Google Ads-policyer

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Som en del av vår avstängning av annonser i Ryssland nyligen kommer vi även att pausa annonser i Googles tjänster och nätverk i hela världen för annonsörer som är baserade i Ryssland.
Med anledning av det pågående kriget i Ukraina slutar vi tillfälligt att visa Google-annonser för användare i Ryssland.

Välkommen till centret för Googles annonseringspolicyer

Detta är den första knappen för policyalternativen i Google Ads. Välj denna knapp om du vill hantera ditt konto med Policyhanteraren. Detta är den andra knappen för policyalternativen i Google Ads. Välj denna knapp för att läsa om hur du överklagar ett avstängt konto. Detta är den tredje knappen för policyalternativen i Google Ads. Välj denna knapp om du vill rapportera en annonsöverträdelse.

Översikt över våra policyer och hur vi tillämpar dem

Vi vill erbjuda ett sunt ekosystem för digital annonsering som är tillförlitligt och transparent och som fungerar för både användare, annonsörer och utgivare. Syftet med det här hjälpcentret är att hjälpa dig skapa Google Ads-kampanjer som följer våra annonseringspolicyer.

Policyerna är utformade för att säkerställa en säker och positiv användarupplevelse och efterlevnad av gällande lagar. De förbjuder därför innehåll som är skadligt för användare och för det övergripande annonsekosystemet.

Våra annonseringspolicyer innefattar fyra allmänna områden:

Google Ads policies | prohibited content Förbjudet innehåll: innehåll som du inte får annonsera om i Googles nätverk
Google Ads policies | prohibited practice Förbjudna metoder: saker som du inte får göra om du vill annonsera med oss
Google Ads policies | restricted content Begränsat innehåll och begränsade funktioner: innehåll som du får annonsera om med vissa begränsningar
Google Ads policies | Editorial and technical Redaktionellt och tekniskt: kvalitetsstandarder för annonser, webbplatser och appar

Klicka igenom policyerna nedan för policydefinitioner, exempel och felsökningssteg.

Vi använder en kombination av Googles AI och mänskliga utvärderingar för att säkerställa att annonserna följer dessa policyer. Våra tillämpningstekniker bygger på Googles AI, som utgår från mänskliga granskares beslut, för att skydda våra användare och hålla våra annonsplattformar säkra. Mer komplexa och svårbedömda eller allvarliga fall granskas och utvärderas ofta av våra specialutbildade experter.

Vi vidtar åtgärder mot innehåll som bryter mot våra policyer. Till exempel kan vi avvisa otillåtna annonser så att de inte visas och stänga av konton som gör sig skyldiga till upprepade eller allvarliga överträdelser. Vi tar upprepade policyöverträdelser på allvar och kommer att utvidga vårt system med varningar som tillämpas på återkommande regelbrytare.

Om vi vidtar en tvingande åtgärd mot dig till följd av en policyöverträdelse informeras du om vårt beslut. Om någon av dina annonser inte godkänns kan du åtgärda annonsen eller överklaga beslutet (eller här för DV360-annonser). Du kan också överklaga beslut om kontoavstängning (eller här för DV360-överklaganden). Du måste vara inloggad på ditt Google Ads-konto för att kunna använda länkarna ovan.

Förbjudet innehåll

Förfalskade varor

Google Ads förbjuder försäljning och marknadsföring av förfalskade varor. Förfalskade varor har ett varumärke eller en logotyp som är identisk med eller i allt väsentligt överensstämmer med en annan ägares varumärke. De tar efter egenskaper hos en produkt av ett visst varumärke i syfte att framstå som äkta vara från varumärkets ägare. Den här policyn gäller innehållet i din annons och din webbplats eller app. 


Farliga produkter eller tjänster

Eftersom vi vill skydda våra användare både online och offline tillåter vi inte marknadsföring av vissa produkter och tjänster som kan orsaka skada.

Exempel på farligt innehåll: droger (kemiska eller örtbaserade), psykoaktiva substanser, utrustning som underlättar droganvändning, vapen, ammunition, explosiva ämnen och fyrverkerier, anvisningar för framställning av explosiva ämnen eller andra skadliga produkter, tobaksprodukter.

Möjliggöra ohederligt beteende

Vi värdesätter ärlighet och rättvisa och tillåter inte marknadsföring av produkter eller tjänster som främjar ohederligt beteende.

