Finansiella produkter och tjänster

Vi vill att användarna ska ha den information som krävs för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Våra policyer är utformade för att ge användarna information som hjälper dem att jämföra kostnaderna kopplade till finansiella produkter och tjänster och skydda användarna från skadliga eller bedrägliga metoder. I denna policy definierar vi finansiella produkter och tjänster som produkter eller tjänster kopplade till hantering eller investering av pengar och kryptovalutor, inklusive personlig rådgivning.

När du marknadsför finansiella produkter och tjänster måste du följa lokala föreskrifter i alla länder och regioner som dina annonser är inriktade på – till exempel inkludera specifika yppanden som krävs enligt lokal lagstiftning. Mer information finns i vår begränsade lista över landsspecifika krav. Observera att vi förväntar oss att annonsörer själva tar reda på nödvändig information om vad som gäller på de platser som deras annonser är inriktade på.

Nedan hittar du policykrav för finansiella tjänster, privatlån och vissa begränsade finansiella produkter. Onlineannonseringen och lagarna kring den utvecklas hela tiden. Vi uppdaterar därför kontinuerligt denna policy med fler produktspecifika riktlinjer. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Överträdelser av policyerna nedan resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Redovisning av finansiella produkter och tjänster

Finansiella produkter och tjänster kan vara väldigt komplexa och ibland svåra att förstå. Redovisningar ökar transparensen och ger konsumenterna värdefull information som hjälper dem att fatta välinformerade beslut. 

Det är inte tillåtet att

inte tillhandahålla giltiga kontaktuppgifter till en fysisk plats för företaget som marknadsförs

inte uppge kostnader och avgifter

Obs! Sådana yppanden får inte läggas upp som överrullningstext eller göras tillgängliga via en annan länk eller flik. De måste tydligt synas direkt utan att användaren behöver klicka på eller hålla muspekaren över något.

inte infoga länkar till ackreditering eller rekommendationer från tredje part när det finns en påstådd eller underförstådd anknytning, i synnerhet när den främjar webbplatsens goda rykte.

Exempel (listan är inte fullständig): Intyg på anknytning till en myndighet, omdömen från tredje part.

Privatlån

I denna policy definierar vi privatlån som ett engångslån från en privatperson, en organisation eller ett rättssubjekt till en enskild konsument där syftet inte är finansiering av ett köp av en anläggningstillgång eller utbildning. Konsumenter av privatlån behöver information om kvalitet, egenskaper, avgifter, risker och förmåner med låneprodukter för att kunna fatta välinformerade beslut om de ska ta ett lån eller inte.

Exempel (listan är inte fullständig): Lönedagslån, lån med bil som säkerhet, pantbanker

Ingår inte: hypotekslån, billån, studielån, revolverande krediter (som kreditkort, personliga krediter)

Alla som marknadsför privatlån måste tydligt yppa ytterligare information på målsidan eller i appen. Redovisningar ökar transparensen och ger konsumenterna värdefull information som hjälper dem att fatta välinformerade beslut. 

Det är inte tillåtet att

inte uppge vad som är den kortaste och längsta återbetalningsperioden

underlåta att ange den maximala räntan, som i allmänhet omfattar ränta plus avgifter och andra kostnader under ett år, eller liknande annan ränta som beräknas i enlighet med gällande lagstiftning

inte ge ett typexempel på den totala kostnaden för lånet, inklusive alla aktuella avgifter.

privatlån som måste betalas tillbaka helt inom 60 dagar (eller mindre) från det datum då lånet beviljades. Denna policy gäller annonsörer som erbjuder lån direkt, de som genererar potentiella kunder och de som kopplar samman konsumenter och utomstående långivare.

Privata högräntelån

Vi vill skydda våra användare från bedrägliga eller skadliga finansiella produkter, som privatlån med extremt höga kostnader. I vissa fall har vi landsspecifika begränsningar som reflekterar lokala marknadsförhållanden.

USA
Produkt Tillåtet?
Privatlån med en effektiv ränta på 36 % eller högre

Inte tillåtet

I USA tillåter vi inte annonser för privatlån om den effektiva räntan är 36 % eller högre. Annonsörer för privatlån i USA måste visa den högsta effektiva räntan som har räknats ut i enlighet med lagen Truth in Lending Act (TILA).

Denna policy gäller annonsörer som lånar ut direkt, de som genererar potentiella kunder och de som kopplar samman konsumenter och utomstående långivare.

Tips

TILA-reglerna finns på 12 CFR del 1026. En beskrivning av vilka kostnader som ingår och utesluts ur beräkningen av finansieringskostnaderna finns i Avsnitt 1026.4. Beräkningen av den effektiva räntan för stående lånekredit finns i Avsnitt 1026.14. Beräkningen av den effektiva räntan för tidsbegränsad lånekredit finns i Avsnitt 1026.22.

Ändring av lånevillkor

För att skydda konsumenter från bedrägliga och skadliga metoder är följande inte tillåtet i annonser för webbplatser eller appar kopplade till hypotekslån eller utmätning:

Att garantera ändring av lånevillkor eller förhindrande av utmätning

Att fördebitera en avgift om inte tjänsten tillhandahålls av en advokatbyrå

Att uppmana användarna att överföra eller avsäga sig rätten till egendom eller erbjuda sig att köpa en bostad till ett lägre pris än marknadspriset

Att uppmana användarna att kringgå långivaren och göra betalningar direkt till företaget eller annan tredje part

Att uppmuntra användarna att inte kontakta långivare, advokat, kreditrådgivare eller mäklare.

Binära optioner

På grund av den betydande risken för ekonomisk förlust vid handel med binära optioner är följande inte tillåtet:
 
 Annonser för binära optioner eller liknande finansiella produkter
 
Exempel (listan är inte fullständig): annonser för digitala optioner, binära optioner, digital 100, fixed return options (FRO), allt-eller-inget-optioner

Komplexa spekulativa finansiella produkter 

På grund av komplexiteten och riskerna i samband med finansiell handel tillåter vi annonsering av följande typer av finansiella produkter endast under begränsade omständigheter.

Det är tillåtet att annonsera om följande komplexa, spekulativa finansiella produkter endast om annonsören är licensierad eller en samlare, om produkterna och annonserna följer lokala lagar och branschstandarder och om kontot är certifierat av Google. 

Contracts for Difference (CFD), ekonomisk vadslagning (spreadbetting), rolling spot forex och relaterade former av spekulativa produkter

Om du uppfyller kraven kan du ansöka om certifiering. Om du vill annonsera i fler än ett land behöver du skicka in en ansökan för varje land eller grupp länder.  
Godkända länder

Annonser om komplexa, spekulativa finansiella produkter är tillåtna i följande länder:

Australien
Bulgarien
Brasilien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Förenade arabemiraten
Grekland
Hongkong
Island
Indonesien
Irland
Israel
Italien
Kanada
Kroatien
Japan
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Malaysia
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Singapore
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Taiwan
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ungern
USA
Österrike

Följande är inte tillåtet:

 

Annonser som är inriktade mot minderåriga eller länder som inte är godkända

Annonsdestinationer som tillhandahåller signaler inom handel av komplexa, spekulativa finansiella produkter

Exempel (listan är inte fullständig): handelssignaler, tips eller information om spekulativ handel, affiliate-webbplatser med relaterat innehåll eller mäklarrecensioner

Kreditvärdighetstjänster

Vi vill att konsumenter ska kunna fatta välinformerade beslut om de tjänster som erbjuds för att hjälpa dem att åtgärda en dålig kreditvärdighet. För att skydda användare från skadliga metoder är följande inte tillåtet:

 Annonser för kreditvärdighetstjänster

Den här policyn gäller annonsörer som erbjuder kreditvärdighetstjänster direkt, annonsörer som genererar potentiella kunder och annonsörer som sammanför konsumenter med externa kreditvärdighetstjänster.

Skuldrådgivningstjänster

Vi vill att konsumenterna ska kunna fatta välgrundade beslut om tjänster med anknytning till skuldsanering. För att skydda användarna mot vilseledande och skadliga metoder tillåter vi endast annonser om följande skuldsanseringstjänster i utvalda länder, och endast om (1) tjänsterna och annonserna följer lokala lagar och branschstandarder och (2) kontot har certifierats av Google:

annonser om skuldsaneringstjänster som erbjuder att förhandla med borgenären om en sänkt engångsbetalning som betraktas som full betalning
annonser om skuldsaneringstjänster som erbjuder att förhandla med borgenären om sänkta regelbundna betalningar, räntor och/eller avgifter.

Denna policy gäller annonsörer som erbjuder dessa skuldsanseringstjänster direkt, vid generering av potentiella kunder och sådana som kopplar kunder till externa skuldsanseringstjänster.

Om du uppfyller kraven kan du ansöka om certifiering. Om du vill annonsera i fler än ett land behöver du skicka in en ansökan för varje land.

Godkända länder
Australien
Japan Spanien Storbritannien Sydafrika Sydkorea USA

Kryptovalutor

På grund av den komplicerade och föränderliga naturen av regler gällande kryptovalutor och relaterade produkter och tjänster tillåter vi endast marknadsföring av dessa under begränsade omständigheter.
 
Följande är tillåtet:
 
Produkter och tjänster kopplade till grävning efter kryptovalutor, så länge uttryckligt samtycke från användaren inhämtas innan en sådan användning av databehandlingsresurser aktiveras eller på annat sätt underlättas.
 
Exempel (listan är inte fullständig): maskinvaruprodukter som har utvecklats för grävning efter kryptovalutor, tjänster för molnbaserad grävning efter kryptovalutor, guider till grävning efter kryptovalutor
 
Det är endast tillåtet att marknadsföra följande produkter och tjänster för kryptovalutor om annonsören är licensierad, om produkterna och annonserna följer lokala lagar och branschstandarder och om kontot är certifierat av Google.
 

Kryptovalutaväxlingar

Om du uppfyller kraven kan du ansöka om certifiering. Om du vill annonsera i fler än ett land behöver du skicka in en ansökan för varje land.

Godkända länder

Annonser för kryptovalutaväxlingar är tillåtna i följande länder:

Japan
USA


Följande är inte tillåtet:

 Annonser som bjuder in till finansiering av ny kryptovaluta, försäljning av token för kryptovalutor eller annan marknadsföring av köp, försäljning eller handel med kryptovalutor eller relaterade produkter (förutom då det uttryckligen är tillåtet enligt ovan)
 
Exempel (listan är inte fullständig): annonser för försäljning av ICO, annonser som marknadsför köp eller försäljning av specifika kryptovalutor, plånböcker för kryptovalutor
 

 Annonsdestinationer som sammanställer eller jämför utgivare av kryptovalutor eller relaterade produkter

Exempel (listan är inte fullständig): handelssignaler och handels- och investeringsrådgivning för kryptovalutor; webbplatser som sammanställer eller jämför och som innehåller relaterat innehåll eller mäklarrecensioner

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg.

 

Annonsering av finansiella tjänster i Storbritannien

Annonsörer som marknadsför finansiella tjänster i Storbritannien måste genomgår verifieringsprogrammet av företagsverksamhet på begäran av Google. Annonsörerna meddelas och får 21 dagar på sig att skicka in verifieringsformuläret.
 

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?