מדיניות

יומן השינויים במדיניות AdMob

Google משתמשת ביומן שינויים זה כדי להודיע על עדכוני מדיניות ועל הגבלות ב-AdMob‏. בעלי אפליקציות נדרשים להתעדכן בשינויי המדיניות ותמיד להקפיד לפעול בהתאם.

עדכון למדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא תוכן מיני בוטה (פברואר 2021)

בפברואר 2021 נעדכן את המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי. תוכן שעשוי להתפרש כמקדם מעשה מיני בתמורה לתגמול יהפוך לקטגוריה נפרדת, שתיקרא "מעשים מיניים מתוגמלים". בנוסף, נעדכן את הדוגמאות הרשומות (זנות, שירותי ליווי, שירותי עיסוי אינטימי או אתרים המקדמים שירותי חיבוק או התכרבלות) כדי לאסור במפורש על קידום של בילוי מתוגמל או הסדרים מיניים שבהם קיימת ציפייה מאחד מהמשתתפים לספק כסף, מתנות, תמיכה כלכלית, חונכות או הטבות משמעותיות אחרות למשתתפים אחרים, למשל שירותי היכרויות לקשרים עם תמיכה ("שוגר בייבי" ו"שוגר דדי").

(פורסם בדצמבר 2020)

עדכון למדיניות AdMob בנושא התנהגות (ספטמבר 2020)

בספטמבר 2020, מדיניות AdMob בנושא התנהגות לבעלי אפליקציות תעודכן כדי לכלול מגבלות על האופן שבו בקשות למודעות וחשיפות יכולות לעבור דרך Open Bidding. כשבעלי אפליקציות משתמשים ב-Open Bidding, הם לא יורשו לשלוח בקשות למודעות דרך פתרונות מתווכים, כולל מערכות פנימיות, שמקצים בקשות למודעות או מייצרים מהן רווח באופן דינמי או פרוגרמטי, על סמך מידע בפועל, מידע משוער או מידע בזמן אמת מסוג אחר בנוגע למחירים.

(פורסם בספטמבר 2020)


 

עדכון למדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי (ספטמבר, 2020)

בספטמבר 2020 יתבצע עדכון של המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי שיאסור על מונטיזציה של דפי אינטרנט, אפליקציות או אתרים שהתוכן שלהם אינו באחת מהשפות הנתמכות שלנו, או שהם אינם מכילים תוכן. החל מ-15 בספטמבר 2020, לא נאפשר מונטיזציה של אתרים חדשים באמצעות AdSense, ‏Ad Manager או AdMob בשפות שאינן נתמכות או במקרים שאותם האתרים לא מכילים תוכן.

(פורסם באוגוסט 2020)

עדכון לסעיפים החוזיים הסטנדרטיים (SCC) (אוגוסט 2020)

החל מ-12 באוגוסט 2020, Google תסתמך על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של הנציבות האירופית (SCC) לצורך העברות של פרסום באינטרנט ומדידת נתונים אישיים באזור הכלכלי האירופי, בבריטניה ובשווייץ. בשירותים לעיבוד מידע, Google מעדכנת את התנאים לעיבוד מידע (DPT) של Google Ads כך שיכללו את סעיפי ה-SCC הנוגעים להעברת נתונים אישיים למעבדי מידע הממוקמים במדינות צד שלישי. בכל הקשור לשירותי נאמן מידע, Google מעדכנת את התנאים להגנה על נתונים שנמצאים בשליטה משותפת של Google Ads ונאמני מידע אחרים כך שיכללו אתסעיפי ה-SCC בנושא העברת מידע אישי אל נאמני מידע במדינות צד שלישי. במקרים שבהם יש העברה רלוונטית של מידע אישי, יחולו סעיפי ה-SCC הנכללים בחוזה של השותף עם Google.

(פורסם באוגוסט 2020)

עדכון למדיניות בנושא מלאי שטחי פרסום של מודעות מתגמלות (אוגוסט 2020)

באוגוסט 2020 המדיניות בנושא מלאי שטחי פרסום של מודעות מתגמלות תעודכן בעקבות השקת הפורמט החדש של מודעות המעברון המתגמלות. הפורמט החדש מרחיב את סוגי המודעות שמאפשרות למשתמשים לקבל תגמולים, מעבר לפורמט הנוכחי. לאחר ההשקה של הפורמט החדש, שם המדיניות בנושא מלאי שטחי פרסום של מודעות מתגמלות ישתנה ל"מדיניות בנושא מודעות שמאפשרות לקבל תגמולים". המדיניות החדשה תכלול את שני הפורמטים: מודעות מתגמלות ומודעות מעברון מתגמלות. 

(פורסם ביולי 2020)

עדכון במדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא הצגת תוכן מטעה (ספטמבר 2020)

בספטמבר 2020 נעדכן את המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא הצגת תוכן מטעה. העדכון יחול על תוכן בנושא פוליטיקה, סוגיות חברתיות או נושאים בעלי עניין לציבור ויאסור על תיאום עם אתרים או חשבונות אחרים, על הסתרת הזהות שלכם ופרטים מהותיים אחרים לגביכם, כמו גם הצגת מצג שווא לגבי פרטים אלה. נתחיל לאכוף את המדיניות הזו ב-1 בספטמבר 2020 בארצות הברית וב-1 באוקטובר 2020 בכל המדינות האחרות. 

אנחנו מתייחסים בחומרה רבה להפרות של מדיניות זו ורואים בהן הפרה בוטה. אם נזהה הפרות של המדיניות הזו, נשעה את החשבונות שלכם ברגע הזיהוי וללא אזהרה מוקדמת.

(פורסם ביולי 2020)
 

עדכון בנוגע לתוכן מסוכן או פוגעני (אוגוסט 2020)

באוגוסט 2020 נעדכן את המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא תוכן מסוכן או פוגעני. המדיניות בגרסתה החדשה תאסור פרסום של תכנים שקשורים למשבר בריאותי חמור הנמצא בעיצומו, אשר סותרים מידע שיש לגביו הסכמה רחבה בקרב הגורמים המוסמכים והקהילה המדעית.

(פורסם ביולי 2020)

עדכון במדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא מתן אפשרות להתנהגות לא ישרה (אוגוסט 2020)

באוגוסט 2020, נעדכן את המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא מתן אפשרות להתנהגות לא ישרה. במסגרת העדכון נבהיר את ההגבלות החלות על פרסום של תוכן לייצור הכנסות שמקדם רוגלות וטכנולוגיות למעקבים. המדיניות המעודכנת תאסור קידום או מונטיזציה של תוכן המאפשר למשתמש לעקוב אחר אדם כלשהו או הפעילויות שלו ללא הרשאתו, או תוכן שמקדם מוצרים ושירותים שמאפשרים למשתמש לעשות זאת. המדיניות תחול באופן גלובלי.

דוגמאות למוצרים ולשירותים שיהיו אסורים לפרסום (רשימה חלקית)

רוגלות וטכנולוגיות המשמשות למעקב אינטימי אחר בן או בת הזוג, לרבות, בין היתר, רוגלות או תוכנות זדוניות שיכולות לשמש למעקב אחר הודעות טקסט, שיחות טלפון או היסטוריית הגלישה, כלים למעקב GPS המשוּוקים באופן ספציפי לריגול או למעקב אחר אדם מסוים ללא הסכמתו, קידום של ציוד מעקב (מצלמות, מקליטי קול, מצלמות דשבורד, מצלמות נסתרות למעקב אחר מטפלות) המשווק מתוך מטרה מפורשת לרגל אחר מישהו.

האיסור לא כולל (א) שירותי חקירות פרטיות או (ב) מוצרים או שירותים המיועדים להורים שרוצים לעקוב אחר הילדים הקטינים שלהם.

(פורסם ביולי 2020)

עדכון במדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי (אוגוסט 2020)

באוגוסט 2020 המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי תתעדכן על מנת ליצור אחידות בין סעיפי המדיניות בנושא ניצול מיני של ילדים הקיימים במוצרים השונים למפרסמים.

בנוסף, נבצע גם כמה שינויי עריכה בניסוחי המדיניות שלנו. כל האזכורים של "פרסום המבוסס על תחומי עניין" יוחלפו ב"פרסום מותאם אישית". כמו כן, נעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו העוסקת בציות לחוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט (COPPA).

(פורסם ביולי 2020)

עדכון במדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא תוכן מטעה (מרץ 2020)

במרץ 2020 נעדכן את המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא תוכן מטעה. מטרת העדכון היא להבהיר שאיננו מתירים תוכן המציג טענות שאפשר להוכיח שהן שקריות ושעשויות לצמצם באופן משמעותי את ההשתתפות בבחירות או בהליך דמוקרטי או את האמון בהם.

בנוסף, העדכון יבהיר שאיננו מתירים תוכן שמטעה משתמשים באמצעות ידיעות שעברו מניפולציה הקשורות לפוליטיקה, בעיות חברתיות או סוגיות בעלות עניין לציבור.

(פורסם בפברואר 2020)

עדכון במדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי (אפריל 2020)

באפריל 2020 המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי תעודכן בהתאם למדיניות הקיימת של המוצרים לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא פרטים אישיים מזהים, איסוף נתונים, גילוי נאות והסכמת משתמשים. כחלק מהשינוי, המדיניות תכלול דרישה להציג למשתמשים הודעות המנוסחות באופן מפורש יותר לפני שיתנו הרשאה לשתף את מיקום המכשיר למטרות פרסום.

(פורסם בפברואר 2020)

עדכון לסוגי התוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google: הימורים באינטרנט (ינואר 2020)

בינואר 2020 נעדכן את הגבלת מקורות פרסום ב-Google החלה על תוכן מסוג הימורים. במסגרת העדכון, נבהיר מה נחשב בתור "הימורים באינטרנט".

(פורסם בדצמבר 2019)

עדכון במדיניות לגבי מיקומי מודעות: מודעות בדפים המחייבים התחברות (נובמבר 2019)

בדצמבר 2019 נעדכן את מדיניות התוכנית של Google AdSense בנושא מודעות בדפים המחייבים התחברות. בעדכון יובהר איך אנחנו מטפלים בבקשות לייצר רווח מתכנים שאין לנו אפשרות לבדוק.

להזכירכם, בעלי אפליקציות שמשתמשים ב-AdMob חייבים לפעול בהתאם למדיניות התוכנית של AdSense, אלא אם מצוין אחרת.

(פורסם בנובמבר 2019)

עדכון במדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי: תוכן מסוכן או פוגעני (נובמבר 2019)

בדצמבר 2019 נעדכן את המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי בנושא תוכן מסוכן או פוגעני.

המדיניות תכלול תוכן שנוצר על ידי ארגונים לסחר בינלאומי בסמים או שתומך בארגונים כאלה.

(פורסם בנובמבר 2019)

פישטנו את מדיניות התוכן שלנו וקבענו לה תקן (ספטמבר 2019)

בספטמבר 2019 נבצע שינויים מסוימים במדיניות התוכן של המוצרים לבעלי תוכן דיגיטלי (AdSense‏, AdMob ו-Ad Manager).

הערה: מעתה ואילך תשתמש Google ביומן השינויים הזה כדי להודיע על עדכוני מדיניות ועל הגבלות ב-AdMob. בעלי אפליקציות נדרשים להתעדכן לגבי השינויים במדיניות ולעמוד בה בכל עת.

מדוע אנחנו מבצעים את השינויים האלה?

אחת מהבקשות העיקריות שאנחנו מקבלים מבעלי תוכן דיגיטלי היא לפשט ולייעל את המדיניות שלנו. אנחנו יודעים שרבים מכם משתמשים בכמה מהמוצרים שלנו לבעלי תוכן דיגיטלי, ולכן חשוב לנו לספק לכם שיטה פשוטה וברורה שתעזור לכם להבין את המדיניות שלנו ואת האופן שבו היא משפיעה עליכם, ללא קשר למוצרים שבהם אתם משתמשים.

מה עומד להשתנות?

  • מדיניות Google לבעלי תוכן דיגיטלי, שבה מתוארים סוגי התכנים שמהם לא ניתן לייצר רווח באמצעות המוצרים שלנו לבעלי תוכן דיגיטלי. תכנים אלה כוללים: תוכן לא חוקי, חומרים הקשורים להתעללות מינית בילדים או לפדופיליה, תוכן מיני בוטה, תוכן למבוגרים בלבד הכלול בתוכן לכל המשפחה, ניצול לרעה של קניין רוחני, זנים בסכנת הכחדה, תוכן מסוכן או פוגעני, מתן אמצעים להתנהגות לא ישרה, תוכן מטעה, תוכנות זדוניות או לא רצויות וכלות בהזמנה​.
  • ההגבלות של Google על בעלי תוכן דיגיטלי, שבהן מתוארים סוגי התוכן שמקורות הפרסום שזמינים להם מוגבלים. תכנים אלה כוללים: תוכן מיני, תוכן הגורם לזעזוע, חומרי נפץ, נשק חם, חלקים לנשק חם ומוצרים קשורים, כלי נשק אחרים, טבק, סמים קלים, מכירת אלכוהול ושימוש לרעה באלכוהול, הימורים באינטרנט, תרופות במרשם ומוצרים פרמצבטיים ותוספים שלא אושרו. מערכת Google Ads (לשעבר AdWords) תמשיך לאכוף את מדיניות אי-הצגת המודעות בתכנים המוגבלים האלה. היא תקבל מודעות רק ממוצרי פרסום אחרים או דרך עסקאות ישירות בין בעלי תוכן דיגיטלי למפרסמים.
  • יישור קו בין המוצרים שלנו לבעלי תוכן דיגיטלי במטרה ליצור מדיניות עקבית, פשוטה וקלה יותר להבנה, ללא קשר למוצרים שבהם אתם משתמשים.

מה המשמעות עבורכם בתור בעלי אפליקציות ב-AdMob?

ייצור רווח מתוכן שנכלל בהגבלות של Google על בעלי תוכן דיגיטלי לא ייחשב יותר כהפרת מדיניות. במקום זאת, נגביל את הפרסום בתוכן הזה כנדרש, על סמך ההעדפות של כל מוצר פרסום ו/או ההעדפות הפרטיות של המפרסמים. במקרים מסוימים, פירוש הדבר הוא שלמקורות הפרסום לא תהיה אפשרות להגיש הצעות מחיר על מלאי שטחי הפרסום שלכם ולא יוצגו מודעות בתוכן המוגבל. במילים אחרות, תוכלו לייצר רווח מתוכן שנכלל בהגבלות של Google על בעלי תוכן דיגיטלי, אבל סביר להניח שכמות הבקשות שתקבלו להצגת מודעות בתוכן המוגבל תהיה קטנה יותר מזו שהייתם מקבלים בכל תוכן אחר שאינו מוגבל.

אסור לייצר רווח מתוכן שנכלל במדיניות Google לבעלי תוכן דיגיטלי, ואין להציב מודעות בתוכן כזה. ניסיון לייצר רווח מתוכן שמפר את המדיניות שלנו עלול להוביל להשעיית החשבון שלכם או לביטולו.

לתשומת ליבכם: המדיניות וההגבלות האלה יחולו בנוסף לכל מדיניות אחרת הקשורה לשימוש במוצרי Google לבעלי תוכן דיגיטלי.

מה צריך לעשות

לא נדרשת כל פעולה מצידכם בשלב זה. מרכז העזרה ומרכז המדיניות יעודכנו בספטמבר 2019 כשהשינוי ייכנס לתוקף, ויופיע בהם פירוט מלא של המדיניות וההגבלות. לאחר שהשינוי ייכנס לתוקף, יש לעיין במדיניות ובהגבלות המעודכנות ולוודא שהתוכן שלכם עומד בהן.

(פורסם באוגוסט 2019)

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה