediend bij Google. Als u een kliktracker gebruikt voor uw advertenties, controleert u of deze effect heeft op de crawlcapaciteit. Als uw website niet genoeg crawlcapaciteit heeft, kunt u overwegen advertentie-inzendingen op te splitsen in kleinere batches verspreid over meerdere dagen.

 

Oplossingen

Geef de Google AdsBot-webcrawlers toegang tot uw advertentiebestemmingen

Controleer de instellingen van uw website of app om ervoor te zorgen dat u het crawlen van content door Google Ads niet beperkt met uitsluitingsbestanden (zoals robots.txt).

Wat is een robots.txt-bestand?

Een robots.txt-bestand laat zoekmachinecrawlers weten tot welke URL's de crawler toegang heeft op uw site. Hier vindt u meer informatie over de manier waarop Google de robots.txt-specificatie interpreteert. De meest voorkomende redenen voor het niet kunnen crawlen van een bestemming vanwege robots.txt zijn:

 • robots.txt van server staat geen toegang toe: U heeft een robots.txt-bestand aan uw server toegevoegd waarmee de crawltoegang wordt geblokkeerd. We kunnen pagina's met dit type bestanden en beperkingen niet crawlen. U kunt dit probleem oplossen door het robots.txt-bestand zo in te stellen dat onze crawl wordt toegestaan.
 • robots.txt van server niet bereikbaar, time-outs bij het lezen van robots.txt: We kunnen uw robots.txt-bestand niet lezen en kunnen uw pagina daarom niet crawlen.

Bekijk hier meer informatie over hoe u uw robots.txt-bestand updatet.

Zorg ervoor dat u geen uitsluitingsbestanden (zoals robots.txt) gebruikt om de toegang tot de hele site of het grootste deel van de site te beperken. U kunt ook Google Search Console gebruiken om na te gaan hoe u de pagina's toegankelijk maakt en te checken op crawlfouten of om na te gaan of u een lage crawlsnelheid heeft ingesteld. Als u een kliktracker gebruikt voor uw advertenties, controleert u of deze effect heeft op de crawlcapaciteit. Als u het probleem niet kunt oplossen, informeert u de webontwikkelaar dat de app of website toegankelijk moet zijn voor de Google AdsBot-webcrawlers.

Als u uw bestemming heeft aangepast of van mening bent dat we een fout hebben gemaakt, maakt u rechtstreeks vanuit uw Google Ads-account bezwaar tegen de beleidsbeslissing en vraagt u zo een beoordeling aan. Nadat we hebben bevestigd dat de bestemming aan de vereisten voldoet, kunnen we uw advertenties goedkeuren.

Kies een andere bestemming

U kunt ook een andere bestemming gebruiken die wel aan de vereisten voldoet. Bewerk de uiteindelijke URL van de advertentie zodat deze naar een ander deel van uw app of website verwijst dat ons beleid niet schendt. Sla de advertentie dan op, zodat we deze opnieuw kunnen beoordelen.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Bestemming niet toegankelijk

Google vereist dat advertenties toegankelijk zijn op de targetlocatie.

Het volgende scenario leidt tot afkeuring vanwege een bestemming die niet toegankelijk is:

rood kruis Bestemmingen die niet toegankelijk zijn op de targetlocatie

 • Voorbeelden (niet volledig): Een site die een locatiegebaseerd bericht over toegangsbeperkingen weergeeft op de targetlocatie (bijv. Deze site is niet toegankelijk op uw locatie), een site die een ander bericht toont dat verband houdt met toegangsbeperkingen op de targetlocatie (bijv. U heeft geen toegangsrechten voor deze pagina).

Ervaring op de bestemming

Google vereist dat advertentiebestemmingen makkelijk te navigeren zijn en veilig zijn voor gebruikers die op een advertentie klikken in het advertentienetwerk van Google.

Zorg ervoor dat advertentiebestemmingen of -content (inclusief pop-ups) makkelijk te navigeren zijn en geen misleidende functionaliteit bevatten waarbij de sites zijn ontworpen om misleidend te zijn. Zorg er ook voor dat de advertentiebestemming geen directe download activeert of leidt naar een e-mailadres of bestand (zie de lijst hieronder).

Opmerking: Elk venster (ongeacht de content) dat bij de oorspronkelijke landingspagina wordt geopend, wordt beschouwd als een pop-up. Hier volgen een paar voorbeelden (de lijst is niet volledig):
 • Getimede pop-ups
 • Zelfsluitende pop-ups
 • Tussentijdse pop-ups
 • Pop-ups die worden gegenereerd via de advertentie
 • Pop-ups die automatisch een download starten
 • Pop-unders

We staan interstitials toe, op voorwaarde dat ze een gebruiker niet verhinderen om een site te verlaten. Hoewel vergelijkbaar met een pop-up, is een acceptabele interstitial een soort afbeelding die op de landingspagina wordt weergegeven in plaats van in een nieuw browservenster en die een gebruiker niet verhindert om de site of app te verlaten.

De volgende scenario's leiden tot afkeuring vanwege de ervaring op de bestemming:

rood kruis Bestemmingen of content die onnodig ingewikkeld of lastig te gebruiken zijn

 • Voorbeelden: Websites met pop-ups of interstitials waardoor de gebruiker de gevraagde content niet kan bekijken; sites die de knop Terug van de browser uitzetten of beïnvloeden; websites die in populaire browsers en op veelgebruikte apparaten langzaam worden geladen of waarvoor een extra app moet worden gedownload om de landingspagina te bekijken (afgezien van veelvoorkomende browserplug-ins).

rood kruis Links die een rechtstreekse download vanuit de advertentie activeren of die naar een e-mailadres of bestand leiden

 • Voorbeelden: Afbeeldingen, video, audio, documenten.

Opmerking: Adverteerders voor farmaceutische producten mogen landingspagina's in pdf gebruiken.

rood kruis Bestemmingen die misleidende functionaliteit bevatten

 • Voorbeelden: Websites die de gebruiker automatisch omleiden zonder interactie van de gebruiker, of websites die advertenties bevatten die systeem- of sitewaarschuwingen of foutmeldingen nabootsen.

rood kruis Bestemmingen met advertentiebelevingen die niet voldoen aan de Better Ads Standards (normen voor betere advertenties). Ga naar de website van de Coalition for Better Ads voor meer informatie over de typen advertentiebelevingen die niet zijn toegestaan.

 • Voorbeelden: Prestitial-advertenties met aftellen, grote vastgezette advertenties en animatieadvertenties die flitsen.

Oplossingen

Pas de ervaring op de bestemming van de advertentie aan

Zorg ervoor dat de advertentiebestemming een goede gebruikerservaring biedt die makkelijk te navigeren, functioneel en nuttig is voor de gebruiker. Maak rechtstreeks vanuit uw Google Ads-account bezwaar tegen de beleidsbeslissing nadat u de bestemming heeft geüpdatet en deze voldoet aan ons beleid of als u van mening bent dat we een fout hebben gemaakt.

Als uw website misleidende functionaliteit bevat, volgt u de onderstaande instructies om de beleidsschending op te lossen:

 1. Check de status van uw site in Google Search Console.
 2. Verwijder alle misleidende functionaliteit van uw website.
 3. Volg deze richtlijnen voor herbeoordeling.
 4. Als uit de beoordeling blijkt dat de website geen misleidende functionaliteit meer bevat, worden uw advertenties goedgekeurd voor weergave.

Als de bestemming advertentiebelevingen bevat die niet voldoen aan de Better Ads Standards (normen voor betere advertenties), volgt u de onderstaande instructies om de schending op te lossen:

 1. Check de status van de bestemming in het rapport over advertentiebeleving.
 2. Los alle problemen met de advertentiebeleving op de bestemming op.
 3. Volg deze richtlijnen voor herbeoordeling.
 4. Als uit de beoordeling blijkt dat alle problemen met de advertentiebeleving zijn opgelost, worden uw advertenties goedgekeurd voor weergave.

Kies een andere bestemming

Als u geen wijzigingen kunt aanbrengen in de advertentiebestemming, kunt u overwegen een andere bestemming te gebruiken. Bewerk de uiteindelijke URL van uw advertentie zodat deze verwijst naar een ander deel van de app of website dat wel voldoet aan ons beleid. We kunnen de advertentie dan opnieuw beoordelen.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Onvoldoende originele content

We willen consumenten een goede beleving bieden wanneer ze op een advertentie klikken. Daarom moet de advertentiebestemming een unieke waarde hebben voor gebruikers.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden (niet volledig) van wat u moet vermijden in uw advertenties. De volgende scenario's leiden tot afkeuring vanwege onvoldoende originele content:

rood kruis Bestemmingscontent die primair is bedoeld om advertenties te tonen

 • Voorbeeld: verkeer genereren (via 'arbitrage' of andere methoden) voor bestemmingen met meer advertenties dan originele content, weinig of geen originele content of overmatig veel advertenties

rood kruis Bestemmingscontent die uit een andere bron is gekopieerd zonder waarde toe te voegen in de vorm van originele content of extra functionaliteit

 • Voorbeeld: content mirroren, framen of automatisch verzamelen uit een andere bron; templates of vooraf gegenereerde websites die dubbele content leveren

rood kruis Bestemmingen met als enig doel gebruikers ergens anders naartoe te sturen

 • Voorbeeld: overbruggingspagina's, doorway-pagina's, gateways, andere tussenliggende pagina's die uitsluitend worden gebruikt om te linken naar andere sites

rood kruis Bestemmingen met een bericht dat de bestemming geen services levert

 • Voorbeeld: een geparkeerd domein, een site die alleen is bedoeld om een webadres te reserveren, een bericht met de tekst In aanbouw, Binnenkort beschikbaar of een vergelijkbare tekst

rood kruis Bestemmingen die onbegrijpelijk of onzinnig zijn

 • Voorbeeld: lege pagina's, content op de landingspagina die onzin bevat

Oplossingen

Pas de content van de advertentiebestemming aan

Geef gebruikers meteen nuttige, unieke en originele content en geef niet overmatig veel advertenties weer op de bestemming, ongeacht hoe relevant de advertenties zijn voor de advertentietekst. Laat uw webontwikkelaar alle HTML-framesets verwijderen die content van andere domeinen dan het domein van de landingspagina van de advertentie kopiëren. Als uw site of app over een zoekfunctie beschikt, zorg er dan voor dat de zoekresultaten niet zomaar van andere sites of apps worden gekopieerd. Check of de registratie van uw site is verlopen.

Als u uw bestemming heeft aangepast of van mening bent dat we een fout hebben gemaakt, maakt u rechtstreeks vanuit uw Google Ads-account bezwaar tegen de beleidsbeslissing en vraagt u zo een beoordeling aan. Nadat we hebben kunnen bevestigen dat de bestemming voldoet aan ons beleid, kunnen we uw advertenties goedkeuren.

Kies een andere bestemming

Als u geen wijzigingen kunt aanbrengen in de advertentiebestemming, kunt u overwegen een andere bestemming te gebruiken. Bewerk de uiteindelijke URL van uw advertentie zodat deze verwijst naar een ander deel van de app of website dat wel voldoet aan ons beleid. We kunnen de advertentie dan opnieuw beoordelen.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Schending van app- of webwinkelbeleid

Google vereist dat de bestemmingen van uw app of webwinkel voldoen aan het app- of webwinkelbeleid van Google.

Het volgende scenario leidt tot afkeuring vanwege schending van het app-of webwinkelbeleid:

rood kruis Bestemmingen die het geldende app- of webwinkelbeleid schenden

Inzicht krijgen in waarom uw advertentie is afgekeurd

Bekijk voor meer informatie over de schending de melding die de app of webwinkel (zoals de Chrome Web Store of Google Play Store) u heeft gestuurd. Nadat het probleem met de app- of webwinkel is opgelost, kan de advertentieweergave weer verder gaan.

Onacceptabele URL

 

Het volgende scenario leidt tot afkeuring vanwege een onacceptabele URL:

rood kruis URL's die niet de standaardsyntaxis volgen

rood kruis Een IP-adres gebruiken als zichtbare URL

 • Voorbeeld: 123.45.678.90

rood kruis Zichtbare URL's die onacceptabele tekens bevatten

 • Voorbeelden: tekens zoals !, *, #, _, @

Niet-herkende app

Het volgende scenario leidt tot afkeuring vanwege een niet-herkende app:

rood kruis Apps die Google niet herkent

 • Voorbeelden: onjuiste app-ID of app-store, app is verwijderd uit of opgeschort in de app-store
 

Niet-geverifieerd telefoonnummer

Google vereist dat de telefoonnummers in alleen bellen-advertenties, belcomponenten en locatiecomponenten in gebruik zijn in het land dat u target en betrekking hebben op het geadverteerde bedrijf.

Het volgende scenario leidt tot afkeuring vanwege een ontoelaatbaar telefoonnummer in alleen bellen-advertenties, belcomponenten en locatiecomponenten:

rood kruis Telefoonnummers die niet zijn geverifieerd door Google

Oplossing

Stap 1 van 2: Bevestig uw telefoonnummer

U kunt op 2 manieren uw telefoonnummer bevestigen:

 • Vermeld het nummer op uw site.
  • Het telefoonnummer in uw advertentie moet op de website staan die in de advertentie wordt vermeld. Als het telefoonnummer in advertenties voor verschillende websites staat, hoort dat telefoonnummer op minstens één pagina voor elk van die websites te staan.
  • De verificatie-URL moet hetzelfde domein hebben als de zichtbare URL van uw advertentie. Het nummer moet als tekst worden weergegeven. Als het de vorm van een afbeelding heeft, voldoet dit niet aan het beleid.
   • Opmerking: Uw telefoonnummer kan makkelijker worden gevonden en geverifieerd als het op een landingspagina staat die mensen vaak bezoeken. Zorg dat het telefoonnummer in E.164-indeling in de broncode van uw website staat om te kans te vergroten dat onze crawler het nummer vindt. Voorbeeld van de E.164-indeling: [+] [landcode] [telefoonnummer inclusief netnummer]. Als u een script voor dynamische nummerinvoeging gebruikt om het telefoonnummer op uw site te wijzigen op basis van de verkeersbron, raden we u aan de verificatiemethoden voor het eigendom van het domein hieronder te gebruiken.
 • Laat het eigendom van het domein verifiëren.

Stap 2 van 2: Bewerk uw advertentie of component

Als u een locatiecomponent gebruikt, moet het gekoppelde telefoonnummer voldoen aan de vereisten hierboven. U kunt uw component op 2 manieren bewerken, afhankelijk van het adres dat u wilt gebruiken.

 1. Bedrijfsprofiel-adres

Als de afgekeurde locatie een adres uit Bedrijfsprofiel is, moet u inloggen op uw Bedrijfsprofiel-account en uw locatiegegevens daar updaten. De locatiegegevens worden dan automatisch overgezet naar Google Ads. Meer informatie over hoe u een Bedrijfsprofiel-vermelding bewerkt

 1. Handmatig opgegeven adres

Als u het adres handmatig heeft ingevoerd, plaatst u de cursor op het adres en klikt u op het potloodje om uw locatiegegevens te bewerken. Controleer de bedrijfsnaam en zorg dat u geen gebruikmaakt van een niet-toegestaan handelsmerk.

Als u een alleen bellen-advertentie of belcomponent gebruikt, wijzigt u het telefoonnummer in uw advertentie of component zodat de advertentie kan worden goedgekeurd.

Nadat u de advertentie of component heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. Als u de onacceptabele content uit de advertentie en van de landingspagina heeft verwijderd, kunnen we de advertentie goedkeuren voor weergave.

Ontoelaatbaar telefoonnummer

Google vereist dat de telefoonnummers in alleen bellen-advertenties, belcomponenten en locatiecomponenten in gebruik zijn in het land dat u target en betrekking hebben op het geadverteerde bedrijf.

Het volgende scenario leidt tot afkeuring vanwege een ontoelaatbaar telefoonnummer in alleen bellen-advertenties, belcomponenten en locatiecomponenten:

rood kruis Telefoonnummers die onjuist, niet actief of niet relevant zijn of die niet het nummer zijn van het geadverteerde bedrijf.

Opmerking: Google kan af en toe korte testoproepen naar het opgegeven telefoonnummer uitvoeren om de geldigheid, correctheid en relevantie te bevestigen en kan deze testoproepen ook opnemen.

rood kruis Faxnummers, premium nummers en naamnummers

 • Voorbeeld van premiumnummers: elk nummer waarvoor extra kosten moeten worden betaald om het gesprek af te maken, zoals 0900-nummers in Nederland en 871-nummers in het Verenigd Koninkrijk.
 • Voorbeeld van naamnummers: telefoonnummers waarin cijfers zijn vervangen door letters, zoals 1-800-GOOG-411 in plaats van 1-800-466-4411.

Opmerking: U kunt telefoonnummers met gedeelde kosten gebruiken, maar deze worden getoond met een disclaimer die aangeeft dat er mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.

rood kruis Telefoonnummers die niet lokaal of binnenlands zijn in het land dat u target

 • Voorbeeld: Een lokaal Duits nummer gebruiken in een advertentie die Canada target

rood kruis Virtuele telefoonnummerservices of persoonlijke nummering

Opmerking: Deze service is alleen beschikbaar in bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

rood kruis Telefoonnummers zonder werkende voicemail

Landspecifieke beperkingen: Brazilië

Voor telefoonnummers in Brazilië moet u een providercode opnemen voor de gewenste provider. In plaats van bijvoorbeeld 11 5555-1234 gebruikt u 0XX11 5555 1234 (waarbij XX staat voor de providercode). Voor gratis nummers of nummers met gedeelde kosten, zoals 0800 of 4004, zijn geen providercodes nodig.

Oplossingen

Stap 1 van 2: Pas uw telefoonnummer aan

 • Geef een functioneel, relevant telefoonnummer op dat verbinding maakt met het geadverteerde bedrijf en dat een binnenlands nummer is in het land dat u wilt targeten.

Stap 2 van 2: Bewerk uw advertentie of componenten

 • Als u een locatiecomponent gebruikt, moet het gekoppelde telefoonnummer voldoen aan de bovenstaande vereisten. U kunt uw component op twee manieren bewerken, afhankelijk van het adres dat u wilt gebruiken.

  • Bedrijfsprofiel-adres

   Als de afgekeurde locatie een adres uit Bedrijfsprofiel is, moet u inloggen op uw Bedrijfsprofiel-account en uw locatiegegevens daar updaten. De locatiegegevens worden dan automatisch overgezet naar Google Ads. Meer informatie over hoe u een Bedrijfsprofiel-vermelding bewerkt

  • Handmatig opgegeven adres

   Als u het adres handmatig heeft opgegeven, plaatst u de muisaanwijzer op het adres en klikt u op het potloodje om uw locatiegegevens te bewerken. Check de bedrijfsnaam en zorg dat u geen gebruik maakt van een niet-toegestaan handelsmerk.

 • Als u een alleen bellen-advertentie of belcomponent gebruikt, bewerkt u het telefoonnummer zodat het voldoet aan het beleid.

  • Nadat u de advertentie of component heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. Als u de onacceptabele content uit de advertentie en van de landingspagina heeft verwijderd, kunnen we de advertentie goedkeuren voor weergave.

Overschrijven met Chrome DevTools

Stappen om de user-agent te overschrijven met Chrome DevTools

Deze animatie laat zien hoe u de ontwikkelaarstool in Chrome gebruikt om de user-agent te overschrijven.

 1. Open Chrome DevTools.
  1. Gebruik sneltoetsen: Command+Option+I (voor gebruikers van Mac) of Ctrl+Shift+I (voor gebruikers van Windows, Linux of ChromeOS).
  2. Klik met de rechtermuisknop ergens op de pagina en selecteer Inspecteren om Chrome DevTools te openen.
  3. Klik op Weergave > Ontwikkelaar > Developer Tools.
 2. Selecteer het tabblad Netwerkomstandigheden: vink Cache uitzetten aan in het gedeelte In cachegeheugen opslaan, en vink Browserstandaard gebruiken uit in het gedeelte User-agent.
 3. Selecteer in het gedeelte User-agent de optie Aangepast... en geef de tekenreeks voor de user-agent op. Voor toegang tot een webbestemming als Google AdsBot-webcrawlers geeft u bijvoorbeeld de volledige tekenreeks voor de user-agent van een van deze Google AdsBot-webcrawlers op bij Geef een aangepaste user-agent op.
 4. Geef de bestemmings-URL op in de browser om toegang tot de site te krijgen met de gekozen user-agent.

Google AdsBot-webcrawlers (user-agents)

'Crawler' is een algemene term voor een programma dat wordt gebruikt om automatisch websites te ontdekken en te scannen door links tussen webpagina's te volgen. Een crawler wordt soms een 'robot' of 'spider' genoemd.

De user-agent is een tekenreeks die de browser of crawler levert die informatie van een webserver opvraagt. Het belangrijkste type user-agents van Google waarmee de advertentiekwaliteit van webpagina's wordt gecheckt, heet AdsBot. Een beschrijving van de Google-webcrawlers en een volledige lijst met tekenreeksen voor user-agents vindt u hier.

De volledige tekenreeks voor de user-agent is een volledige beschrijving van de crawler. Die staat in het verzoek en in uw weblogboeken. Deze tekenreeks wordt gebruikt om het doel van het verzoek en de mogelijkheden van het apparaat te bepalen. Een webontwikkelaar of een webserverhost kan de user-agent bijvoorbeeld gebruiken om de crawlregels voor de bijbehorende site in te stellen.

Advertenties worden afgekeurd vanwege een bestemming die niet werkt als de advertentiebestemming een bestemmingsfout (zoals een HTTP-foutcode) retourneert wanneer de bestemming wordt gecrawld door een van de hieronder gedefinieerde tekenreeksen voor de user-agent Google AdsBot:

AdsBot Mobile Web Android: checkt de advertentiekwaliteit van webpagina's voor Android

User-agent-token: AdsBot-Google-Mobile

Volledige tekenreeks voor de user-agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G920A) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Chrome Mobile Safari (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

AdsBot Mobile Web: checkt de advertentiekwaliteit van webpagina's voor iPhone

User-agent-token: AdsBot-Google-Mobile

Volledige tekenreeks voor de user-agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1 (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

AdsBot: checkt de advertentiekwaliteit van webpagina's voor desktop

User-agent-token: AdsBot-Google

Volledige tekenreeks voor de user-agent: AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support
 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu