Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Настройки за филтриране на рекламите за източници на реклами с офериране

Можете да решите дали да приложите правилата на рекламната мрежа на Google и контролите за блокиране към конкретен източник на реклама с офериране. 

Правилата на рекламната мрежа на Google обхващат забранено съдържание, забранени практики, ограничено съдържание и функции и редакционни и технически стандарти. Програмните правила на платформата на Google винаги се прилагат и обхващат по-общи притеснения, като например злонамерен софтуер и незаконно поведение.

Контролите за блокиране Ви помагат да контролирате рекламите, които се показват в приложенията Ви.

Начин на работа

Когато включите филтрирането на рекламите за даден източник на реклама, правилата за мрежата на Google и контролите за блокиране винаги се прилагат към рекламите от този източник. Това може да осигури по-добро качество на рекламното съдържание за потребителите на приложението Ви, но може да доведе до по-малко приходи от реклами, тъй като повече оферти се отхвърлят или филтрират, преди да стигнат до търга в реално време.

Когато филтрирането на рекламите е изключено, прилагането на правилата за мрежата на Google и контролите за блокиране е по-свободно. Това улеснява офертите от този източник на офериране да достигат до търга в реално време, което означава потенциално увеличение на търсенето и приходите от реклами. Имайте предвид, че това може да доведе до спадане на рекламите в приложението Ви под определени прагове за съдържание, редакционни и технически изисквания.

Забележка: Филтрирането на рекламите се прилага само към рекламни елементи, които са добавени в групи за посредничество. Ако изключите филтрирането на рекламите, това ще засегне само заявките за реклами, съответстващи на група за посредничество. 

Как да зададете филтриране на рекламите за източник на реклама с офериране

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
  3. Кликнете върху раздела Източници на офериране.
  4. Изберете източника на реклама, който искате да актуализирате.
  5. Кликнете върху Настройки.
  6. Кликнете върху превключвателя, за да включите или изключите настройката за филтриране на рекламите.
  7. Кликнете върху Запазване.
Забележка: Някои източници на реклами с офериране още не са активирали превключвателя за филтриране на реклами. В момента добавяме поддръжка за всички източници на реклами с офериране. Моля, проверете отново по-късно дали превключвателят за източници на реклами е активиран.  

Как филтрирането на рекламите оказва влияние върху контролите за блокиране

Когато филтрирането на рекламите е включено, то работи заедно с контролите Ви за блокиране за по-добро качество на рекламното съдържание за потребителите на приложението Ви. Ако изключите филтрирането на рекламите, контролите за блокиране също се изключват. Това засяга следните контроли за блокиране:

Забележка: Настройките Ви за CPRA и настройките за съгласие на потребителите в ЕС не се засягат от включването или изключването на филтрирането на рекламите.

Разясняване на въздействието на филтрирането на рекламите

Ако промените настройката си за филтриране на рекламите, можете да наблюдавате въздействието, като използвате отчета си за оферирането. Разгледайте следните показатели, за да разберете по-добре как изборът Ви се отразява на ефективността:

  • Участващи в търга оферти: Броят на офертите, изпратени от източника на реклама, които са участвали в търговете с офериране. Броят им може да намалее, ако включите филтрирането на офертите.
  • Участващи в търга оферти (%): Процентът на офертите, участвали в търговете с офериране. Това Ви помага да сравните колко пъти източник на реклама е изпратил оферта с броя на заявките, които приложението Ви е изпратило на източника на реклама.  
  • Приходи: Сравнете приходите си с или без филтриране на рекламите, за да разберете как това влияе върху постъпленията Ви.  
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
„Моята страница в AdMob“ – персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175