Cài đặt tài khoản

Thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense

Bạn có thể thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Trong mục "Tên và địa chỉ", hãy nhấp vào Soạn.
  5. Cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn trong trường "Địa chỉ".
  6. Nhấp vào Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?