Finančni izdelki in storitve

Želimo, da uporabniki prejmejo ustrezne informacije, da bodo lahko sprejemali premišljene finančne odločitve. Pravilnike smo zasnovali tako, da bi uporabnikom zagotovili potrebne informacije, na podlagi katerih bi lahko pretehtali stroške, povezane s finančnimi izdelki in storitvami, in jih zaščitili pred škodljivimi ali goljufivimi praksami. Za namene tega pravilnika so finančni izdelki in storitve tisti, ki so povezani z upravljanjem ali naložbami denarja in kriptovalut, vključno s prilagojenim svetovanjem.

Pri promoviranju finančnih storitev in izdelkov morate delovati v skladu z državnimi ter krajevnimi predpisi za katero koli regijo, na katero ciljajo vaši oglasi – vključite na primer specifična razkritja podatkov, ki jih zahteva krajevna zakonodaja. Za več informacij si oglejte naš nepopoln seznam zahtev za posamezne države.

Spodaj boste našli zahteve pravilnika, povezane s finančnimi storitvami, osebnimi posojili in določenimi omejenimi finančnimi izdelki. Ker se spletno oglaševanje in zakonske podlage stalno spreminjajo, bomo ta pravilnik redno posodabljali z dodatnimi posebnimi navodili za različne izdelke. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Razkritja podatkov o finančnih izdelkih in storitvah

Finančni produkti ter storitve so lahko zelo zapleteni in včasih zahtevni za razumevanje. Razkritja podatkov pripomorejo k večji transparentnosti in strankam zagotovijo dragocene informacije za sprejemanje premišljenih odločitev. Vaš oglas je lahko neodobren zaradi:

Nenavedbe legitimnih podatkov za stik za fizično lokacijo podjetja, ki se oglašuje

Nerazkritja povezanih provizij

Opomba: razkritij podatkov ni mogoče objaviti kot besedila, ki se pokaže, ko nanj premaknemo miškin kazalec, ali besedila, ki si ga je mogoče ogledati prek druge povezave oziroma kartice. Ti podatki morajo biti takoj jasno vidni, ne da bi bilo treba kar koli klikniti ali na kar koli premakniti miškin kazalec.

Nenavedbe povezav do akreditacije/podpore tretje osebe, kadar je izražena ali nakazana poslovna povezava s tako osebo, zlasti kadar gre za izboljšanje ugleda spletnega mesta oglaševalca

Primeri: preverjanje poslovne povezave z javnimi organi, ocene tretjih oseb

Osebna posojila

V tem pravilniku so osebna posojila opredeljena kot enkratno denarno posojilo, ki ga posameznik, organizacija ali entiteta posreduje drugemu potrošniku, in sicer ne z namenom financiranja nakupa opredmetenega osnovnega sredstva ali izobraževanja. Potrošnikom osebnih posojil je treba zagotoviti informacije o kakovosti, lastnostih, stroških, tveganjih in prednostih posojil, da bodo lahko sprejeli premišljeno odločitev, ali vzeti posojilo ali ne.

Primeri: hitra posojila, posojila z zastavo, zastavljalnice

Ni vključeno:: hipoteke, avtomobilska posojila, študentska posojila, obnovljive kreditne linije (kot so kreditne kartice, osebne kreditne linije)

Oglaševalci osebnih posojil morajo na vidnem mestu razkriti dodatne informacije o svojem ciljnem spletnem mestu ali aplikaciji. Razkritja podatkov pripomorejo k večji transparentnosti in strankam zagotovijo dragocene informacije za sprejemanje premišljenih odločitev. Vaš oglas je lahko neodobren zaradi:

Nenavedbe najkrajšega in najdaljšega roka za vračilo

Nezagotavljanja najvišje efektivne obrestne mere (EOM), ki običajno vključuje obrestno mero ter takse in druge stroške za eno leto, ali podobne obrestne mere, izračunane v skladu s krajevno zakonodajo

Nenavedbe reprezentativnega primera skupnih stroškov posojila, vključno z vsemi ustreznimi provizijami

 

Naše uporabnike želimo zaščititi pred goljufivimi in škodljivimi finančnimi produkti. Ne dovoljujemo promocije:

Osebnih posojil, ki zahtevajo odplačilo celotnega dolgovanega zneska v 60 dneh ali manj od datuma izdaje posojila (tovrstna posojila imenujemo »kratkoročna osebna posojila«). Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki dajejo posojila neposredno, generatorje potencialnih strank in tiste, ki povezujejo potrošnike z neodvisnimi posojilodajalci.

Osebna posojila z visoko letno obrestno mero

Naše uporabnike želimo zaščititi pred goljufivimi ali škodljivimi finančnimi produkti, kot so osebna posojila z zelo visokimi stroški. V nekaterih primerih veljajo posebne omejitve za določene države, ki odražajo krajevne tržne razmere.

Združene države Amerike
Izdelek Dovoljeno?
Osebna posojila z efektivno obrestno mero, višjo od 36 %

Ni dovoljeno

V Združenih državah niso dovoljeni oglasi za osebna posojila, če efektivna obrestna mera (EOM) znaša 36 % ali več. Oglaševalci osebnih posojil v Združenih državah morajo prikazati svoj najvišji EOM, izračunan, kot je določeno v Zakonu o posojilih (angl. Truth in Lending Act, TILA).

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki dajejo posojila neposredno, generatorje potencialnih strank in tiste, ki povezujejo potrošnike z neodvisnimi posojilodajalci.

Namig

Predpise iz TILE je mogoče najti v 12 CFR del 1026. Opis stroškov, ki so vključeni oziroma izključeni iz izračuna finančnih stroškov, je mogoče najti v rubriki 1026.4. Izračun EOM za odprte kredite najdete v rubriki 1026.14. Izračun EOM za zaprte kredite najdete v rubriki 1026.22.

Spremembe posojil

Želimo, da potrošniki sprejemajo premišljene odločitve glede hipotek in zaplembe nepremičnin. Da bi potrošnike zaščitili pred goljufivimi in škodljivimi praksami, so lahko oglasi za spletna mesta in aplikacije, povezane s hipotekami in zaplembo nepremičnine, neodobreni zaradi:

Jamčenja spremembe posojila ali preprečitve zaplembe nepremičnine

Zaračunavanja vnaprejšnje provizije, razen če storitev ponuja odvetniška pisarna

Pozivanja uporabnikov k prenosu ali predaji lastniških pravic ali ponujanja odkupa nepremičnine po ceni, nižji od tržne

Pozivanja uporabnikov k zaobitvi upnika in izvedbi plačil neposredno podjetju ali kateri koli tretji osebi

Spodbujanje uporabnikov k izogibanju stikov z upnikom, odvetnikom, kreditnim svetovalcem ali nepremičninskim svetovalcem

Binarne možnosti

Zaradi velikega tveganja za finančno izgubo, povezanega s trgovanjem z binarnimi možnostmi, naslednje ni dovoljeno:
 
 Oglasi za binarne možnosti ali enakovredne finančne izdelke
 
Primeri: oglasi za digitalne možnosti, binarne možnosti, digitalni 100, možnosti nespremenljivega donosa, možnosti vse ali nič

Zapleteni špekulativni finančni izdelki 

Zaradi svojstvene zapletenosti in tveganj, povezanih s trgovanjem z naslednjimi vrstami finančnih izdelkov, dovolimo njihovo oglaševanje samo v omejenih okoliščinah.

Naslednje zapletene špekulativne finančne izdelke je dovoljeno oglaševati samo, če je oglaševalec licenciran ponudnik ali agregator, izdelki ter oglasi ustrezajo lokalni zakonodaji in panožnim standardom, račun pa ima Googlov certifikat. 

Pogodbe za razliko (CFD), finančne stave, tekoči devizni tečaji in povezane oblike špekulativnih izdelkov

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za certifikat. Če želite oglaševati v več državah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo ali skupino držav.   Odobrene države

Oglasi za zapletene špekulativne finančne izdelke so dovoljeni v naslednjih državah:

Avstralija
Avstrija Bolgarija Češka Ciper Danska Estonija Finska Grčija Hongkong Hrvaška Irska Islandija Italija
Japonska
Južna Afrika Kanada Latvija Litva Luksemburg Madžarska Malta Nemčija Nizozemska Norveška Nova Zelandija Poljska
Portugalska
Romunija Rusija Singapur Slovaška Slovenija Španija Švedska Švica Tajska Turčija Združene države Združeni arabski emirati Združeno kraljestvo

 

Naslednje ni dovoljeno:

 Oglasi, ki ciljajo na mladoletnike ali neodobrene države
 

 Cilji oglasov, ki zagotavljajo signale za trgovanje z zapletenimi špekulativnimi finančnimi izdelki

Primeri: Signali ali namigi za trgovanje ali informacije za špekulativno trgovanje; spletna mesta oglaševalskih partnerjev s sorodnimi vsebinami ali mnenji o posrednikih

Storitve za izboljšavo kreditne ocene

Želimo, da potrošniki sprejemajo premišljene odločitve glede storitev, ki jim lahko pomagajo odpraviti slabo kreditno oceno. Za zaščito uporabnikov pred škodljivimi praksami ni dovoljeno naslednje:

 Oglasi za storitve za izboljšavo kreditne ocene

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki ponujajo storitve za izboljšavo kreditne ocene, za generatorje strank in za vse, ki potrošnike povezujejo s storitvami za izboljšavo kreditne ocene drugih ponudnikov.

Storitve za dolgove

Želimo, da potrošniki sprejemajo premišljene odločitve glede storitev, ki jim lahko pomagajo odpraviti velik dolg. Da bi uporabnike zaščitili pred zavajajočimi in škodljivimi praksami, so dovoljeni samo oglasi za naslednje storitve za dolgove v izbranih državah in samo, če (1) so storitve in oglasi v skladu z lokalno zakonodajo in panožnimi standardi in (2) ima račun Googlov certifikat:

 Oglasi za storitve poravnave dolgov, ki ponujajo, da bodo pri upnikih izpogajale zmanjšano, pavšalno plačilo, ki bo veljalo kot polno plačilo
 Oglasi za storitve upravljanja dolgov, ki ponujajo, da bodo pri upnikih izpogajale zmanjšana periodična plačila, obrestne mere in/ali provizije

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki neposredno ponujajo te storitve za dolgove, za generatorje strank in za vse, ki potrošnike povezujejo s storitvami za dolgove drugih ponudnikov.

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za certifikat. Če želite oglaševati v več državah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo.

Odobrene države
Avstralija
Japonska Južna Afrika Južna Koreja Španija Združeno kraljestvo Združene države

Kriptovalute

Zaradi zapletene in razvijajoče se narave predpisov, povezanih s kriptovalutami ter sorodnimi izdelki in storitvami, dovolimo njihovo oglaševanje samo v omejenih okoliščinah.
 
Naslednje je dovoljeno:
 
Izdelki in storitve, povezani z rudarjenjem kriptovalut, pod pogojem da je pred omogočenjem ali drugačno podporo uporabe računalniških virov pridobljeno izrecno soglasje uporabnika.
 
Primeri: izdelki strojne opreme, zasnovani za rudarjenje kriptovalut, storitve rudarjenja kriptovalut v oblaku, vodniki po rudarjenju kriptovalut
 
Naslednje izdelke in storitve, povezane s kriptovalutami, je dovoljeno oglaševati samo, če je oglaševalec licenciran ponudnik, izdelki in oglasi ustrezajo krajevni zakonodaji ter panožnim standardom, račun pa ima Googlov certifikat.
 

Izmenjave kriptovalut

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za certifikat. Če želite oglaševati v več državah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo.

Odobrene države

Oglasi za izmenjave kriptovalut so dovoljeni v naslednjih državah:

Japonska
Združene države


Naslednje ni dovoljeno:

 Oglasi za začetne ponudbe kovancev (ICO), prodaja žetonov za kriptovalute ali kakršna koli druga promocija nakupa oziroma prodaje kriptovalut ali sorodnih izdelkov oziroma trgovanja z njimi (razen kot je izrecno dovoljeno zgoraj)
 
Primeri: oglasi za predprodajo ICO, oglasi, ki promovirajo nakup ali prodajo določenih kriptovalut oziroma denarnic za kriptovalute
 

 Ciljni oglasi, ki združujejo ali primerjajo izdajatelje kriptovalut ali sorodnih izdelkov

Primeri: signali trgovanja s kriptovalutami, svetovanje glede trgovanja s kriptovalutami ali investicijsko svetovanje; zbiralniki virov ali spletna mesta oglaševalskih partnerjev s sorodnimi vsebinami ali mnenji o posrednikih

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev.

 

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nas obvestite: obrnite se na podporo za Google Ads
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?