Finansielle produkter og tjenester

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Vi vil gerne sikre os, at brugerne får de oplysninger, som de skal bruge for at kunne træffe velovervejede beslutninger vedrørende finansielle emner. Formålet med vores politikker er at give brugerne oplysninger, som gør dem i stand til at vurdere de omkostninger, der er forbundet med finansielle produkter og tjenester, og at beskytte dem mod skadelig eller svigagtig praksis. I forbindelse med denne politik er finansielle produkter og tjenester defineret som dem, der er relateret til administration eller investering af penge og kryptovalutaer. Dette omfatter også personlig rådgivning.

Når du promoverer finansielle produkter og tjenester, skal du overholde de relevante statslige og lokale bestemmelser i de områder eller lande, som dine annoncer er målrettet mod, eksempelvis ved at medtage bestemte erklæringer, som er påkrævet iht. lokal lovgivning. Du kan få flere oplysninger i vores ikke-udtømmende liste over landespecifikke krav. Vær opmærksom på, at annoncørerne forventes selv at undersøge, hvilke lovkrav der gælder de steder, som deres annoncer er målrettet mod.

Nedenfor kan du finde politikkrav vedrørende finansielle tjenester, privatlån og visse finansielle produkter, der er underlagt begrænsninger. Da omfanget af onlineannoncering og kontrolbeføjelser er under stadig udvikling, opdaterer vi regelmæssigt denne politik med yderligere produktspecifikke retningslinjer. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Overtrædelse af nedenstående politikker medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Mindst syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Erklæringer vedrørende finansielle produkter og tjenester

Finansielle produkter og tjenester kan være meget komplekse og er til tider vanskelige at forstå. Erklæringer øger gennemsigtigheden og giver forbrugerne værdifulde oplysninger, som de kan træffe velfunderede beslutninger ud fra. 

Følgende er ikke tilladt:

Manglende angivelse af lovgyldige kontaktoplysninger for den fysiske adressse af den virksomhed, som promoveres

Manglende angivelse af oplysninger om tilknyttede gebyrer

Bemærk! Disse oplysninger må ikke offentliggøres i form af tekst, der kun vises, når markøren holdes over et element, eller via et andet link eller en anden fane. De skal være tydelig angivet og synlige med det samme, uden at det er nødvendigt at klikke eller holde markøren over noget.

Manglende angivelse af links til tredjepartsakkreditering/-anbefaling i de tilfælde, hvor affiliering påstås eller antydes, særligt hvis linket har til formål at forbedre websitets omdømme

Eksempler (ikke-udtømmende): Bekræftelse på affiliering med en offentlighed myndighed og bekræftelse på tredjepartsbedømmelser

Privatlån

For denne politiks vedkommende defineres privatlån som udlån af penge fra en enkeltperson, en organisation eller en juridisk enhed til en individuel forbruger på engangsbasis og ikke med henblik på finansiering af køb af anlægsaktiver eller uddannelse. Forbrugere, der optager privatlån, kræver oplysninger om kvalitet, elementer, gebyrer, risici og fordele ved lånprodukter for at træffe en beslutning om, hvorvidt de skal optage lånet.

Eksempler (ikke-udtømmende): Kviklån, lån med pant i bil, pantelånere

Omfatter ikke: Boliglån, billån, studielån og kassekredit (eksempelvis i form af kreditkort eller kreditgrænser)

Annoncører af privatlån skal klart og tydeligt vise yderligere oplysninger på deres destinationswebsite eller app. Erklæringer øger gennemsigtigheden og giver forbrugerne værdifulde oplysninger, som de kan træffe velfunderede beslutninger ud fra. 

Følgende er ikke tilladt:

Manglende oplysninger om minimum- og maksimumperioden for tilbagebetaling

Manglende oplysninger om de maksimale årlige omkostninger i procent (ÅOP), som generelt omfatter rentesats plus gebyrer og øvrige årlige omkostninger, eller en anden lignende sats beregnet i overensstemmelse med den lokale lovgivning

Manglende angivelse af et repræsentativt eksempel på lånets samlede omkostninger inklusive alle relevante gebyrer

Privatlån, der kræver fuld tilbagebetaling inden for 60 dage eller derunder fra lånedatoen. Denne politik gælder annoncører, der tilbyder direkte lån, og personer, der genererer kundeemner eller bringer forbrugere i kontakt med tredjepartslångivere.

Privatlån med høj ÅOP

Vi vil gerne beskytte vores brugere mod svigagtige eller skadelige finansielle produkter såsom privatlån med meget høje omkostninger. I nogle tilfælde er der landespecifikke restriktioner, som afspejler de lokale markedsforhold.

USA
Produkt Tilladt?
Privatlån med ÅOP på over 36 %

Ikke tilladt

I USA tillader vi ikke annoncer for privatlån med ÅOP (årlige omkostninger i procent) på 36 % eller derover. Annoncører, der annoncerer for privatlån i USA, skal angive de maksimale ÅOP beregnet iht. TILA (Truth in Lending Act).

Denne politik gælder for annoncører, som selv udbyder lån, annoncører, som genererer kundeemner, og annoncører, som formidler forbindelse mellem forbrugere og tredjepartslåneudbydere.

Tip!

Du kan finde TILA-bestemmelserne her: 12 CFR Part 1026. Du kan se en oversigt over, hvilke gebyrer der medtages i (og hvilke der ikke medtages i) beregningen af "Finance Charge", i Section 1026.4. Du kan finde beregningen af ÅOP for "Open-End Credit" i Section 1026.14. Du kan finde beregningen af ÅOP for "Closed-End Credit" i Section 1026.22.

Ændring af lånevilkår

For at beskytte forbrugerne mod vildledende og skadelig praksis er det følgende ikke tilladt i annoncer for websites og apps med relation til boliglån og tvangsauktioner:

Der må ikke garanteres omlægning af boliglån eller overtagelse af pant

Der må ikke opkræves et startgebyr, medmindre tjenesten udføres af en advokatvirksomhed

Brugerne må ikke anmodes om at overføre eller overgive ejendomsrettigheder eller tilbydes køb af fast ejendom til under markedspris

Brugerne må ikke opfordres til at omgå långiver og foretage betalinger direkte til virksomheden eller til anden tredjepart

Brugerne må ikke opfordres til at undlade at kontakte deres långiver, advokat, kreditrådgiver eller boligrådgiver

Binære optioner

På grund af den øgede risiko for økonomiske tab, der er forbundet med handel med binære optioner, er følgende ikke tilladt:
 
 Annoncer for binære optioner eller synonyme finansielle produkter
 
Eksempler (ikke-udtømmende): Annoncer for digitale optioner, binære optioner, digital 100-optioner, optioner med fast afkast og alt eller intet-optioner

Komplekse spekulative finansielle produkter 

På grund af de komplekse forhold og risici, der er forbundet med handel med nedenstående typer finansielle produkter, tillader vi kun annoncering for dem under særlige omstændigheder.

Der må kun annonceres for nedenstående komplekse, spekulative, finansielle produkter, hvis annoncøren er licenseret udbyder eller formidlingssite, hvis produkterne og annoncerne overholder de relevante lokale love og branchestandarder, og hvis kontoen er certificeret af Google. 

Differencekontrakter, finansiel spreadbetting, forex-handel med rullende spotkontrakter og relaterede former for spekulative produkter

Hvis du opfylder kravene, kan du ansøge om certificering. Hvis du vil annoncere i flere lande, skal du indsende en separat ansøgning for hvert land eller hver landegruppe.  
Godkendte lande

Annoncer for komplekse spekulative finansielle produkter er tilladt i følgende lande:

Australien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Grækenland
Hongkong
Kroatien
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Holland
Island
Indonesien
Irland
Israel
Italien
Japan
Letland
Litauen
Luxembourg
Malaysia
Malta
New Zealand
Norge
Polen
Forenede Arabiske Emirater
Portugal
Rumænien
Rusland
Schweiz
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Taiwan
Tyrkiet
USA

Følgende er ikke tilladt:

 

Annoncer, der er målrettet mod mindreårige eller ikke-godkendte lande

Annoncedestinationer, der giver signaler vedrørende handel med komplekse spekulative finansielle produkter

Eksempler (ikke-udtømmende): Handelssignaler, tips eller spekulative handelsoplysninger; websites for tilknyttede virksomheder med relateret indhold eller anmeldelser fra børsmæglere

Gældskonsolidering

Vi ønsker, at forbrugerne kan træffe velfunderede beslutninger om de tjenester, der tilbydes for at hjælpe dem med at håndtere gæld. For at beskytte brugerne mod skadelig praksis er følgende ikke tilladt:

 Annoncer for gældskonsolidering

Denne politik gælder for annoncører, der tilbyder direkte gældskonsolidering, generering af kundeemner, og som bringer forbrugere i kontakt med tredjeparter for gældskonsolidering.

Gældsrelaterede tjenester

Vi ønsker, at forbrugerne kan træffe velfunderede beslutninger om tjenester, der tilbydes for at hjælpe dem med at håndtere uoverskuelig gæld. Samtidig ønsker vi at beskytte brugerne mod svigagtig og skadelig praksis og tillader derfor kun annoncer for følgende tjenester til håndtering af gæld i udvalgte lande, og kun hvis (1) tjenesterne og annoncerne overholder de relevante lokale love og branchestandarder, og hvis (2) kontoen er certificeret af Google.

Annoncer for gældsafviklingstjenester, der giver mulighed for at forhandle med kreditorer om en reduceret engangsbetaling, der betragtes som fuld betaling
Annoncer for gældsstyringstjenester, der tilbyder at forhandle med kreditorer om reducerede periodiske betalinger, renter og/eller gebyrer

Denne politik gælder for annoncører, som selv tilbyder tjenester til håndtering af gæld, som genererer kundeemner, eller som skaber kontakt mellem forbrugere og tredjeparter, der tilbyder tjenester til håndtering af gæld.

Hvis du opfylder kravene, kan du ansøge om certificering. Hvis du vil annoncere i flere lande, skal du indsende en separat ansøgning for hvert land.

Godkendte lande

Australien
Brasilien
Canada
Japan
Sydafrika
Sydkorea
Spanien
Storbritannien
USA

Kryptovalutaer

På grund af de komplekse og konstant opdaterede bestemmelser for kryptovalutaer og relaterede produkter og tjenester tillader vi kun annoncering for dem under særlige omstændigheder.
 
Følgende er tilladt:
 
Produkter og tjenester, der er forbundet med mining af kryptovalutaer, så længe et udtrykkeligt brugersamtykke er indhentet, inden enhver brug af computerressourcer muliggøres eller på anden måde lettes.
 
Eksempler (ikke-udtømmende): Hardwareprodukter, der er designet til mining af kryptovalutaer, skybaserede miningtjenester for kryptovalutaer og vejledninger til mining af kryptovalutaer
 
Der må kun annonceres for nedenstående produkter og tjenester relateret til kryptovalutaer, hvis annoncøren er licenseret udbyder, hvis produkterne og annoncerne overholder de relevante lokale love og branchestandarder, og hvis kontoen er certificeret af Google.
 

Børser for kryptovalutaer

Hvis du opfylder kravene, kan du ansøge om certificering. Hvis du vil annoncere i flere lande, skal du indsende en separat ansøgning for hvert land.

Godkendte lande

Annoncer for børser for kryptovalutaer er tilladt i følgende lande:

Japan
USA


Følgende er ikke tilladt:

 Annoncer for ICO'er (Initial Coin Offerings), salg af tokens til kryptovalutaer og køb, salg eller handel på anden vis med kryptovalutaer og relaterede produkter (med undtagelse af de tilfælde, hvor det fremgår af ovenstående, at det er udtrykkeligt tilladt)
 
Eksempler (ikke-udtømmende): Annoncer for førsalg af ICO'er (Initial Coin Offerings), annoncer der promoverer køb eller salg af specifikke kryptovalutaer og kryptovalutakonti
 

 Annoncedestinationer, hvor udbydere af kryptovalutaer eller relaterede produkter bliver vist samlet eller sammenlignet

Eksempler (ikke-udtømmende): Handelssignaler for kryptovalutaer, investerings- eller handelsrådgivning i forbindelse med kryptovalutaer og formidlingssites eller websites af samarbejdspartnere med relateret indhold eller anmeldelser fra børsmæglere

Se, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse.

 

Annoncering for finansielle tjenester i Storbritannien

Annoncører, der er involveret i promovering af finansielle tjenester i Storbritannien, skal gennemføre programmet vedrørende bekræftelse af virksomhedsdrift, når Google beder om det. Annoncører, der skal gennemføre programmet, bliver underrettet og får 21 dage til at indsende bekræftelsesformularen.
 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?