Finansielle produkter og tjenester

Vi vil gerne sikre os, at brugerne får de oplysninger, de skal bruge for at kunne træffe velovervejede beslutninger vedrørende finansielle emner. Formålet med vores politikker er at give brugerne oplysninger, som gør dem i stand til at vurdere de omkostninger, der er forbundet med finansielle produkter og tjenester, og at beskytte brugerne mod skadelig eller svigagtig praksis. I forbindelse med denne politik er finansielle produkter og tjenester defineret som dem, der er relateret til administration eller investering af penge og kryptovalutaer. Dette omfatter også personlig rådgivning.

Når du promoverer finansielle produkter og tjenester, skal du overholde de relevante statslige og lokale bestemmelser i de områder eller lande, dine annoncer er målrettet mod, eksempelvis ved at medtage bestemte offentliggørelser, som er påkrævet iht. lokal lovgivning. Du kan få flere oplysninger i vores ikke-udtømmende liste over landespecifikke krav.

Nedenfor kan du finde politikkrav med relation til finansielle tjenester, privatlån og visse finansielle produkter, der er underlagt begrænsninger. Da omfanget af onlineannoncering og kontrolbeføjelser er under stadig udvikling, opdaterer vi regelmæssigt denne politik med yderligere produktspecifikke retningslinjer. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Erklæringer vedrørende finansielle produkter og tjenester

Finansielle produkter og tjenester kan være meget komplekse og er til tider vanskelige at forstå. Offentliggørelser øger gennemsigtigheden og giver forbrugerne værdifulde oplysninger at træffe deres beslutning ud fra. Din annonce kan blive afvist på grund af følgende:

Den angiver ikke lovlige fysiske kontaktoplysninger for den virksomhed, der promoveres

Den indeholder ikke oplysninger om tilknyttede gebyrer

Bemærk! Disse oplysninger må ikke offentliggøres i form af tekst, der kun vises, når markøren holdes over et element, eller via et andet link eller en anden fane. De skal være tydelig angivet og synlige med det samme, uden at det er nødvendigt at klikke eller holde markøren over noget.

Den indeholder ikke links til tredjepartsakkreditering/-anbefaling i de tilfælde, hvor affiliering påstås eller antydes, særligt hvis linket har til formål at forbedre websitets omdømme

Eksempler: Bekræftelse på affiliering med en offentlighed myndighed og bekræftelse på tredjepartsbedømmelser

Privatlån

For denne politiks vedkommende defineres privatlån som udlån af penge fra en enkeltperson, en organisation eller en juridisk enhed til en individuel forbruger på engangsbasis og ikke med henblik på finansiering af køb af anlægsaktiver eller uddannelse. Forbrugere, der optager privatlån, har brug for oplysninger om lånprodukters kvalitet, elementer, gebyrer, risici og fordele for at kunne træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt de skal optage lånet.

Eksempler: Kviklån, lån med pant i bil og pantelånere

Omfatter ikke: Boliglån, billån, studielån og kassekredit (eksempelvis i form af kreditkort eller personlige kredittilsagn)

Annoncører, der annoncerer for privatlån, skal klart og tydeligt vise yderligere oplysninger om destinationswebsite eller -app. Offentliggørelser øger gennemsigtigheden og giver forbrugerne værdifulde oplysninger at træffe deres beslutning ud fra. Din annonce kan blive afvist på grund af følgende:

Manglende oplysninger om nedre og øvre tidsgrænse for tilbagebetaling

Manglende oplysninger om de maksimale årlige omkostninger i procent (ÅOP), som generelt omfatter rentesats plus gebyrer og øvrige årlige omkostninger, eller en anden lignende rate beregnet i overensstemmelse med den lokale lovgivning

Manglende angivelse af et repræsentativt eksempel på lånets samlede omkostninger inklusive alle relevante gebyrer

 

Vi vil gerne beskytte vores brugere mod vildledende eller skadelige finansielle produkter. Vi tillader derfor ikke promovering af:

Privatlån med krav om fuld tilbagebetaling inden for 60 dage eller derunder regnet fra datoen for udstedelse af lånet (også kaldet "kortfristede privatlån"). Denne politik gælder for annoncører, der tilbyder direkte lån, og personer, der genererer kundeemner eller sætter forbrugere i forbindelse med tredjepartslångivere.

Privatlån med høj ÅOP

Vi vil gerne beskytte vores brugere mod svigagtige eller skadelige finansielle produkter såsom privatlån med meget høje omkostninger. I nogle tilfælde er der landespecifikke restriktioner, som afspejler de lokale markedsforhold.

USA
Produkt Tilladt?
Privatlån med ÅOP på over 36 %

Ikke tilladt

I USA tillader vi ikke annoncer for privatlån med ÅOP (årlige omkostninger i procent) på 36 % eller derover. Annoncører, der annoncerer for privatlån i USA, skal angive de maksimale ÅOP beregnet iht. TILA (Truth in Lending Act).

Denne politik gælder for annoncører, som selv udbyder lån, annoncører, som genererer kundeemner, og annoncører, som formidler forbindelse mellem forbrugere og tredjepartslåneudbydere.

Tip!

Du kan finde TILA-bestemmelserne her: 12 CFR Part 1026. Du kan se en oversigt over, hvilke gebyrer der medtages i (og hvilke der ikke medtages i) beregningen af "Finance Charge", i Section 1026.4. Du kan finde beregningen af ÅOP for "Open-End Credit" i Section 1026.14. Du kan finde beregningen af ÅOP for "Closed-End Credit" i Section 1026.22.

Ændring af lånevilkår

Vi ønsker, at forbrugerne kan træffe velfunderede beslutninger om boliglån og tvangsauktioner. For at beskytte forbrugerne mod svigagtig og skadelig praksis kan annoncer for websites og apps med relation til boliglån og tvangsauktioner blive afvist på grund af følgende:

De garanterer ændring af lånevilkår eller forebyggelse mod tvangsauktioner

De opkræver et startgebyr, medmindre tjenesten udføres af en advokat

De anmoder brugerne om at overføre eller overgive ejendomsrettigheder eller tilbyder køb af fast ejendom til under markedspris

De opfordrer brugerne til at omgå långiver og foretage betalinger direkte til virksomheden eller til anden tredjepart

De opfordrer brugerne til ikke at kontakte deres långiver, advokat, kreditrådgiver eller boligrådgiver

Binære optioner

På grund af den øgede risiko for økonomiske tab, der er forbundet med handel med binære optioner, er følgende ikke tilladt:
 
 Annoncer for binære optioner eller synonyme finansielle produkter
 
Eksempler: Annoncer for digitale optioner, binære optioner, digital 100-optioner, optioner med fast afkast og alt eller intet-optioner

Komplekse spekulative finansielle produkter 

På grund af de komplekse forhold og risici, der er forbundet med handel med nedenstående typer finansielle produkter, tillader vi kun annoncering for dem under særlige omstændigheder.

Der må kun annonceres for nedenstående komplekse, spekulative, finansielle produkter, hvis annoncøren er licenseret udbyder eller formidlingssite, hvis produkterne og annoncerne overholder de relevante lokale love og branchestandarder, og hvis kontoen er certificeret af Google. 

Differencekontrakter, finansiel spreadbetting, forex-handel med rullende spotkontrakter og relaterede former for spekulative produkter

Hvis du opfylder kravene, kan du ansøge om certificering. Hvis du vil annoncere i flere lande, skal du indsende en separat ansøgning for hvert land eller hver landegruppe.   Godkendte lande

Annoncer for komplekse spekulative finansielle produkter er tilladt i følgende lande:

Australien
Bulgarien Canada Cypern Danmark Estland Finland Forenede Arabiske Emirater Grækenland Hongkong Island Irland Italien Japan
Kroatien
Letland Litauen Luxembourg Malta Holland New Zealand Norge Polen Portugal Rumænien Rusland Schweiz
Singapore
Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Taiwan Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn USA Østrig

 

Følgende er ikke tilladt:

 Annoncer, der er målrettet mod umyndige personer eller ikke-godkendte lande
 

Annoncedestinationer, der giver signaler vedrørende handel med komplekse spekulative finansielle produkter

Eksempler: Handelssignaler, tips eller spekulative handelsoplysninger; websites af samarbejdspartnere med relateret indhold eller anmeldelser fra børsmæglere

Gældskonsolidering

Vi ønsker, at forbrugerne kan træffe velfunderede beslutninger om de tjenester, der tilbydes for at hjælpe dem med at håndtere gæld. For at beskytte brugerne mod skadelig praksis er følgende ikke tilladt:

Annoncer for gældskonsolidering

Denne politik gælder for annoncører, der tilbyder direkte gældskonsolidering, generering af kundeemner, og som bringer forbrugere i kontakt med tredjeparter for gældskonsolidering.

Gældsrelaterede tjenester

Vi ønsker, at forbrugerne kan træffe velfunderede beslutninger om tjenester, der tilbydes for at hjælpe dem med at håndtere uoverskuelig gæld. Samtidig ønsker vi at beskytte brugerne mod svigagtig og skadelig praksis og tillader derfor kun annoncer for følgende tjenester til håndtering af gæld i udvalgte lande, og kun hvis (1) tjenesterne og annoncerne overholder de relevante lokale love og branchestandarder, og hvis (2) kontoen er certificeret af Google.

Annoncer for gældsafviklingstjenester, der giver mulighed for at forhandle med kreditorer om en reduceret engangsbetaling, der betragtes som fuld betaling
Annoncer for gældsstyringstjenester, der tilbyder at forhandle med kreditorer om reducerede periodiske betalinger, renter og/eller gebyrer

Denne politik gælder for annoncører, som selv tilbyder tjenester til håndtering af gæld, som genererer kundeemner, eller som skaber kontakt mellem forbrugere og tredjeparter, der tilbyder tjenester til håndtering af gæld.

Hvis du opfylder kravene, kan du ansøge om certificering. Hvis du vil annoncere i flere lande, skal du indsende en separat ansøgning for hvert land.

Godkendte lande
Australien
Japan Sydafrika Sydkorea Spanien Storbritannien USA

Kryptovalutaer

På grund af de komplekse og konstant opdaterede bestemmelser for kryptovalutaer og relaterede produkter og tjenester tillader vi kun annoncering for dem under særlige omstændigheder.
 
Følgende er tilladt:
 
Produkter og tjenester, der er forbundet med mining af kryptovalutaer, så længe et udtrykkeligt brugersamtykke er indhentet, inden enhver brug af computerressourcer muliggøres eller på anden måde lettes.
 
Eksempler: Hardwareprodukter, der er designet til mining af kryptovalutaer, skybaserede miningtjenester for kryptovalutaer og vejledninger til mining af kryptovalutaer
 
Der må kun annonceres for nedenstående produkter og tjenester relateret til kryptovalutaer, hvis annoncøren er licenseret udbyder, hvis produkterne og annoncerne overholder de relevante lokale love og branchestandarder, og hvis kontoen er certificeret af Google.
 

Børser for kryptovalutaer

Hvis du opfylder kravene, kan du ansøge om certificering. Hvis du vil annoncere i flere lande, skal du indsende en separat ansøgning for hvert land.

Godkendte lande

Annoncer for børser for kryptovalutaer er tilladt i følgende lande:

Japan
USA


Følgende er ikke tilladt:

 Annoncer for ICO'er (Initial Coin Offerings), salg af tokens til kryptovalutaer og køb, salg eller handel på anden vis med kryptovalutaer og relaterede produkter (med undtagelse af de tilfælde, hvor det fremgår af ovenstående, at det er udtrykkeligt tilladt)
 
Eksempler: Annoncer for førsalg af ICO'er (Initial Coin Offerings), annoncer der promoverer køb eller salg af specifikke kryptovalutaer og kryptovalutakonti
 

 Annoncedestinationer, hvor udbydere af kryptovalutaer eller relaterede produkter bliver vist samlet eller sammenlignet

Eksempler: Handelssignaler for kryptovalutaer, investerings- eller handelsrådgivning i forbindelse med kryptovalutaer og formidlingssites eller websites af samarbejdspartnere med relateret indhold eller anmeldelser fra børsmæglere

Se, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse.

 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?