Upassende indhold

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Vi værdsætter mangfoldighed og respekt for andre og bestræber os på at undgå at støde vores brugere, så vi tillader ikke annoncer eller destinationer, der viser chokerende indhold eller opfordrer til had, intolerance, diskrimination eller vold.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer.Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Overtrædelse af nedenstående politikker medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Mindst syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Farligt eller nedsættende indhold

Følgende er ikke tilladt:

Indhold, der ansporer til had mod eller diskrimination af en enkeltperson eller bestemt gruppe på baggrund af race eller etnisk oprindelse, religion, handicap, alder, nationalitet, veteranstatus, seksuel orientering, køn, kønsidentitet eller andre kendetegn, der er forbundet med systematisk diskrimination eller marginalisering

Eksempler (ikke-udtømmende): Indhold, der promoverer hadegrupper eller udstyr til hadegrupper, og indhold, der opfordrer andre til at mene, at en gruppe eller en enkeltperson er umenneskelig, mindreværdig eller bør lægges for had

Indhold, som bruges til at chikanere, intimidere eller mobbe en enkeltperson eller en bestemt gruppe

Eksempler (ikke-udtømmende): Indhold, hvori en bestemt person gøres til genstand for verbal misbrug eller chikane, indhold, hvori det fremføres, at en konkret tragisk hændelse ikke har fundet sted, eller at ofrene eller deres familie fremsætter urigtige påstande, eller indhold, hvori der gøres forsøg på at skjule, at hændelsen har fundet sted

Indhold, som virker truende eller tilskynder til at gøre fysisk eller mental skade på en selv eller andre

Eksempler (ikke-udtømmende): Indhold, der tilskynder til selvmord, anoreksi eller anden selvskade; tilskyndelse til eller promovering af skadelige påstande eller metoder vedrørende sundhed eller lægevidenskab; trusler om vold mod eller opfordring til angreb på andre eller promovering; forherligelse eller accept af vold mod andre, indhold, der er skabt af eller som støtte til terrorgrupper eller organisationer inden for tværnational narkotikasmugling; eller indhold, der hylder terrorangreb eller promoverer terrorhandlinger, heriblandt rekruttering, udført af terrororganisationer eller organisationer inden for tværnational narkotikasmugling.

Indhold, der har til formål at udnytte andre

Eksempler (ikke-udtømmende): Afpresning, pengeafpresning og anmodning om eller promovering af medgift

Chokerende indhold

Følgende er ikke tilladt:

Promoveringer, der indeholder voldelig sprogbrug, makabre billeder eller grafiske billeder af eller beretninger om fysiske traumer

Eksempler (ikke-udtømmende):Fotos fra gernings- eller ulykkessteder, videoer af henrettelser

Promoveringer, der indeholder umotiverede skildringer af kropsvæsker eller ekskrementer

Eksempler (ikke-udtømmende): Blod, indvolde, størknet blod, kønsvæsker, ekskrementer fra mennesker eller dyr

Promoveringer, der indeholder obskønt sprog, bande- eller ukvemsord

Eksempler (ikke-udtømmende): Bande- eller ukvemsord, nedsættende bemærkninger om race eller seksualitet samt varianter heraf, f.eks. i form af stavefejl

Bemærk! Hvis dit produkts, dit websites eller din apps officielle navn indeholder bande- eller ukvemsord, skal du anmode om fornyet gennemgang og angive nærmere oplysninger om navnet. 

Promoveringer, der sandsynligvis chokerer eller skræmmer folk

Eksempler (ikke-udtømmende): Promoveringer, der siger, du er i fare, er smittet med en sygdom eller er offer for en sammensværgelse

Følsomme begivenheder

Følgende er ikke tilladt:

Annoncer, der kan bruges til at tjene penge på eller udnytte en følsom begivenhed med væsentlige sociale, kulturelle eller politiske konsekvenser, f.eks. undtagelsestilstand, naturkatastrofer, folkesundhedskriser, terrorisme og relaterede aktiviteter, konflikt eller massevoldshandlinger

Eksempler (ikke-udtømmende): Tilsyneladende indtægtsgenerering via en tragisk hændelse uden mærkbare fordele for brugerne, kunstig oppustning af priser med deraf følgende forhindring/begrænsning af adgangen til livsvigtige forsyninger, salg af produkter eller tjenester, som muligvis ikke er tilstrækkelige for efterspørgslen i forbindelse med en følsom begivenhed, og brug af søgeord, der er relateret til en følsom begivenhed, i et forsøg på at opnå mere trafik

Annoncer, hvori det påstås, at ofrene for en følsom begivenhed selv var ansvarlige for tragedien, eller lignende forsøg på at fremstille ofre som skyldige og annoncer, hvori det påstås, at ofrene for en følsom begivenhed ikke har fortjent afhjælpning eller støtte

Eksempler (ikke-udtømmende): Annoncer, hvori det påstås, at ofre fra bestemte lande er ansvarlige for eller har fortjent at blive ramt af en global folkesundhedskrise

Opdatering vedrørende COVID-19

Aktuel pr. 14. april 2020

Google overvåger følgerne af coronavirus (COVID-19) i takt med, at situationen udvikler sig, og vi tager de nødvendige forholdsregler for at opretholde et sikkert økosystem for annoncering. 

Gå til Hjælp til Google Ads for at se de seneste opdateringer af vores politik vedrørende "følsomme begivenheder".

Dyremishandling

Følgende er ikke tilladt:

Indhold, der promoverer dyremishandling eller umotiveret vold mod dyr

Eksempel (ikke-udtømmende): Promovering af dyremishandling til underholdningsformål, f.eks. hane- eller hundekampe

Indhold, der kan tolkes som handel med eller salg af produkter, der stammer fra truede eller uddøde arter

Eksempler (ikke-udtømmende): Salg af tigre, hajfinner, elfenben, tigerskind, horn fra næsehorn, delfinolie

Hacket politisk materiale

Følgende er ikke tilladt:

Annoncer, der bruges til direkte formidling af eller annoncering for hacket materiale med relation til politiske enheder, der er omfattet af Googles politikker vedrørende valgannoncer. Dette omfatter alt beskyttet materiale, der er opnået via uautoriseret indtrængen i eller adgang til en computer, et computernetværk eller en personlig elektronisk enhed, også selvom det distribueres af en tredjepart.

Eksempler (ikke-udtømmende): Annoncering af hacket indhold ("Se alle de lækkede mails lige nu!", "Præsidentens sms'er er hacket! Se dem nu!"), links til hacket indhold ("Se vores database over hackede dokumenter fra præsidentens kampagne", "Udenlandske agenter hackede ind på denne computer, se de rigtige dokumenter.")

Bemærk! Diskussion af eller kommentarer vedrørende hacket politisk materiale er tilladt, forudsat at annoncen eller landingssiden ikke giver eller muliggør direkte adgang til dette materiale.


Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?