Olämpligt innehåll

Vi uppskattar mångfald och respekt för andra och försöker alltid undvika att kränka användare. Därför tillåter vi inte annonser eller destinationer där det visas stötande innehåll eller förespråkas hat, intolerans, diskriminering eller våld.

Här följer några exempel på vad du ska undvika i annonserna. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Farligt eller nedsättande innehåll

Följande är inte tillåtet:

Innehåll som uppmuntrar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp utifrån etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är kopplad till systematisk diskriminering eller marginalisering

Exempel: innehåll som marknadsför hatgrupper eller material med koppling till hatgrupper, innehåll som uppmuntrar andra att tro att en person eller grupp är omänsklig, underlägsen eller värd att hata

Innehåll som trakasserar, hotar eller mobbar en person eller grupp

Exempel: innehåll som pekar ut någon för övergrepp eller trakasserier; innehåll som antyder att en tragisk händelse inte har hänt eller att offer och deras familjer är skådespelare eller är delaktiga i mörkläggning av händelsen i fråga

Innehåll som hotar om eller förespråkar fysisk eller psykisk självskada eller skadande av andra

Exempel: innehåll som förespråkar självmord, anorexi eller andra typer av självskada, innehåll som marknadsför eller förespråkar skadliga hälso- eller sjukvårdsrelaterade påståenden eller metoder, innehåll som hotar någon med fysisk skada eller uppmuntrar till angrepp på en annan person eller främjar, glorifierar eller överser med våld mot andra, innehåll som gjorts av eller till stöd för terroristgrupper eller gränsöverskridande narkotikahandel, eller innehåll som främjar terrorhandlingar, inklusive rekrytering, eller som firar terroristattacker, av gränsöverskridande narkotikahandel eller terroristorganisationer.

Innehåll som syftar till att exploatera andra

Exempel: utpressning; att be om eller främja hemgifter

Stötande innehåll

Följande är inte tillåtet:

Annonser som innehåller våldsbetonat språk, makabra eller motbjudande bilder, eller ingående bilder eller skildringar av fysisk skada

Exempel: Fotografier från brotts- eller olycksplats, avrättningsvideor

Annonser som innehåller omotiverade skildringar av kroppsvätskor eller avföring

Exempel: Blod, inälvor, sexuella vätskor, avföring från människor och djur

Annonser som innehåller obscent språk eller svordomar

Exempel: Svordomar, förolämpningar som syftar på etnicitet och sexualitet, varianter och felstavningar av svordomar

Obs! Om det officiella namnet på din produkt, webbplats eller app innehåller svordomar kan du begära en ny granskning och lämna uppgifter om namnet. Tänk på målgruppen för dina kampanjer och hitta på sökord som passar användarnas sannolika uppsåt när de söker.

Annonser som sannolikt chockar eller skrämmer

Exempel: Annonser som antyder att användaren är i fara, drabbad av sjukdom eller utsatt för konspiration

Känsliga händelser

Följande är inte tillåtet:

innehåll som kan tolkas som att dra nytta av eller sakna rimlig känslighet i samband med naturkatastrof, konflikt, död, hot mot människors hälsa eller annan tragisk händelse

Exempel (inte uttömmande): att verka dra nytta av en tragisk händelse utan märkbar fördel för de drabbade, uppblåsta eller artificiellt höjda priser som förhindrar/begränsar tillgången till viktiga förnödenheter, försäljning av produkter eller tjänster (till exempel personlig skyddsutrustning) på vilka efterfrågan är större än tillgången under en känslig händelse, använda sökord som är relaterade till en känslig händelse för att försöka få ytterligare trafik

Djurplågeri

Följande är inte tillåtet:

Innehåll som förespråkar grymhet eller meningslöst våld mot djur.

Exempel: Främjar djurplågeri i underhållningssyfte, till exempel tuppfäktning eller hundhetsning.

Innehåll som kan tolkas som handel med eller försäljning av produkter som härrör från hotade eller utdöda arter.

Exempel: Försäljning av tigrar, hajfenor, elfenben, tigerskinn, noshörningshorn, delfinolja.

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?