Olämpligt innehåll

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Som en del av vår avstängning av annonser i Ryssland nyligen kommer vi även att pausa annonser i Googles tjänster och nätverk i hela världen för annonsörer som är baserade i Ryssland.
Med anledning av det pågående kriget i Ukraina slutar vi tillfälligt att visa Google-annonser för användare i Ryssland.

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


Vi värdesätter mångfald och respekt för andra och försöker alltid undvika att kränka användare. Därför tillåter vi inte annonser eller destinationer där det visas stötande innehåll eller förespråkas hat, intolerans, diskriminering och våld.

Nedan följer exempel på vad du ska undvika i dina annonser. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Farligt eller nedsättande innehåll

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Innehåll som uppmuntrar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp utifrån etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är kopplad till systematisk diskriminering eller marginalisering

Exempel (inte uttömmande): innehåll som marknadsför hatgrupper eller material med koppling till hatgrupper, innehåll som uppmuntrar andra att tro att en person eller grupp är omänsklig, underlägsen eller värd att hata

rött kryss Innehåll som trakasserar, skrämmer eller mobbar en person eller grupp

Exempel (inte uttömmande): innehåll som pekar ut någon för övergrepp eller trakasserier, innehåll som antyder att en tragisk händelse inte har hänt eller att offer och deras familjer är skådespelare eller är delaktiga i mörkläggning av händelsen i fråga, innehåll som delar uppgifter som kan kopplas till en specifik individ och som uppmuntrar till ekonomiska bedrägerier, identitetsstöld, skadlig direktkontakt eller trakasserier

rött kryss Innehåll som hotar om eller förespråkar fysisk eller psykisk självskada eller skadande av andra

Exempel (inte uttömmande): innehåll som förespråkar självmord, anorexi eller andra typer av självskadebeteende, innehåll som hotar någon med fysisk skada eller uppmuntrar till angrepp på en annan person eller främjar, glorifierar eller tolererar våld mot andra, innehåll som har producerats av eller till stöd för terroristgrupper eller gränsöverskridande narkotikahandel, innehåll som främjar terrorhandlingar, inklusive rekrytering, eller som hyllar terroristattacker av gränsöverskridande narkotikahandel eller terroristorganisationer

rött kryss Innehåll som syftar till att exploatera andra

Exempel (inte uttömmande): utpressning, att be om eller främja hemgifter, att kräva betalt för borttagning av material

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Sexuellt explicit innehåll

Följande är inte tillåtet:

Text, bild, ljud eller video med ingående skildringar av sexuella handlingar i syfte att väcka upphetsning

Exempel (inte uttömmande): hårdporr, sexuella handlingar som genital-, anal- och oralsex, onani, tecknad pornografi eller hentai

Innehåll som främjar sex med minderåriga, sex utan samtycke eller andra sexuella handlingar, antingen simulerade eller verkliga

Exempel (inte uttömmande): våldtäkt, incest, tidelag, nekrofili, pornografi med lolita- eller tonåringstema, dejting med minderåriga

Vi ser mycket allvarligt på överträdelser av denna policy. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare. Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor.  Om vi upptäcker överträdelser av denna policy stänger vi av dina Google Ads-konton vid identifiering och utan föregående varning, och du får inte annonsera med oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Sexuella handlingar mot betalning

Följande är inte tillåtet:

 rött kryss Innehåll som kan uppfattas som marknadsföring av sexuella tjänster mot betalning

Exempel (inte uttömmande): prostitution, sällskaps- och eskorttjänster, intimmassage och liknande tjänster, webbplatser inriktade på att hitta ”kel-partner”, sugardejting eller sexuella arrangemang där en av deltagarna förväntas erbjuda pengar, gåvor, ekonomiskt stöd, mentorskap eller andra värdefulla förmåner till en annan deltagare

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Innehåll som främjar sexuellt utnyttjande av minderåriga

Exempel (inte uttömmande): innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn eller annat innehåll

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Postorderfruar

Följande är inte tillåtet:

 rött kryss Innehåll som främjar äktenskap med personer från andra länder

Exempel (inte uttömmande): postorderfruar, internationella äktenskapsförmedlare, dejtingresor

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Barnförbjudna teman i familjevänligt innehåll

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Innehåll som ser ut att vara lämpligt för alla åldrar men som innehåller barnförbjudna teman, inräknat sex, våld, vulgärt innehåll eller andra skildringar av barn eller populära barnfigurer som inte är lämpliga för alla åldrar

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Stötande innehåll

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Annonser som innehåller våldsbetonat språk, makabra eller motbjudande bilder eller ingående bilder eller skildringar av fysisk skada

Exempel (inte uttömmande): foton från brotts- eller olycksplatser, avrättningsvideor

rött kryss Annonser som innehåller omotiverade skildringar av kroppsvätskor eller avföring

Exempel (inte uttömmande): blod, inälvor, sexuella vätskor, avföring från människor och djur

rött kryss Annonser som innehåller obscent språk eller svordomar

Exempel (inte uttömmande): svordomar, förolämpningar som syftar på etnicitet eller sexuell läggning, varianter och felstavningar av svordomar

Obs! Om det officiella namnet på din produkt, webbplats eller app innehåller svordomar kan du begära granskning och lämna uppgifter om namnet. 

rött kryss Annonser som sannolikt chockar eller skrämmer

Exempel (inte uttömmande): annonser som antyder att användaren är i fara, drabbad av sjukdom eller utsatt för konspiration

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Känsliga händelser

En känslig händelse är en oförutsedd händelse eller händelseutveckling som på ett betydande sätt försämrar Googles möjlighet att tillhandahålla relevant och sanningsenlig information av hög kvalitet samt minska förekomsten av okänsligt eller exploaterande innehåll i tydligt framhävda och intäktsgenererande funktioner. Vi kan vidta ett flertal olika åtgärder för att motverka dessa risker i samband med känsliga händelser.

Exempel på känsliga händelser är händelser med betydande social, kulturell eller politisk inverkan, som nödsituationer, naturkatastrofer, folkhälsorelaterade nödsituationer, terrorism och relaterade aktiviteter, konflikter eller våldshandlingar som involverar stora grupper av människor.

Exempel på vad som inte är tillåtet (inte uttömmande):

  • produkter och tjänster som exploaterar, förnekar eller förespråkar den känsliga händelsen, inräknat uppblåsta eller artificiellt höjda priser som förhindrar/begränsar tillgång till viktiga förnödenheter, försäljning av produkter eller tjänster på vilka efterfrågan är större än tillgången under en känslig händelse
  • användning av sökord relaterade till en känslig händelse i syfte att generera ytterligare trafik
  • påståenden som gör gällande att offer för en känslig händelse själva var ansvariga för det som drabbade dem eller liknande förekomster av skuldbeläggning av offer, påståenden som gör gällande att offer för en känslig händelse inte förtjänar gottgörelse eller stöd, påståenden som gör gällande att offer från särskilda länder var ansvariga för eller förtjänade en global folkhälsokris

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Med anledning av kriget i Ukraina pausar vi annonser med innehåll som utnyttjar, avfärdar eller förespråkar kriget.

Som en del av vår avstängning av annonser i Ryssland nyligen kommer vi även att pausa annonser på Googles tjänster och nätverk i hela världen för annonsörer som är baserade i Ryssland.
Med anledning av en pågående känslig händelse (kriget i Ukraina) pausar vi annonser från och för medier som är statligt finansierade av Ryska federationen.

Djurplågeri

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Innehåll som förespråkar grymhet eller meningslöst våld mot djur

Exempel (inte uttömmande): Främja djurplågeri i underhållningssyfte, till exempel tupp- eller hundslagsmål

rött kryss Innehåll som kan tolkas som handel med eller försäljning av produkter som härrör från hotade eller utdöda arter

Exempel (inte uttömmande): Försäljning av tigrar, hajfenor, elfenben, tigerskinn, noshörningshorn, delfinolja

Överträdelser av policyerna nedan resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Hackat politiskt material

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Annonser som direkt underlättar eller annonserar om åtkomst till hackat material med anknytning till politiska kandidater som omfattas av Googles policyer för valannonser. Detta gäller allt skyddat material som har erhållits via obehörigt intrång i eller åtkomst till en dator, ett datornätverk eller en personlig elektronisk enhet, även om det har spridits av tredje part.

Exempel (inte uttömmande): hävdande av åtkomst till hackat innehåll (”Se alla läckta mejl direkt!”, ”Presidentens sms har hackats! Se dem nu!”), länkar till hackat innehåll (”Se vår databas med hackade dokument från presidentens valkampanj”, ”Utländska agenter hackade hans dator, se dokumenten de hittade”)

Observera att diskussioner eller kommentarer om hackat politiskt material är tillåtna, förutsatt att annonsen eller målsidan inte tillhandahåller eller underlättar direktåtkomst till materialet.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Behöver du hjälp?

Kontakta Google Ads-support om du har frågor om våra policyer

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5896838268427324569
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067