Indsamling og brug af data

Google stiller oversatte versioner af vores Hjælp til rådighed, selvom de ikke er beregnet til at ændre indholdet af vores politikker. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Aktivér YouTube-undertekster for at få vist undertekster på dit modersmål. Vælg ikonet for indstillinger Billede af ikonet for YouTube-indstillinger nederst i videoafspilleren, vælg "Undertekster", og vælg derefter sprog.


Vi ønsker, at brugerne skal kunne stole på, at oplysninger om dem respekteres og behandles med omtanke. Vores annonceringspartnere må derfor ikke misbruge disse oplysninger eller indsamle dem uden tydelig begrundelse, uden relevante erklæringer eller uden passende sikkerhedsforanstaltninger.

Bemærk! Der gælder yderligere politikker ved brug af tilpasset annoncering, hvilket omfatter remarketing og tilpassede målgrupper. Hvis du bruger funktioner til målretning af tilpasset annoncering, skal du sørge for at læse politikkerne vedrørende dataindsamling og brug af personligt tilpassede annoncer.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer. Få oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Overtrædelse af nedenstående politikker medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Utilstrækkelig datasikkerhed

Følgende er ikke tilladt:

Undladelse af at benytte passende sikkerhedsforanstaltninger for den type oplysninger, der indsamles, baseret på relevante branchestandarder

Eksempler (ikke-udtømmende): Indsamling af kreditkort- eller betalingskortnumre, bank- og investeringskonti eller bankoverførsler, national identitet, skatte-id, pensionsnumre, sygesikringsbevis eller kørekort via en usikker side, som ikke er SSL-beskyttet (SSL, secure socket layer) og ikke har et gyldigt SSL-certifikat

Fejlfinding: Utilstrækkelig datasikkerhed
 1. Løs problemet med annoncens destination. Du skal enten ophøre med at indsamle personlige oplysninger fra brugere eller indsamle disse personlige oplysninger via en sikker SSL-server, så oplysningerne forbliver fortrolige.
  • Mulighed 1: Brug en sikker server.
   Brug en sikker behandlingsserver (en såkaldt SSL-server) til indsamling af personlige oplysninger. Med SSL vises websideadressen med https:// i stedet for http://. Få oplysninger om, hvordan du konfigurerer SSL på dit website.
  • Mulighed 2: Lad være med at indsamle brugerdata.
   Rediger dit website eller din app, så der ikke anmodes om personlige oplysninger, når brugerne skal have adgang til dit indhold.
 2. Rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

Uacceptabel deling af oplysninger

Følgende er ikke tilladt:

Deling af personhenførbare oplysninger (PII, personally identifiable information) med Google via remarketingtags, konverteringssporingstags eller produktdatafeeds, der kan knyttes til annoncer

Eksempel (ikke-udtømmende): Deling af en brugers mailadresser via webadresser med remarketingtags

Bemærk! Dette krav gælder ikke Google Ads-ydelser, der er underlagt vilkårene for databehandling i Google Ads. (Udvidede konverteringer, Kundematch i Google Ads, Salg via butikken i Google Ads, Salg via butikken (direkte upload) i Google Ads)

Fejlfinding: Uacceptabel deling af oplysninger
 1. Identificer kilden. Brug den mail med underretning vedrørende overtrædelse, du har modtaget fra Google, til at finde frem til, hvilke webadresser der overtræder politikken. personhenførbare oplysninger medtages ofte ved en fejl i webadresser, der overføres til Google via webformularer, loginsider og tilpassede parametre for kampagner til mailmarketing.
 2. Fjern personhenførbare oplysninger i delte data. Opdater dine systemer, så der ikke medtages personhenførbare oplysninger i webadresserne. Nedenfor kan du se de mest almindelige metoder til at fjerne personhenførbare oplysninger fra webadresser.

  Webformularer: HTML-formularer skal indsendes med protokollen POST. Hvis protokollen GET bruges, bliver formularens parametre en del af webadressen på adresselinjen. Opdater sidekilden eller den komponent, der genererer HTML-koden, så attributten for formulartagget indeholder method="post". Få flere oplysninger om formularmetoden.

  Loginsider: På nogle websites, især websites med brugerprofiler eller brugerlogin, bruges der webadressemønstre, der indeholder personhenførbare oplysninger som en del af designet. Erstat de personhenførbare oplysninger i webadressen med et unikt, websitespecifikt id eller et unikt User ID (UUID).

  Tilpassede parametre for tilpassede kampagner til mailmarketing.: Undersøg de webadresser, der genereres af testkampagnen til mailmarketing, for at identificere mailadresser eller øvrige personhenførbare oplysninger i webadresseparametre. Tildel hver enkelt bruger et unikt, websitespecifikt id eller unikt User ID (UUID), og spor dette UUID via webadresseparametre.

  Du kan implementere et UUID for at undgå, at der sendes personhenførbare oplysninger til Google. Eksempelvis kan site.com/my_settings/sample@email.com ændres til site.com/my_settings/43231, hvor 43231 er et tal, der entydigt identificerer kontoen med adressen sample@email.com.
 3. Udfyld svarformularen. Brug formularen til at fortælle os, at du har truffet forholdsregler med henblik på at løse problemet. Formularen giver Google mulighed for at følge med i, hvad du har gjort eller tænkt dig at gøre for at løse problemet.
 4. Bekræft, at problemet er løst. Når du har sendt et svar via formularen, kontrollerer Google, at de ændringer, du har foretaget på dit website, har løst problemet. Inden for to uger får du tilsendt endnu en meddelelse som bekræftelse på, at problemet er løst, eller en meddelelse om, at der stadig deles personhenførbare oplysninger fra webadresser, der er knyttet til din konto. Hvis der stadig registreres personhenførbare oplysninger, skal du gennemgå den opdaterede liste over webadresser, som ikke overholder politikken, for at finde frem til årsagen til problemet.

  Bemærk! Du kan bruge et testwebsite til at bekræfte, at kodeændringerne fungerer, inden de implementeres på dit rigtige website. Tag testwebsitet med tags fra det samme Google Ads-kunde-id som det, du bruger til tilpasset annoncering. Når dit testwebsite er med på listen over webadresser, hvor der er registreret personhenførbare oplysninger, kan du foretage ændringer på testwebsitet. Hvis vi ikke længere registrerer personhenførbare oplysninger fra dit testwebsite, vises det ikke længere i rapporterne. Du kan derefter implementere ændringerne på dit rigtige website.

Remarketinglister og øvrige lister, der er baseret på remarketing, f.eks. tilpassede kombinationslister eller Tilsvarende målgrupper, deaktiveres, hvis de ikke overholder denne politik. Få flere oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Misbrug af personlige oplysninger

Følgende er ikke tilladt:

Brug af personlige oplysninger på måder, som brugerne ikke har givet samtykke til

Eksempler (ikke-udtømmende): Videresalg af brugeres kontaktoplysninger og brug af billeder af brugere i annoncer uden de pågældendes samtykke

Annoncer, som henvender sig direkte til en bestemt bruger ved brug af vedkommendes personlige oplysninger

Eksempel (ikke-udtømmende): Annoncer, som henvender sig til en bestemt bruger ved brug af vedkommendes navn, titel eller stillingsbetegnelse

Konkret eksempel: "Hej, Jens Hansen – køb blomster her!"

Annoncer, der antyder kendskab til en brugers personlige oplysninger

Eksempel (ikke-udtømmende): Annoncer, hvori der fremsættes påstande om viden om en brugers økonomiske status eller politiske tilhørsforhold

Konkret eksempel: "Du er dybt forgældet. Få hjælp her og nu."

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Samtykke fra brugere i Europa

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Promoveringer, der overtræder vores samtykkepolitik for brugere i Europa

Eksempel (ikke-udtømmende): Brug af Google Ads-funktioner, f.eks. remarketing eller konverteringssporing, uden at have indhentet det påkrævede samtykke fra brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Storbritannien til brug af cookies eller (hvis der er tale om remarketing) brug af personoplysninger med henblik på visning af tilpassede annoncer.

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Uautoriserede cookies på Google-domæner

Følgende er ikke tilladt:

Angivelse af en cookie på et Google-domæne

Eksempler (ikke-udtømmende): En anden enhed end Google, som angiver en cookie på doubleclick.net eller googlesyndication.com, eller som gør det muligt for en anden enhed at angive en sådan cookie

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu