Finančni izdelki in storitve

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Želimo, da uporabniki prejmejo ustrezne informacije, da bodo lahko sprejemali premišljene finančne odločitve. Pravilnike smo zasnovali tako, da bi uporabnikom zagotovili potrebne informacije, na podlagi katerih bi lahko pretehtali stroške, povezane s finančnimi izdelki in storitvami, in jih zaščitili pred škodljivimi ali goljufivimi praksami. Za namene tega pravilnika so finančni izdelki in storitve tisti, ki so povezani z upravljanjem ali naložbami denarja in kriptovalut, vključno s prilagojenim svetovanjem.

Pri promoviranju finančnih izdelkov in storitev morate delovati skladno z državnimi in lokalnimi predpisi za katero koli regijo, na katero ciljajo vaši oglasi – vključite na primer specifična razkritja podatkov, ki jih zahteva lokalna zakonodaja. Več informacij najdete v našem nepopolnem seznamu zahtev za posamezne države, vendar pri tem upoštevajte, da od oglaševalcev pričakujemo, da bodo sami preverili lokalne predpise za vsako lokacijo, na katero ciljajo njihovi oglasi.

Spodaj boste našli zahteve pravilnika, povezane s finančnimi storitvami, osebnimi posojili in določenimi omejenimi finančnimi izdelki. Ker se spletno oglaševanje in zakonske podlage stalno spreminjajo, bomo ta pravilnik redno posodabljali z dodatnimi posebnimi navodili za različne izdelke. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

V primeru kršitev teh pravilnikov vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.

Razkritja podatkov o finančnih izdelkih in storitvah

Finančni produkti in storitve so lahko zelo zapleteni in jih je včasih težko razumeti. Razkritja podatkov pripomorejo k večji preglednosti in strankam zagotovijo dragocene informacije za sprejemanje premišljenih odločitev. 

Naslednje ni dovoljeno:

Nenavedba legitimnih podatkov za stik za fizično lokacijo podjetja, ki se oglašuje

Nerazkritje povezanih provizij

Opomba: Razkritij podatkov ni mogoče objaviti kot besedila, ki se prikaže, ko nanj premaknemo miškin kazalec, ali besedila, ki si ga je mogoče ogledati prek druge povezave oziroma kartice. Ti podatki morajo biti takoj jasno vidni, ne da bi bilo treba kar koli klikniti ali na kar koli premakniti miškin kazalec.

Nenavedba povezav do akreditacije/podpore tretje osebe, kadar je izražena ali nakazana poslovna povezava s tako osebo, zlasti kadar gre za izboljšanje ugleda spletnega mesta oglaševalca

Primeri (nepopoln seznam): preverjanje poslovne povezave z javnimi organi, ocene tretjih oseb

Osebna posojila

V tem pravilniku so osebna posojila opredeljena kot enkratno denarno posojilo, ki ga posameznik, organizacija ali entiteta posreduje drugemu posamezniku, in sicer ne z namenom financiranja nakupa opredmetenega osnovnega sredstva ali izobraževanja. Potrošnikom osebnih posojil je treba zagotoviti informacije o kakovosti, lastnostih, stroških, tveganjih in prednostih posojil, da bodo lahko sprejeli premišljeno odločitev, ali vzeti posojilo ali ne.

Primeri (nepopoln seznam): hitra posojila, posojila z zastavo, zastavljalnice

Ni vključeno:: hipoteke, avtomobilska posojila, študentska posojila, obnovljive kreditne linije (kot so kreditne kartice, osebne kreditne linije)

Oglaševalci osebnih posojil morajo na vidnem mestu razkriti dodatne podatke o svojem ciljnem spletnem mestu ali aplikaciji. Razkritja podatkov pripomorejo k večji preglednosti in strankam zagotovijo dragocene informacije za sprejemanje premišljenih odločitev. 

Naslednje ni dovoljeno:

Nenavedba najkrajšega in najdaljšega roka za vračilo

Nenavedba najvišje efektivne obrestne mere (EOM), ki običajno vključuje obrestno mero ter takse in druge stroške za eno leto, ali podobne obrestne mere, izračunane v skladu z lokalno zakonodajo

Nenavedba reprezentativnega primera skupnih stroškov posojila, vključno z vsemi ustreznimi provizijami

Osebna posojila, ki zahtevajo odplačilo celotnega dolgovanega zneska v 60 dneh ali manj od datuma izdaje posojila Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki dajejo posojila neposredno, generatorje potencialnih strank in tiste, ki povezujejo potrošnike z neodvisnimi posojilodajalci.

Osebna posojila z visoko letno obrestno mero

Naše uporabnike želimo zaščititi pred goljufivimi ali škodljivimi finančnimi produkti, kot so osebna posojila z zelo visokimi stroški. V nekaterih primerih veljajo posebne omejitve za določene države, ki odražajo krajevne tržne razmere.

Združene države Amerike
Izdelek Dovoljeno?
Osebna posojila z efektivno obrestno mero, višjo od 36 %

Ni dovoljeno

V Združenih državah niso dovoljeni oglasi za osebna posojila, če efektivna obrestna mera (EOM) znaša 36 % ali več. Oglaševalci osebnih posojil v Združenih državah morajo prikazati svoj najvišji EOM, izračunan, kot je določeno v Zakonu o posojilih (angl. Truth in Lending Act, TILA).

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki dajejo posojila neposredno, generatorje potencialnih strank in tiste, ki povezujejo potrošnike z neodvisnimi posojilodajalci.

Namig

Predpise iz TILE je mogoče najti v 12 CFR del 1026. Opis stroškov, ki so vključeni oziroma izključeni iz izračuna finančnih stroškov, je mogoče najti v rubriki 1026.4. Izračun EOM za odprte kredite najdete v rubriki 1026.14. Izračun EOM za zaprte kredite najdete v rubriki 1026.22.

Spremembe posojil

Da bi potrošnike zaščitili pred goljufivimi in škodljivimi praksami, v oglasih za spletna mesta in aplikacije, povezanih s hipotekami in zaplembo nepremičnine, ni dovoljeno naslednje:

Jamčenje spremembe posojila ali preprečitve zaplembe nepremičnine

Zaračunavanje vnaprejšnje provizije, razen če storitev ponuja odvetniška pisarna

Pozivanje uporabnikov k prenosu ali predaji lastniških pravic ali ponujanje odkupa nepremičnine po ceni, nižji od tržne

Pozivanje uporabnikov k zaobidenju upnika in izvedbi plačil neposredno podjetju ali kateri koli tretji osebi

Spodbujanje uporabnikov k izogibanju stikov z upnikom, odvetnikom, kreditnim svetovalcem ali nepremičninskim svetovalcem

Binarne možnosti

Zaradi velikega tveganja za finančno izgubo, povezanega s trgovanjem z binarnimi opcijami, naslednje ni dovoljeno:
 
 Oglasi za binarne opcije ali enakovredne finančne izdelke
 
Primeri (nepopoln seznam): oglasi za digitalne opcije, binarne opcije, digitalni 100, opcije z nespremenljivim donosom ali opcije »vse ali nič«

Zapleteni špekulativni finančni izdelki 

Zaradi svojstvene zapletenosti in tveganj, povezanih s trgovanjem z naslednjimi vrstami finančnih izdelkov, dovolimo njihovo oglaševanje samo v omejenih okoliščinah.

Naslednje zapletene špekulativne finančne izdelke je dovoljeno oglaševati samo, če je oglaševalec licenciran ponudnik ali agregator, izdelki ter oglasi ustrezajo lokalni zakonodaji in panožnim standardom, račun pa ima Googlov certifikat. 

Pogodbe za razliko (CFD), finančne stave, tekoči devizni tečaji in povezane oblike špekulativnih izdelkov

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za certifikat. Če želite oglaševati v več državah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo ali skupino držav.  
Odobrene države

Oglasi za zapletene špekulativne finančne izdelke so dovoljeni v naslednjih državah:

Avstralija
Avstrija
Bolgarija
Brazilija
Češka
Ciper
Danska
Estonija
Finska
Grčija
Hongkong
Hrvaška
Irska
Indonezija
Islandija
Italija
Izrael
Japonska
Južna Afrika
Kanada
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malezija
Malta
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Poljska
Portugalska
Romunija
Rusija
Singapur
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Švica
Tajska
Turčija
Združene države
Združeni arabski emirati
Združeno kraljestvo

Naslednje ni dovoljeno:

 

Oglasi, ki ciljajo na mladoletnike ali neodobrene države

Cilji oglasov, ki zagotavljajo signale za trgovanje z zapletenimi špekulativnimi finančnimi izdelki

Primeri (nepopoln seznam): signali ali namigi za trgovanje ali informacije za špekulativno trgovanje; spletna mesta oglaševalskih partnerjev s sorodnimi vsebinami ali mnenji o posrednikih

Storitve za izboljšavo kreditne ocene

Želimo, da potrošniki sprejemajo premišljene odločitve glede storitev, ki jim lahko pomagajo odpraviti slabo kreditno oceno. Za zaščito uporabnikov pred škodljivimi praksami ni dovoljeno naslednje:

 Oglasi za storitve za izboljšavo kreditne ocene

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki ponujajo storitve za izboljšavo kreditne ocene, za omrežja za pridobivanje potencialnih strank in za vse, ki potrošnike povezujejo s storitvami za izboljšavo kreditne ocene drugih ponudnikov.

