Kiểm tra loại tài khoản AdSense của bạn

Tôi có thể thay đổi loại tài khoản của mình không?

AdSense cung cấp hai loại tài khoản: Doanh nghiệp và Cá nhân. Không có sự khác biệt về dịch vụ hoặc cơ cấu thanh toán giữa tài khoản Doanh nghiệp và Cá nhân. Các thanh toán cho tài khoản Doanh nghiệp sẽ được trả cho Tên công ty, còn các tài khoản Cá nhân được thanh toán cho tên người nhận thanh toán của chủ tài khoản.

Để kiểm tra loại tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Trong phần "Loại tài khoản", bạn có thể thấy loại tài khoản của mình.
Lưu ý rằng các tùy chọn thanh toán Rapida và Chuyển tiền nhanh qua Western Union chỉ khả dụng đối với nhà xuất bản có tài khoản loại cá nhân (không khả dụng ở tất cả địa điểm).

Tôi có thể thay đổi loại tài khoản của mình không?

Bạn không thể thay đổi loại tài khoản sau khi kích hoạt tài khoản AdSense dưới dạng doanh nghiệp hoặc cá nhân. Nếu cần loại tài khoản khác, bạn sẽ phải thực hiện quy trình hủy tài khoản AdSense hiện tại và mở tài khoản mới với loại tài khoản bạn muốn.

Câu hỏi thường gặp

Loại tài khoản

Có sự khác biệt giữa tài khoản Doanh nghiệp và tài khoản Cá nhân không?
Không. Không có sự khác biệt về dịch vụ hoặc cơ cấu thanh toán giữa loại tài khoản Cá nhân và Doanh nghiệp. Các thanh toán cho tài khoản Doanh nghiệp sẽ được trả cho Tên công ty, còn các tài khoản Cá nhân được thanh toán cho tên người nhận thanh toán của chủ tài khoản.

Thanh toán và thuế

Tôi có cần phải gửi hóa đơn đến Google và bao gồm mã số VAT trong hóa đơn không?
Google không yêu cầu bạn gửi hóa đơn, tuy nhiên, nếu việc gửi hóa đơn cho chúng tôi là bắt buộc ở quốc gia của bạn, vui lòng tìm chi tiết pháp nhân hợp đồng của bạn tại đây và gửi thông tin thuế đến pháp nhân có liên quan. Nếu bạn bắt buộc phải gửi cho chúng tôi hóa đơn, hãy nhớ bao gồm mã số VAT của bạn.
Làm cách nào để tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin thuế của mình?
Xem tại đây để biết thêm chi tiết về việc gửi thông tin thuế đến Google. Lưu ý rằng quy trình này chỉ hợp lệ đối với các quốc gia được chọn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?