Sjukvård och läkemedel

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vi arbetar hårt för att följa marknadsföringslagstiftningen gällande sjukvård och läkemedel. Därför förväntar vi oss att annonser och mål följer tillämplig lagstiftning och branschstandarder. Vissa typer av vårdrelaterat innehåll får inte marknadsföras alls. Andra typer får endast marknadsföras om annonsören är certifierad av Google och endast inriktas på godkända länder. Kontrollera vad som gäller på de platser du vill inrikta dig på.

Nedan visas några exempel på sjukvårdsrelaterat innehåll som vi tillåter under vissa omständigheter. Eftersom en del innehåll endast är tillgängligt i vissa regioner bör du kontrollera listan över landspecifika begränsningar för vart och ett av länderna där du planerar att annonsera. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Läkemedelstillverkare

Google tillåter läkemedelstillverkare att annonsera endast i vissa länder.

Receptbelagda läkemedel

Läkemedelstillverkare får endast marknadsföra receptbelagda läkemedel i följande länder: Kanada, Nya Zeeland, USA. Läkemedelstillverkare får inte marknadsföra receptbelagda smärtstillande opioidläkemedel.

Receptfria läkemedel

Läkemedelstillverkare får endast marknadsföra receptfria läkemedel i följande länder: Australien, Brasilien, Filippinerna, Frankrike, Förenade kungariket, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kenya, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike

Andra tillverkare och leverantörer

Stortillverkare av läkemedel, leverantörer till vårdpersonal och leverantörer av antikroppar/peptider/föreningar till kommersiella laboratorier får endast marknadsföra sig i följande länder: Kanada, USA.

Certifiering

Läkemedelstillverkare måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se hur du ansöker nedan.

Obehöriga apotek

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Att erbjuda receptbelagda läkemedel utan recept

rött kryss Inriktning på platser som du saknar licens för

Vi ser oerhört allvarligt på överträdelser av denna policy. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare. Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor.  Om vi upptäcker överträdelser av denna policy stänger vi av dina Google Ads-konton vid identifiering och utan föregående varning, och du får inte annonsera med oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Försäljning av receptbelagda läkemedel

Google begränsar marknadsföringen av nätapotek. För att avgöra om en annonsör marknadsför ett nätapotek tar vi hänsyn till ett antal faktorer, som innehållet i dina annonser och på din webbplats samt vilka produkter eller tjänster du erbjuder. För att skydda användarna och av andra skäl är vi mycket försiktiga när vi tillämpar den här policyn. Det gäller i synnerhet målsidor som länkar eller hänvisar till innehåll som på något vis verkar gälla onlineförsäljning av läkemedel, vare sig de är receptbelagda eller inte.

Länder

Google tillåter endast marknadsföring av nätapotek i följande länder: Australien, Brasilien, Danmark, Förenade kungariket, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Kenya, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sverige, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.

Google tillåter inte marknadsföring av nätapotek i andra länder.

Sökord

Google tillåter att annonsörer för nätapotek lägger bud på sökord som innehåller termer gällande receptbelagda läkemedel endast i följande länder: Australien, Danmark, Förenade kungariket, Israel, Japan, Kanada, Kenya, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.

Certifiering

Nätapotek måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Information om hur du ansöker finns nedan. Nätapoteken måste vara registrerade hos de aktuella läkemedelsverken i de länder som annonskampanjen är inriktad på. Annars kan Google inte certifiera dem.

Begränsade läkemedelstermer

I de flesta delar av världen tillåter Google inte att termer som rör receptbelagda läkemedel används i annonstext, på målsidor, som sökord eller i källkoden för en webbsida.

 • För kampanjer som är inriktade på Kanada, Nya Zeeland eller USA får vissa företag såsom nätapotek och läkemedelstillverkare använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor. Du behöver inte vara certifierad för att visa annonser, men du måste vara certifierad för att kunna använda sökordsinriktning med termer relaterade till receptbelagda läkemedel.  Dessa företag måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se hur ansökan går till nedan.
 • Om dina kampanjer inte är inriktade på Kanada, Nya Zeeland eller USA får du inte använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext eller på målsidor.
 • Google tillåter undantag från denna policy, i begränsad omfattning och där det tillåts enligt lokal lagstiftning, för kampanjer om folkhälsa och säkerhet från myndigheter eller väletablerade välgörenhetsorganisationer som arbetar hälsofrämjande. Kontakta oss om du vill ansöka om ett sådant undantag för att använda termer relaterade till receptbelagda läkemedel i annonstext, på målsidor, som sökord eller i källkoden till en webbsida.

Se en icke uttömmande förteckning över receptbelagda läkemedel och aktiva ingredienser som bevakas enligt denna policy.

Felsökningsverktyg: begränsade läkemedelstermer

Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på.

Ta bort alla hänvisningar till receptbelagda läkemedel och steroider från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.

Otillåtna ämnen

Oberoende av eventuella påståenden om huruvida det är lagligt eller inte tillåter Google inte marknadsföring av

 • allt på denna icke uttömmande lista över förbjudna läkemedel och kosttillskott
 • produkter som innehåller efedra
 • produkter som innehåller humant koriongonadotropin (hCG) i samband med viktminskning eller viktkontroll, eller som marknadsförs i samband med anabola steroider
 • naturläkemedel och kosttillskott med aktiva farmaceutiska eller farliga ingredienser
 • produkter som marknadsförs på ett sätt som låter påskina att de är lika effektiva som receptbelagda läkemedel eller kontrollerade ämnen
 • produkter som inte har godkänts av myndigheterna och som marknadsförs på ett sätt som låter påskina att de är säkra eller effektiva att använda för att förhindra, bota eller behandla en viss sjukdom eller krämpa
 • produkter som har omfattats av åtgärd eller varning från stat eller myndighet
 • produkter med namn som är förvillande lika ett icke godkänt läkemedel, kosttillskott eller kontrollerat ämne.

Google tillåter inte marknadsföring av DHEA-produkter någonstans förutom i USA. Google tillåter heller inte marknadsföring av melatoninprodukter någonstans förutom i Kanada och USA.

Mer information om de icke godkända eller vilseledande läkemedel och kosttillskott som vi övervakar finns på www.legitscript.com.

Felsökningsverktyg: otillåtna ämnen
 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Felsökningsverktyg: DHEA och melatonin
Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
Begär en granskning

Om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser kan du även följa anvisningarna nedan för att se till att din annons och destination uppfyller kraven.

 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Receptbelagda smärtstillande opioidläkemedel

Google tillåter inte annonser för receptbelagda smärtstillande opioidläkemedel, med undantag för sådana som är avsedda för läkemedelassisterad behandling (MAT) vid opioidberoende och som uppfyller alla andra krav på receptbelagda läkemedel som anges på denna sida.

I begränsade fall, och där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, tillåter Google undantag från denna policy för (a) kampanjer för medvetenhet om folkhälsa och säkerhet som genomförs av statliga eller väletablerade ideella hälsofrämjande organisationer, (b) annonser för icke-opioidläkemedel som endast hänvisar till receptbelagda opioider i sin säkerhetsinformation och (c) certifierade leverantörer av beroendebehandling i USA.

Kontakta oss om du vill ansöka om ett sådant undantag.

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Spekulativa och experimentella medicinska behandlingar, cellterapi och genterapi

Följande är inte tillåtet: 

 Marknadsföring av spekulativa och/eller experimentella medicinska behandlingar.

Exempel (inte uttömmande): biohacking, gör-det-själv-produkter för genteknik, genterapisatser

 Marknadsföring av cell- eller genterapi oberoende av godkännande från tillståndsmyndighet.

Exempel (inte uttömmande): stamcellsbehandling, cellterapi, genterapi och liknande former av regenerativ medicin, blodplättrik plasma

Läs om hur du åtgärdar en annons eller ett tillägg som inte har godkänts.

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Rekrytering till kliniska prövningar

Google tillåter inte marknadsföring av rekrytering till kliniska prövningar utom i Australien, Belgien, Filippinerna, Frankrike, Förenade kungariket, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Korea, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA och Vietnam.

Annonser om rekrytering till kliniska prövningar får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel eller ge upphov till vilseledande förväntningar eller effekter från en produkt som testas, eller låta påskina att produkten som testas är säker.

Felsökningsverktyg: rekrytering till kliniska prövningar
Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
Begär en granskning

Om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser kan du även följa anvisningarna nedan för att se till att din annons och webbplats eller app uppfyller kraven.

 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Hiv-tester för hemmabruk

Google tillåter inte marknadsföring av hiv-test för hemmabruk någonstans i världen utom i USA, Frankrike, Nederländerna och Förenade kungariket. I USA får annonsörer marknadsföra hiv-test för hemmabruk som har godkänts av FDA. I Frankrike, Nederländerna och Förenade kungariket får annonsörer marknadsföra hiv-test för hemmabruk enligt lokala föreskrifter.

Felsökningsverktyg: Hiv-tester för hemmabruk
Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
Begär en granskning

Om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser kan du även följa anvisningarna nedan för att se till att din annons och webbplats eller app uppfyller kraven.

 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Abort

Länder

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Annonser om abort i följande länder:

Antigua och Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanöarna, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Frankrike, Förenade arabemiraten, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Italien, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Martinique, Mexiko, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Ryssland, Saint Barthélemy, Saint Lucia, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Spanien, Sri Lanka, St Kitts och Nevis, Surinam, Sydkorea, Syrien, Taiwan, Thailand, Tunisien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay och Venezuela

Google Ads nätverksbegränsningar

Om dina annonser är inriktade på en eller flera platser där annonser om abort inte är tillåtna får de klassifikationen Kvalificerad (begränsad), vilket innebär att de bara visas i godkända områden. Det kan även finnas ytterligare begränsningar för ditt land. Se de landsspecifika avsnitten nedan för mer information om hur policyerna skiljer sig mellan olika länder.

Abortrelaterade annonser visas inte i Googles Display-nätverk, även om de är kvalificerade (med begränsningar).

Krav på certifiering och upplysning för abortannonsörer

Om du vill visa annonser i Förenade kungariket, Irland eller USA i samband med sökfrågor relaterade till att göra abort måste du först ha certifierats som annonsör som antingen utför aborter eller inte utför aborter.

Beroende på hur du är certifierad genererar Google automatiskt en av följande upplysningar i annonserna för din abortrelaterade produkt eller tjänst: ”Utför aborter” eller ”Utför inte aborter”. Detta gäller alla sökannonsformat.

Läs mer om policyn och hur du ansöker om certifiering.

Felsökningsverktyg: certifiering av och upplysningar om abortannonsörer

 1. Om du vill visa annonser i USA, Förenade kungariket eller Irland med sökord relaterade till att göra abort måste du först certifieras som annonsör som antingen utför abort eller inte utför abort.

 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men om det krävs mer omfattande granskning kan det ta längre tid.

 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla sökord som är relaterade till att göra abort.

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Preventivmedel

Google tillåter inte annonser som är kopplade till preventivmedel eller fertilitetsprodukter i dessa länder:

 • Bahrain, Djibouti, Egypten, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Kina, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Oman, Palestinska självstyret, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Thailand, Tunisien och Ukraina
Felsökningsverktyg: preventivmedel
Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
Begär en granskning

Om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser kan du även följa anvisningarna nedan för att se till att din annons och webbplats eller app uppfyller kraven.

 1. Korrigera annonsens destination. Ta bort alla hänvisningar till ämnen som är förbjudna enligt den här policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 2. Redigera annonsen. Ta bort allt innehåll som vi inte tillåter. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för en ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Beroendebehandling

Google begränsar annonsering av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende.

Exempel på tjänster inom beroendebehandling: Leverantörer av klinisk behandling, stödtjänster som nyktra boenden och självhjälpsorganisationer, funktioner för generering av potentiella kunder och förmedlingar av tjänster inom beroendebehandling, krislinjer för drog- och alkoholberoende
 
Länder
 
Google tillåter endast annonser om beroendebehandling i Australien, Irland, Nya Zeeland och USA. Google tillåter inte annonser om beroendebehandling i andra länder.
 
Sökord
 
Google tillåter endast annonsörer av tjänster inom beroendebehandling att lägga bud på sökord med anknytning till drog- och alkoholberoende.
 
Certifiering
 
Annonsörer av beroendebehandling måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se landsspecifika krav i Hur varierar policyn mellan olika länder? Se hur du ansöker nedan.

Sjukförsäkring

I USA måste företag certifieras av Google för att få annonsera om sjuk- och sjukvårdsförsäkringar. Undantaget är statliga myndigheter, som är godkända på förhand. Annonser om försäkringar för enbart tandvård, synproblem eller reseförsäkring omfattas inte av begränsningar.

Exempel på sjuk- och sjukvårdsförsäkringar:  individuell sjukförsäkring, korttidsförsäkring, tidsbegränsad försäkring, sjukförsäkring med fast ersättning, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid

Annonsörer av sjuk- och sjukvårdsförsäkringar, undantaget statliga myndigheter, måste certifieras av Google för att få visa annonser i USA. Denna certifiering krävs för alla annonsformat och tillägg. Se kraven för olika länder i Hur varierar policyn mellan olika länder? Se hur du ansöker nedan.

Ansöka om certifiering för hälsovårdsprodukter och hälsovårdstjänster 

Vissa annonsörer, till exempel nätapotek, läkemedelstillverkare och andra som vill använda termer förknippade med receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor, samt annonsörer av sjukförsäkringar i USA, måste certifieras av Google för att få annonsera. Om du är en sådan annonsör följer här en beskrivning av hur certifieringsansökan går till:

1. Följ alla landsspecifika krav som anges nedan. Om kampanjen är inriktad på ett land som inte finns med på listan tillåter vi inte att läkemedelstillverkare i landet marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel.

2. Fyll i ansökningsformuläret.

 • Du måste ange ditt kund-id i Google Ads. Du hittar det överst på alla sidor i ditt konto.
 • Ange all efterfrågad information så slipper du onödiga förseningar.
 • Om du representerar en byrå som ansöker för en annonsörs räkning måste du skicka dokumentation som beskriver din relation till annonsören eller licensinnehavaren.

Hur skiljer sig policyn från land till land?

Utöver ovanstående krav kan det finnas ytterligare begränsningar beroende på vilka länder kampanjen är inriktad på. Välj ett land nedan för att se vilka ytterligare krav du måste uppfylla för att få inrikta kampanjen på det landet.

Australien

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos Pharmacy Guild of Australia, Medicare Australia, Australian Digital Health Agency eller någon av följande apoteksorganisationer på delstatsnivå:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

För annonser med inriktning på Australien får termer för receptbelagda läkemedel inte användas i annonsen eller målet. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Beroendebehandling

 Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende endast från statliga myndigheter.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Österrike

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Belgien

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Inte tillåtet

Google tillåter inte marknadsföring av apotek om de erbjuder hämtning och leverans av recept i Belgien.

Brasilien

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Kanada

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter nätapotek om de är ackrediterade av någon av nedanstående organisationer:

Programmet LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring (LegitScripts program för certifiering och övervakning av säljare inom sjukvården)

 • Certifiering för nätapotek – tillgängligt för webbplatser som tillåter läkemedelsuttag, överföring av recept eller nya recept, eller apotek som skickar ut uttag via postorder eller någon annan form av distansförsäljning.
 • Telemedicincertifiering – tillgängligt för webbplatser som erbjuder virtuella sjukvårdstjänster och som underlättar förskrivning.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – Tillgängligt för apotek med fullständig onlinefunktion, inklusive försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via sin webbplats.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – Webbplatser med toppdomänen .pharmacy kan användas av apotek med fullständig eller begränsad onlinefunktion, inklusive försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller tjänster, mottagning av nya beställningar via webbplatsen, läkemedelsuttag och överföring av recept.
Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering eller NABP-ackreditering. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
 

Kina

 
Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Det är inte tillåtet att marknadsföra upphämtning och leverans av recept.Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Medicinska tjänster

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster i Kina, förutsatt att du skickar in nödvändig dokumentation och har certifierats av Google.

Tyskland

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek (inklusive apotek, återförsäljare av läkemedel samt apoteksorganisationer) som inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser och på målsidor under följande omständigheter:

registrerade återförsäljare av läkemedel online (postorderapotek och andra läkemedelsåterförsäljare som är registrerade av DIMDI)

licensierade apotek med giltiga driftstillstånd

onlineapotek som företräder licensierade apotek och/eller postorderapotek och annonserar för deras räkning

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Hongkong

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Hongkongs hälsovårdsmyndighets läkemedelstjänst och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Det är inte tillåtet att marknadsföra upphämtning och leverans av recept. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Ungern

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Ungern. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Indien

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Indien.

Irland

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Inte tillåtet

Google tillåter inte marknadsföring av nätapotek som erbjuder mottagning av recept, utlämning av receptbelagda läkemedel, försäljning av icke-medicinska produkter eller rådgivning online (innefattar inte rådgivning med läkare) i Irland.

Beroendebehandling

 Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende endast från statliga myndigheter.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Israel

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos hälsodepartementet. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Japan

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek i Japan, under förutsättning av att de kan ange ett giltigt licensnummer för ”Licens för innehavare av marknadsföringsauktorisering”. Marknadsföring av mottagning och leverans av recept är inte tillåtet. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Receptbelagda läkemedel

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter inte att termer som rör receptbelagda läkemedel används i annonstext, på målsidor eller som sökord, med följande undantag:

 • Termer som rör receptbelagda läkemedel får användas av webbplatser som endast är tillgängliga för sjukvårdspersonal, apotek med fysiska butiker samt läkemedelstillverkare.
Om du tillhör en organisation som kan få undantag kan du kontakta oss via onlineformuläret.

Receptfria läkemedel

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att annonser som marknadsför receptfria läkemedel visas i Japan, så länge annonsören har ett giltigt licensnummer som visas på webbplatsen.

Kenya

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos Pharmacy och Poisons Board. Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna.Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Kenya. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Sydkorea

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av receptfria läkemedel enligt lokal lagstiftning i Sydkorea.

Mexiko

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos COFEPRIS och inte marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Nederländerna

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport och finns med i onlineregistret. Onlineapotek får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Nya Zeeland

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är ackrediterade av Ministry of Health. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Beroendebehandling

 Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende endast från statliga myndigheter.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Filippinerna

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Filippinerna. Se hur du ansöker ovan.

 

Polen

 
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Inte tillåtet

Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek oavsett om de erbjuder receptmottagnings- och leveranstjänster eller inte.

Portugal

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Portugal. Se hur du ansöker ovan.

Ryssland

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är licensierade av Federal Service for Surveillance in Healthcare (Roszdravnadzor) och har tillstånd att bedriva distanshandel. Alla apotek måste ha tillstånd, även om de endast erbjuder receptfria produkter. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Läkemedelstillverkare

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Alla sådana kampanjer som är inriktade på Ryssland måste ha ta med en av följande fyra ansvarsfriskrivningar på ryska i annonsen: ”Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.” eller ”Есть противопоказания. Узнайте у врача.” eller ”Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.” eller ”Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.” Läkemedelstillverkare måste också certifieras av Google.

Sverige

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Läkemedelsverket och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Taiwan

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Ministry of Health and Welfare och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Förenade kungariket

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av nätapotek om de är registrerade hos General Pharmaceutical Council (GPhC). Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

USA

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Google tillåter nätapotek om de är ackrediterade av någon av nedanstående organisationer:

LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program

 • Certifiering för nätapotek – Tillgängligt för webbplatser som tillåter läkemedelsuttag, överföring av recept eller nya recept och apotek som skickar ut uttag via postorder eller annan form av distansförsäljning.
 • Telemedicincertifiering – tillgängligt för webbplatser som erbjuder virtuella sjukvårdstjänster och som underlättar förskrivning.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – Tillgängligt för apotek med fullständig onlinefunktion, inklusive försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via sin webbplats.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – Webbplatser med toppdomänen .pharmacy kan användas av apotek med fullständig eller begränsad onlinefunktion, inklusive försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller tjänster, mottagning av nya beställningar via webbplatsen, läkemedelsuttag och överföring av recept.

Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering eller NABP-ackreditering. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Beroendebehandling

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

För att få annonsera om tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende måste du vara certifierad som leverantör av beroendebehandling enligt certifieringsprogrammet LegitScript.

Om LegitScript-certifiering: Vissa tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende är inte kvalificerade för LegitScript-certifiering. Tjänster som inte är kvalificerade för certifiering får inte annonsera om beroendebehandling på Google. LegitScript tar ut en avgift för att handlägga och granska sökande, men befrielse från denna avgift kan beviljas under vissa omständigheter. Läs mer eller ansök om LegitScript-certifiering.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Sjukförsäkring

Green checkmark, allowed Tillåtet med begränsningar

Statliga myndigheter har rätt att annonsera om sjuk- och sjukvårdsförsäkringar. (exempel: delstatliga organisationer som säljer sjukförsäkringar, healthcare.gov). Myndigheter behöver inte vara G2-certifierade för att vara kvalificerade, men de måste genomgå Googles certifieringsprocess. Företräder du en myndighet ska du skriva att det är en myndighet som lämnar in ansökan i fält 10 och 11 i ansökningsformuläret.

Alla övriga annonsörer måste certifieras av G2 för att få annonsera om sjuk- och sjukvårdsförsäkringar.

Om G2-certifiering: Inte alla annonsörer av sjukförsäkringar är kvalificerade för G2-certifiering. Annonsörer som inte är kvalificerade för certifiering får inte annonsera om sjukvårdstjänster på Google. G2 tar ut en avgift för att handlägga och granska sökande. Läs mer eller ansök om G2-certifiering. 

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Felsöka avslag

Om din annons inte blir godkänd på grund av att den bryter mot den här policyn kan du försöka lösa problemet med hjälp av följande tips:

Anledning till avslag Vad betyder det? Vad ska jag göra nu?
Certifiering krävs för onlineapotek Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter, men ditt konto är inte certifierat av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel från annonsen och webbplatsen eller appen. Om du har ett licensierat onlineapotek kan du bli certifierad av Google. Se hur ansökan går till ovan.
Inriktningen överensstämmer inte med policyn Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google är annonsen inriktad utanför det land som du har certifierats för. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra kampanjernas platsinriktning så att den överensstämmer med det land där du är certifierad att marknadsföra apoteket. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.
Webbadressen stämmer inte med onlineapotekets certifiering Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google stämmer inte webbplatsen eller appen som annonsen marknadsför överens med vad som har certifierats av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från din annons och webbplats. Du kan även ändra annonsen så att du marknadsför webbplatsen eller appen som du angav i din certifieringsansökan. Om du vill använda en ny webbplats eller app måste den också certifieras av Google. Se hur ansökan går till ovan.
Licensnumret för receptfria läkemedel krävs Din annons, webbplats eller app marknadsför receptfria läkemedel utan licensnummer, och det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till receptfria läkemedel utan licensnummer från din annons och webbplats eller app. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.
Inriktning på receptbelagda läkemedel Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till receptbelagda läkemedel och steroider från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false