Kända problem i G Suite

 

Åtkomst

Cloud Search  Cloud Search

Se även hjälpcentret för Cloud Search.

Administratörskonsolen fungerar inte med användare utanför domänen

Beskrivning: Om Cloud Search-domänen till exempel är sub.exempel.com måste du logga in med admin@sub.exempel.com, inte admin@exempel.com.

Sökinställningar är inte synliga om domänen i webbadressfältet är en sekundär domän

Lösning: Sökinställningar är inte synliga om domänen i webbadressfältet är en sekundär domän till G Suite-domänen. Du måste använda den primära domän som tillåtits.

Fel 400 Ogiltig räckvidd när du använder API via developers.google.com

Lösning: Ta bort alla omfattningar utom https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.

” ”  Drive

Se även hjälpcentret för Google Drive.

Paketerade filer för Keynote, Pages och Omnigraffle visas som mappar på Drive

Beskrivning: OS X-operativsystemet identifierar en grupp av filer i en katalog som ett "paket", trots att paketet visas som en fil i Finder och andra OSX-verktyg. Andra operativsystem som Windows och Linux stöder inte denna typ av paketkatalog, och det gör för närvarande inte heller Drive.

Lösning: Filerna visas som mappar på Drive men de visas normalt när de har öppnats.

Word-dokument som sparas i mappen för Drive Direktsynk visas som en ZIP-fil på Drive

Beskrivning: Word-dokument som sparas i mappen för Drive Direktsynk visas som ZIP-filer på Drive.

Lösning: Gör en kopia av filen i mappen för Drive Direktsynk. Den nya filen ska visas i rätt format i webbversionen av Google Drive.

Kommunikation

” ”  Kalender

Se Felsöka problem i hjälpcentret för Google Kalender.

Djupkapslade grupper

Beskrivning: Det kan ta upp till 48 timmar för Google Kalender att sprida ändringar i djupkapslade grupper till händelsebehörigheter.

Det går inte att ändra händelseägare

Beskrivning: För stora händelser (200 eller fler gäster) kan du inte ändra händelseägaren, även om du har skrivåtkomst till kalendern. Dessutom räknas varje medlem i en grupp som gäst. Om du bjuder in en grupp med 200 medlemmar till en händelse räknas händelsen därmed som stor.
 
Kontakter   Kontakter

Se även hjälpen för Katalogen.

Stöd för delegering/det äldre användargränssnittet för Kontakter är inte längre integrerat i Gmail

Beskrivning: Det äldre användargränssnittet för Kontakter är inte längre integrerat i Gmail, men finns på contacts.google.com. Till följd av detta har Gmail-delegater inte längre åtkomst till den delegerade kontakthanteraren. Om du vill ställa in delegering i Kontakter läser du Ge en annan användare åtkomst till dina kontakter.

 • Delegering kommer att fortsätt stödjas på sikt.
 • Användargränssnittet för Kontakter stöder delegering i Kontakter vid användning i fristående läge.
Kontaktgrupper är inte tillgängliga för delegater

Beskrivning: Vi har identifierat att vissa användare var beroende av delegaternas förmåga att hantera kontaktgrupper i den gamla versionen av Gmail-delegering. Denna funktion har ändrats i den nya versionen. Delegater kan fortfarande visa, skapa och skicka e-post till enskilda kontakter och grupper av kontakter när de är i delegerade Gmail, men kan inte ändra eller ta bort kontaktgrupper. Precis som tidigare är åtkomst till kontakter och kontaktgrupper tillgängligt via kontaktväljaren, genom att klicka på länken Till i fönstret Skriv i Gmail. Generellt uppmanas användare som tidigare använt Gmail-delegering för att hantera andra aspekter av kontakter att konfigurera delegering i Kontakter-produkten.

” ”  Gmail  

Se Lös ett problem i Gmails hjälpcenter.

Det nya Gmail-användargränssnittet har inte implicit stöd för delegering i Kontakter

Rapportdatum: 2018-09-11

Beskrivning: Åtkomst till delegering i Kontakter beviljades tidigare implicit i vissa scenarier när delegater skapades med det klassiska Gmail-användargränssnittet. I det nya Gmail-användargränssnittet måste dock delegering av kontakter beviljas explicit. Detta ändrade produktbeteende har genomförts av säkerhetsskäl.

Google Plus  Google+
Google+ Chrome-tillägg returnerar ett 404-fel

Beskrivning: Kunder med Google+ Chrome-tillägg kan uppleva en brist på funktioner eller få ett 404-fel.

Lösning: Ingen lösning för närvarande.

” ”  Grupper ChatHangouts Chat

Ibland loggas en Hangouts Chat-aktivitet inte som förväntat

Läs mer om granskningsloggen för Hangouts Chat.
Lösning: Ingen.

Inbyggda appar på Windows och MacOS har inte stöd för stavningskontroll.

Inbyggda appar i Hangouts Chat på Windows och MacOS har inte stöd för stavningskontroll.
Lösning: Ingen.
” ”  Hangouts Meet

Se även Kända problem.

API för rapportering för klassiska Hangouts tillämpas inte på Hangouts Meet

Begäranden till befintliga rapporterings-API för Hangouts ger inte information om Hangouts Meet.

Det går inte att höra deltagare som använder en MacOS-dator

Vissa Apple® Mac®-inställningar kan hindra Meet från att använda din mikrofon.

Lösning

 1. Slå på ljudet för enheten.
  1. Öppna enhetens systeminställningar.
  2. Kontrollera att mikrofonen är påslagen.
 2. Slå på ljudet i Meet: Klicka på Slå på ljudet Dölj längst ned på skärmen.
  Tips! Andra kan stänga av ljudet för dig, men de kan inte slå på ljudet för dig.
 3. På datorer med Mojave® version 10.14 eller senare ger du Chrome och Firefox® åtkomst till datorns mikrofon med hjälp av sekretessinställningarna.

  1. Öppna Systeminställningar följt avSäkerhet och sekretess.

  2. Välj Sekretess följt av Mikrofon.
  3. Markera rutan bredvid Google Chrome eller Firefox.
 4. Starta om och återställ alla appar och tillägg i Chrome genom att ange chrome://restart i Chrome-webbläsaren.
 5. Starta om datorn.

Läs mer om andra sätt att slå på datorns ljud.

Resurser i olika tidszoner kan inte bokas för heldagshändelser

När en användare lägger till ett rum i en heldagshändelse schemaläggs rummet från midnatt till midnatt nästa dag i tidszonen UTC, oavsett vilken tidszon rummet befinner sig i. Detta kan leda till att resursen nekas även om det verkar vara tillgängligt.

Lösning

När du lägger till en resurs i en annan tidszon schemalägger du händelsen i 24 timmar istället för att välja Hela dagen.

Presentationer visas tomma när du delar ett fönster

Om du försöker dela en Microsoft® PowerPoint- eller Keynote®presentation i läget Spela eller Visa bildspel i ett fönster visas inte bildspelet för andra tittare. Detta beror på att presentationen visas i helskärmsläge och du bara delar ett fönster.

Lösning

Dela hela skärmen innan du öppnar presentationen.
Klassiska Hangouts

Se även Fixa problem med klassiska Hangouts.

Användare utan profilbild har inkonsekventa visningsikoner

Om en användare inte har en profilbild för kontot i Hangouts-chatten visas deras användarikon ibland visas med personens initialer och ibland anonymt.
Lösning: Uppmana användaren att besöka myaccount.google.com och lägga till en profilbild för G Suite-kontot. Som organisationens administratör kan du överföra ett foto till en användares profil.

Det går inte att ändra profilfoto med iOS-appen när både Google+ och Google Foto har inaktiverats

Om både Google+ och Google Foto har inaktiverats i administratörskonsolen kan användarna inte ändra sitt profilfoto med den klassiska Hangouts-appen för iOS.
Lösning: Användare som vill ändra sitt profilfoto kan använda det klassiska Hangouts-webbgränssnittet (hangouts.google.com).

Hangouts Chrome-tillägget har inte stöd för stavningskontroll

Hangouts Chrome-tillägget har inte stöd för stavningskontroll.
Stavningskontroll stöds av Hangouts-webbläsaren.
Vissa användare kan inte starta Hangouts med en eller flera kontakter

Beskrivning: En del användare inte kan starta enskilda konversationer med en del av användarna på kontaktlistan. Berörda konversationer innehåller inga meddelanden och har varit inaktiva i minst 10 dagar.

Lösning: Ingen lösning för närvarande.

I Hangouts visas "Festen är slut" i återkommande möteshändelser för externa användare

Beskrivning: När det finns flera kalenderhändelser med samma länk för videosamtal i Hangouts bifogad, är samtalet enbart tillgängligt för externa inbjudna till det första samtalet. Om en extern användare bjuds in till en namngiven Hangout som inte bjudits in till det föregående samtalet visas meddelandet "Festen är slut".

Lösning: Använd ett nytt mötesnamn när listan över inbjudna skiljer sig från den första mötesinstansen.

Vissa Google Talk-meddelanden kanske inte är synliga i chatthistoriken

Beskrivning! Det här problemet rör ett fåtal G Suite-användare som:

 • För närvarande använder Google Talk (i motsats till Google Hangouts)
 • Aldrig tidigare har uppgraderat till Google Hangouts och nedgraderat tillbaka till Google Talk
 • Har aktiverat chatthistoriken

För användare som uppfyller dessa kriterier kan det hända att chattar som skickats och tagits emot mellan kl. 11:00 13 januari till kl. 8:00AM PST den 21 januari inte är synliga i chattarkiv i Gmail eller Google Arkiv.

Dessa chattar har skickats till de avsedda mottagarna.

Lösning: Det här problemet inträffade under de tidsperioder som anges ovan. Alla chattar sedan 21 januari visas som vanligt. Vi jobbar för närvarande med att återställa synligheten för de berörda Google Talk-chattarna utan att orsaka störningar i tjänsterna för Google Talk, Gmail eller Google Arkiv.

Presentationer visas tomma när du delar ett fönster

När du delar ett fönster i Meet visas bildspelet tomt för andra tittare när du visar en Microsoft PowerPoint- eller Keynote-presentation i det delade fönstret. Detta beror på att valet Spela eller Visa bildspel visar presentationen i helskärmsläge och du bara delar ett fönster.

Lösning: Dela hela skärmen innan du startar en presentation i läget Spela eller Bildspel.

Ctrl

  Administration

En översikt över uppgifter i administratörskonsolen finns i Använd administratörskonsolen.

Regler för innehållsefterlevnad med reguljära uttryck matchar ibland inte XLS-bilagor

Beskrivning: För avancerade innehållsmatchningar matchar ibland regler för innehållsefterlevnad med reguljära uttryck inte XLS-filer. Det här problemet kan ibland påverka andra filtyper som .csv.

Det går inte att flytta användare till en organisationsenhet som har ett snedstreck (/) i namnet

Beskrivning: Att flytta en användare eller en organisationsenhet (OE) till en annan organisationsenhet går inte om det finns ett / i namnet på mål-OE:n.

Lösning: Byt namn på mål-OE:n och ta bort snedstrecket (/) innan du flyttar en användare eller organisationsenhet till en OE med ett / i namnet.

Ett tomt fönster kanske visas när du försöker hantera delade enheter.

Rapportdatum: 2018-09-03

Beskrivning: Ett tomt fönster kanske visas när du försöker hantera delade enheter.

Hantera användare av delade enheter på Administratörskonsol > Appar > G Suite > Drive och Dokument > Hantera delade enheter (beroende på utgåva).

Lösning: Kontrollera att administratören har en G Suite-licens där delade enheter ingår. Kontrollera att Drive och Dokument har aktiverats.

  Fakturering Migration tool known issues  Datamigrering
 
  Arkiv   Enheten synkroniseras

Se även Använda G Suite på mobila enheter.

G Suite Sync for Microsoft Outlook

GSSMO returnerar inte sökresultat

Beskrivning: GSSMO med Outlook som körs på vissa versioner av Microsoft Windows returnerar inte sökresultat. Om du berörs av problemet kan du använda de senaste Microsoft Office-uppdateringarna. Mer information finns i Kända problem med Outlook i säkerhetsuppdateringarna i juni 2017, problem nr 5.

Samarbete

” ”  Dokument Formulär  Formulär Keep  Keep ” ”  Kalkylark

Se även hjälpcentret för Kalkylark.

I Google Kalkylark är importrange ett sätt att kringgå ett sekretessalternativ

Beskrivning: I Google Kalkylark är importrange ett sätt att kringgå alternativet Inaktivera alternativ för att ladda ner, skriva ut och kopiera för kommenterare och tittare.

Lösning: Ingen lösning för närvarande.

I Google Kalkylark räknas importrange in i gränsen för objektdelning

Beskrivning: I Google Kalkylark räknar importrange in arbetsbladet som delas i den högsta tillåtna delningsgränsen för dokument, även om det bara delar information med ett annat dokument.

Lösning: Ingen lösning för närvarande.

Sites  Sites   Klassiska Sites
Djupkapslade grupper

Beskrivning: Det kan ta upp till 48 timmar för Google Sites att sprida ändringar i djupkapslade grupper till åtkomstbehörigheter.

presentationer  Presentationer

Education

  Classroom   Expeditions

Så här definierar vi ett känt problem

Vi jobbar med att isolera och lösa alla produktproblem som vi känner till. Vissa problem kanske inte listas här. Vi beskriver kända problem så här:

 • Vi kan konsekvent återskapa ett oväntat beteende.
 • Teknikerna jobbar aktivt med en lösning för att korrigera beteendet.
 • Frågan har observerats globalt och har orskat många supportärenden.

Vad är inte ett känt problem

 • Produktavbrott: Uppdaterad information om avbrott publiceras i statusöversikten för G Suite.
 • Funktionsidéer: Vi vill gärna veta vad du tycker! Gå vidare och skicka in en fuktionsidé.
 • Problem med liten påverkan: Vi jobbar med att lösa problem som har liten påverkan men anger dem kanske inte här. Om du tror att du kan beröras av ett problem som inte nämns här kontaktar du oss.

Det här kan du vänta dig av ett känt problem

Vi har för avsikt att lösa alla problem som anges i Kända problem. Vi kan dock inte garantera tidslinjerna. Under tiden lägger vi till tillgängliga lösningar när vi upptäcker dem. Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?