Tab Tối ưu hóa

Thử nghiệm cân bằng quảng cáo

Thử nghiệm cân bằng quảng cáo cho phép so sánh tỷ lệ lấp đầy quảng cáo hiện tại của bạn so với tỷ lệ lấp đầy quảng cáo khác. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa cân bằng quảng cáo trên trang web của bạn.

Lưu ý, bạn chỉ có thể chạy một thử nghiệm "Cân bằng quảng cáo" tại một thời điểm.

Tạo thử nghiệm cân bằng quảng cáo

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Tối ưu hóa > Thử nghiệm.
  3. Nhấn vào Cân bằng quảng cáo.
  4. Đặt tên cho thử nghiệm của bạn.
  5. Sử dụng thanh trượt để đặt tỷ lệ lấp đầy quảng cáo mà bạn muốn so sánh với tỷ lệ lấp đầy quảng cáo hiện tại của mình.
    Nhấp vào Thay đổi cài đặt hiện tại nếu bạn muốn điều chỉnh tỷ lệ lấp đầy quảng cáo hiện tại của mình trước khi bắt đầu thử nghiệm.
  6. Nhấp vào Xong.
  7. Chọn nếu bạn muốn Google chọn cài đặt hiệu quả nhất giúp bạn. Google sẽ tự động áp dụng cài đặt hiệu quả nhất sau khi thử nghiệm kết thúc.
  8. Nhấp vào Tạo. Bây giờ, thử nghiệm của bạn sẽ chuyển sang trạng thái “đang chạy” và chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu.
Bạn có thể phải chờ một vài ngày để kết quả ban đầu của thử nghiệm xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?