Zásady

Protokol změn zásad služby AdMob

Společnost Google informuje o aktualizacích zásad a omezeních služby AdMob v tomto protokolu změn. Majitelé obsahu jsou povinni udržovat si o zásadách přehled a vždy je splňovat.

Aktualizace omezení společnosti Google pro majitele obsahu: Online hazardní hry (leden 2020)

V lednu 2020 aktualizujeme omezení společnosti Google pro majitele obsahu pro hazardní hry, abychom vyjasnili, co považujeme za „online hazardní hry“.

(Zveřejněno v prosinci 2019)

Aktualizace zásad pro umístění reklam: Reklamy na stránkách dostupných pouze po přihlášení (listopad 2019)

V prosinci 2019 budou aktualizovány programové zásady Google AdSense pro reklamy na stránkách dostupných pouze po přihlášení, abychom vyjasnili, jakým způsobem budeme přistupovat k žádostem o zpeněžování obsahu, který nemůžeme vyhodnotit.

Připomínáme, že majitelé obsahu v AdMob se musí řídit programovými zásadami AdSense, pokud není uvedeno jinak.

(Zveřejněno v listopadu 2019)

Aktualizace zásad Google pro majitele obsahu: Nebezpečný nebo hanlivý obsah (listopad 2019)

V prosinci 2019 budou aktualizovány zásady Google pro majitele obsahu týkající se nebezpečného nebo hanlivého obsahu.

Nově budou zahrnovat pravidla pro obsah, jehož autorem jsou organizace podílející se na mezinárodním obchodu s narkotiky, a dále pro obsah, který jejich činnost podporuje.

(Zveřejněno v listopadu 2019)

Zjednodušení a standardizace obsahových zásad (září 2019)

V srpnu 2019 vstoupí v platnost změny některých obsahových zásad našich služeb pro majitele stránek (AdSense, AdMob a Ad Manager).

Od této chvíle bude společnost Google o aktualizacích zásad a omezeních služby AdMob informovat v tomto protokolu změn. Majitelé obsahu jsou povinni udržovat si o zásadách přehled a vždy je splňovat.

Proč tyto změny děláme?

Jedním z nejčastějších požadavků majitelů stránek je, abychom zjednodušili a zestručnili naše zásady. Víme, že mnozí z vás využívají hned několik našich služeb pro majitele stránek. Ať už používáte kteroukoli z nich, chceme, abyste vždy snadno a rychle pochopili, jak s našimi zásadami pracovat a co pro vás znamenají.

Co můžete očekávat:

  • Zásady společnosti Google pro majitele stránek – určují typy obsahu, který nemůžeme prostřednictvím našich služeb pro majitele stránek zpeněžovat. Patří mezi ně: nezákonný obsah, pedofilní obsah a materiály zachycující sexuální zneužívání dětí, sexuálně explicitní obsah, témata určená jen pro dospělé v rodinném obsahu, zneužití duševního vlastnictví, ohrožené a kriticky ohrožené druhy živočichů nebo rostlin, nebezpečný nebo hanlivý obsah, napomáhání podvodnému jednání, zkreslující a zavádějící obsah, škodlivý či nežádoucí software a nevěsty na objednávku​.
  • Omezení společnosti Google pro majitele stránek – určují typy obsahu, u něhož se zobrazuje reklama pouze z některých zdrojů. Patří mezi ně: sexuální obsah, šokující obsah, výbušniny, střelné zbraně, součásti střelných zbraní a související produkty, jiné typy zbraní, dále tabák, tzv. víkendové drogy, prodej a zneužívání alkoholu, hazardní hry na internetu, léky na předpis a neschválená léčiva a doplňky. Služba Google Ads (dříve AdWords) sama nebude u žádného z těchto typů omezeného obsahu reklamy zobrazovat. Reklamy z jiných inzertních služeb a reklamy upravené přímou dohodou mezi majiteli stránek a inzerenty však přijímat bude.
  • Sjednocení napříč různými službami pro majitele stránek – jednoduchost, konzistence a srozumitelnost ve všech službách, které používáte.

Co to pro vás jako pro majitele obsahu v AdMob znamená?

Zpeněžovaný obsah, který spadá pod Omezení společnosti Google pro majitele stránek, již nebude považován za porušení zásad. Místo toho bude u tohoto obsahu omezována inzerci, a to na základě nastavení jednotlivých inzertních služeb a/nebo nastavení konkrétních inzerentů. V některých případech se může stát, že pro vaši reklamní plochu nebudou k dispozici žádné nabídky od zdrojů inzerce, takže se u tohoto omezeného obsahu reklamy vůbec nezobrazí. Obsah, na nějž se vztahují Omezení společnosti Google pro majitele stránek, tedy zpeněžovat můžete. Pravděpodobně se vám však u něj bude zobrazovat méně reklam než u jiného obsahu, který omezením nepodléhá.

Obsah, který podléhá Zásadám společnosti Google pro majitele stránek, nesmí být zpeněžován a neměli byste do něj umisťovat reklamy. Pokus o zpeněžení obsahu porušujícího zásady může vést k pozastavení nebo ukončení vašich účtů.

Tyto zásady a omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro majitele stránek.

Co je třeba udělat

V tuto chvíli nemusíte dělat nic. Jakmile v srpnu 2019 vstoupí v platnost plné znění nových zásad a omezení, provedeme aktualizaci centra nápovědy a centra zásad. Až k tomu dojde, s aktualizovanými zásadami a omezeními se seznamte a zkontrolujte, zda je s nimi váš obsah v souladu.

(Publikováno v srpnu 2019)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?