Otillåten användning av annonsnätverket

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vi vill att annonser som visas i Googles nätverk ska vara användbara, varierade, relevanta och säkra för användarna. Vi tillåter inte att annonsörer visar annonser, innehåll eller destinationer som försöker lura eller kringgå våra granskningsprocesser.

Nedan följer exempel på vad du ska undvika i dina annonser. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Skadlig eller oönskad programvara

Dessa krav gäller dina annonser och eventuell programvara som din webbplats eller app antingen står värd för eller länkar till, oavsett om programvaran marknadsförs genom Googles annonseringsnätverk eller inte. Följande är inte tillåtet:

Skadlig programvara, ”malware”, som kan skada eller ge obehörig åtkomst till en dator, en enhet eller ett nätverk

Exempel (inte uttömmande): Datorvirus, utpressningsvirus (”ransomware”), maskar, trojaner, spökprogram, tangentloggar, modemkapare, spionprogram, falska säkerhetsprogram och andra skadliga program eller appar

Felsökningsverktyg: skadlig programvara
 1. Kontrollera webbplatsens status i Google Search Console. Om du inte har använt Search Console tidigare anger du webbadressen till din webbplats och klickar på Lägg till en egendom, så visas dess status. Du kan behöva verifiera att du äger webbplatsen.

  Om Search Console inte rapporterar några problem kan webbplatsen ändå ha säkerhetsproblem som upptäcktes av Google Ads. Rådfråga den webbansvariga eller webbhotellsleverantören för att undersöka saken. Läs mer om hur vi identifierar skadlig eller oönskad programvara.

 2. Ta bort all skadlig och oönskad programvara.

  I hjälpen för hackade webbplatser tillhandahåller Google resurser och anvisningar som hjälper dig att åtgärda din webbplats. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.

 3. Redigera annonsen.

  Om du redigerar annonsen skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Annonser eller destinationer som bryter mot Googles policy för oönskad programvara

Exempel (inte uttömmande): Underlåtelse att på ett tydligt sätt beskriva funktionerna i programvaran som tillhandahålls eller de fullständiga konsekvenserna av att installera programvaran, underlåtelse att publicera användarvillkor eller användarlicensavtal, kombinera programvara eller applikationer utan användarens kännedom, införa systemändringar utan användarens tillstånd, försvåra för användaren att avinstallera programvaran, underlåtelse att använda Googles allmänna API:er på rätt sätt vid interaktion med Googles tjänster och produkter

Felsökningsverktyg: oönskad programvara
 1. Kontrollera att din annons och destination uppfyller Googles policy för oönskad programvara.

 2. Redigera annonsen och/eller destinationen.

  Om du redigerar annonsen skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

 
Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Orättvis fördel

Följande är inte tillåtet:

Använda Googles nätverk för att få orättvisa trafikfördelar gentemot andra deltagare i auktionen

Exempel (inte uttömmande): Affiliate-företag som annonserar på Google Ads i strid mot gällande regler för affiliate-program, marknadsför samma eller liknande innehåll från flera konton vid identiska eller liknande sökfrågor, försöker visa mer än en annons i taget för sitt företag, sin app eller webbplats

Obs! Sökorden bör överensstämma med målgruppens sannolika sökavsikt. Varje webbplats eller app som du marknadsför bör erbjuda användarna unikt värde. Undvik till exempel att marknadsföra liknande produkter och priser på flera relaterade destinationer.

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Undvikande annonsinnehåll

Inte tillåtet Manipulera annonskomponenter (text, bild, video, domän eller underdomän) i syfte att kringgå identifiering och/eller korrigerande åtgärder.

Exempel (inte uttömmande): felstavning av förbjudna ord eller fraser i syfte att undvika att annonsen avvisas, manipulering av varumärkestermer i annonstext, domän, underdomän eller logotyp i syfte att kringgå begränsningar för användning av varumärket, användning av osynliga UNICODE-tecken i annonser där de inte bidrar med meningsfullt annonsinnehåll, manipulering av bilder eller videor så att de döljer innehåll som bryter mot policy

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Kringgående av system

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Medvetet försöka kringgå eller störa Googles annonseringssystem och annonseringsprocesser

Exempel (inte uttömmande):

 • cloaking (visa olika innehåll för olika användare, inklusive Google) som syftar till eller resulterar i störningar i Googles granskningssystem eller döljer eller försöker dölja överträdelser av Google Ads-policyer, till exempel: 
  • omdirigera till icke-kompatibelt innehåll
  • använda dynamisk DNS för att växla sid- eller annonsinnehåll
  • manipulera webbplatsinnehåll eller begränsa åtkomst till så många av dina målsidor att det blir svårt att göra en meningsfull granskning av din annons, din webbplats eller ditt konto

  Obs! Cloaking innefattar inte att tillhandahålla anpassat innehåll som tillför faktiskt värde till vissa användare, till exempel olika språkversioner av samma innehåll eller olika varianter av samma innehåll beroende på användarens internetleverantör, förutsatt att produkten fortfarande väsentligen är samma, att innehållsvarianten fortfarande följer Google Ads-policyerna och att Google kan granska en version av innehållet.

 • upprepade policyöverträdelser i något av dina konton, inräknat att skapa nya domäner eller konton för att lägga upp annonser som liknar annonser som har avvisats (i enlighet med denna eller andra Google Ads-policyer)
 • kringgå efterlevnadsmekanismer och igenkänning genom att skapa varianter av annonser, domäner eller innehåll som har avvisats (enligt denna eller andra Google Ads-policyer) eller använda tekniker för att dölja sexuellt explicit innehåll i text, bilder eller videor
 • försöka använda Google Ads-systemet igen efter ett tidigare beslut om avstängning genom att skapa nya konton för att registreras i systemet på nytt
 • missbruka produktfunktionerna i Google Ads för att visa innehåll som inte följer våra policyer och/eller få ytterligare trafik
 • skicka in falsk information som ett led i våra verifieringsprogram

Vi ser oerhört allvarligt på överträdelser av denna policy. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare. Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor.  Om vi upptäcker överträdelser av denna policy stänger vi av dina Google Ads-konton vid identifiering och utan föregående varning, och du får inte annonsera med oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Obs! Vi kan vidta åtgärder på annonsörers konton utifrån till exempel varningar om regelöverträdelser, förlikningar eller beslut om en annonsörs affärspraxis eller direkta klagomål från användare eller företag.

 
Felsökningsverktyg: kringgående av system

Det är möjligt att en annons inte blir godkänd eftersom den bryter mot den här policyn utan att hela ditt konto stängs av. Den vanligaste orsaken är om ett ord eller fras i annonsen liknar ett förbjudet ord eller en varumärkesskyddad term som du inte har tillåtelse att annonsera. I sådana fall tar du bara bort ordet eller frasen från annonsen. När du har redigerat och sparat annonsen granskas den automatiskt och kan godkännas för visning om vi inte längre anser att den bryter mot policyn.

Riktlinjer för webbansvariga

Följande är inte tillåtet:

Brott mot Googles riktlinjer för webbansvariga

Exempel (inte uttömmande): Instoppade sökord, cloaking, vilseledande omdirigeringar, öppningssidor, spam till webbplatser i sociala nätverk

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?