Finanční produkty a služby

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Chceme, aby uživatelé měli dostatek informací a mohli se v oblasti financí kvalifikovaně rozhodovat. Účelem našich zásad je poskytnout uživatelům potřebné informace, aby mohli zvážit všechny náklady spojené s finančními produkty a službami, a chránit je před nevýhodnými nebo podvodnými praktikami. Pro účely těchto zásad definujeme finanční produkty a služby jako takové, které souvisejí se správou a investováním peněz a kryptoměn, včetně individuálního poradenství.

Jestliže propagujete finanční služby a produkty, musíte dodržovat státní a místní předpisy pro všechna místa, na která vaše reklamy cílí (například uvádět konkrétní informace vyžadované místní legislativou). Inzerenti si musí veškerá nařízení v cílových lokalitách prostudovat sami.

Níže uvádíme požadavky zásad týkající se finančních služeb, osobních půjček a některých finančních produktů podléhajících omezením. S vývojem online inzerce a právních předpisů budeme tyto zásady průběžně doplňovat o další pravidla ke konkrétním produktům. Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Zveřejnění informací u finančních produktů a služeb

Finanční produkty a služby mohou být velmi složité a občas těžko srozumitelné. Zveřejnění dalších údajů zvyšuje transparentnost a poskytuje spotřebitelům cenné informace, aby se mohli správně rozhodnout. 

Není povoleno:

Červené znaménko × neposkytnutí správných kontaktních údajů spojených se sídlem propagované firmy,

Červené znaménko × nezveřejnění souvisejících poplatků,

Poznámka: Zveřejnění souvisejících poplatků a dalších údajů nelze publikovat jako text zobrazovaný přejetím myší ani zpřístupnit prostřednictvím dalšího odkazu nebo karty. Tyto informace musí být okamžitě zřetelně viditelné, aniž by bylo nutné kamkoli klikat nebo umisťovat kurzor myši.

Červené znaménko × neuvedení odkazů na akreditaci či doporučení třetí stranou, pokud inzerent takové propojení s dalšími subjekty uvádí či naznačuje, zejména s cílem zvýšit reputaci webu.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): ověření partnerství se státními institucemi či hodnocení třetích stran

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Osobní půjčky

Pro účely těchto zásad definujeme osobní půjčky jako jednorázové finanční půjčky poskytované osobami, organizacemi či subjekty jednotlivým spotřebitelům, jejichž účelem není financování nákupu dlouhodobého majetku ani vzdělání. Spotřebitelé, kteří se zajímají o osobní půjčky, potřebují informace o kvalitě, charakteristikách, poplatcích, rizicích a výhodách produktů zahrnujících půjčky, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda nabídku půjčky využijí.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): půjčky před výplatou, půjčky proti zástavě, zastavárny

Nepatří sem: hypotéky, půjčky na automobily, studentské půjčky, revolvingové úvěrové linky (například kreditní karty, osobní úvěrové linky)

Inzerenti propagující osobní půjčky musí na svém cílovém webu či v aplikaci zřetelně uvést další údaje. Zveřejnění dalších údajů zvyšuje transparentnost a poskytuje spotřebitelům cenné informace, aby se mohli správně rozhodnout.

Není povoleno:

 Červené znaménko × neuvedení informací o minimální a maximální době splácení,

Červené znaménko × neuvedení maximální roční procentní sazby nákladů (RPSN), která většinou zahrnuje úrokovou sazbu plus poplatky a další náklady za rok, nebo jiné podobné úrokové sazby vypočtené v souladu s místním právem,

Červené znaménko × neuvedení reprezentativního příkladu celkové ceny půjčky včetně všech příslušných poplatků,

Červené znaménko × osobní půjčky, které je třeba splatit v plné výši do 60 dní nebo méně od data sjednání. Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří půjčky sami nabízejí, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi spotřebiteli a poskytovateli půjček jako třetí stranou.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Osobní půjčky s vysokou RPSN

Chceme uživatele chránit před podvodnými či nevýhodnými finančními produkty, například osobními půjčkami s extrémně vysokými náklady. V některých případech uplatňujeme omezení pro konkrétní země, která zohledňují podmínky na místním trhu.

