Insamling och användning av data

Vi vill att användarna ska kunna lita på att deras information respekteras och hanteras varsamt. Detta innebär att våra annonspartners inte får använda informationen felaktigt eller samla in den för oklara ändamål eller utan lämpliga säkerhetsåtgärder.

Här följer några exempel på vad du ska undvika i annonserna. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Tänk på att olika policyer gäller för remarketinglistor och anpassade annonser (kallades tidigare intressebaserade annonser). Om du använder anpassade annonser bör du läsa igenom de extra policyerna om insamling av data som även gäller hur du använder personliga uppgifter i annonser.

Otillräcklig datasäkerhet

Följande är inte tillåtet:

Användning av säkerhetsåtgärder som är olämpliga för den typ av information som samlas in

Exempel: Insamling av kredit- eller betalkortsnummer, bank- och investeringskontonummer, elektroniska överföringar, nationella id-nummer, momsregistreringsnummer, sjukförsäkringsnummer, körkortsnummer eller personnummer via en osäker sida som inte skyddas med SSL och som saknar giltigt certifikat

Felsökningsverktyg: otillräcklig datasäkerhet
 1. Korrigera annonsens destination. Antingen slutar du samla in personuppgifter från användarna, eller så samlar du in uppgifterna via en säker SSL-server. På så sätt kan du hålla uppgifterna skyddade.
  • Alternativ 1: Använd en säker server.
   Använd en säker bearbetningsserver (s.k. SSL) när du samlar in personuppgifter. Med SSL visas webbsidans webbadress med https:// i stället för http://. Läs mer om hur du konfigurerar SSL på din webbplats.
  • Alternativ 2: Samla inte in användaruppgifter.
   Redigera webbplatsen eller appen så att den inte ber om personuppgifter när användarna vill få åtkomst till innehållet.
 2. Redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för förnyad granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Otillåten informationsdelning

Följande är inte tillåtet:

Att dela uppgifter som kan kopplas till en specifik individ (PII) med Google genom remarketingtaggar, taggar för konverteringspårning eller andra produktdataflöden som kan kopplas till annonser.

Exempel: Att dela användares e-postadresser via webbadresser med remarketingtaggar.

Felsökningsverktyg: otillåten informationsdelning
 1. Identifiera källan. Använd e-postmeddelandet om överträdelse från Google för att identifiera vilka webbadresser som bryter mot policyn. Ofta inkluderas PII av misstag i webbadresser som skickas till Google från webbformulär, inloggningssidor och anpassade parametrar för e-postmarknadsföringskampanjer.
 2. Ta bort PII från delad data. Uppdatera dina system så att PII inte finns med i webbadresserna. Nedan hittar du de vanligaste metoderna för att ta bort PII från webbadresser.

  Webbformulär: HTML-formulär bör skickas med protokollet POST. Om protokollet GET används blir formulärets parametrar en del av webbadressen i adressfältet. Uppdatera sidkällan eller komponenten som genererar HTML så att form-taggen har method=”post” i attributet. Läs mer om formulärmetoden.

  Inloggningssidor: Vissa webbplatser, i synnerhet sådana med användarprofiler eller användarinloggning, använder webbadressmönster med personligt identifierande information. Byt ut PII i webbadressen mot en unik, webbplatsspecifik identifierare eller ett unikt User ID (UUID).

  Anpassade parametrar för e-postmarknadsföringskampanjer: Granska webbadresserna som genereras av en testkampanj för e-postmarknadsföring för att identifiera e-postadresser eller annan PII i webbadressparametrar. Ge varje användare en unik, webbplatsspecifik identifierare eller ett unikt User ID (UUID) och spåra UUID genom webbadressparametrarna.

  Om du använder UUID kan du förhindra att PII skickas till Google. Till exempel kan site.com/my_settings/sample@email.com ändras till site.com/my_settings/43231, där 43231 är ett nummer som på ett unikt sätt identifierar kontot med adressen sample@email.com.
 3. Fyll i svarsformuläret. Visa i formuläret att du har vidtagit åtgärder för att åtgärda problemet. Formuläret talar om för Google var i processen du befinner dig.
 4. Verifiera att problemet är åtgärdat. När du har svarat med hjälp av formuläret validerar Google att ändringarna på webbplatsen har tagit itu med problemet. Inom två veckor får du ett nytt meddelande som bekräftar att problemet har åtgärdats eller informerar dig om PII fortfarande delas från webbadresser kopplade till ditt konto. Om PII fortfarande upptäcks granskar du den uppdaterade listan med webbadresser som inte följer policyn för att avgöra orsaken till problemet.

  Tänk på att du kan verifiera att dina ändringar fungerar på en testwebbplats innan du överför kodändringarna till din aktiva webbplats. Tagga testwebbplatsen med taggar från samma Google Ads kund-id som du använder för anpassade annonser. När testwebbplatsen visas i listan med webbadresser där PII har upptäckts kan du göra teständringar. Om vi inte längre registrerar PII från testwebbplatsen visas den inte längre i rapporterna. Då kan du överföra ändringarna till din aktiva webbplats.

Vi inaktiverar remarketinglistor och andra listor som baseras på remarketing, t.ex. anpassade kombinationslistor och liknande målgrupper, om de inte följer den här policyn. Läs mer om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Felaktig användning av personliga uppgifter

Följande är inte tillåtet:

Användning av personliga uppgifter på ett sätt som användarna inte har samtyckt till

Exempel: Vidareförsäljning av användarnas kontaktuppgifter, användning av bilder på användare i annonser utan deras samtycke

Kampanjer som riktas direkt till användaren med hjälp av personliga uppgifter

Exempel: Annonser som vänder sig till en användare med namn, titel eller befattning

Konkret exempel: ”Hej Johan Svensson! Köp dina blommor här!”

Kampanjer som använder eller antyder vetskap om en användares personliga uppgifter

Exempel: Kampanjer som påstår sig känna till din ekonomiska ställning eller politiska tillhörighet

Konkret exempel: ”Du är skuldsatt. Vi kan hjälpa dig redan i dag.”

Användarsamtycke i EU

Följande är inte tillåtet:

Kampanjer som bryter mot vår policy om samtycke till cookies från användare i EU

Exempel: Använda Google Ads-funktioner som remarketing eller konverteringsspårning utan att inhämta lämpligt samtycke till cookies från användare i EU.

Otillåtna cookies på Googles domäner

Följande är inte tillåtet:

Placera en cookie på en Google-domän

Exempel: Att tillåta tredjepart att placera en cookie på doubleclick.net eller googlesyndication.com

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?