Finančni produkti in storitve

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Če si želite ogledati podnapise v svojem jeziku, vklopite podnapise v YouTubu. Na dnu videopredvajalnika izberite ikono za nastavitve Slika ikone nastavitev za YouTube, nato izberite »Podnapisi« in izberite želeni jezik.


Želimo, da uporabniki prejmejo ustrezne informacije, da bodo lahko sprejemali premišljene finančne odločitve. Pravilnike smo zasnovali tako, da bi uporabnikom zagotovili potrebne informacije, na podlagi katerih bi lahko pretehtali stroške, povezane s finančnimi izdelki in storitvami, in jih zaščitili pred škodljivimi ali goljufivimi praksami. Za namene tega pravilnika so finančni izdelki in storitve tisti, ki so povezani z upravljanjem ali naložbami denarja in kriptovalut, vključno s prilagojenim svetovanjem.

Pri promoviranju finančnih izdelkov in storitev morate delovati skladno z državnimi in lokalnimi predpisi za katero koli regijo, na katero ciljajo vaši oglasi – vključite na primer specifična razkritja podatkov, ki jih zahteva lokalna zakonodaja. Več informacij najdete v našem nepopolnem seznamu zahtev za posamezne države, vendar pri tem upoštevajte, da od oglaševalcev pričakujemo, da bodo sami preverili lokalne predpise za vsako lokacijo, na katero ciljajo njihovi oglasi.

Spodaj boste našli zahteve pravilnika, povezane s finančnimi storitvami, osebnimi posojili in določenimi omejenimi finančnimi izdelki. Ker se spletno oglaševanje in zakonske podlage stalno spreminjajo, bomo ta pravilnik redno posodabljali z dodatnimi posebnimi navodili za različne izdelke. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

V primeru kršitev teh pravilnikov vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.

Razkritja podatkov o finančnih produktih in storitvah

Finančni produkti in storitve so lahko zelo zapleteni in jih je včasih težko razumeti. Razkritja podatkov pripomorejo k večji preglednosti in strankam zagotovijo dragocene informacije za sprejemanje premišljenih odločitev. 

Naslednje ni dovoljeno:

rdeča oznaka »x« Nenavedba legitimnih podatkov za stik za fizično lokacijo podjetja, ki se oglašuje

rdeča oznaka »x« Nerazkritje povezanih provizij

Opomba: Razkritij podatkov ni mogoče objaviti kot besedila, ki se prikaže, ko nanj premaknemo miškin kazalec, ali besedila, ki si ga je mogoče ogledati prek druge povezave oziroma kartice. Ti podatki morajo biti takoj jasno vidni, ne da bi bilo treba kar koli klikniti ali na kar koli premakniti miškin kazalec.

rdeča oznaka »x« Nenavedba povezav do akreditacije/podpore tretje osebe, kadar je izražena ali nakazana poslovna povezava s tako osebo, zlasti kadar gre za izboljšanje ugleda spletnega mesta oglaševalca

Primeri (nepopoln seznam): preverjanje poslovne povezave z javnimi organi, ocene tretjih oseb

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Osebna posojila

V tem pravilniku so osebna posojila opredeljena kot enkratno denarno posojilo, ki ga posameznik, organizacija ali entiteta posreduje drugemu posamezniku, in sicer ne z namenom financiranja nakupa opredmetenega osnovnega sredstva ali izobraževanja. Potrošnikom osebnih posojil je treba zagotoviti informacije o kakovosti, lastnostih, stroških, tveganjih in prednostih posojil, da bodo lahko sprejeli premišljeno odločitev, ali vzeti posojilo ali ne.

Primeri (nepopoln seznam): hitra posojila, posojila z zastavo, zastavljalnice

Ni vključeno:: hipoteke, avtomobilska posojila, študentska posojila, obnovljive kreditne linije (kot so kreditne kartice, osebne kreditne linije)

Oglaševalci osebnih posojil morajo na vidnem mestu razkriti dodatne podatke o svojem ciljnem spletnem mestu ali aplikaciji. Razkritja podatkov pripomorejo k večji preglednosti in strankam zagotovijo dragocene informacije za sprejemanje premišljenih odločitev. 

