Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Các bước nhận thanh toán

Bạn muốn biết khi nào sẽ nhận được khoản thanh toán AdSense của mình? Bạn đang cố gắng tìm hiểu xem liệu bạn sẽ được thanh toán vào tháng này hay tháng sau? Tài liệu hướng dẫn này giải thích quá trình xử lý thanh toán của chúng tôi.

Khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán AdSense?

Thời điểm bạn sẽ nhận được khoản thanh toán đầu tiên

Hãy hoàn tất những bước bên dưới để tài khoản sẵn sàng nhận được khoản thanh toán AdSense đầu tiên.

Diagram of the steps to get paid.

1. Cung cấp thông tin thuế

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, chúng tôi có thể bắt buộc phải thu thập thông tin có liên quan đến thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách gửi thông tin thuế của bạn cho Google.

Lưu ý: Tất cả nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền trên YouTube (bất kể họ ở đâu) đều phải cung cấp thông tin thuế.

2. Xác nhận thông tin cá nhân

Vì chúng tôi sẽ gửi Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) (được mô tả bên dưới) đến địa chỉ gửi thư trong tài khoản của bạn, nên bạn cần phải xác nhận rằng địa chỉ thanh toán và tên người nhận thanh toán là chính xác. Nếu cần chỉnh sửa thông tin, bạn có thể làm theo những hướng dẫn này để thay đổi tên người nhận thanh toán hoặc thay đổi địa chỉ thanh toán.

Xác minh địa chỉ

Khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng xác minh địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi một mã PIN qua đường bưu điện tới địa chỉ người nhận thanh toán trong tài khoản AdSense của bạn. Bạn phải nhập mã PIN này vào tài khoản AdSense của mình trước. Sau đó, chúng tôi mới có thể phát hành khoản thanh toán. Mã PIN của bạn sẽ được gửi bằng thư thường và sẽ mất 2-3 tuần để đến nơi. Để biết thêm thông tin về mã PIN, hãy xem bài viết Tổng quan về quy trình xác minh địa chỉ (mã PIN).

Lưu ý: Nếu có tài khoản thanh toán riêng cho AdSense và YouTube, thì bạn sẽ xác minh địa chỉ của mình khi một trong hai tài khoản thanh toán này đạt đến ngưỡng. Bạn chỉ cần xác minh địa chỉ một lần.

3. Chọn phương thức thanh toán

Bạn có thể chọn hình thức thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán. Tuỳ thuộc vào địa chỉ thanh toán, bạn sẽ có thể sử dụng một số phương thức thanh toán, bao gồm Chuyển khoản điện tử (EFT), EFT qua Khu vực thanh toán chung bằng đồng euro (SEPA), chuyển khoản ngân hàng, v.v. Hãy tìm hiểu cách thiết lập phương thức thanh toán.

Lưu ý: Nếu có tài khoản thanh toán riêng cho AdSense và YouTube, thì bạn sẽ chọn một phương thức thanh toán cho mỗi tài khoản thanh toán khi tài khoản đó đạt đến ngưỡng.

4. Đạt ngưỡng thanh toán

Nếu số dư hiện tại đạt đến ngưỡng thanh toán vào cuối tháng thì khoảng thời gian xử lý thanh toán 21 ngày sẽ bắt đầu. Sau khi khoảng thời gian xử lý kết thúc, chúng tôi sẽ phát hành thanh toán cho bạn. Hãy tìm hiểu thêm về tiến trình thanh toán.

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản thanh toán riêng cho AdSense và YouTube, thì mỗi tài khoản thanh toán cần đạt đến ngưỡng thanh toán để được thanh toán.
Ví dụ:

Ví dụ: giả sử ngưỡng thanh toán cho tài khoản của bạn là $100. Nếu số dư hiện tại của bạn đạt $100 trong tháng 1 và bạn đã hoàn thành tất cả các bước ở trên, thì chúng tôi sẽ phát hành thanh toán vào cuối tháng 2.

Nếu số dư hiện tại chưa đạt đến ngưỡng thanh toán, thì thu nhập sau cùng của tháng đó sẽ chuyển sang tháng tiếp theo và số dư sẽ tích luỹ cho đến khi đạt ngưỡng đó.

Lưu ý: Nếu bạn có thêm câu hỏi về hoạt động thanh toán trong AdSense, hãy tham khảo Các câu hỏi thường gặp về hoạt động thanh toán.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
157
false
false