Notifikation

Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Rapporter

Sådan bruger du rapporten Annonceaktivitet

Rapporten Annonceaktivitet er en central visning af dine annoncers effektivitet. Den kombinerer data, metrics og dimensioner fra rapporten AdMob-netværk, rapporten Formidling og rapporten Budgivning i én og samme rapport.

Du behøver ikke længere at skifte mellem rapporter for at forstå, hvordan AdMob-netværket, vandfaldsannoncekilder og budgivningsannoncekilder klarer sig. 

Du kan enten bruge rapporten Annonceaktivitet som en selvstændig rapport eller ændre dens filtre, dimensioner og metrics og gemme den som en ny rapport.

Brug dimensionen Annoncekilde (komplet liste) til at opdele de annoncekilder, der er inkluderet, som en del af AdMob-netværket.

AdMob-netværket omfatter både Google- og tredjepartsefterspørgsel. I modsætning til andre AdMob-rapporter viser rapporten Annonceaktivitet dog disse kilder separat, når du bruger dimensionen annoncekilde (komplet liste). 

Bemærk! Hvis du ikke have angivet disse annoncekilder separat, kan du stadig bruge dimensionen annoncekilde. Denne dimension fungerer på samme måde i rapporten Annonceaktivitet, som den gør i rapporten AdMob-netværket, rapporten Formidling og rapporten Budgivning.

Filtre

Følgende filtre er tilgængelige for denne rapport:

 • App: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte apps. 
  Klik på kontakten Vis skjulte apps for at inkludere apps, du har skjult. Klik på Vis appversioner for at medtage dine appversioner.
 • Annonceenhed: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte annonceenheder.
 • Land: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte lande.
 • Format: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte annonceformater (f.eks. bannerannonce eller mellemliggende annonce).
 • Annoncekilde: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte annoncekilder.
 • Formidlingsgruppe: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte formidlingsgrupper.
 • Visningstype for annonceenhed: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte visningstyper for annonceenheder.
 • Platform: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte platforme.
 • Visningsbegrænsning: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte visningsbegrænsninger.
 • Dato for ATT-samtykke: Se rapporten Annonceaktivitet for de valgte ATT-samtykkedatoer.

Dimensioner

Følgende dimensioner er tilgængelige for denne rapport:

 • App: Se den enkelte apps effektivitet.
 • Annonceenhed: Se effektiviteten for individuelle annonceenheder.
 • Land: Se effektiviteten efter hjemlandet for de besøgende, der har set annoncer i din app.
 • Dato: Se effektiviteten på dagsbasis.
 • Format: Se effektiviteten efter annonceformater (f.eks. banner- eller mellemliggende annonce).
 • Annoncekilde: Se de enkelte annoncekilders effektivitet. Annoncekilder måler formidlingstrafik og kan inkludere direkte salg, tilpassede hændelser, husannoncer eller annoncenetværk tilhørende tredjeparter.
  Bemærk! AdMob-netværket omfatter ikke bare Google-kildeplatforme, men også adskillige tredjepartsbudgivningskilder. Hvis du vil se data for hver af disse annoncekilder, skal du i stedet bruge dimensionen Annoncekilde (komplet liste).
 • Annoncekilde (komplet liste): Se effektiviteten for hver annoncekilde på den komplette liste over annoncekilder, som omfatter alle annoncekilder på AdMob-netværket samt dine vandfalds- og budgivningskilder fra tredjepart. Listen kan omfatte annoncekilder til direkte salg, tilpassede hændelser og egenannoncer samt tredjepartsannoncekilder.
  Bemærk! Hvis en af de budgivningsannoncekilder, du har konfigureret, også er inkluderet på AdMob-netværket, kan du skelne mellem omsætningskilderne ved både at bruge dimensionen Annoncekilde og dimensionen Annoncekilde (komplet liste)
 • Annoncekildeforekomst: Se effektiviteten på tværs af de unikke forekomster af hver annoncekilde, der vises i denne rapport. Dette kan omfatte forekomster fra AdMob-netværket og tredjepartsannoncekilder, tilpassede hændelser, kampagner til direkte salg og andre annoncekilder.
 • Annoncetype: Se effektiviteten efter annoncetype (f.eks. tekst- eller billedannonce).
 • Appversion: Se effektiviteten efter appversion. Hver appversion repræsenterer en appopdatering.
  Bemærk! Data om appversionen er ikke tilgængelig i AdMob-rapportering før den 19. juli 2020. 
 • GMA SDK: Se effektiviteten efter den version af Google Mobile Ads SDK, der er integreret i appen. Google Mobile Ads SDK-versionen til Android-trafik understøttes kun fra den 3. august 2023. Før denne dato returnerer denne dimension en bindestreg (-) i rapportering for Android. 
 • Time: Se effektiviteten på timebasis. Hvis du vil bruge denne dimension, skal du vælge "I går" eller "Indtil nu i dag" i datointervalfilteret.
 • A/B-test til formidling: Se effektiviteten efter A/B-test til formidling.
 • Formidlingsgruppe: Se effektiviteten efter formidlingsgruppe.
 • Måned: Se effektiviteten på månedsbasis.
 • Operativsystem: Se effektiviteten efter enhedens operativsystem og versionsnummer.
 • Platform: Se effektiviteten efter enhedsplatform (f.eks. Android eller iOS).
 • Visningsbegrænsning: Se effektiviteten ved at sammenligne tilpassede annoncer med ikke-personligt tilpassede annoncer, og få et indblik i, hvilke begrænsninger der gør, at annoncer ikke bliver tilpasset.
 • Variant: Se effektiviteten efter variant af A/B-test til formidling.
 • Uge: Se effektiviteten på ugebasis.