Exempel på produkter och tjänster som möjliggör ohederligt beteende: programvara eller instruktioner för hackning, tjänster som är utformade för att artificiellt öka annons- eller webbplatstrafik, falska dokument, tjänster som främjar akademiskt fusk.

Olämpligt innehåll

Vi värdesätter mångfald och respekt för andra och försöker alltid undvika att kränka användare. Därför tillåter vi inte annonser eller destinationer där det visas stötande innehåll eller förespråkas hat, intolerans, diskriminering och våld.

Exempel på olämpligt eller stötande innehåll: mobbning eller hot mot individer eller grupper, rasism, kringmaterial som främjar hatgrupper, explicita bilder från brottsplatser eller olyckor, djurplågeri, mord, självskadebeteende, utpressning, försäljning av eller byteshandel med utrotningshotade arter, annonser som innehåller svordomar.


Förbjudna metoder

Otillåten användning av annonsnätverket

Vi vill att annonser som visas i Googles nätverk ska vara användbara, varierade, relevanta och säkra för användarna. Vi tillåter inte att annonsörer visar annonser, innehåll eller destinationer som försöker lura eller kringgå våra granskningsprocesser.

Exempel på otillåten användning av annonsnätverket: reklam för innehåll med skadlig programvara, ”cloaking” eller andra tekniker som döljer den riktiga måladressen som användaren skickas till, ”arbitrage” eller reklam för måladresser vars enda eller huvudsakliga syfte är att visa annonser, främjande av bro- eller gateway-mål vars enda syfte är att skicka användarna vidare, annonsering vars enda eller huvudsakliga syfte är att få rekommendationer i sociala nätverk från användaren, manipulering eller utnyttjande av inställningar för att försöka kringgå våra policygranskande system.

Insamling och användning av data

Vi vill att användarna ska känna sig trygga med att deras personuppgifter respekteras och hanteras på rätt sätt. Detta innebär att våra annonspartner inte får använda uppgifterna på felaktigt sätt eller samla in dem för oklara ändamål eller utan lämplig information eller lämpliga säkerhetsåtgärder.

Observera att ytterligare policyer gäller när du använder anpassade annonser som innefattar remarketingmålgrupper och anpassade målgrupper. Om du använder anpassade annonser med inriktning bör du läsa igenom policyerna för insamling och användning av data för anpassade annonser.

Exempel på användaruppgifter som bör hanteras varsamt: fullständigt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, nationellt identitetsnummer, pension, personnummer, organisationsnummer, sjukförsäkringsnummer, körkortsnummer, födelsedatum eller moderns namn som ogift i kombination med någon av ovanstående information, ekonomisk status, politisk tillhörighet, sexuell läggning, etnisk härkomst och religion.

Exempel på oansvarig insamling eller användning av data: hämta kreditkortsinformation via en icke-säker server, erbjudanden som uppger sig känna till användarens sexuella läggning eller ekonomiska status, brott mot våra policyer som gäller intressebaserad annonsering och remarketing.

Felaktig framställning

Vi vill att användarna ska lita på annonserna på vår plattform. Därför strävar vi efter att vara tydliga och ärliga, och försöker ge den information som användarna behöver för att fatta välgrundade beslut. Vi tillåter inte annonser eller destinationer som lurar användarna genom att utesluta relevant produktinformation eller tillhandahålla vilseledande information om produkter, tjänster eller företag.

Exempel på felaktig framställning: utelämnande eller förvrängning av faktureringsinformation såsom hur, vad och när användare debiteras, utelämnande eller förvrängning av avgifter för finansiella tjänster såsom räntor, avgifter och straffavgifter, att inte visa relevant information såsom skatte- eller licensnummer, kontaktuppgifter eller fysisk adress, erbjudanden som inte finns på riktigt, vilseledande eller orealistiska påståenden gällande viktminskning eller ekonomisk vinning, insamling av donationer under falska föreskrifter samt nätfiske eller att falskt utge sig för att vara ett välkänt företag för att få användare att lämna ifrån sig värdefull personlig eller finansiell information.


Begränsat innehåll och begränsade funktioner

Följande policyer rör innehåll som kan vara juridiskt eller kulturellt känsligt. Onlineannonsering kan vara ett effektivt sätt att nå kunder, men inom känsliga områden arbetar vi hårt för att inte visa dessa annonser på olämpliga platser eller vid olämpliga tidpunkter.

Detta är anledningen till att vi endast tillåter begränsad annonsering av följande innehåll. Dessa annonser kanske inte visas för alla användare på alla platser, och annonsörerna måste uppfylla ytterligare krav innan annonserna kan visas. Observera att inte alla annonsprodukter, annonsfunktioner eller annonsnätverk har stöd för begränsat innehåll. Mer information finns i policycentret.

Behandling av standardannonser

En illustration som visar Googles behandling av standardannonser med begränsning av vissa annonskategorier för användare under 18 år.

Google strävar efter att erbjuda en säker och tillförlitlig annonsupplevelse för alla användare. Därför begränsar vi visning av vissa typer av annonskategorier för användare som inte är inloggade eller som enligt våra system är under 18 år.

Sexuellt innehåll

En illustration som visar Googles policy att begränsa vissa annonser med sexuellt innehåll.

Annonser ska ta hänsyn till användarnas preferenser och följa juridiska bestämmelser. Vi begränsar vissa typer av sexuellt innehåll i annonser och mål som endast visas i begränsade fall beroende på användarens sökfrågor och ålder samt lokal lagstiftning där annonsen visas. Annonser får inte riktas in på minderåriga.

Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Exempel på begränsat sexuellt innehåll: synliga könsorgan och kvinnobröst, dejting för tillfälliga sexuella kontakter, sexleksaker, strippklubbar, sexuellt provokativ livechatt och modeller i sexuella poser.

Alkohol

En illustration som visar Googles policy att begränsa vissa annonser med alkohol och drycker som liknar alkohol.

Vi följer lokal alkohollagstiftning och branschstandarder. Därför tillåter vi inte vissa typer av alkoholrelaterad annonsering, vare sig för alkohol eller drycker som påminner om alkohol. Vissa typer av alkoholrelaterade annonser är tillåtna om de följer policyerna nedan, inte är inriktade på minderåriga och endast är inriktade på de länder som uttryckligen tillåter visning av annonser för alkohol.

Exempel på begränsade alkoholhaltiga drycker: öl, vin, sake, sprit, champagne, starkvin, alkoholfri öl, alkoholfritt vin och alkoholfritt brännvin.

Upphovsrätt

En illustration som visar Googles policy för att skydda upphovsrättsinnehavares rättigheter.

Vi följer lokal upphovsrättslagstiftning och skyddar upphovsrättsinnehavares rättigheter. Därför tillåter vi inte att annonser använder upphovsrättsskyddat innehåll utan tillstånd. Om du har lagenligt tillstånd att använda upphovsrättsskyddat innehåll ska du ansöka om certifiering (eller här för DV360) för att annonsera. Om du ser otillåtet innehåll kan du skicka in ett upphovsrättsrelaterat besvär.

Spel och spelande

En illustration som visar Googles policy att begränsa vissa annonser med hasardspelsrelaterad annonsering.

Vi uppmuntrar till ansvarsfull annonsering för hasardspel och följer lokala hasardspelslagar och branschstandarder. Därför tillåter vi inte vissa typer av hasardspelsrelaterad annonsering. Hasardspelsrelaterade annonser tillåts om de följer policyerna nedan och om annonsören har lämplig Google Ads-certifiering. Hasardspelsannonser måste vara inriktade på godkända länder, ha en målsida som visar information om ansvarsfullt spelande och får aldrig vara inriktade på minderåriga. Kontrollera vad som gäller på de platser du vill rikta in dig på.

Exempel på begränsat hasardspelsrelaterat innehåll: fysiska kasinon, webbplatser där användarna kan satsa pengar på poker, bingo, roulette och sportevenemang, statliga och privata lotterier, sportoddswebbplatser, webbplatser som erbjuder bonuskoder och erbjudanden för webbplatser för hasardspel, onlineutbildningsmaterial för kasinobaserade spel, webbplatser som erbjuder ”poker för skojs skull” och webbplatser med icke-kasinobaserade spel om pengar.

Sjukvård och läkemedel

En illustration som visar Googles policy att begränsa vissa annonser med sjukvårdsrelaterat innehåll.

Vi arbetar hårt för att följa marknadsföringslagstiftningen gällande sjukvård och läkemedel. Därför förväntar vi oss att annonser och mål följer tillämplig lagstiftning och branschstandarder. Vissa typer av vårdrelaterat innehåll får inte marknadsföras alls. Andra typer får endast marknadsföras om annonsören är certifierad av Google och får endast inriktas på godkända länder. Kontrollera vad som gäller på de platser du vill inrikta dig på.

Politiskt innehåll

En illustration som visar Googles policy att begränsa vissa annonser med politiskt innehåll.

Vi förväntar oss att alla politiska annonser och mål följer lokala kampanjlagar och vallagar i alla områden som annonserna är inriktade på. Policyn gäller även lagstadgade ”tysta perioder” vid val.

Exempel på politiskt innehåll: främjande av politiska partier eller kandidater, opinionsbildning kring politiska sakfrågor.

Finansiella tjänster

En illustration som visar Googles policy att begränsa vissa annonser som gäller finansiella tjänster.

Vi vill att användarna ska ha den information som krävs för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Våra policyer är utformade för att ge användarna information som hjälper dem att jämföra kostnaderna kopplade till finansiella produkter och tjänster samt skydda användarna från skadliga eller bedrägliga metoder. I denna policy definierar vi finansiella produkter och tjänster som produkter eller tjänster kopplade till hantering eller investering av pengar och kryptovalutor, inklusive personlig rådgivning.

När du marknadsför finansiella produkter och tjänster måste du följa lokala förordningar på alla platser som dina annonser är inriktade på – till exempel inkludera specifika upplysningar som krävs enligt lokal lagstiftning. Vi förväntar oss att annonsörer själva tar reda på nödvändig information om vad som gäller på de platser som deras annonser är inriktade på.

Varumärken

En illustration som visar Googles policy att begränsa vissa annonser som innehåller varumärken.
Det finns flera faktorer som avgör när varumärken kan användas i Google Ads-annonser. Policyerna gäller tillsammans med faktorerna som beskrivs i vårt Policycenter och endast om ägaren av ett varumärke har skickat in ett giltigt anspråk till Google.

Juridiska krav

En illustration som visar Googles policy om efterlevnad av alla tillämpliga lagar och regler.

Du ansvarar alltid för att säkerställa att du utöver Googles annonseringspolicyer även iakttar alla tillämpliga lagar och föreskrifter för alla de platser där dina annonser visas.

Övriga begränsade verksamheter

En illustration som visar Googles policy att begränsa vissa typer av företag från att annonsera på Google Ads.
Vissa typer av företag får inte annonsera hos oss eftersom vi vill skydda våra kunder, även om enskilda företag verkar följa våra övriga policyer. Genom vår kontinuerliga granskning samt genom feedback från våra användare, tillsynsmyndigheter och konsumentskyddsmyndigheter upptäcker vi då och då produkter eller tjänster som ofta är kopplade till överträdelser. Om vi anser att vissa typer av företag utgör en oskälig risk för användarnas säkerhet eller användarupplevelsen kan vi begränsa eller förhindra visning av relaterade annonser.

Begränsade annonsformat och annonsfunktioner

En illustration som visar Googles krav och certifieringsprocess för avancerade annonsformat.

Det finns flera faktorer som avgör åtkomsten till avancerade annonsformat och annonsfunktioner i Google Ads. För vissa annonsformat måste annonsören uppfylla specifika krav eller har slutfört certifieringsprocessen.

Krav på innehåll avsett för barn

En illustration som visar Googles policy att begränsa annonser med innehåll som är avsett för barn.

Annonsörer får inte visa anpassade annonser på innehåll som är anpassat för barn. Här kan du se mer om kategorier som är begränsade för annonsering i innehåll för barn.

Annonsvisningsskydd för barn och tonåringar

Det är viktigt att annonsupplevelsen i Googles samtliga produkter är användbar, informativ och framförallt säker för alla våra användare. Det omfattar även barn och tonåringar. Googles annonspolicy för barn och annonspolicy för tonåringar inför säkerhetsåtgärder som ska hjälpa till att skydda användare under 18, inklusive att inaktivera annonsanpassning och att begränsa känsliga annonskategorier.

Annonsvisning med maxgräns

Illustrationen visar Google Ads policy för annonsvisning med maxgräns.

I syfte att skydda integriteten hos Google Ads-ekosystemet begränsar vi exponeringar av annonser som med högre sannolikhet leder till felaktig användning eller en dålig användarupplevelse. I dessa specifika situationer kan endast kvalificerade annonsörer visa sina annonser utan begränsning av exponeringar. Läs mer om när annonsvisning med maxgräns tillämpas och vem som betraktas som kvalificerad annonsör.

Redaktionella och tekniska krav

Vi vill visa annonser som engagerar användarna utan att vara irriterande eller svåra att interagera med. Syftet med våra redaktionella krav är att hjälpa dig att skapa annonser som tilltalar användarna. Vi har även infört tekniska krav för att hjälpa både användare och annonsörer att få ut mesta möjliga av de olika annonsformat vi erbjuder.

Redaktionella krav

För att användarupplevelsen ska hålla hög kvalitet kräver Google att alla annonser, tillgångar och måladresser håller en hög professionell och redaktionell standard. Vi tillåter endast annonser som är tydliga och professionella samt leder användarna till innehåll som är relevant, användbart och enkelt att interagera med.

Exempel på kampanjer som inte uppfyller dessa krav på redaktionellt och professionellt innehåll:

  • överdrivet generiska annonser med vaga fraser som ”köp produkter här”
  • gimmickartad användning av ord, siffror, bokstäver, skiljetecken och symboler, som GRATIS, g-r-a-t-i-s eller GR47IS!!

Destinationskrav

Vi vill att kunder ska få en bra upplevelse när de klickar på en annons, så annonsernas destinationer måste ge användarna ett unikt värde. De ska också fungera och vara både användbara och lättnavigerade.

Exempel på kampanjer som inte uppfyller destinationskraven:

  • visningsadress som inte motsvarar målsidan, till exempel att google.com leder användarna till gmail.com
  • webbplatser och appar som är under utveckling, parkerade domäner, webbplatser och appar som inte fungerar
  • webbplatser som inte går att visa i vanligt förekommande webbläsare
  • webbplatser som inaktiverar webbläsarens bakåtknapp

Tekniska krav

För att hjälpa oss att hålla annonserna tydliga och funktionella måste annonsörerna uppfylla våra tekniska krav.

Krav på annonsformat

För att hjälpa dig att erbjuda en användarupplevelse av hög kvalitet samt tilltalande och professionella annonser tillåter vi enbart kampanjer där annonserna följer våra specifika krav. Läs de formatspecifika kraven för alla annonsformat du använder.

Obs! Vi tillåter inte annonser som är olämpliga för barn i bildannonser, videoannonser eller andra annonsformat som inte är textbaserade. Läs mer om vår policy för barnförbjudet innehåll.

Exempel på krav på annonsformat: teckenbegränsningar för annonsens rubrik och löptext, krav på bildstorlek, begränsningar av filstorlek och videolängd, bildformat.Om våra policyer

Google Ads ger företag av alla storlekar, överallt i världen, möjlighet att marknadsföra en mängd olika produkter, tjänster, appar och webbplatser på Google och i vårt nätverk. Vi vill hjälpa dig att nå befintliga och potentiella kunder och målgrupper. För att samtidigt skapa en säker och positiv upplevelse för användarna lyssnar vi på deras feedback och åsikter kring annonstyperna de ser. Vi följer dessutom löpande förändringar i trender och metoder online, branschnormer och bestämmelser. I våra policyer tar vi även hänsyn till våra värderingar och vår kultur som företag, liksom frågor som rör drift, teknik och affärsverksamhet. Alla dessa aspekter ligger till grund för våra policyer som gäller alla annonser i Googles nätverk.

Google kräver att alla annonsörer följer samtliga tillämpliga lagar och regler utöver Googles policyer som finns beskrivna ovan. Det är viktigt att du bekantar dig med och håller dig informerad om dessa krav för de platser där ditt företag är verksamt och andra platser där dina annonser visas. Om vi upptäcker innehåll som bryter mot dessa krav kan vi blockera det så att det inte visas längre. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser mot kraven kan vi avsluta din annonsering hos oss.

Annonsörer är ansvariga för att inte marknadsföra innehåll eller delta i beteende som riskerar att skada våra användare, anställda eller Google Ads ekosystem. Om vi ser sådant innehåll eller beteende kan vi vidta åtgärder, inklusive men inte begränsat till att begränsa eller blockera dina annonser eller stänga av ditt konto.

Behöver du hjälp?

Kontakta Google Ads-support om du har frågor om våra policyer

Berätta vad du tycker

Betygsätt den här sidan och ge oss dina synpunkter nedan:

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
16048075091042186339
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true