Tillämpa inställningar på mobila Android-enheter

  Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Som administratör kan du styra hur användarna får tillgång till och interagerar med sina Android-enheter genom att tillämpa policyinställningar.

Öppna alla   |   Stäng alla

Innan du börjar

Hitta inställningarna

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på Android-inställningar till vänster.
 4. (Valfritt) Till vänster väljer du den organisationsenhet som du vill tillämpa inställningarna på.
 5. Välj en kategori och markera rutan bredvid inställningen för att tillämpa den. Detaljer om respektive inställning finns nedan. 
 6. När du har gjort en ändring klickar du på Spara.

Allmänna inställningar

Du kan hantera appranskning, kontosynkronisering och kontorensning, detaljer och widgetar på låst skärm samt Android Enhetsadministratör.

Appgranskning
Tillåt administratörerna att se detaljer om appar som är installerade på enheter med ett företagskonto i enhetens personliga utrymme. Markera rutan Aktivera appgranskning i personligt utrymme och att se: 

Obs! Appar granskas automatiskt på företagsägda enheter och enheter med en jobbprofil. 

Automatisk rensning
Tar bort företagsdata automatiskt från en enhet när enheten: 
 • Når ett angivet antal dagar av inaktivitet 
  (Välj ett antal dagar som följer organisationens policy för mobilanvändning.) 
 • Bryter mot någon av dessa enhetspolicyer:
  • Lösenordspolicyer
  • Blockera Android-enheter som har utsatts för intrång
  • Blockera enheter som inte är Android CTS-kompatibla
  • Kräv enhetskryptering
Om enhet är företagsägd görs en fabriksåterställning av enheten. Om enheten är privatägd och har en jobbprofil rensas enbart jobbprofilen och personuppgifter berörs inte. 
 
Före rensningen får användaren ett meddelande och tid att lösa problemet.
Fjärrensning av användare på Android
Tillåter användare med Android-enheter att få tillgång till Android Enhetsadministratör. Om en användare blir av med sin Android-enhet kan de använda Android Enhetsadministratör för att hitta den. De kan även ringa upp, låsa eller radera data från enheten på distans. Mer information finns i Android Enhetsadministratör
Äldre Android-enheter
Tar hänsyn till äldre enheter genom att tillämpa enbart de policyer som stöds på äldre enheter. Om du tillämpar den här inställningen kan äldre enheter fortsätta synkronisera företagsdata utan krypterad lagring, även när du använder inställningen som kräver kryptering för enheter med Android 3.0 Honeycomb och senare.

Jobbprofil

Använd jobbprofiler för att separera organisationens appar från personliga appar. Du kan erbjuda och hantera appar via din vitlista. För användare med egna enheter förblir det personliga utrymmet privat och endast tillgängligt för dem. Mer information finns i Vad är en jobbprofil? 

Konfiguration av jobbprofil
Android 5.0 Lollipop och senare enheter som bara kör Google Device Policy-appen
Styr skapandet av jobbprofiler på personliga Android-enheter som används i organisationen. 
Användarna kan lägga till hanterade företagskonton på en enhet med en jobbprofil. Inom jobbprofilen erbjuder och hanterar du företagsappar med hjälp av en vitlista. När hanterade appar har installerats markeras de med Android Enterprise Android for Work så att de är lätta att skilja från privata appar. Läs mer om att vitlista Android-appar.
Bredvid Konfiguration av jobbprofil klickar du på nedåtpilen Nedåtpil och väljer ett av alternativen:
 • Användaren väljer att delta – välj det här alternativet om du vill uppmana användarna att skapa en jobbprofil när de registrerar enheten för hantering. Om en användare väljer att inte skapa en jobbprofil kan de fortfarande synkronisera sin företagsdata. Däremot kan du (och andra administratörer) ändå göra ändringar för att skydda företagsdata på enheten. Om en enhet försvinner kan du rensa all data från den.
 • Tillämpa – välj det här alternativet som du vill kräva att användarna konfigurerar en jobbprofil på sin enhet. Användarna kan inte synkronisera företagsdata om de inte godkänner jobbprofilen och de har inte möjlighet att välja bort detta. Om Android-enheter utan jobbprofiler redan har registrerats för hantering uppmanas användarna att skapa en. Ingen datasynkronisering sker med enheterna förrän en jobbprofil har tillämpats. Om enheten inte har stöd för jobbprofiler tillämpas inte denna inställning. Kontrollera enhetens egenskaper på administratörskonsolen för att ta reda på om en enhet har stöd för en jobbprofil. Mer information finns i Visa information om mobil enhet.
 • Inaktivera – välj det här alternativet om du vill förhindra att enhetsanvändare konfigurerar en jobbprofil. Befintliga jobbprofiler som har konfigurerats på registrerade enheter påverkas inte.
Lösenord för jobbprofil
Enheter med Android 7.0 Nougat och senare

