Thanh toán

Giới thiệu về thanh toán AdSense

Bạn muốn biết khi nào khoản thanh toán AdSense của mình sẽ đến nơi? Bạn đang cố gắng tìm hiểu xem liệu mình sẽ được thanh toán trong tháng này hay tháng sau? Hướng dẫn này giải thích quy trình thanh toán của chúng tôi.

Các bước để nhận tiền thanh toán

Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn thành tất cả các bước dưới đây trước khi chúng tôi sẽ phát hành khoản thanh toán AdSense đầu tiên của bạn.

1. Cung cấp thông tin thuế (không bắt buộc ở tất cả các địa điểm)

Tùy thuộc vào địa điểm của bạn, chúng tôi có thể bắt buộc phải thu thập thông tin có liên quan đến thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách gửi thông tin thuế của bạn cho Google.

2. Xác nhận tên và địa chỉ của người nhận thanh toán

Vì Mã số Nhận dạng Cá nhân (PIN) (có mô tả bên dưới) được gửi đến địa chỉ gửi thư trong tài khoản của bạn nên điều quan trọng là phải xác nhận tính chính xác của địa chỉ thanh toán và tên người nhận thanh toán của bạn. Nếu cần sửa bất kỳ thông tin nào, bạn có thể làm theo hướng dẫn để thay đổi tên người nhận thanh toán hoặc thay đổi địa chỉ thanh toán của mình.

3. Chọn hình thức thanh toán

Bạn có thể chọn hình thức thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán. Tùy vào địa chỉ thanh toán của bạn, có thể có một số hình thức thanh toán dành cho bạn, bao gồm Chuyển khoản điện tử (EFT), Chuyển khoản điện tử qua Khu vực thanh toán chung bằng đồng euro (SEPA), chuyển khoản ngân hàng, séc và Chuyển tiền nhanh qua Western Union. Hãy tìm hiểu cách thiết lập hình thức thanh toán.

4. Xác minh địa chỉ

Khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng xác minh địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi Mã số Nhận dạng Cá nhân (PIN) qua đường bưu điện đến địa chỉ người nhận thanh toán trong tài khoản AdSense của bạn. Bạn phải nhập Mã số Nhận dạng Cá nhân này vào tài khoản AdSense của mình trước khi chúng tôi có thể phát hành bất kỳ khoản thanh toán nào. Mã số Nhận dạng Cá nhân của bạn sẽ được gửi bằng thư thường và cần 2 - 3 tuần để đến nơi. Để biết thêm thông tin về Mã số Nhận dạng Cá nhân, hãy xem Thông tin tổng quan về xác minh địa chỉ (Mã số Nhận dạng Cá nhân).

5. Đạt ngưỡng thanh toán

Nếu số dư hiện tại của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán vào cuối tháng, thì khoảng thời gian xử lý thanh toán 21 ngày sẽ bắt đầu. Sau khi khoảng thời gian xử lý kết thúc, chúng tôi sẽ phát hành khoản thanh toán cho bạn. Hãy tìm hiểu thêm về tiến độ thanh toán.

Ví dụ: Giả sử ngưỡng thanh toán cho tài khoản của bạn là 100 đô la. Nếu số dư hiện tại của bạn đạt 100 đô la trong tháng 1 và bạn đã hoàn thành tất cả các bước trên, thì chúng tôi sẽ phát hành khoản thanh toán cho bạn vào cuối tháng 2.

Nếu số dư hiện tại của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán, thì thu nhập cuối cùng của bạn sẽ chuyển sang tháng tiếp theo và số dư đó sẽ tích lũy cho đến khi đạt được ngưỡng thanh toán.

Quay lại đầu trang

Theo dõi thu nhập

Bạn có thể nhìn thấy thông tin tóm tắt hàng ngày cho thu nhập ước tính của mình trên Trang chủ. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể theo dõi thu nhập AdSense ước tính trên trang báo cáo Hiệu suất trong tài khoản của mình. Ngoài ra, còn có các thông tin quan trọng khác được trình bày trong "Biên lai thanh toán" liên kết từ trang "Giao dịch".

Trang "Giao dịch" theo dõi trạng thái của các khoản thanh toán đã phát hành trước đây, cũng như các kết quả tính toán hàng tháng của tài khoản. Bạn có thể thấy thu nhập được ghi có vào tài khoản của mình cũng như bất kỳ sự điều chỉnh nào được thực hiện thành các mục hàng riêng trên trang này. Khi khoản thanh toán của bạn được phát hành, bạn sẽ nhìn thấy khoản thanh toán đó được liệt kê dưới dạng đường dẫn liên kết "Thanh toán tự động". Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết đó để xem biên lai thanh toán (cũng như tỷ giá hối đoái dùng để tính khoản thanh toán bằng nội tệ của bạn, nếu có).

Nếu bạn có thêm câu hỏi về các khoản thanh toán AdSense, hãy xem Câu hỏi thường gặp về thanh toán.

Quay lại đầu trang

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?