Naslednje ni dovoljeno:

 rdeča oznaka »x« Nenavedba najkrajšega in najdaljšega roka za vračilo

rdeča oznaka »x« Nenavedba najvišje efektivne obrestne mere (EOM), ki običajno vključuje obrestno mero ter takse in druge stroške za eno leto, ali podobne obrestne mere, izračunane v skladu z lokalno zakonodajo

rdeča oznaka »x« Nenavedba reprezentativnega primera skupnih stroškov posojila, vključno z vsemi ustreznimi provizijami

rdeča oznaka »x« Osebna posojila, ki zahtevajo odplačilo celotnega dolgovanega zneska v 60 dneh ali manj od datuma izdaje posojila Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki dajejo posojila neposredno, generatorje potencialnih strank in tiste, ki povezujejo potrošnike z neodvisnimi posojilodajalci.

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Osebna posojila z visoko letno obrestno mero

Naše uporabnike želimo zaščititi pred goljufivimi ali škodljivimi finančnimi produkti, kot so osebna posojila z zelo visokimi stroški. V nekaterih primerih veljajo posebne omejitve za določene države, ki odražajo krajevne tržne razmere.

Združene države Amerike
Izdelek Dovoljeno?
Osebna posojila z efektivno obrestno mero, višjo od 36 %

rdeča oznaka »x« Ni dovoljeno

V Združenih državah niso dovoljeni oglasi za osebna posojila, če efektivna obrestna mera (EOM) znaša 36 % ali več. Oglaševalci osebnih posojil v Združenih državah morajo prikazati svoj najvišji EOM, izračunan, kot je določeno v Zakonu o posojilih (angl. Truth in Lending Act, TILA).

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki dajejo posojila neposredno, generatorje potencialnih strank in tiste, ki povezujejo potrošnike z neodvisnimi posojilodajalci.

Namig

Predpise iz TILE je mogoče najti v 12 CFR del 1026. Opis stroškov, ki so vključeni oziroma izključeni iz izračuna finančnih stroškov, je mogoče najti v rubriki 1026.4. Izračun EOM za odprte kredite najdete v rubriki 1026.14. Izračun EOM za zaprte kredite najdete v rubriki 1026.22.

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Spremembe posojil

Da bi potrošnike zaščitili pred goljufivimi in škodljivimi praksami, v oglasih za spletna mesta in aplikacije, povezanih s hipotekami in zaplembo nepremičnine, ni dovoljeno naslednje:

rdeča oznaka »x« Jamčenje spremembe posojila ali preprečitve zaplembe nepremičnine

rdeča oznaka »x« Zaračunavanje vnaprejšnje provizije, razen če storitev ponuja odvetniška pisarna

rdeča oznaka »x« Pozivanje uporabnikov k prenosu ali predaji lastniških pravic ali ponujanje odkupa nepremičnine po ceni, nižji od tržne

rdeča oznaka »x« Pozivanje uporabnikov k zaobidenju upnika in izvedbi plačil neposredno podjetju ali kateri koli tretji osebi

rdeča oznaka »x« Spodbujanje uporabnikov k izogibanju stikov z upnikom, odvetnikom, kreditnim svetovalcem ali nepremičninskim svetovalcem

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Binarne opcije

Zaradi velikega tveganja za finančno izgubo, povezanega s trgovanjem z binarnimi opcijami, ni dovoljeno naslednje:
 
rdeča oznaka »x« Oglasi za binarne opcije ali enakovredne finančne izdelke
 
Primeri (nepopoln seznam): oglasi za digitalne opcije, binarne opcije, digitalni 100, opcije z nespremenljivim donosom ali opcije »vse ali nič«
 
rdeča oznaka »x« Prodajni agent za binarne opcije: Spletno mesto ponuja le binarne opcije. Vključno s signali/programsko opremo za binarne opcije brez drugih finančnih izdelkov
 
rdeča oznaka »x« Spletni dnevniki/spletna mesta z informacijami/izobraževalna spletna mesta za binarne opcije: izobraževalna spletna mesta ali spletni dnevniki o binarnih opcijah in enakovrednih izdelkih

Zapleteni špekulativni finančni produkti 

Zaradi svojstvene zapletenosti in tveganj, povezanih s trgovanjem z naslednjimi vrstami finančnih produktov, dovolimo njihovo oglaševanje samo v omejenih okoliščinah.

Naslednje zapletene špekulativne finančne produkte je dovoljeno oglaševati samo, če je oglaševalec licenciran ponudnik ali zbiralnik virov, izdelki ter oglasi ustrezajo lokalni zakonodaji in panožnim standardom, račun pa ima Googlovo potrdilo. 

Pogodbe za razliko (CFD), finančne stave, tekoči devizni tečaji in povezane oblike špekulativnih izdelkov

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za potrdilo. Če želite oglaševati v več državah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo ali skupino držav.  
Odobrene države

Oglasi za zapletene špekulativne finančne izdelke so dovoljeni v naslednjih državah:

Avstralija
Avstrija
Bolgarija
Brazilija
Češka
Ciper
Danska
Estonija
Finska
Grčija
Hongkong
Hrvaška
Irska
Indonezija
Islandija
Italija
Izrael
Japonska
Južna Afrika
Kanada
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malezija
Malta
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Poljska
Portugalska
Romunija
Rusija
Singapur
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Švica
Tajska
Turčija
Združene države
Združeni arabski emirati
Združeno kraljestvo

Naslednje ni dovoljeno:

Cilji oglasov, ki zagotavljajo signale za trgovanje z zapletenimi špekulativnimi finančnimi izdelki

Primeri (nepopoln seznam): signali ali namigi za trgovanje ali informacije za špekulativno trgovanje; spletna mesta oglaševalskih partnerjev s sorodnimi vsebinami ali mnenji o posrednikih

Storitve za izboljšavo kreditne ocene

Želimo, da potrošniki sprejemajo premišljene odločitve glede storitev, ki jim lahko pomagajo odpraviti slabo kreditno oceno. Za zaščito uporabnikov pred škodljivimi praksami ni dovoljeno naslednje:

 rdeča oznaka »x« Oglasi za storitve za izboljšavo kreditne ocene

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki ponujajo storitve za izboljšavo kreditne ocene, za generatorje strank in za vse, ki potrošnike povezujejo s storitvami drugih ponudnikov za izboljšavo kreditne ocene.

Storitve v povezavi z dolgovi

Želimo, da potrošniki sprejemajo premišljene odločitve glede storitev, ki jim lahko pomagajo odpraviti velik dolg. Da bi uporabnike zaščitili pred zavajajočimi in škodljivimi praksami, so dovoljeni samo oglasi za naslednje storitve za dolgove v izbranih državah in samo, če (1) so storitve in oglasi v skladu z lokalno zakonodajo in panožnimi standardi in (2) ima račun Googlov certifikat:

No issues detected and positive check mark icon Oglasi za storitve poravnave dolgov, ki ponujajo, da bodo pri upnikih izpogajale zmanjšano, pavšalno plačilo, ki bo veljalo kot polno plačilo
No issues detected and positive check mark icon Oglasi za storitve upravljanja dolgov, ki ponujajo, da bodo pri upnikih izpogajale zmanjšana periodična plačila, obrestne mere in/ali provizije

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki neposredno ponujajo te storitve za dolgove, za generatorje strank in za vse, ki potrošnike povezujejo s storitvami za dolgove drugih ponudnikov.

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za certifikat. Če želite oglaševati v več državah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo.

Odobrene države

Avstralija
Brazilija
Japonska
Južna Afrika
Južna Koreja
Kanada
Nemčija
Španija
Združene države
Združeno kraljestvo

Kriptovalute in sorodni izdelki

Zaradi zapletene in razvijajoče se narave predpisov, povezanih s kriptovalutami ter sorodnimi izdelki in storitvami, dovolimo njihovo oglaševanje samo v omejenih okoliščinah.

Naslednje je dovoljeno:

No issues detected and positive check mark icon Podjetje, ki se ne ukvarja z nakupom, hranjenjem ali menjavo kriptovalut, skladno z drugimi pravilniki Googla Ads.

Primeri: Podjetja, ki sprejemajo plačila v kriptovalutah, strojna oprema za rudarjenje kriptovalut, davčne ter pravne storitve, varnostne storitve, platforme, ki za delovanje uporabljajo veriženje blokov in ne tržijo ali prodajajo kriptovalut ali žetonov, izobraževalna gradiva.

Naslednje produkte in storitve, povezane s kriptovalutami, je dovoljeno oglaševati samo, če oglaševalec, produkti ter oglasi ustrezajo lokalni zakonodaji in panožnim standardom, račun pa ima Googlovo potrdilo.

No issues detected and positive check mark icon Strojne denarnice, namenjene hrambi zasebnih ključev za kriptovalute, NFT-jev ali drugih sredstev, ki temeljijo na kriptografski tehnologiji.

Primeri: Naprave, ki uporabnikom omogočajo varno hrambo zasebnih ključev za kriptovalute, NFT-jev ali drugih sredstev, ki temeljijo na kriptografski tehnologiji, vendar ne ponujajo dodatnih storitev, kot je nakup, prodaja, menjava ali trgovanje s sredstvi.

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za pridobitev potrdila.

Odobrene države/regije

Oglasi za strojne denarnice so dovoljeni v naslednjih državah/regijah:
Bahrajn, Filipini, Finska, Francija, Hongkong, Indonezija, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Nemčija, Tajska, Združeni arabski emirati, Združene države.

Naslednje izdelke ter storitve, povezane s kriptovalutami, je dovoljeno oglaševati samo, če je oglaševalec licenciran ponudnik, izdelki in oglasi ustrezajo lokalni zakonodaji ter panožnim standardom, račun pa ima Googlovo potrdilo.

No issues detected and positive check mark icon Borze kriptovalut in programske denarnice

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za potrdilo. Če želite oglaševati v več državah/regijah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo/regijo.

Odobrene države/regije

Oglasi za borze kriptovalut so dovoljeni v naslednjih državah/regijah:

Indonezija, Hongkong, Kanada, Tajska, Združeni arabski emirati

Oglasi za borze in denarnice kriptovalut so dovoljeni v naslednjih državah/regijah:

Bahrajn, Filipini, Finska, Francija, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Nemčija in Združene države.

Naslednje ni dovoljeno:

rdeča oznaka »x« Oglasi za prve ponudbe kovancev (ICO), trgovalni protokoli DeFi ali katera druga promocija nakupa ali prodaje kriptovalut oziroma sorodnih izdelkov ali trgovanje z njimi.

Primeri (nepopoln seznam): Predprodaja prve ponudbe kovancev ali javne ponudbe, posojila kriptovalut, začetne ponudbe DEX, likvidnostni skladi žetonov, denarnice v obliki programske opreme brez gostiteljev, neregulirane decentralizirane aplikacije.

rdeča oznaka »x« Cilji oglasov, ki združujejo ali primerjajo izdajatelje kriptovalut ali sorodnih izdelkov.

Primeri (nepopoln seznam): Signali trgovanja s kriptovalutami, svetovanje glede investicij v kriptovalute, zbiralniki virov ali spletna mesta oglaševalskih partnerjev s sorodnimi vsebinami ali mnenji o posrednikih.

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Preverjanje za finančne storitve, specifično za državo

Če oglaševalci želijo oglaševati finančne storitve v določenih državah, morajo opraviti postopek preverjanja. V primeru večine oglaševalcev bo ta postopek med drugim zajemal navedbo informacij o vrsti finančnih storitev, ki jih ponujajo, o tem, ali imajo licenco za zagotavljanje teh storitev, in njihovo registracijsko številko. Dodatne informacije o zahtevah, specifičnih za posamezno državo, so na voljo spodaj.

Oglaševanje finančnih storitev v Avstraliji, Braziliji, Franciji, Indiji, Indoneziji, Nemčiji, Singapurju, Španiji, Tajvanu in na Portugalskem

Oglaševalci bodo morali za prikazovanje kakršnih koli oglasov za finančne storitve v Avstraliji, Braziliji, Franciji, Indiji, Indoneziji, Nemčiji, Singapurju, Španiji, Tajvanu in na Portugalskem (to vključuje tudi prikazovanje oglasov uporabnikom v teh državah, ki iščejo finančne storitve) opraviti preverjanje pri Googlu. Za vsako državo ciljanja je treba preverjanje opraviti posebej.

Za večino oglaševalcev je preverjanje postopek v dveh korakih, ki zajema naslednje: (1) pridobitev preverjanja prek našega zunanjega partnerja za zagotavljanje skladnosti G2; in (2) prijava za preverjanje za finančne storitve pri Googlu.

  1. Preverjanje G2: Oglaševalci naj izpolnijo obrazec za preverjanje na spletnem mestu partnerja G2. V sklopu postopka neodvisnega preverjanja pri našem partnerju G2 bo ta oglaševalce med drugim zaprosil za informacije glede vrste finančnih storitev, ki jih zagotavljajo, ali imajo licenco za zagotavljanje teh storitev in za številko registracije. Oglaševalci morajo izkazati, da jih je ustrezni državni regulativni organ neposredno pooblastil za izvajanje dejavnosti, povezanih s finančnimi storitvami, ali da zanje ta zahteva ne velja.
  2. Googlovo preverjanje: Ko partner G2 preveri oglaševalce, se morajo pri Googlu prijaviti za preverjanje za finančne storitve tako, da uporabijo edinstveno kodo za preverjanje tretje osebe, ki so jo prejeli od partnerja G2.

Omejena primernost

Upoštevajte, da morajo oglaševalci, ki želijo promovirati storitve za upravljanje zahtevkov v povezavi s finančnimi produkti ali storitvami, kot so storitve za vračilo odškodnin pri goljufijah, biti ponudnik finančnih storitev z licenco za upravljanje zahtevkov, državni organ, neprofitna organizacija ali ponudnik pravnih storitev oziroma delovati v imenu takega subjekta.

Če želite izvedeti več o zahtevah za oglaševalce in posamezne države, vključno z določenimi izjemami ter postopki, obiščite strani za preverjanje za finančne storitve za Avstralijo, Brazilijo, Francijo, Nemčijo, Indijo, Indonezijo, Portugalsko, Španijo, Singapur in Tajvan.

Za več informacij o ustreznih državnih regulativnih organih za finančne storitve in datumih uveljavitve si oglejte našo stran Preverjanje za finančne storitve: Regulativni organi in datumi uveljavitve.

Oglaševanje finančnih storitev v Združenem kraljestvu

Oglaševalci bodo morali za prikazovanje kakršnih koli oglasov za finančne storitve v Združenem kraljestvu (to vključuje tudi prikazovanje oglasov uporabnikom v Združenem kraljestvu, ki iščejo finančne storitve) opraviti preverjanje pri Googlu. V sklopu tega postopka preverjanja bodo morali oglaševalci dokazati, da jih je pooblastil organ za finančno poslovanje (Financial Conduct Authority) v Združenem kraljestvu ali da so upravičeni do ene od izjem, opisanih na strani za preverjanje za finančne storitve v Združenem kraljestvu. Upoštevajte, da ta zahteva zajema finančne storitve, ki so ali niso pod nadzorom organa za finančno poslovanje (Financial Conduct Authority) v Združenem kraljestvu.

Oglaševalci lahko sami sprožijo postopek preverjanja ali pa bo oglaševalca k izvedbi postopka preverjanja pozval Google. Oglaševalcem, ki v določenem času ne bodo uspešno opravili 2. koraka preverjanja, bomo začasno zaustavili račune. Preberite več o preverjanju za oglaševanje finančnih storitev v Združenem kraljestvu.

Če se oglasi, povezani z izdelki v okviru naših pravilnikov o zapletenih špekulativnih finančnih produktih, igrah na srečo, kriptovalutah, storitvah za izboljšavo kreditne ocene in binarnih opcijah, nanašajo posebej na Združeno kraljestvo, zanje ne velja ta pravilnik, ampak veljajo zadevni pravilniki. Oglaševalci niso primerni za preverjanje za izvzete oglaševalce, ki ne oglašujejo finančnih storitev, v zvezi s temi izdelki. Od oglaševalcev pričakujemo, da preverijo in upoštevajo posamezne navedene pravilnike in vse druge veljavne pravilnike.

*Oglasi za te kategorije lahko ciljajo na uporabnike v Združenem kraljestvu, ki iščejo finančne storitve, če izpolnjujejo zahteve naših posameznih pravilnikov in opravijo preverjanje, kadar to zahteva Google.

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nam to sporočite: Obrnite se na podporo za Google Ads.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
false
Iskanje v centru za pomoč
true
true
true
true
true
73067