Tillämpar lösenordsinställningar enbart på appar som körs i en användares jobbprofil och tillåter användarna att konfigurera egna inställningar för låsskärm för sin enhet. För enheter som är äldre än Android 7.0 tillämpas lösenordsinställningarna på hela enheten.

Appar och datadelning

Du kan ge användarna behörighet att installera appar. Du kan också styra vad användarna kan dela från installerade appar. De här inställningarna gäller företagsägda enheter och BYOD-enheter med jobbprofiler, där inget annat anges.

Inställningar för Apps
Tillåter användarna att visa aviseringar, tvinga fram stopp (stoppa processer), avinstallera uppdateringar, inaktivera appar och rensa data, cache eller standardvärden. Stöds för Android 6.0+ Marshmallow och senare, enbart på företagsägda enheter.
Verifiera appar
Tillåter användarna att inaktivera inställningen Verifiera appar. Inställningen bidrar till att förhindra att skadlig programvara installeras. Här görs även regelbunden genomsökningar av enheter efter appar som kan vara skadliga. Stöds för Android 6.0+ Marshmallow och senare, enbart på företagsägda enheter. Mer information finns i Skydda mot skadliga appar.
USB-filöverföring
Tillåter användarna att överföra filer till och från sina mobila enheter med hjälp av en USB-anslutning. Stöds för Android 6.0+ Marshmallow och senare, enbart på företagsägda enheter.
Okända källor
Tillåter användare att installera appar från andra källor förutom Google Play Butik. Avmarkera den här rutan om du vill erbjuda ytterligare säkerhet genom att förhindra appinstallation från okända källor. Stöds för Android 5.0 Lollipop och senare.
Utvecklaralternativ
Tillåter användarna att använda utvecklaralternativ på sina enheter. Om du inaktiverar den här inställningen kan användare med Android Enterprise på sin enhet fortfarande aktivera utvecklaralternativ på enheten för sitt personliga utrymme, men inte för jobbprofilen. Användare kan till exempel föra över (hämta och sedan använda en filhanterare för installation) appar från datorn till sitt personliga utrymme, men inte på jobbprofilen. Stöds för Android 5.0 Lollipop och senare.
Platsdelning
Gör att användarna kan aktivera eller inaktivera Googles platstjänst. I Apps används platsinformation för att tillhandahålla platsbaserade tjänster, som möjligheten att visa pendlingstrafik eller hitta restauranger i närheten. Den här inställningen tillåter också användarna att hanterar sin Android-enhet från sidan Mina enheter. Stöd för Android 5.0 Lollipop och senare.
Skärmdump
Tillåter användarna att ta skärmdumpar på sina mobila enheter. Om du inaktiverar den här inställningen är användarna begränsade till skärmdumpar med sina personliga program. Stöds för Android 5.0 Lollipop och senare.
Dela med andra profiler

Den här inställningen stöds på enheter med Android 5.0 och senare där inget annat anges.

Styr om användarna kan dela data och filer, som foton, från sin jobbprofil till sitt personliga utrymme på enheten. 

När du markerar rutan Tillåt innehållsdelning från jobbprofil till personligt utrymme sker följande: 

 • Innehåll från jobbprofilen kan delas med appar i användarens personliga utrymme. Till exempel kan en användare lägga till jobbdokument i sin personliga Gmail-app. 
 • Nummerpresentation från jobbprofilen visas i det personliga utrymmet för inkommande samtal.
 • (Endast G Suite) Användarna kan söka efter G Suite-kontakter från sitt personliga utrymme på enheter med Android 7.0 Nougat och senare.
 • Webbadresser öppnas i det personliga utrymmet om det inte finns någon webbläsare i jobbprofilen.
 • En karta i den personliga profilen öppnas en geografisk plats om det inte finns någon kartapp i jobbprofilen.
Kopiera/klistra in mellan profiler
Tillåter att användarna kopierar text från appar i sin arbetsprofil och klistrar in den i en app i sitt personliga utrymme. Stöds för Android 5.0 Lollipop och senare.  
Android Beam
Tillåter enhetsanvändare att dela innehåll genom Android Beam via NFC (Near Field Communication). Avmarkera rutan om du vill förhindra användning av Android Beam.
Körningsbehörigheter

Om körningsbehörigheter nekas kan vissa appars funktion påverkas.

Anger hur begäranden om behörighet från appar vid körning hanteras som standard. Behörighetsinställningar som angetts för en enskild app gäller framför standardinställningarna. Mer information finns i Hantera körningsbehörigheter för Android-appar. Stöds för Android 6.0 Marshmallow eller senare.

Användare och konton

Företagsägda enheter och personliga enheter med jobbprofiler

Lägg till användare

Den här funktionen är endast tillgänglig på Android 6.0 Marshmallow-enheter

Tillåter den primära användarenheten att lägga till användarprofiler på enheten. Varje användarprofil har personligt utrymme på enheten för konton, appar, inställningar med mera. 

Ta bort användare

Företagsägda enheter med Android 6.0 Marshmallow och senare

Tillåter den primära användarenheten att ta bort användarprofiler från enheten. När en användarprofil tas bort, tas alla konton som läggs till i profilen bort.

Konton

Android 5.0 Lollipop och senare enheter

Styr om användarna kan lägga till och ta bort konton i jobbprofilen på enheten. 

Det går bara att lägga till ett hanterat konto på enheter med en jobbprofil. En användare som vill ta bort ett hanterat konto måste ta bort jobbprofilen från sin enhet.

Hindra användarna från att lägga till andra typer av konton genom att avmarkera kryssrutan Tillåt tillägg och borttagning av konton.

Google Konton

Android 5.0 Lollipop och senare enheter

Tillåter användare att lägga till Google- eller företagskonton i jobbprofilen på sin enhet. Innan du kan aktivera den här inställningen måste även inställningen Konton (ovan) vara på. 

Det går bara att lägga till ett hanterat företagskonto på en enhet med en jobbprofil. Om du inaktiverar inställningen Konton kan användarna fortfarande lägga till Google-konton i sin jobbprofil eller på sin enhet via Microsoft® Exchange®, IMAP eller POP3.

Nätverk

Du kan hantera hur användarna får tillgång till nätverk. De här inställningarna är tillgängliga för företagsägda enheter med Android 6.0 Marshmallow och senare. 

Wi-Fi
Tillåter användarna att ändra inställningarna för Wi-Fi-nätverket på sina mobila enheter. 
Bluetooth
Tillåter användarna att ändra Bluetooth-inställningarna på sina mobila enheter. Om du vill tillåta Bluetooth-konfiguration och har Android 6.0 Marshmallow eller senare ska du tillämpa inställningen Platsdelning (under Appar och datadelning) för att det ska fungera.
VPN-åtkomst
Tillåter användarna att lägga till, redigera, ta kontakt med eller radera ett VPN (Virtual Private Network) på sina enheter. Användarna kan få åtkomst till VPN-inställningar på sina enheter genom att trycka på Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mer > VPN.
Internetdelning
Tillåter användare att konfigurera och använda trådlös surfzon via Wi-Fi och USB- eller Bluetooth-internetdelning.
Mobilnätverk
Tillåter användarna att ändra inställningarna för dataåtkomst och roaming på sina enheter. Den här inställningen tillåter även användarna att välja om de ska visa namnet på mobilnätverket i statusfältet, ändra åtkomstpunktnamnet (APN) och välja en mobiloperatör. 
Cellsändningar
Tillåter användare att ta emot meddelanden från sändningar som vädervarningar och varningar om försvunna barn (AMBER-alert) på enheter som är utrustade med SIM-kort. 

Enhetsfunktioner

Du kan ge användarna tillgång till maskinvarualternativ. De här inställningarna är enbart tillgängliga för företagsägda enheter med Android 6.0+ Marshmallow och senare, förutom där annat anges.

Fysiska media
Tillåter användarna att sätta i ett SD-kort och flytta data eller applikationer till kortet (gäller enheter med plats för externt SD-kort). SD-kort används vanligen för flyttbara lagringsmedier. 
Betrodda användaruppgifter
Tillåter användare att ändra certifikat från certifikatutfärdare (CA) för sina jobbprofiler i Inställningar > Säkerhet > Betrodda användaruppgifter på sina mobila enheter. Om den är avmarkerad kan användare fortfarande se CA-certifikat för sina jobbprofiler, men inte ändra dem. 
Mikrofon
Tillåter att enhetens mikrofoner används. Avmarkera rutan om du vill stänga av mikrofonen och hindra den från att slås på igen. Om du lämnar mikrofonen av säkerställer det att skadliga appar inte kan använda mikrofonens funktioner för att spela in ljud i närheten av enheten. 
Högtalare
Tillåter att enhetens högtalare används. Avmarkera rutan om du vill stänga av högtalaren för appar i jobbprofilen och hindra den från att slås på igen. 
Pinkodsinställningar för administratörsbegränsning
Android 5.1 Lollipop och tidigare enheter
Fortsätter att synkronisera pinkoden för administratörsbegränsning med användarenheter. När den här inställningen tillämpas uppmanas användarna att ange denna pinkod när de försöker återställa telefonen eller ändra WiFi- eller Bluetooth-inställningar. Pinkoden måste vara numerisk och innehålla minst fem tecken. Om du avmarkerar den här rutan identifieras den föregående pinkoden för administratörsbegränsning och du kan inte ändra pinkoden för administratörsbegränsning igen förrän du tillämpat denna inställning på nytt.
Återställning av standardinställningar

Anger om användarna kan återställa enheten till fabriksinställningarna via appen Inställningar. En fabriksåterställning tar bort alla appar, data och inställningar på enheten. Inställningarna som tas bort omfattar dem som angetts av en administratör med hjälp av enhetshantering. 

Om du aktiverar den här inställningen rekommenderar vi att du använder Skyddsinställning för fabriksåterställning så att administratörer får åtkomst till återställda enheter. På detta sätt kan du förhindra låsta enheter om användaren inte får åtkomst till sitt konto efter att enheten har återställts.

Den här inställningen hindrar inte användarna från att återställa en Android-enhet med ström- och volymknapparna.

Skyddsinställning för fabriksåterställning

Ger specifika administratörskonton åtkomst till en användares enhet efter en fabriksåterställning. För företagsägda enheter (de som du lägger till på administratörskonsolen efter serienummer) har enbart de konton du listar åtkomst till enheten efter en fabriksåterställning. För personliga enheter i enhetsägarläge har användaren också åtkomst till enheten. 

Klicka på Lägg till ett konto och ange e-postadresserna till de administratörer som du vill ge åtkomst till enhetens innehåll efter en återställning av standardinställningarna.

Obs! Om du använder den här inställningen och behöver återställa en enhets standardinställningar, kontrollerar du att du får åtkomst till alla kopplade administratörskonton innan du återställer enheten. (Se tips nedan.) Supporten kan inte låsa upp en enhet eller återställa den via fjärrfunktion. Om du har problem med att låsa upp en återställd enhet kontaktar du enhetstillverkaren för hjälp.

Tips!

 • Du kan ange upp till 10 e-postadresser. Vi rekommenderar att du anger mer än en e-postadress om det finns problem med någon av de adresser du anger. 
 • Kontrollera att e-postadresserna du lägger till är aaktiv och aldrig har tagits bort eller stängts av. Om ett konto har stängts av eller tagits bort kan det inte få åtkomst till en enhet som har återställts, även om kontot har återställts. 
 • Ange inte in några gruppadresser – de kan inte få åtkomst till en enhet som är fabriksåterställd.
 • Innan du återställer en enhet:
  • Logga ut och ta bort användarens företagskonto.
  • Om användaren inte vet sitt lösenord kan du återställa det. Gör detta innan du rensar enheten. Om du väntar måste användaren kanske vänta 24 timmar innan han eller hon kan logga in på enheten igen.
Redigera tid
Tillåter användarna att ställa in datum och tid på sina enheter. Avmarkera rutan om du vill förhindra att användarna ställer in datum och tid.
Dataroaming
Ger användarna tillgång till datatjänster under roaming (med enheten utanför mobiloperatörens område). Avmarkera rutan om du vill förhindra internetåtkomst under roaming. Den här inställningen är enbart tillgänglig för företagsägda enheter med Android 7.0 Nougat och senare.
Starta i felsäkert läge
Tillåter användarna att starta om sina enheter i säkert läge. Enheten startar om med att köra enbart förinstallerade standardappar. Appar från tredje part är inaktiverade. Avmarkera rutan om du vill hindra att användarna startar om i felsäkert läge. 
För Android-enheter där Google Apps Device Policy-appen inte är förinstallerad förhindrar du körning av Device Policy-appen om du tillåter användaren att starta om i felsäkert läge. Detta innebär att företagsåtkomst kan blockeras på enheten. Vi rekommenderar inte att du tillåter åtkomst i felsäkert läge. 

Funktioner för låsskärm

Enbart företagsägda enheter och personliga enheter utan personliga profiler som kör Android 6.0 Marshmallow och senare

Du kan tillåta eller förbjuda aviseringar och andra funktioner medan en enhet är låst.

Funktioner för låsskärm
Styr var och en av inställningarna för låsskärmen i kategorin Funktioner för låsskärm. Om du vill aktivera alla funktioner på låsskärmen markerar du rutan Tillåt funktioner för låsskärm. Avmarkera rutan för att stänga av alla funktioner för låsskärm.
Widgetar för låsskärm
Styr om användare kan lägga till widgetar på låsskärmen, till exempel widgetar för e-post och kalender. Widgetar på låsskärmen stöds på alla Android-versioner från 4.2 Jelly Bean till 4.4 KitKat.
Upplåsning med fingeravtryck
Tillåter användare att låsa upp enheten med hjälp av fingeravtrycksläsaren.
Kamera
Styr om användare kan komma åt enhetens kamera medan den är låst.
Betrodda agenter
Styr om användare kan använda Smart Lock för att behålla enheten olåst i vissa situationer, till exempel när de har sin telefon i fickan eller när de är hemma. Med Smart Lock behöver användarna inte låsa upp med pinkod, grafiskt lösenord eller lösenord. Mer information finns i Ställ in Android-enheten på att låsas upp automatiskt.
Aviseringar
Tillåter användarna att ta emot aviseringar medan enheten är låst.
Aviseringsuppgifter
Tillåter användare att få aviseringsdetaljer medan enheten är låst. Den här inställningen inaktiveras om aviseringsinställningen (ovan) är av.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?