Storitve za dolgove

Želimo, da potrošniki sprejemajo premišljene odločitve glede storitev, ki jim lahko pomagajo odpraviti velik dolg. Da bi uporabnike zaščitili pred zavajajočimi in škodljivimi praksami, so dovoljeni samo oglasi za naslednje storitve za dolgove v izbranih državah in samo, če (1) so storitve in oglasi v skladu z lokalno zakonodajo in panožnimi standardi in (2) ima račun Googlov certifikat:

 Oglasi za storitve poravnave dolgov, ki ponujajo, da bodo pri upnikih izpogajale zmanjšano, pavšalno plačilo, ki bo veljalo kot polno plačilo
 Oglasi za storitve upravljanja dolgov, ki ponujajo, da bodo pri upnikih izpogajale zmanjšana periodična plačila, obrestne mere in/ali provizije

Ta pravilnik velja za oglaševalce, ki neposredno ponujajo te storitve za dolgove, za generatorje strank in za vse, ki potrošnike povezujejo s storitvami za dolgove drugih ponudnikov.

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za certifikat. Če želite oglaševati v več državah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo.

Odobrene države

Avstralija
Brazilija
Japonska
Južna Afrika
Južna Koreja
Kanada
Nemčija
Španija
Združene države
Združeno kraljestvo

Kriptovalute

Zaradi zapletene in razvijajoče se narave predpisov, povezanih s kriptovalutami ter sorodnimi izdelki in storitvami, dovolimo njihovo oglaševanje samo v omejenih okoliščinah.
 
Naslednje je dovoljeno:
 
Izdelki in storitve, povezani z rudarjenjem kriptovalut, pod pogojem da je pred omogočenjem ali drugačno podporo uporabe računalniških virov pridobljeno izrecno soglasje uporabnika.
 
Primeri (nepopoln seznam): izdelki strojne opreme, zasnovani za rudarjenje kriptovalut, storitve rudarjenja kriptovalut v oblaku, vodniki po rudarjenju kriptovalut
 
Naslednje izdelke in storitve, povezane s kriptovalutami, je dovoljeno oglaševati samo, če je oglaševalec licenciran ponudnik, izdelki in oglasi ustrezajo lokalni zakonodaji ter panožnim standardom, račun pa ima Googlov certifikat.
 

Menjalnice kriptovalut

Če izpolnjujete zahteve, oddajte vlogo za certifikat. Če želite oglaševati v več državah, oddajte ločeno vlogo za vsako državo.

Odobrene države

Oglasi za menjalnice kriptovalut so dovoljeni v naslednjih državah:

Japonska
Združene države


Naslednje ni dovoljeno:

 Oglasi za začetne ponudbe kovancev (ICO), prodaja žetonov za kriptovalute ali kakršna koli druga promocija nakupa oziroma prodaje kriptovalut ali sorodnih izdelkov oziroma trgovanja z njimi (razen kot je izrecno dovoljeno zgoraj)
 
Primeri (nepopoln seznam): oglasi za predprodajo ICO, oglasi, ki promovirajo nakup ali prodajo določenih kriptovalut oziroma denarnic za kriptovalute
 

 Cilji oglasov, ki združujejo ali primerjajo izdajatelje kriptovalut ali sorodnih izdelkov

Primeri (nepopoln seznam): signali trgovanja s kriptovalutami, svetovanje glede trgovanja s kriptovalutami ali investicijsko svetovanje; zbiralniki virov ali spletna mesta oglaševalskih partnerjev s sorodnimi vsebinami ali mnenji o posrednikih

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev.

 

Oglaševanje finančnih storitev v Združenem kraljestvu

Oglaševalci, ki so vključeni v promoviranje finančnih storitev v Združenem kraljestvu, morajo opraviti program preverjanja poslovanja, ko bo to zahteval Google. Oglaševalci bodo obveščeni, pri čemer bodo imeli za oddajo obrazca za preverjanje na voljo 21 dni.
 

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nam to sporočite:stopite v stik s podporo za Google Ads
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false