Tab Tối ưu hóa

Thử nghiệm kiểu tìm kiếm tùy chỉnh

Thử nghiệm với các kiểu tìm kiếm tùy chỉnh khác nhau cho Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh của bạn.

Lưu ý, bạn chỉ có thể có một thử nghiệm "Kiểu tìm kiếm tùy chỉnh" đang hoạt động cho mỗi kiểu tại một thời điểm nhất định.

Tạo thử nghiệm kiểu tìm kiếm tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Tối ưu hóa > Thử nghiệm.
 3. Nhấp vào Kiểu tìm kiếm tùy chỉnh.
 4. Chọn kiểu tìm kiếm tùy chỉnh mà bạn muốn thử nghiệm.
 5. Nhấp vào Chọn kiểu quảng cáo.
 6. Chọn cài đặt quảng cáo kiểu tìm kiếm tùy chỉnh bạn muốn thay đổi cho biến thể.
 7. Xem xét cài đặt thử nghiệm của bạn:
  • Đặt tên cho thử nghiệm của bạn.
  • Đặt số ngày tối đa bạn muốn chạy thử nghiệm.
  • Đặt tỷ lệ phần trăm số người dùng tối đa sẽ thấy thử nghiệm bạn muốn.
 8. Nhấp vào Bắt đầu thử nghiệm. Bây giờ, thử nghiệm của bạn sẽ chuyển sang trạng thái “đang chạy” và chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu.
Bạn có thể phải chờ một vài ngày để kết quả ban đầu của thử nghiệm xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?