Olämpligt innehåll

Vi uppskattar mångfald och respekt för andra och försöker alltid undvika att kränka användare. Därför tillåter vi inte annonser eller destinationer där det visas stötande innehåll eller förespråkas hat, intolerans, diskriminering eller våld.

Nedan följer exempel på vad du bör undvika i dina annonser. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Överträdelser av policyerna nedan resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Farligt eller nedsättande innehåll

Följande är inte tillåtet:

Innehåll som uppmuntrar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp utifrån etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är kopplad till systematisk diskriminering eller marginalisering

Exempel (inte uttömmande): innehåll som marknadsför hatgrupper eller material med koppling till hatgrupper, innehåll som uppmuntrar andra att tro att en person eller grupp är omänsklig, underlägsen eller värd att hata

Innehåll som trakasserar, hotar eller mobbar en person eller grupp

Exempel (inte uttömmande): innehåll som pekar ut någon för övergrepp eller trakasserier; innehåll som antyder att en tragisk händelse inte har hänt eller att offer och deras familjer är skådespelare eller är delaktiga i mörkläggning av händelsen i fråga

Innehåll som hotar om eller förespråkar fysisk eller psykisk självskada eller skadande av andra

Exempel (inte uttömmande): innehåll som förespråkar självmord, anorexi eller andra typer av självskada, innehåll som marknadsför eller förespråkar skadliga hälso- eller sjukvårdsrelaterade påståenden eller metoder, innehåll som hotar någon med fysisk skada eller uppmuntrar till angrepp på en annan person eller främjar, glorifierar eller överser med våld mot andra, innehåll som gjorts av eller till stöd för terroristgrupper eller gränsöverskridande narkotikahandel, innehåll som främjar terrorhandlingar, inklusive rekrytering, eller som firar attacker av gränsöverskridande narkotikahandel eller terroristorganisationer

Innehåll som syftar till att exploatera andra

Exempel (inte uttömmande): Utpressning, att be om eller främja hemgifter

Stötande innehåll

Följande är inte tillåtet:

Annonser som innehåller våldsbetonat språk, makabra eller motbjudande bilder eller ingående bilder eller skildringar av fysisk skada

Exempel (inte uttömmande): Foton från brotts- eller olycksplatser, avrättningsvideor

Annonser som innehåller omotiverade skildringar av kroppsvätskor eller avföring

Exempel (inte uttömmande): Blod, inälvor, sexuella vätskor, avföring från människor och djur

Annonser som innehåller obscent språk eller svordomar

Exempel (inte uttömmande): Svordomar, förolämpningar som syftar på etnicitet eller sexuell läggning, varianter och felstavningar av svordomar

Obs! Om det officiella namnet på din produkt, webbplats eller app innehåller svordomar kan du begära granskning och lämna uppgifter om namnet. 

Annonser som sannolikt chockar eller skrämmer

Exempel (inte uttömmande): Annonser som antyder att användaren är i fara, drabbad av sjukdom eller utsatt för konspiration

Känsliga händelser

Följande är inte tillåtet:

Innehåll som kan tolkas som att dra nytta av eller sakna rimlig känslighet i samband med naturkatastrof, konflikt, död, hot mot människors hälsa eller annan tragisk händelse

Exempel (inte uttömmande): Att verka dra nytta av en tragisk händelse utan märkbar fördel för de drabbade, uppblåsta eller artificiellt höjda priser som förhindrar/begränsar tillgång till viktiga förnödenheter, försäljning av produkter eller tjänster (till exempel personlig skyddsutrustning) på vilka efterfrågan är större än tillgången under en känslig händelse, använda sökord som är relaterade till en känslig händelse för att försöka få ytterligare trafik

Uppdaterad kl.  21.16 UTC den 20 mars 2020

Google övervakar effekten av coronaviruset (covid-19) i takt med att situationen utvecklas och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att upprätthålla ett ekosystem för säker annonsering. 

Besök Google Ads hjälpcenter där du hittar de senaste uppdateringarna av vår policy om känsliga händelser.

Djurplågeri

Följande är inte tillåtet:

Innehåll som förespråkar grymhet eller meningslöst våld mot djur

Exempel (inte uttömmande): Främja djurplågeri i underhållningssyfte, till exempel tupp- eller hundslagsmål

Innehåll som kan tolkas som handel med eller försäljning av produkter som härrör från hotade eller utdöda arter

Exempel (inte uttömmande): Försäljning av tigrar, hajfenor, elfenben, tigerskinn, noshörningshorn, delfinolja

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?