Metrics

Udvid alle  Skjul alle

Følgende metrics er tilgængelige for denne rapport.

Est. indtjening

Din akkumulerede indtjening for det valgte datointerval. Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig.

I AdMob estimeres indtjeningen proportionelt ud fra det antal eksponeringer, som hver annonceenhed opnår. På den måde forhindres det, at omsætningen tælles med to gange, når annonceenhedstilknytning genbruges på tværs af annonceenheder. Få flere oplysninger om rapportering af estimeret indtjening.

Bemærk! Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem de omsætningsdata, der rapporteres via AdMob-rapporter, og de omsætningsdata, der rapporteres via de tredjepartsannoncenetværk, du benytter.
Registreret eCPM

Den estimerede gennemsnitlige eCPM beregnet ved hjælp af historiske omsætningsdata. 

Hvis der er tale om tredjepartsannoncekilder, oplyses denne værdi af den pågældende tredjepartsannoncekilde.

Registreret eCPM vises kun for annoncekilder, hvor optimering er aktiveret. Værdien i rækken "Oversigt" i tabellen er et gennemsnit af alle værdierne i kolonnen Registreret eCPM.

Anmodninger

Det antal gange, din app eller annonceenhed anmoder om en annonce. Anmodninger tælles, selvom der ikke returneres nogen annoncer. Hvis anmodningen sendes til mere end én annoncekilde i formidlingsvandfaldet, tælles den kun én gang.

Bemærk! AdMob rapporterer anmodninger forskelligt afhængigt af de dimensioner, som du vælger.

Når dimensionen for annoncekilden eller annoncekildeforekomsten anvendes 

Dette er det antal gange, hver annoncekilde har modtaget en anmodning. Nogle af disse anmodninger tælles muligvis mere end én gang, når anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. Eksempelvis tælles en enkelt anmodning til Netværk A, Netværk B og Netværk C i formidlingsstakken 3 gange. 

Oversigtsrækken i rapporten viser:

 • Unikke anmodninger fra annonceenheder: En annonceenheds samlede antal unikke forsøg på at anmode om en annonce. Dette tal inkluderer ikke flere forekomster af den samme anmodning. 
  Eksempel: En anmodning, der er blevet sendt til netværk A, netværk B og netværk C i formidlingsvandfaldet, tælles kun 1 gang
 • Samlet antal anmodninger fra annoncekilder: Det antal gange, din app eller annonceenhed har sendt en anmodning til en annoncekilde. Anmodninger tælles, selvom der ikke returneres nogen annoncer. Hvis du har medtaget en annoncekilde flere gange i en formidlingsgruppe, tælles nogle af disse anmodninger muligvis mere end én gang, når anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. 

Når dimensionen for formidlingsgruppen anvendes 

Dette er antallet af annonceanmodninger, der er sendt til en formidlingsgruppe. Der tælles en anmodning, når den sendes til en af annoncekilderne i en formidlingsgruppe. Anmodningen tælles kun én gang pr. formidlingsgruppe, også selvom anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. 

Oversigtsrækken i rapporten viser:

 • Unikke anmodninger fra annonceenheder: En annonceenheds samlede antal unikke forsøg på at anmode om en annonce. Dette tal inkluderer ikke flere forekomster af den samme anmodning. 
  Eksempel: En anmodning, der er blevet sendt til netværk A, netværk B og netværk C i formidlingsvandfaldet, tælles kun 1 gang
 • Samlet antal anmodninger til formidlingsgruppe: Antallet af annonceanmodninger, der er sendt til en formidlingsgruppe. 

Der tælles en anmodning, når den sendes til en af annoncekilderne i en formidlingsgruppe. Hvis anmodningen sendes til flere annoncekilder i formidlingsgruppen, tælles den kun én gang. 

Bemærk! Samlet antal anmodninger til formidlingsgrupper kan være lavere end anmodninger om unikke annonceenheder på grund af målretningskriterierne for din formidlingsgruppe. Hvis du f.eks. indstiller alle dine formidlingsgrupper til kun at målrette mod lande i Europa, sendes en annonceanmodning, der genereres i Asien, ikke til nogen af dine formidlingsgrupper.   
Matchprocent (%)

Den procentdel af det samlede antal annonceanmodninger, for hvilke der er modtaget et svar fra en annoncekilde. Tallet beregnes ved at dividere antallet af matchede anmodninger med det samlede antal anmodninger:

(Matchede anmodninger/anmodninger) * 100 %

Matchede anmodninger

Det antal annoncer, der er returneret fra en annoncekilde som svar på annonceanmodninger. Det er ikke alle matchede anmodninger, der resulterer i en eksponering.

Når det gælder annoncekilder til budgivning, er matchede anmodninger det antal gange, en annoncekilde har vundet auktionen med budgivning og vandfaldet (hvis det er relevant) og returneret en annonce til appen. 

Når det gælder annoncekilder til vandfald, er matchede anmodninger det antal gange, en annoncekilde er blevet kaldt i formidlingsvandfaldet og har returneret en annonce til appen.

Visningsprocent (%)

Den procentdel af de hentede annoncer, der er blevet vist for brugeren i appen. Den beregnes ved at dividere eksponeringer med matchede anmodninger:

(Eksponeringer/matchede anmodninger) * 100 %

Eksempel: Hvis det samlede antal matchede anmodninger er 80, men din app kun viser 60 af disse, er appens visningsrate 75 %.

Eksponeringer

Det samlede antal annoncer, der vises til brugerne.

Bemærk! Når en vandfaldsannoncekilde fra en tredjepart viser en bannerannonce, tæller AdMob en eksponering, når tredjepartsadapteren sender tilbagekaldet for indlæsning af annoncer. Det kan forårsage uoverensstemmelser i antallet af rapporterede eksponeringer i henholdsvis AdMob og din tredjepartsannoncekilde. Hvis du f.eks. forudindlæser bannerannoncer, der ikke vises med det samme, kan du opleve, at der rapporteres et højere antal eksponeringer i AdMob.
CTR (%)

Klikrate (CTR) for eksponeringer er antallet af annonceklik divideret med antallet af individuelle annonceeksponeringer. Den beregnes ved at dividere klik med eksponeringer:

(Klik/eksponeringer) * 100 %

Hvis din annonce eksempelvis har opnået 20 klik ud af 1.000 eksponeringer, er CTR for eksponeringer lig med 2 %.

Antal klik

Det samlede antal gange, brugere har klikket på annoncer, der er blevet vist i din app.

Hvorfor er det vigtigt? Antal klik kan give dig et indtryk af, hvor meget en annonce appellerer til de personer, der ser den. Hvis du ved, hvor mange personer der klikker på en annonce, i forhold til, hvor mange personer der ser den (eksponeringer), kan du måle, hvor effektiv annoncen er.

Budanmodninger

Antallet af anmodninger til en budgivningsannoncekilde.

Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.

 

Bud på auktionen

Det antal bud, der er afgivet af den annoncekilde, der har deltaget i auktioner via budgivning. 

Det er ikke alle afgivne bud, der deltager i auktioner via budgivning. Buddene skal opfylde auktionskriterierne, f.eks. med hensyn til minimum-eCPM eller annonceformattyper. 

Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.

 

Antal bud på auktion (%)

Den procentdel af buddene, der har deltaget i auktioner via budgivning. Tallet beregnes ved at dividere antallet af bud på auktion med antallet af budanmodninger:

Antal bud på auktion/antal budanmodninger

Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.
Antal vindende bud

Det antal bud, der har vundet en budgivningsauktion.

Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.

 

Antal vindende bud (%)
Den procentdel af buddene, der har vundet en auktion med budgivning. Tallet beregnes ved at dividere antallet af vindende bud med antallet af bud på auktion:
Antal vindende bud/antal bud på auktion
Bemærk! Denne metric er altid nul for vandfaldskilder. Hvis du har fjernet AdMob-netværket som budgivningskilde i formidlingsgrupper, er denne metric nul.
 

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu