Thanh toán

Các bước nhận thanh toán

Giới thiệu về hoạt động thanh toán trong AdSense

Bạn muốn biết khi nào khoản thanh toán AdSense của mình sẽ đến nơi? Bạn đang cố gắng tìm hiểu xem liệu bạn sẽ được thanh toán vào tháng này hay tháng sau? Tài liệu hướng dẫn này giải thích quy trình thanh toán của chúng tôi.

Khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán AdSense?

Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn thành tất cả các bước áp dụng cho bạn trước khi chúng tôi có thể phát hành khoản thanh toán AdSense đầu tiên của bạn.

1. Cung cấp thông tin thuế (không bắt buộc ở tất cả các vị trí)

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, chúng tôi có thể bắt buộc phải thu thập thông tin có liên quan đến thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách gửi thông tin thuế của bạn cho Google.

2. Xác nhận tên và địa chỉ người nhận thanh toán của bạn

Vì chúng tôi sẽ gửi Mã số nhận dạng cá nhân (PIN), như thông tin mô tả bên dưới, đến địa chỉ nhận thư trong tài khoản của bạn, nên bạn cần phải xác nhận rằng địa chỉ thanh toán và tên người nhận thanh toán là chính xác. Nếu cần sửa thông tin, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn trong đường dẫn này để thay đổi tên người nhận thanh toán hoặc thay đổi địa chỉ thanh toán.

3. Xác minh danh tính (không bắt buộc ở tất cả các vị trí)

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn bằng cách sử dụng thông tin như tên, địa chỉ hoặc ngày sinh. Nếu yêu cầu bạn xác minh danh tính thì thông thường, chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn xác minh địa chỉ cho đến khi xác minh danh tính của bạn thành công.

4. Xác minh địa chỉ

Khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng xác minh địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) qua thư đến địa chỉ người nhận thanh toán trong tài khoản AdSense của bạn. Bạn phải nhập PIN này vào tài khoản AdSense của mình trước khi chúng tôi có thể phát hành bất kỳ thanh toán nào. Mã PIN của bạn sẽ được gửi bằng thư thường và sẽ mất 2-3 tuần để đến nơi. Để biết thêm thông tin về mã PIN, hãy xem bài viết Tổng quan về quy trình xác minh địa chỉ (PIN).

5. Chọn hình thức thanh toán của bạn

Bạn có thể chọn hình thức thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán. Tùy thuộc vào địa chỉ thanh toán của bạn, có thể có một số hình thức thanh toán khả dụng cho bạn, bao gồm Chuyển khoản điện tử (EFT), EFT qua Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro (SEPA), chuyển khoản ngân hàng, séc và Chuyển tiền nhanh qua Western Union. Tìm hiểu cách thiết lập hình thức thanh toán.

6. Đạt ngưỡng thanh toán

Nếu số dư hiện tại của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán vào cuối tháng thì khoảng thời gian xử lý thanh toán 21 ngày sẽ bắt đầu. Sau khi khoảng thời gian xử lý kết thúc, chúng tôi sẽ phát hành thanh toán cho bạn. Tìm hiểu thêm về lịch thanh toán.

Ví dụ

Ví dụ: giả sử ngưỡng thanh toán cho tài khoản của bạn là $100. Nếu số dư hiện tại của bạn đạt $100 trong tháng 1 và bạn đã hoàn thành tất cả các bước ở trên, thì chúng tôi sẽ phát hành thanh toán vào cuối tháng 2.

Nếu số dư hiện tại của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán thì thu nhập cuối cùng của bạn sẽ chuyển sang tháng tiếp theo và số dư của bạn sẽ tích lũy cho đến khi đạt ngưỡng đó.

Theo dõi thu nhập

Bạn có thể thấy tóm tắt hàng ngày cho thu nhập ước tính của mình trên Trang chủ. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể theo dõi thu nhập AdSense ước tính trên trang Báo cáo hiệu suất trong tài khoản của bạn. Ngoài ra, còn có thông tin quan trọng trong "Biên lai thanh toán", bạn có thể thấy đường liên kết cho biên lai này trên trang "Giao dịch".

Trang "Giao dịch" theo dõi trạng thái của các khoản thanh toán đã phát hành trước đây, cũng như các kết quả tính toán hàng tháng của tài khoản. Bạn có thể thấy thu nhập được ghi có vào tài khoản của mình cũng như bất kỳ khoản điều chỉnh nào được thực hiện thành các mục hàng riêng trên trang này. Khi khoản thanh toán của bạn được phát hành, bạn sẽ thấy thanh toán đó được liệt kê dưới dạng liên kết "Thanh toán tự động". Hãy nhấp vào đường liên kết để xem biên lai thanh toán (cũng như tỷ giá hối đoái dùng để tính khoản thanh toán bằng nội tệ cho bạn, nếu có).

Nếu bạn có thêm câu hỏi về hoạt động thanh toán trong AdSense, hãy xem bài viết Câu hỏi thường gặp về hoạt động thanh toán.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố