Thanh toán

Quản lý người dùng thanh toán trong tài khoản AdSense của bạn

Bạn có thể thêm người khác vào hồ sơ thanh toán của mình. Đối với mỗi người dùng bạn thêm, bạn quyết định liệu họ có thể mời người dùng khác, mua hoặc đăng ký dịch vụ trả phí của Google, xem lịch sử thanh toán của bạn hoặc thay đổi hồ sơ hay không.

Thêm người dùng thanh toán mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
 4. Nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán.
 5. Nhấp vào +Thêm người dùng mới.
 6. Nhập thông tin của người dùng: 
  • Chi tiết liên hệ: Nhập tên, địa chỉ email và tùy ý số điện thoại của họ.
  • Quyền: Quyết định những gì họ có thể thực hiện bằng cách thiết lập cấp độ quyền của họ. 
  • Tùy chọn email: Chọn email thanh toán mà họ sẽ nhận.  
  • Liên hệ chính: Chọn xem bạn có muốn họ trở thành liên hệ chính cho hồ sơ của bạn không. Đây là người mà Google sẽ liên hệ khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thanh toán.
 7. Nhấp vào Mời. Liên hệ của bạn sẽ hiển thị là "Đang chờ xử lý" cho đến khi họ chấp nhận lời mời của bạn.

  Lưu ý rằng lời mời sẽ hết hạn sau hai tuần. Để gửi lại lời mời, chọn người mà bạn muốn mời lại và nhấp vào Gửi lại lời mời.

Quyền

Khi bạn thêm ai đó vào hồ sơ thanh toán, bạn có thể thiết lập cấp độ quyền của họ tùy thuộc vào mức độ bạn muốn họ sử dụng thông tin thanh toán.

 • Quản trị viên có thể chỉnh sửa mọi thứ trên hồ sơ, quản lý người dùng trên hồ sơ và sử dụng hồ sơ để đăng ký các dịch vụ khác của Google.
 • Người dùng có toàn quyền truy cập có thể chỉnh sửa bất cứ thứ gì trên hồ sơ và sử dụng hồ sơ để đăng ký các dịch vụ khác của Google.
 • Người dùng chỉ đọc có thể xem hồ sơ nhưng không thể thực hiện chỉnh sửa.
 • Người dùng chỉ email sẽ nhận cập nhật thanh toán hoặc thay đổi hồ sơ qua email nhưng không thể xem hồ sơ.

Tùy chọn email

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt email cho từng người dùng bạn thêm vào hồ sơ. 

 • Tất cả email thanh toán: Tất cả email thanh toán bao gồm email quản trị cũng như biên nhận, hóa đơn, bảng sao kê hàng tháng và thư giao dịch khác.
 • Chỉ email thanh toán quản trị: Email quản trị bao gồm các thư quản lý tài khoản về biểu mẫu thuế, tạm ngưng khách hàng, cập nhật Điều khoản dịch vụ và đóng tài khoản.

Xóa người dùng thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
 4. Nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán.
 5. Nhấp vào mũi tên xuống Mũi tên xuống bên cạnh người dùng bạn muốn xóa.
 6. Nhấp vào Xóa.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?