USA
Produkt Povoleno?
Osobní půjčky s RPSN vyšší než 36 %

Červené znaménko × Nepovoleno

Ve Spojených státech nepovolujeme reklamy na osobní půjčky, jejichž roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí 36 % a více. Inzerenti, kteří ve Spojených státech propagují osobní půjčky, musí uvádět maximální sazbu RPSN, jejíž výpočet je prováděn v souladu se zákonem o uvádění pravdivých údajů při poskytování půjček (Truth in Lending Act, TILA).

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří půjčky sami poskytují, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi spotřebiteli a poskytovateli půjček jako třetí stranou.

Tip

Ustanovení zákona TILA naleznete v části 1026. hlavě 12 sbírky federálních zákonů USA (pouze v angličtině). Ustanovení, které poplatky spadají do výpočtu finančních nákladů, naleznete v odstavci 1026.4. Výpočet RPSN u úvěrových smluv na dobu neurčitou je uveden v odstavci 1026.14. Výpočet RPSN u úvěrových smluv na dobu určitou je uveden v odstavci 1026.22.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Úprava půjčky

Abychom spotřebitele ochránili před podvodnými a nevýhodnými praktikami, není v reklamách na weby a aplikace, které nabízejí služby týkající se hypoték či realizace zástavního práva k nemovitosti, povoleno:

Červené znaménko × nabízet záruku úpravy půjčky a ochrany před realizací zástavního práva,

Červené znaménko × požadovat úhradu poplatků předem (s výjimkou případu, kdy službu poskytuje advokátní kancelář),

Červené znaménko × žádat uživatele, aby převedli svá vlastnická práva nebo se jich vzdali, případně nabízet odkup domu za částku nižší, než je tržní cena,

Červené znaménko × žádat uživatele, aby obcházeli poskytovatele půjčky a prováděli platby přímo ve prospěch příslušné společnosti či jiné třetí strany,

Červené znaménko × nabádat uživatele, aby nekontaktovali původního věřitele, právníka, úvěrového poradce či bytového poradce.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Binární opce

Vzhledem k vysokému riziku finanční ztráty, které se váže k obchodování s binárními opcemi, nejsou povoleny tyto reklamy:
 
Červené znaménko × Reklamy na binární opce nebo obdobné finanční produkty
 
Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy na digitální opce, binární opce, obchodování „digital 100“, opce s fixní návratností, opce typu „všechno nebo nic“
 
Červené znaménko × Zprostředkovatel binárních opcí: weby nabízející pouze binární opce, včetně signálů/softwaru pro binární opce bez jiných finančních produktů
 
Červené znaménko × Informační weby / vzdělávací weby /blogy o binárních opcích: vzdělávací weby nebo blogy o binárních opcích a obdobných produktech

Komplexní spekulativní finanční produkty

Vzhledem ke komplexnosti obchodování s následujícími typy finančních produktů a souvisejícím rizikům povolujeme inzerci na takové produkty pouze za vymezených podmínek.

Následující komplexní spekulativní finanční produkty lze inzerovat pouze v případě, že je inzerent licencovaným poskytovatelem nebo agregátorem, produkty a reklamy jsou v souladu s místními právními předpisy a oborovými standardy a účet má certifikaci společnosti Google. 

No issues detected and positive check mark icon Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD), sázení na změny finančního rozpětí (spread), burzovní devizové obchody typu „rolling spot“) a související formy spekulativních produktů

Pokud výše uvedené požadavky splňujete, požádejte o certifikaci v příslušných schválených zemích. Pokud chcete inzerovat ve více zemích, podejte si pro každou zemi či skupinu zemí samostatnou žádost.
Schválené země

Reklamy na komplexní spekulativní finanční produkty jsou povoleny v těchto zemích:

Austrálie
Brazílie
Bulharsko
Česko
Chorvatsko
Estonsko
Finsko
Hongkong
Island
Kanada
Kypr
Maďarsko
Německo
Rakousko
Řecko

Indonésie
Irsko
Itálie
Izrael
Japonsko
Keňa
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Malajsie
Malta
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Polsko

Jihoafrická republika
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Spojené arabské emiráty
Spojené království
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Turecko
USA

Není povoleno:

Červené znaménko × Cílové stránky, které poskytují signály pro obchodování s komplexními spekulativními finančními produkty

Příklady (neúplný výčet): signály pro obchodování, tipy nebo informace ke spekulativním obchodům, spřízněné weby se souvisejícím obsahem nebo recenzemi makléřů

Služby zaměřené na zlepšení úvěruschopnosti

Chceme, aby měli spotřebitelé veškeré informace potřebné ke kvalifikovanému rozhodnutí ohledně služeb nabízejících řešení špatné úvěruschopnosti. Abychom uživatele ochránili před škodlivými praktikami, nepovolujeme:

 Červené znaménko × inzerci služeb zabývajících se řešením špatné úvěruschopnosti.

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří řešení špatné úvěruschopnosti nabízejí přímo, i na ty, kteří oslovují potenciální zákazníky nebo zprostředkovávají kontakt mezi spotřebiteli a třetími stranami, které se řešením špatné úvěruschopnosti zabývají.

Dluhové služby

Chceme, aby se ohledně služeb nabízených jako pomoc při řešení neúměrného zadlužení rozhodovali spotřebitelé informovaně. V zájmu ochrany uživatelů před klamavými a škodlivými praktikami povolujeme ve vybraných zemích reklamy pouze na níže uvedené dluhové služby, přičemž (1) služby i reklamy musí navíc splňovat požadavky místních právních předpisů a oborových standardů a (2) účet musí být certifikován společností Google:

No issues detected and positive check mark icon reklamy na služby vypořádání finančních závazků, které nabízejí, že s věřiteli sjednají sníženou paušální platbu, která bude považována za úplné splacení,
No issues detected and positive check mark icon reklamy na služby správy finančních závazků, které nabízejí, že s věřiteli sjednají snížené pravidelné platby, úroky nebo poplatky.

Tyto zásady platí pro inzerenty, kteří tyto dluhové služby přímo nabízejí, pro služby vyhledávající potenciální zákazníky i pro subjekty zajišťující spojení spotřebitele s dluhovými službami, jež jsou třetími stranami.

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, požádejte o certifikaci. Chcete-li inzerovat ve více zemích, odešlete pro každou z nich samostatnou žádost.

Schválené země

Austrálie
Brazílie
Japonsko
Jihoafrická republika
Jižní Korea
Kanada
Německo
Spojené království
Španělsko
USA

Ověření pro oblast finančních služeb v jednotlivých zemích

Aby mohl inzerent v některých zemích finanční služby propagovat, musí podstoupit ověření. Většina inzerentů bude muset uvést mimo jiné typ nabízených finančních služeb, zda mají na poskytování těchto služeb licenci, a také své registrační číslo. Další informace o požadavcích v jednotlivých zemích najdete níže.

Reklamy na finanční služby v Austrálii, Brazílii, Francii, Indii, Indonésii, Itálii, Německu, Portugalsku, Singapuru, Španělsku, na Tchaj‑wanu a v Turecku

Aby mohli inzerenti zobrazovat reklamy na finanční služby v Austrálii, Brazílii, Francii, Indii, Indonésii, Itálii, Německu, Portugalsku, Singapuru, Španělsku, na Tchaj‑wanu a v Turecku, budou muset být ověřeni Googlem. Pro každou zemi, na kterou reklamy cílí, je potřeba zvláštní ověření.

Inzerenti nefinančních služeb cílící na uživatele, kteří patrně hledají finanční služby, musí podstoupit níže uvedený ověřovací proces, aby nemohlo dojít k ovlivnění jejich kampaní.

Pro většinu inzerentů představuje ověření dvoufázový proces: Musí (1) získat ověření od našeho externího partnera pro dodržování zásad, společnosti G2, a poté (2) požádat o ověření pro oblast finančních služeb společností Google.

  1. Ověření společností G2: Inzerenti musí vyplnit formulář pro ověření na jejích webových stránkách. V rámci tohoto ověřování se bude společnost G2 inzerentů mimo jiné ptát na typ finančních služeb, které poskytují, zda na to mají licenci a na číslo jejich registrace. Inzerenti musí prokázat, že jim příslušný národní regulační úřad pro oblast finančních služeb činnost v tomto oboru přímo povolil, nebo se na ně tento požadavek nevztahuje.
  2. Ověření Googlem: Po ověření společností G2 musí inzerent požádat o ověření pro oblast finančních služeb u Googlu. Využije při tom jedinečný ověřovací kód, který dostal od společnosti G2.

Inzerenti také musí absolvovat proces ověření inzerenta. Tím dokončí ověření pro oblast finančních služeb a budou moci ve výše uvedených zemích zobrazovat reklamy na finanční služby. O potřebě absolvování tohoto procesu budou inzerenti informování automatickým e-mailem a upozorněním v účtu. Teprve po obdržení tohoto upozornění budou moci absolvovat ověření inzerenta.

Inzerenty můžeme v následujících případech požádat, aby znovu ověřili svou totožnost nebo obchodní činnost: pokud dojde k významným změnám v jejich účtu Google Ads, včetně změn v platebním profilu. Až do úspěšného absolvování ověření inzerenta bude zobrazování reklam na finanční služby pro tohoto inzerenta pozastaveno.

Omezená způsobilost

Aby mohli inzerenti propagovat služby pro správu nároků v souvislosti s finančními produkty nebo službami, jako jsou služby kompenzace podvodů, musí být poskytovatelem finančních služeb s licencí ke správě nároků, veřejnoprávním subjektem, neziskovou organizací nebo poskytovatelem právních služeb nebo jednat jejich jménem.

Další informace o typech inzerentů a jejich příslušných žádostech, včetně zvláštních výjimek, najdete na stránkách věnovaných ověření pro oblast finančních služeb pro Austrálii, Brazílii, Francii, Indii, Indonésii, Itálii, Německo, Portugalsko, Singapur, Španělsko, Tchaj‑wan a Turecko.

Informace o národních regulačních úřadech pro oblast finančních služeb a o tom, odkdy bude ověření povinné, najdete na stránce Ověření pro oblast finančních služeb: příslušné regulační úřady a informace o tom, odkdy se ověření bude vyžadovat.

Inzerování finančních služeb ve Spojeném království

Aby inzerenti mohli ve Spojeném království zobrazovat jakékoli reklamy na finanční služby, včetně zobrazování reklam uživatelům ze Spojeného království, kteří finanční služby patrně hledají, musí být ověřeni Googlem. Při ověřování musí inzerenti prokázat, že mají povolení od britského úřadu Financial Conduct Authority nebo mají nárok na jednu z výjimek popsaných na stránce ověření finančních služeb pro Spojené království. Upozorňujeme, že tento požadavek se vztahuje na finanční služby regulované i neregulované britským úřadem Financial Conduct Authority.

Inzerenti mohou ověření iniciovat sami nebo může ověření vyžadovat Google. Inzerentům, kteří nedokončí druhý krok ověření ve stanoveném časovém termínu, budou účty předběžně pozastaveny. Další informace o ověření pro oblast finančních služeb ve Spojeném království

Pokud se reklamy na produkty, na které se vztahují naše zásady pro komplexní spekulativní finanční produkty, hazardní hry, kryptoměny, služby zaměřené na zlepšení úvěruschopnosti nebo pro binární opce, týkají výslovně Spojeného království, řídí se těmito zásadami a ne těmi popsanými v tomto dokumentu. Inzerenti nemají v souvislosti s těmito produkty nárok na ověření inzerenta nefinančních služeb, na kterého se vztahuje výjimka. Od inzerentů se očekává, že budou jednotlivé zásady i veškeré další příslušné zásady kontrolovat a dodržovat.

* Reklamy na produkty z těchto kategorií mohou cílit na uživatele ve Spojeném království hledající finanční služby, pokud splňují požadavky jednotlivých zásad a příslušní inzerenti na žádost společnosti Google absolvují ověření.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka