Otillåten användning av annonsnätverket

Vi vill att annonser som visas i Googles nätverk ska vara användbara, varierade, relevanta och säkra för användarna. Vi tillåter inte att annonsörer visar annonser, innehåll eller destinationer som försöker lura eller kringgå våra granskningsprocesser.

Här följer några exempel på vad du ska undvika i annonserna. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Skadlig eller oönskad programvara

Dessa krav gäller för dina annonser och eventuell programvara som din webbplats eller app antingen står värd för eller länkar till, oavsett om programvaran marknadsförs genom Googles annonseringsnätverk eller inte. Följande är inte tillåtet:

Skadlig programvara, ”malware”, som kan skada eller ge obehörig åtkomst till en dator, en enhet eller ett nätverk

Exempel: datorvirus, utpressningsvirus (”ransomware”), maskar, trojaner, spökprogram, tangentloggar, modemkapare, spionprogram, falska säkerhetsprogram och andra skadliga program eller appar

Felsökningsverktyg: skadlig programvara
 1. Kontrollera webbplatsens status i Google Search Console. Om du inte har använt Search Console tidigare anger du webbadressen till din webbplats och klickar på Lägg till en egendom, så visas dess status. Du kan behöva verifiera att du äger webbplatsen.

  Om Search Console inte rapporterar några problem kan webbplatsen ändå ha säkerhetsproblem som upptäcktes av Google Ads. Rådfråga den webbansvariga eller webbhotellsleverantören och använd verktyg som Stop Badware för att undersöka saken. Läs mer om hur vi identifierar skadlig eller oönskad programvara.

 2. Ta bort all skadlig och oönskad programvara.

  I hjälpen för hackade webbplatser tillhandahåller Google resurser och anvisningar som hjälper dig att åtgärda din webbplats. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.

 3. Redigera annonsen.

  Om du redigerar annonsen skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Annonser eller destinationer som bryter mot Googles policy för oönskad programvara

Exempel: underlåtelse att på ett tydligt sätt beskriva funktionerna i programvaran som tillhandahålls eller de fullständiga konsekvenserna av att installera programvaran, underlåtelse att publicera användarvillkor eller användarlicensavtal, kombinera programvara eller applikationer utan användarens kännedom, införa systemändringar utan användarens tillstånd, försvåra för användaren att avinstallera programvaran, underlåtelse att använda Googles allmänna API:er på rätt sätt vid interaktion med Googles tjänster och produkter

Felsökningsverktyg:oönskad programvara
 1. Kontrollera att din annons och destination uppfyller Googles policy för oönskad programvara.

 2. Redigera annonsen och/eller destinationen.

  Om du redigerar annonsen skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Orättvis fördel

Följande är inte tillåtet:

Använda Googles nätverk för att få orättvisa trafikfördelar gentemot andra deltagare i auktionen

Exempel: Affiliates som annonserar på Google Ads i strid mot gällande regler för affiliate-program, marknadsför samma eller liknande innehåll från flera konton vid identiska eller liknande sökfrågor, försöker visa mer än en annons i taget för sitt företag, sin app eller webbplats.

Obs! Sökord bör passa den sannolika avsikten som målgruppen har när de söker och varje webbplats eller app som du marknadsför bör erbjuda användarna ett unikt värde. Undvik till exempel att marknadsföra liknande produkter och priser över relaterade destinationer.

Vi ser mycket allvarligt på brott mot denna policy eftersom de utgör en säkerhetsrisk för våra användare eller deras egendom (t.ex. från brottslig verksamhet och/eller skadliga annonser). Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor. Konton som bryter mot denna policy kan stängas av tillfälligt och därefter kanske inte tillåtas att annonsera hos oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Kringgående av system

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Medvetet försöka kringgå eller störa Googles annonseringssystem och annonseringsprocesser

Exempel 1: Cloaking (att visa olika användare, inklusive Google, olika innehåll) som syftar till eller leder till störningar i Googles granskningssystem, eller döljer eller försöker dölja överträdelser av annonseringspolicyerna i Google Ads (till exempel omdirigering till innehåll som inte överensstämmer med våra policyer, användning av dynamisk DNS för att växla sid- eller annonsinnehåll, manipulera webbplatsinnehåll eller begränsa åtkomsten till så många av dina målsidor att det blir svårt att göra en meningsfull granskning av din annons, din webbplats eller ditt konto)

*Obs! Cloaking inbegriper inte att anpassa innehåll som tillför verkligt värde till vissa användare, till exempel
 • olika språkversioner av samma innehåll, förutsatt att erbjudandet i allt väsentligt är oförändrat
 • variationen i innehållet fortfarande följer policyerna för Google Ads
 • Google kan granska en version av innehållet.

Exempel 2: En avgiftsbaserad nummerupplysningstjänst lägger upprepade gånger till och tar bort sökordsinnehåll relaterat till icke anslutna företag och/eller myndigheter (vilket bryter mot policyn för försäljning av kostnadsfria produkter) efter att en annons har godkänts. En avgiftsbaserad nummerupplysningstjänst ändrar sin målsida för att byta ut ett telefonnummer med normaltaxa som är kopplat till en godkänd annons mot ett betalnummer.

Exempel 3: Upprepade policyöverträdelser i något av dina konton, inräknat att skapa nya domäner eller konton för att lägga upp annonser som liknar annonser som har avvisats (i enlighet med denna eller andra policyer i Google Ads).

Exempel 4: Skicka in falsk information som en del av våra verifieringsprogram

Vi ser mycket allvarligt på brott mot denna policy eftersom de utgör en säkerhetsrisk för våra användare eller deras egendom (t.ex. från brottslig verksamhet och/eller skadliga annonser). Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor. Konton som bryter mot denna policy kan stängas av tillfälligt och därefter kanske inte tillåtas att annonsera hos oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Inte tillåtet Manipulera annonstext i syfte att kringgå våra automatiska kontrollsystem

Exempel: felstavning av förbjudna ord eller fraser i syfte att undvika att annonsen inte blir godkänd, manipulation av varumärkestermer i annonstexten i syfte att kringgå begränsningarna för användning av varumärket

Om vi upptäcker att annonstext i ditt konto manipuleras upprepade gånger enligt beskrivningen ovan kan kontot stängas av.

Felsökningsverktyg: kringgående av system

Det är möjligt att en annons inte blir godkänd eftersom den bryter mot den här policyn utan att hela ditt konto stängs av. Den vanligaste orsaken är om ett ord eller fras i annonsen liknar ett förbjudet ord eller en varumärkesskyddad term som du inte har tillåtelse att annonsera. I sådana fall tar du bara bort ordet eller frasen från annonsen. När du har redigerat och sparat annonsen granskas den automatiskt och kan godkännas för visning om vi inte längre anser att den bryter mot policyn.

Riktlinjer för webbansvariga

Följande är inte tillåtet:

Brott mot Googles riktlinjer för webbansvariga

Exempel: Instoppade sökord, cloaking, vilseledande omdirigeringar, öppningssidor, spam till webbplatser i sociala nätverk

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?