Instellingen toepassen op mobiele Android-apparaten

  Als u de oude gratis versie van G Suite gebruikt, moet u upgraden naar G Suite Basic om deze functie te kunnen gebruiken. 

Als beheerder kunt u bepalen hoe gebruikers toegang hebben tot hun Android-apparaat en wat ze ermee kunnen doen. U doet dit door beleidsinstellingen toe te passen.

Alles openen  |  Alles sluiten

Voordat u begint

De instellingen zoeken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaten.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apparaten te zien.

 3. Klik links op Android-instellingen.
 4. (Optioneel) Selecteer links de organisatie-eenheid waarop u de instellingen wilt toepassen.
 5. Selecteer een categorie en vink het vakje aan naast de instelling om deze toe te passen. Zie hieronder voor meer informatie over elke instelling. 
 6. Klik op Opslaan nadat u wijzigingen heeft aangebracht.

Algemene instellingen

U kunt app-controle, accountsynchronisatie en wissen van accounts, informatie en widgets op het vergrendelingsscherm en Android-apparaatbeheer beheren.

App-controle
Hiermee kunnen beheerders informatie bekijken over apps die zijn geïnstalleerd op apparaten met een bedrijfsaccount in de persoonlijke ruimte op het apparaat. Vink het vakje aan voor App-controle in persoonlijke ruimte inschakelen om het volgende te zien: 

Opmerking: Apps worden automatisch gecontroleerd op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf en apparaten met een werkprofiel. 

Automatisch wissen
Verwijdert automatisch bedrijfsgegevens van een apparaat in de volgende situaties: 
 • Het apparaat is een opgegeven aantal dagen inactief geweest. 
  (Kies een aantal dagen dat aansluit op het gebruiksbeleid voor mobiele apparaten van uw organisatie.) 
 • Het apparaat voldoet niet aan een van deze apparaatbeleidslijnen:
  • Wachtwoordbeleid
  • Gehackte Android-apparaten blokkeren
  • Apparaten blokkeren die niet voldoen aan Android CTS
  • Apparaatversleuteling vereisen
Als het apparaat eigendom is van het bedrijf, wordt het teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Als het apparaat persoonlijk eigendom is en een werkprofiel heeft, wordt alleen het werkprofiel gewist. Persoonlijke gegevens blijven er gewoon op staan. 
 
Voorafgaand aan het wissen krijgt de gebruiker een melding en tijd om het probleem op te lossen.
Wissen op afstand door gebruiker op Android
Hiermee hebben gebruikers met Android-apparaten toegang tot Android-apparaatbeheer. Als een gebruiker zijn Android-apparaat kwijtraakt, kan hij het terugvinden met Android-apparaatbeheer. Hij kan een apparaat ook op afstand bellen, vergrendelen of de gegevens erop wissen. Zie Android-apparaatbeheer voor meer informatie. 
Oudere Android-apparaten
Hiermee kunnen oudere apparaten worden gebruikt, doordat alleen het beleid wordt afgedwongen dat wordt ondersteund op oudere apparaten. Als u deze instelling toepast, blijven oudere apparaten bedrijfsgegevens synchroniseren zonder versleutelde opslag, zelfs als u de instelling inschakelt waarmee versleuteling wordt vereist op apparaten met Android 3.0 Honeycomb en hoger.

Werkprofiel

Gebruik werkprofielen om de apps van uw organisatie te scheiden van persoonlijke apps. U kunt apps aanbieden en beheren via een witte lijst. De persoonlijke ruimte op BYOD-apparaten (Bring Your Own Device) blijft privé en is alleen beschikbaar voor de gebruiker. Zie Wat is een werkprofiel? voor meer informatie. 

Werkprofiel instellen
Apparaten met Android 5.0 Lollipop en hoger met alleen de Google Device Policy-app
Hiermee wordt een werkprofiel gemaakt op persoonlijke Android-apparaten die worden gebruikt in uw organisatie. 
Gebruikers kunnen één beheerd bedrijfsaccount toevoegen aan een apparaat met een werkprofiel. In het werkprofiel kunt u zakelijke apps aanbieden en beheren met een witte lijst. Beheerde apps worden na de installatie gemarkeerd als zakelijke Android-app Android for Work. Zo zijn ze eenvoudig te onderscheiden van persoonlijke apps. Meer informatie over Android-apps op de witte lijst zetten.
Klik naast Werkprofiel instellen op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en kies een optie:
 • Aanmelden gebruiker: Met deze optie wordt gebruikers gevraagd een werkprofiel te maken wanneer ze een apparaat registreren voor beheer. Als een gebruiker besluit geen werkprofiel in te stellen, kan hij nog steeds zijn bedrijfsgegevens synchroniseren. U (en andere beheerders) kunnen nog steeds wijzigingen aanbrengen om de bedrijfsgegevens op het apparaat te beschermen. Als een apparaat bijvoorbeeld is kwijtgeraakt, kunt u alle gegevens wissen van het apparaat.
 • Afdwingen: Selecteer deze optie om te vereisen dat gebruikers een werkprofiel instellen op hun apparaat. Gebruikers kunnen pas bedrijfsgegevens synchroniseren als ze het werkprofiel hebben geaccepteerd. Ze kunnen zich hier niet voor afmelden. Als Android-apparaten zonder werkprofiel al zijn geregistreerd voor beheer, wordt gebruikers gevraagd een werkprofiel te maken. De gegevens worden pas weer gesynchroniseerd met de apparaten als er een werkprofiel is gemaakt. Als werkprofielen niet worden ondersteund op het apparaat. wordt deze instelling niet toegepast. In de apparaatkenmerken in de beheerdersconsole kunt u zien of werkprofielen worden ondersteund op een apparaat. Zie Mobiele apparaatgegevens bekijken voor meer informatie.
 • Uitschakelen: Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers een werkprofiel instellen. Dit heeft geen invloed op bestaande werkprofielen op geregistreerde apparaten.
Wachtwoord werkprofiel
Apparaten met Android 7.0 Nougat en hoger

Hiermee worden wachtwoordinstellingen alleen afgedwongen voor apps die worden uitgevoerd in het werkprofiel van een gebruiker. Ook kunnen gebruikers hiermee zelf instellingen voor het vergrendelingsscherm configureren voor hun apparaat. Bij apparaten met een oudere versie dan Android 7.0 worden wachtwoordinstellingen afgedwongen voor het hele apparaat.

Apps en delen van gegevens

U kunt gebruikers toestemming geven apps te installeren. U kunt ook bepalen wat gebruikers kunnen delen vanuit geïnstalleerde apps. Deze instellingen gelden voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf en voor BYOD-apparaten met een werkprofiel, behalve waar anders aangegeven.

Apps-instellingen
Hiermee kunnen gebruikers meldingen tonen, apps (processen) gedwongen stoppen, updates verwijderen, apps uitschakelen en gegevens, het cachegeheugen of standaardinstellingen wissen. Wordt ondersteund op Android 6.0 Marshmallow en hoger, alleen op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf.
Apps verifiëren
Hiermee kunnen gebruikers de instelling 'Apps verifiëren' uitschakelen. Deze instelling helpt voorkomen dat schadelijke software wordt geïnstalleerd. Apparaten worden ook regelmatig gescand op potentieel gevaarlijke apps. Wordt ondersteund op Android 6.0 Marshmallow en hoger, alleen op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Zie Bescherming tegen schadelijke apps voor meer informatie.
Overdracht van bestanden via USB
Hiermee kunnen gebruikers bestanden van en naar hun mobiele apparaten overzetten met een USB-verbinding. Wordt ondersteund op Android 6.0 Marshmallow en hoger, alleen op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf.
Onbekende bronnen
Hiermee kunnen gebruikers ook apps installeren uit andere bronnen dan de Google Play Store. Haal het vinkje weg voor aanvullende beveiliging, doordat apps niet kunnen worden geïnstalleerd vanuit onbekende bronnen. Wordt ondersteund op Android 5.0 Lollipop en hoger.
Ontwikkelaarsopties
Hiermee kunnen gebruikers ontwikkelaarsopties gebruiken op hun apparaat. Als u deze instelling uitschakelt, kunnen gebruikers met Android voor bedrijven op hun apparaat nog steeds ontwikkelaarsopties inschakelen voor hun persoonlijke ruimte, maar niet voor hun werkprofiel. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld apps sideloaden (ze downloaden en installeren met een bestandsbeheerder) van hun computer naar hun persoonlijke ruimte, maar niet naar hun werkprofiel. Wordt ondersteund op Android 5.0 Lollipop en hoger.
Locatie delen
Hiermee kunnen gebruikers de locatieservice van Google in- uitschakelen. Apps gebruiken locatiegegevens om locatiegebaseerde services te bieden, zoals de mogelijkheid te kijken of er files zijn of restaurants in de buurt te vinden. Met deze instelling kunnen gebruikers ook hun Android-apparaat beheren op de pagina 'Mijn apparaten'. Wordt ondersteund op Android 5.0 Lollipop en hoger.
Screenshot
Hiermee kunnen gebruikers screenshots nemen op hun mobiele apparaat. Als u deze instelling uitschakelt, kunnen gebruikers alleen screenshots maken met apps in hun persoonlijke ruimte. Wordt ondersteund op Android 5.0 Lollipop en hoger.
Delen met andere profielen

Deze instelling wordt ondersteund op apparaten met Android 5.0 Lollipop en hoger, behalve waar anders aangegeven.

Hiermee wordt bepaald of gebruikers gegevens en bestanden, zoals foto's, kunnen delen vanuit hun werkprofiel met de persoonlijke ruimte op hun apparaat. 

Wanneer u het vakje aanvinkt voor Toestaan dat content wordt gedeeld van het werkprofiel met de persoonlijke ruimte, gebeurt het volgende: 

 • Content uit het werkprofiel kan worden gedeeld met apps in de persoonlijke ruimte van de gebruiker. Een gebruiker kan bijvoorbeeld werkdocumenten toevoegen in zijn persoonlijke Gmail-app. 
 • Gegevens van bellers uit het werkprofiel worden getoond in de persoonlijke ruimte bij inkomende oproepen.
 • (Alleen G Suite) Gebruikers kunnen vanuit hun persoonlijke ruimte zoeken naar zakelijke contacten op apparaten met Android 7.0 Nougat en hoger.
 • URL's worden geopend in de persoonlijke ruimte als er geen browser is in het werkprofiel.
 • Geografische locaties worden geopend met een kaarten-app in de persoonlijke ruimte als er geen kaarten-app is in het werkprofiel.
Kopiëren en plakken tussen profielen
Hiermee kunnen gebruikers tekst kopiëren uit een app in hun werkprofiel en deze plakken in een app in hun persoonlijke ruimte. Wordt ondersteund op Android 5.0 Lollipop en hoger.  
Android Beam
Hiermee kunnen apparaatgebruikers content delen met Android Beam via Near Field Communication (NFC). Haal het vinkje weg als u niet wilt dat Android Beam wordt gebruikt.
Runtime-rechten

Als u runtime-rechten weigert, werken sommige apps wellicht niet meer goed.

Hiermee wordt ingesteld hoe verzoeken om rechten van apps standaard worden afgehandeld. Voorkeuren voor rechten die zijn gespecificeerd voor een individuele app, krijgen voorrang op de standaardinstelling. Zie Runtime-rechten beheren voor Android-apps voor meer informatie. Wordt ondersteund op Android 6.0 Marshmallow en hoger.

Gebruikers en accounts

Apparaten die eigendom zijn van het bedrijf en persoonlijke apparaten met een werkprofiel

Gebruikers toevoegen

Deze functie is alleen beschikbaar op apparaten met Android 6.0 Marshmallow

Hiermee kan de primaire apparaatgebruiker gebruikersprofielen toevoegen aan het apparaat. Elk gebruikersprofiel heeft persoonlijke ruimte op het apparaat voor accounts, apps, instellingen en dergelijke. 

Gebruikers verwijderen

Apparaten die eigendom zijn van het bedrijf met Android 6.0 Marshmallow en hoger

Hiermee kan de primaire apparaatgebruiker gebruikersprofielen verwijderen van het apparaat. Wanneer een gebruikersprofiel wordt verwijderd, worden alle accounts die aan dat profiel zijn toegevoegd, ook verwijderd.

Accounts

Apparaten met Android 5.0 Lollipop en hoger

Hiermee wordt bepaald of gebruikers accounts in het werkprofiel op hun apparaat kunnen toevoegen en verwijderen. 

Er kan slechts één beheerd account worden toegevoegd aan apparaten met een werkprofiel. Om een beheerd account te verwijderen, moet de gebruiker het werkprofiel van het apparaat verwijderen.

Als u wilt voorkomen dat gebruikers andere accounttypen toevoegen, haalt u het vinkje weg voor Toevoegen en verwijderen van accounts toestaan.

Google-accounts

Apparaten met Android 5.0 Lollipop en hoger

Hiermee kunnen gebruikers Google- of bedrijfsaccounts toevoegen aan het werkprofiel op hun apparaat. Voordat u deze instelling inschakelt, moet de instelling Accounts (zie hierboven) zijn ingeschakeld. 

Er kan slechts één beheerd bedrijfsaccount worden toegevoegd aan apparaten met een werkprofiel. Als u de instelling Accounts uitschakelt, kunnen gebruikers nog steeds Google-accounts toevoegen aan hun werkprofiel of op hun apparaat via Microsoft® Exchange®, IMAP of POP3.

Netwerken

U kunt de manier beheren waarop gebruikers toegang krijgen tot netwerken. Deze instellingen zijn beschikbaar voor apparaten met Android 6.0 en hoger die eigendom zijn van het bedrijf. 

Wifi
Hiermee kunnen gebruikers de wifi-netwerkinstellingen wijzigen op hun apparaat. 
Bluetooth
Hiermee kunnen gebruikers de Bluetooth®-instellingen wijzigen op hun mobiele apparaat. Als u op apparaten met Android 6.0 Marshmallow en hoger Bluetooth-configuratie wilt toestaan, moet u de instelling Locatie delen toepassen (onder 'Apps en delen van gegevens') voordat de Bluetooth-configuratie werkt.
VPN-toegang
Hiermee kunnen gebruikers een Virtual Private Network (VPN) op hun apparaat toevoegen, bewerken, verwijderen of er verbinding mee maken. Gebruikers openen de VPN-instellingen op hun apparaat door te tikken op Instellingen > Draadloos en netwerken > Meer > VPN.
Tethering
Hiermee kunnen gebruikers wifi-hotspots en Bluetooth-tetheringservices configureren en gebruiken.
Mobiele netwerken
Hiermee kunnen gebruikers de instellingen voor gegevenstoegang en roaming wijzigen op hun apparaat. Met deze instelling kunnen gebruikers ook kiezen of de mobiele netwerknaam wordt weergegeven in de statusbalk, kunnen ze de toegangspuntnaam (Access Point Name, APN) wijzigen en kunnen ze een mobiele netwerkoperator kiezen. 
Cell broadcasts
Hiermee kunnen gebruikers op apparaten met een simkaart uitgezonden meldingen ontvangen, zoals weeralarmen en meldingen over vermiste kinderen (Amber-alerts). 

Apparaatfuncties

U kunt gebruikers toegang geven tot hardwareopties. Deze instellingen zijn alleen beschikbaar voor apparaten met Android 6.0 en hoger die eigendom zijn van het bedrijf.

Fysieke media
Hiermee kunnen gebruikers met apparaten waarin een externe SD-kaart kan worden geplaatst, een SD-kaart in het apparaat plaatsen en gegevens of apps verplaatsen naar de kaart. SD-kaarten worden meestal gebruikt als verwijderbare opslagruimte. 
Vertrouwde inloggegevens
Hiermee kunnen gebruikers certificaten van certificeringsinstanties (CA) wijzigen voor hun werkprofiel onder Instellingen > Beveiliging > Vertrouwde inloggegevens op hun mobiele apparaat. Als dit vakje niet is aangevinkt, kunnen gebruikers de CA-certificaten van hun werkprofiel wel bekijken, maar niet bewerken. 
Microfoon
Hiermee kan de microfoon op het apparaat worden gebruikt. Haal het vinkje weg om de microfoon te dempen en te zorgen dat deze niet opnieuw kan worden ingeschakeld. Door de microfoon uit te schakelen, zorgt u dat schadelijke apps geen geluid in de buurt van het apparaat kunnen opnemen met de microfoon. 
Luidspreker
Hiermee kunnen de luidsprekers op het apparaat worden gebruikt. Haal het vinkje weg om de luidspreker te dempen voor apps in het werkprofiel en te zorgen dat deze niet opnieuw kan worden ingeschakeld. 
Instellingen voor de beperkingspincode van de beheerder
Apparaten met Android 5.1 Lollipop en lager
Hiermee blijft de beperkingspincode van de beheerder gesynchroniseerd met gebruikersapparaten. Als deze instelling wordt toegepast, wordt gebruikers gevraagd deze pincode in te voeren als ze proberen de fabrieksinstellingen terug te zetten op de telefoon of wifi- en Bluetooth-instellingen proberen te wijzigen. (De pincode moet uit cijfers bestaan en moet minstens vijf tekens bevatten.) Als u het vinkje weghaalt, wordt de laatste beperkingspincode van de beheerder die naar het apparaat is verzonden herkend. U kunt de beperkingspincode van de beheerder pas weer wijzigen als u deze instelling opnieuw inschakelt.
Fabrieksinstellingen terugzetten

Hiermee wordt bepaald of gebruikers de fabrieksinstellingen kunnen terugzetten op een apparaat via de app Instellingen. Wanneer de fabrieksinstellingen worden teruggezet, worden alle apps, gegevens en instellingen verwijderd van het apparaat. Onder de instellingen die worden verwijderd, zijn ook de instellingen die een beheerder heeft ingesteld met apparaatbeheer. 

Als u deze instelling inschakelt, kunt u ook de instelling voor bescherming tegen fabrieksinstellingen terugzetten gebruiken om beheerders toegang te geven tot een gereset apparaat. Zo voorkomt u dat u de toegang kwijtraakt tot een apparaat als de gebruiker geen toegang meer heeft tot zijn account nadat het apparaat is gereset.

Deze instelling voorkomt niet dat gebruikers een Android-apparaat resetten met de aan/uit-knop en de volumeknop.

Instelling voor bescherming tegen fabrieksinstellingen terugzetten

Hiermee hebben specifieke beheerdersaccounts toegang tot een apparaat nadat de fabrieksinstellingen hierop zijn teruggezet. Voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf (apparaten die u met het serienummer toevoegt aan de beheerdersconsole), geldt dat alleen de accounts die u opgeeft toegang hebben tot een apparaat nadat de fabrieksinstellingen erop zijn teruggezet. Voor persoonlijke apparaten in de modus Apparaateigenaar geldt dat de gebruiker ook toegang heeft tot het apparaat. 

Klik op Account toevoegen en voer de e-mailadressen in van de beheerders waarvan u wilt dat deze toegang hebben tot het apparaat nadat de fabrieksinstellingen erop zijn teruggezet.

Opmerking: Als u deze instelling gebruikt en de fabrieksinstellingen terugzet op een apparaat, moet u zorgen dat u toegang heeft tot de gekoppelde beheerdersaccounts voordat u de fabrieksinstellingen terugzet. (Zie de tips hieronder.) Ondersteuning kan een apparaat waarop de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, niet op afstand ontgrendelen of herstellen. Als u problemen heeft met het ontgrendelen van een apparaat waarop de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, moet u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.

Tips

 • U kunt maximaal tien e-mailadressen invoeren. We raden u aan meer dan één e-mailadres in te voeren, voor het geval er problemen zijn met een van de adressen die u invoert. 
 • Zorg dat de e-mailadressen die u toevoegt actief zijn en nooit zijn verwijderd of opgeschort. Als een account is opgeschort of verwijderd, heeft het wellicht geen toegang tot een apparaat waarop de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, zelfs niet als het account is hersteld. 
 • Voer geen groepse-mailadressen in. Deze adressen hebben geen toegang tot een apparaat waarop de fabrieksinstellingen zijn teruggezet.
 • Doe het volgende voordat u de fabrieksinstellingen terugzet op een apparaat:
  • Log uit en verwijder het bedrijfsaccount van de gebruiker.
  • Als de gebruiker zijn wachtwoord niet meer weet, moet u het resetten. Doe dit voordat u het apparaat wist. Anders moet de gebruiker wellicht 24 uur wachten voordat hij weer kan inloggen op het apparaat.
Tijdstip bewerken
Hiermee kunnen gebruikers de datum en tijd bewerken op hun apparaat. Haal het vinkje weg als u niet wilt dat gebruikers de datum en tijd instellen.
Gegevensroaming
Hiermee kunnen gebruikers dataservices gebruiken tijdens roaming (roaming betekent dat het apparaat wordt gebruikt buiten het dekkingsgebied van de mobiele provider). Haal dit vinkje weg als u niet wilt dat internet wordt gebruikt tijdens roaming. Deze instelling is alleen beschikbaar voor apparaten met Android 7.0 Nougat en hoger die eigendom zijn van het bedrijf.
Opstarten in veilige modus
Hiermee kunnen gebruikers hun apparaat opstarten in de veilige modus. Dit betekent dat wanneer het apparaat opstart, alleen de standaard, vooraf geïnstalleerde apps werken en apps van derden zijn uitgeschakeld. Haal het vinkje weg als u niet wilt dat gebruikers opstarten in de veilige modus. 
Op Android-apparaten waarop de Google Apps Device Policy-app niet vooraf is geïnstalleerd, kan de Device Policy-app niet worden uitgevoerd wanneer gebruikers kunnen opstarten in de veilige modus. De zakelijke toegang wordt dan geblokkeerd op het apparaat. We raden u af opstarten in de veilige modus toe te staan. 

Functies op het vergrendelingsscherm

Alleen apparaten van bedrijven en persoonlijke apparaten zonder persoonlijke profielen met Android 6.0 Marshmallow en hoger

U kunt meldingen en andere functies toestaan of weigeren terwijl een apparaat is vergrendeld.

Functies op het vergrendelingsscherm
Hiermee regelt u de vergrendelingsscherminstellingen in de functiecategorie 'Scherm vergrendelen'. Schakel het selectievakje Functies op het vergrendelingsscherm toestaan in om alle vergrendelingsschermfuncties in te schakelen. Schakel het selectievakje uit om alle functies van het vergrendelingsscherm uit te schakelen.
Widgets op het vergrendelingsscherm
Hiermee wordt bepaald of gebruikers widgets, zoals e-mail- en agendawidgets, kunnen toevoegen aan het vergrendelingsscherm op hun apparaat. Widgets op het vergrendelingsscherm worden ondersteuning op de Android-versies 4.2 Jelly Bean t/m 4.4 KitKat.
Ontgrendelen met vingerafdruk
Hiermee kunnen gebruikers de vingerafdruklezer van het apparaat gebruiken om het apparaat te ontgrendelen.
Camera
Hiermee bepaalt u of gebruikers toegang hebben tot de camera van het apparaat terwijl deze is vergrendeld.
Trust agents
Hiermee bepaalt u of gebruikers Smart Lock kunnen gebruiken om hun apparaat in sommige situaties ontgrendeld te houden, bijvoorbeeld wanneer ze hun telefoon in hun zak hebben of wanneer ze thuis zijn. Met Smart Lock hoeven gebruikers de telefoon niet te ontgrendelen met hun pincode, patroon of wachtwoord. Zie Uw Android-apparaat instellen voor automatisch te ontgrendelen voor meer informatie.
Meldingen
Hiermee kunnen gebruikers meldingen ontvangen terwijl het apparaat is vergrendeld.
Meldingsgegevens
Hiermee kunnen gebruikers meldingsgegevens ontvangen terwijl het apparaat is vergrendeld. Deze instelling is uitgeschakeld als de instelling 'Meldingen' (hierboven) is uitgeschakeld.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?