Indsamling og brug af data

Vi ønsker, at brugerne skal kunne stole på, at oplysninger om dem respekteres og behandles med omtanke. Vores annonceringspartnere må derfor ikke misbruge disse oplysninger eller indsamle dem uden tydelig begrundelse eller uden passende sikkerhedsforanstaltninger.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Bemærk! Der er særskilte politikker vedrørende remarketinglister og personliggjorte annoncer (disse blev tidligere kaldt interessebaserede annoncer). Hvis du bruger personliggjorte annoncer, skal du huske at gennemgå de politikker vedrørende dataindsamling, som også gælder for den måde, som du bruger personlige oplysninger på i din annoncering.

Utilstrækkelig datasikkerhed

Følgende er ikke tilladt:

Brug af sikkerhedsforanstaltninger, der ikke er egnede til den type oplysninger, der indsamles

Eksempler: Indsamling af numre på kreditkort eller betalingskort, bank- og investeringskonti eller bankoverførsler, national identitet, skatte-id, pensionsnumre, sygesikringsbevis eller kørekort via en usikker side, som ikke er SSL-beskyttet og ikke har et gyldigt certifikat

Fejlfinding: Utilstrækkelig datasikkerhed
 1. Løs problemet med annoncens destination. Du skal enten ophøre med at indsamle personlige oplysninger fra brugere eller indsamle disse personlige oplysninger via en sikker SSL-server, så oplysningerne forbliver fortrolige.
  • Mulighed 1: Brug en sikker server.
   Brug en sikker behandlingsserver (en såkaldt SSL-server) til indsamling af personlige oplysninger. Med SSL vises websideadressen med https:// i stedet for http://. Få oplysninger om opsætning af SSL på dit website.
  • Mulighed 2: Lad være med at indsamle brugerdata.
   Rediger dit website eller din app, så der ikke anmodes om personlige oplysninger, når brugerne skal have adgang til dit indhold.
 2. Rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Uacceptabel deling af oplysninger

Følgende er ikke tilladt:

Deling af personidentificerende oplysninger med Google via remarketingtags, konverteringssporingstags eller produktdatafeeds, der kan knyttes til annoncer

Eksempel: Deling af en brugers mailadresser via webadresser med remarketingtags

Fejlfinding: Uacceptabel deling af oplysninger
 1. Identificer kilden. Brug den mail med underretning vedrørende overtrædelse, du har modtaget fra Google, til at finde frem til, hvilke webadresser der overtræder politikken. personhenførbare oplysninger medtages ofte ved en fejl i webadresser, der overføres til Google via webformularer, loginsider og tilpassede parametre for kampagner til mailmarketing.
 2. Fjern personhenførbare oplysninger i delte data. Opdater dine systemer, så der ikke medtages personhenførbare oplysninger i webadresserne. Nedenfor kan du se de mest almindelige metoder til at fjerne personhenførbare oplysninger fra webadresser.

  Webformularer: HTML-formularer skal indsendes med protokollen POST. Hvis protokollen GET bruges, bliver formularens parametre en del af webadressen på adresselinjen. Opdater sidekilden eller den komponent, der genererer HTML-koden, så attributten for formulartagget indeholder method="post". Få flere oplysninger om formularmetoden.

  Loginsider: På nogle websites, især websites med brugerprofiler eller brugerlogin, bruges der webadressemønstre, der indeholder personhenførbare oplysninger som en del af designet. Erstat de personhenførbare oplysninger i webadressen med et unikt, websitespecifikt id eller et unikt User ID (UUID).

  Tilpassede parametre for tilpassede kampagner til mailmarketing.: Undersøg de webadresser, der genereres af testkampagnen til mailmarketing, for at identificere mailadresser eller øvrige personhenførbare oplysninger i webadresseparametre. Tildel hver enkelt bruger et unikt, websitespecifikt id eller unikt User ID (UUID), og spor dette UUID via webadresseparametre.

  Du kan implementere et UUID for at undgå, at der sendes personhenførbare oplysninger til Google. Eksempelvis kan site.com/my_settings/sample@email.com ændres til site.com/my_settings/43231, hvor 43231 er et tal, der entydigt identificerer kontoen med adressen sample@email.com.
 3. Udfyld svarformularen. Brug formularen til at fortælle os, at du har truffet forholdsregler med henblik på at løse problemet. Formularen giver Google mulighed for at følge med i, hvad du har gjort eller tænkt dig at gøre for at løse problemet.
 4. Bekræft, at problemet er løst. Når du har sendt et svar via formularen, kontrollerer Google, at de ændringer, du har foretaget på dit website, har løst problemet. Inden for to uger får du tilsendt endnu en meddelelse som bekræftelse på, at problemet er løst, eller en meddelelse om, at der stadig deles personhenførbare oplysninger fra webadresser, der er knyttet til din konto. Hvis der stadig registreres personhenførbare oplysninger, skal du gennemgå den opdaterede liste over webadresser, som ikke overholder politikken, for at finde frem til årsagen til problemet.

  Bemærk! Du kan bruge et testwebsite til at bekræfte, at kodeændringerne fungerer, inden de implementeres på dit rigtige website. Tag testwebsitet med tags fra det samme Google Ads-kunde-id som det, du bruger til tilpasset annoncering. Når dit testwebsite er med på listen over webadresser, hvor der er registreret personhenførbare oplysninger, kan du foretage ændringer på testwebsitet. Hvis vi ikke længere registrerer personhenførbare oplysninger fra dit testwebsite, vises det ikke længere i rapporterne. Du kan derefter implementere ændringerne på dit rigtige website.

Remarketinglister og øvrige lister, der er baseret på remarketing, f.eks. tilpassede kombinationslister eller Tilsvarende målgrupper, deaktiveres, hvis de ikke overholder denne politik. Få flere oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Misbrug af personlige oplysninger

Følgende er ikke tilladt:

Brug af personlige oplysninger på måder, som brugerne ikke har givet deres samtykke til

Eksempler: Videresalg af brugeres kontaktoplysninger og brug af billeder af brugere i annoncer uden de pågældendes samtykke

Promoveringer, som er direkte henvendt til en bestemt bruger ved brug af personlige oplysninger

Eksempler: Annoncer, som er henvendt til en bestemt bruger ved brug af vedkommendes navn, titel eller stillingsbeteg

Konkret eksempel: "Hej, Jens Hansen – køb blomster her!"

Promoveringer, hvori der gøres brug af, eller antydes viden om, en brugers personlige oplysninger

Eksempler: Promoveringer, hvori der fremsættes påstande om viden om en brugers økonomiske status eller politiske tilhørsforhold

Konkret eksempel: "Du er dybt forgældet. Få hjælp her og nu."

Samtykke fra brugere fra EU

Følgende er ikke tilladt:

Promoveringer, der overtræder vores politik vedrørende accept af cookies fra brugere fra EU

Eksempel: Brug af Google Ads-funktioner, f.eks. remarketing eller konverteringssporing, uden at have indhentet den nødvendige accept af brugen af cookies fra brugere fra EU

Uautoriserede cookies på Google-domæner

Følgende er ikke tilladt:

Angivelse af en cookie p et Google-domæne

Eksempel: En tredjepart får tilladelse til at angive en cookie på doubleclick.net eller googlesyndication.com

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?