Thanh toán

Giới thiệu thanh toán AdSense

Bạn muốn biết khi nào khoản thanh toán AdSense của mình sẽ đến nơi? Bạn đang cố gắng tìm hiểu xem liệu bạn sẽ được thanh toán trong tháng này hay tháng sau? Hướng dẫn này giải thích quy trình thanh toán của chúng tôi.

Các bước để nhận được thanh toán

Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn thành tất cả các bước dưới đây trước khi chúng tôi phát hành thanh toán AdSense đầu tiên của bạn.

1. Cung cấp thông tin thuế (không bắt buộc ở tất cả các vị trí)

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, chúng tôi có thể bắt buộc phải thu thập thông tin có liên quan đến thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách gửi thông tin thuế của bạn cho Google.

2. Xác nhận tên và địa chỉ người nhận thanh toán của bạn

Vì Mã số nhận dạng cá nhân (PIN), được mô tả bên dưới, được gửi đến địa chỉ nhận thư trong tài khoản của bạn, nên điều quan trọng là phải xác nhận tính chính xác của địa chỉ thanh toán và tên người nhận thanh toán. Nếu cần sửa thông tin, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn để thay đổi tên người nhận thanh toán hoặc thay đổi địa chỉ thanh toán.

3. Chọn hình thức thanh toán của bạn

Bạn có thể chọn hình thức thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán. Tùy thuộc vào địa chỉ thanh toán của bạn, có thể có một số hình thức thanh toán khả dụng cho bạn, bao gồm Chuyển khoản điện tử (EFT), EFT qua Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro (SEPA), chuyển khoản ngân hàng, séc và Chuyển tiền nhanh qua Western Union. Tìm hiểu cách thiết lập hình thức thanh toán.

4. Xác minh danh tính (không bắt buộc ở tất cả các vị trí)

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn bằng cách sử dụng thông tin như tên, địa chỉ hoặc ngày sinh. Nếu được yêu cầu làm điều này, thông thường, bạn sẽ không được yêu cầu xác minh địa chỉ cho đến khi đã xác minh thành công danh tính.

5. Xác minh địa chỉ

Khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng xác minh địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) qua thư đến địa chỉ người nhận thanh toán trong tài khoản AdSense của bạn. Bạn phải nhập PIN này vào tài khoản AdSense của mình trước khi chúng tôi có thể phát hành bất kỳ thanh toán nào. Mã PIN của bạn sẽ được gửi bằng thư thường và sẽ mất 2-3 tuần để đến nơi. Để biết thêm thông tin về PIN, hãy xem Tổng quan về xác minh địa chỉ (PIN).

6. Đạt ngưỡng thanh toán

Nếu số dư hiện tại của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán vào cuối tháng, thì khoảng thời gian xử lý thanh toán 21 ngày sẽ bắt đầu. Sau khi khoảng thời gian xử lý kết thúc, chúng tôi sẽ phát hành thanh toán cho bạn. Tìm hiểu thêm về lịch trình thanh toán.

Ví dụ: giả sử ngưỡng thanh toán cho tài khoản của bạn là $100. Nếu số dư hiện tại của bạn đạt $100 trong tháng 1 và bạn đã hoàn thành tất cả các bước ở trên, thì chúng tôi sẽ phát hành thanh toán vào cuối tháng 2.

Nếu số dư hiện tại của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán, thì thu nhập cuối cùng của bạn sẽ chuyển sang tháng tiếp theo và số dư của bạn tích lũy cho đến khi đạt ngưỡng đó.

Quay lại đầu trang

Theo dõi thu nhập của bạn

Bạn có thể thấy tóm tắt hàng ngày cho thu nhập ước tính của mình trên Trang chủ. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể theo dõi thu nhập AdSense ước tính trên trang Báo cáo hiệu suất trong tài khoản của bạn. Ngoài ra, còn có thông tin quan trọng được bao gồm trong "Biên lai thanh toán" của bạn, được liên kết từ trang "Giao dịch".

Trang "Giao dịch" theo dõi trạng thái của các khoản thanh toán đã phát hành trước đây, cũng như các kết quả tính toán hàng tháng của tài khoản. Bạn có thể thấy thu nhập được ghi có vào tài khoản của mình cũng như bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện thành các mục hàng riêng trên trang này. Khi thanh toán của bạn được phát hành, bạn sẽ thấy thanh toán đó được liệt kê dưới dạng liên kết "Thanh toán tự động". Nhấp vào liên kết để xem biên lai thanh toán (cũng như tỷ giá hối đoái được sử dụng để tính thanh toán bằng nội tệ của bạn, nếu có).

Nếu bạn có thêm câu hỏi về thanh toán AdSense, hãy xem Câu hỏi thường gặp về thanh toán.

Quay lại đầu trang

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?