Vanliga frågor om Drive för administratörer

Nedan följer vanliga frågor om att hantera Google Drive för en organisation eller ett team.

Letar du efter en översikt över Drive-funktioner?

Översikt

Skiljer sig Google Drive från Google Dokument, Kalkylark och Presentationer?

Ja. På Drive kan du lagra och komma åt alla dina filer. Dokument, Kalkylark och Presentationer är däremot olika typer av webbaserade dokument, liksom Formulär och Teckningar. Googles webbaserade redigeringsprogram heter Google Dokumentredigerare.

På liknande sätt är Google Mina kartor också webbaserade dokument som du kan skapa eller dela på Drive. Både Dokumentredigerare och Mina kartor kan användas med eller utan Drive.

Är filerna jag lagrar på Drive säkra?

Med Drive säkerhetskopieras din data alltid i molnet. Filerna är alltså säkra oavsett vad som händer med enheterna. Du får samma dataskydd och säkerhetsfördelar i företagsklass som du får med Google Workspace, enligt beskrivningen i Säkerhet och sekretess för Google Workspace.

Åtkomst till Drive-filer

Lagras Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär och Mina kartor på datorn med Drive för datorn?

Nej. Filerna på datorn för Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär och Mina kartor är filer som i princip bara hänvisar till webbdokument. Dessa små hänvisningsfiler har Google-filtillägg (till exempel .gdoc, .gsheet och .gslides). Om du öppnar filerna på datorn öppnas de i webbläsaren. Sedan kan du redigera dem online som vanligt.

Är Drive-filer tillgängliga offline?

Du kan aktivera offlineåtkomst till Dokumentredigerare för molnbaserade Dokument, Kalkylark och Formulär. Mina kartor är inte tillgängligt offline.

Med Säkerhetskopiera och synkronisera är lokala filer alltid tillgängliga offline. PDF-filer, Word-dokument, Excel-kalkylark och andra filer i din Google Drive-mapp som inte har skapats med Dokumentredigerare är till exempel tillgängliga offline.

Med Google Drive för datorn kan du göra utvalda Drive-filer tillgängliga för användning offline.

Var finns cacheminnet för Drive för datorn?

Om du behöver svartlista cacheminnet för Drive för datorn från virusprogram eller program för säkerhetskopiering, utesluter du denna katalog:

 • Windows: %LOCALAPPDATA%\Google\DriveFS
 • Mac: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Du kan anpassa cacheplatsen om du vill.

Varning: Var försiktig när du rensar cacheminnet för Google Drive för datorn för att försöka lösa generella problem. Filerna flyttas hit innan de laddas upp. Om du rensar chacheminnet innan en uppladdning är klar försvinner filen.
Vad händer med mina Drive-filer om jag förlorar åtkomsten till Google-kontot?

Med Säkerhetskopiering och synkronisering finns lokala filer (de som inte har skapats med Dokumentredigerare eller Mina kartor) fortfarande på datorn som vanligt. Men om du gör ändringar i de lokala filerna synkroniseras de inte längre eftersom datorn inte kan autentiseras med Drive. Eftersom Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär lagras i molnet behöver du ditt användarnamn och lösenord för att få åtkomst till dem.

Med Drive för datorn måste du ha ett giltigt Google-konto för att få åtkomst till alla Drive-filer.

Kan jag inaktivera Drive men behålla Dokument, Kalkylark och Presentationer?

Nej. Om du inaktiverar tjänsten Drive inaktiveras alla tjänstens Drive-komponenter (Drive på webben, Drive-mobilappar och Drive-synkroniseringsappar) inklusive Dokumentredigerare. 

Vilka delar av filer på Drive är sökbara?

Drive-sökningen omfattar en fullständig sökning i allt filinnehåll och de operatorer som anges här.

Mappgränser i Google Drive

Hur många objekt kan jag ha direkt i en mapp?

Varje mapp i Drive som inte finns på en delad enhet kan innehålla högst 500 000 objekt. Den här begränsningen gäller inte rotmappen för Min enhet.

Följande objekt räknas in i gränsen: 

 • Mappar
 • Filer
  • Alla filer som du kan lagra i Drive räknas in i gränsen.
  • Vem som äger filen spelar ingen roll.
 • Genvägar 
  • En genväg räknas som ett objekt i en mapp, även om objektet den pekar på inte finns i mappen.

Exempel 1

I detta exempel visas hur objekt räknas: Mapp A räknas som fyra objekt och Mapp B som två objekt:

 • Min enhet (rot)
  • Mapp A (fyra objekt direkt i den här mappen: Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Mapp B)
   • Dok 1
   • Dok 2
   • Dok 3
   • Mapp B (två objekt direkt i den här mappen: Dokument 4, Dokument 5)
    • Dok 4
    • Dok 5

Exempel 2

I det här exemplet visas att objekt som placeras direkt i en mapp räknas in i gränsen på 500 000 objekt, men objekt som placeras i underordnade mappar räknas inte in i gränsen på 500 000 för den överordnade mappen.

 • Min enhet (rot)
  • Mapp C har 300 000 direkt placerade objekt
   • Mapp D har 400 000 direkt placerade objekt
   • Mapp E har 200 000 direkt placerade objekt

Det här exemplet är tillåtet eftersom det finns färre än 500 000 objekt i en mapp. Observera också att Mapp D och Mapp E räknas som ett objekt i gränsen för Mapp C.

Synkronisera filer

Hur synkroniseras filer på Google Drive?

Det beror på om du använder Google Drive för datorn eller Säkerhetskopiera och synkronisera. Läs Välja en synkroniseringslösning om du vill jämföra alternativen.

Tas synkroniserade filer bort från datorn och lagras enbart online?

Om du använder Drive för datorn flyttas Drive-filerna till molnet. På så sätt frigörs utrymme på hårddisken och den bandbredd som krävs för att kontinuerligt synkronisera filerna från datorn till molnet. Du kan streama Drive-filer på begäran eller göra dem tillgängliga för offlineåtkomst.

Om du använder Säkerhetskopiering och synkronisering finns de lokala filerna kvar i Drive-mappen på datorn och en synkroniserad kopia lagras också online. Du kan även konfigurera Säkerhetskopiering och synkronisering så att filer raderas lokalt men lagras säkert i molnet.

Används mycket bandbredd vid synkronisering av filer?

Med Drive för datorn lagras filer i molnet och behöver inte synkroniseras med onlineversioner. Det innebär att du sparar bandbredd. Filer som har cachelagrats för offlineåtkomst synkroniseras med molnet när du är online.

Säkerhetskopiering och synkronisering begränsar inte bandbredd som standard, men du kan välja att begränsa inställningarna för bandbredd. Du kan även pausa synkroniseringen när som helst om Drive förbrukar för mycket av internetanslutningen.

Läs mer om hur du begränsar bandbredden i Säkerhetskopiera och synkronisera filer med Google Drive.

Kan jag styra vilka synkroniseringsprogram som används i organisationen?

Ja. Om du är administratör kan du aktivera eller inaktivera Drive för datorn, Säkerhetskopiering och synkronisering, båda eller inget av dem. Läs mer i Aktivera synkronisering för organisationen.

Kan jag använda Drive för datorn och Säkerhetskopiera och synkronisera samtidigt?

Ja, om båda programmen tillåts i organisationen. Läs vad som händer om du tillåter båda programmen.

Vilka filsystem stöds av Säkerhetskopiera och synkronisera?

Säkerhetskopiering och synkronisering har stöd för APFS, HFS+ och FAT (på OS X) och NTFS ReFS och FAT (på Windows). Det finns för närvarande inget stöd för nätverksvolymer (t.ex. SMB eller NFS).

Vad händer när jag raderar en fil i Drive för datorn?

Filer som raderas från Drive för datorn raderas permanent från systemets papperskorg efter 30 dagar.

Vilka filsystem stöds av Drive för datorn?

Innehållscachen för Drive för datorn har stöd för anslutna filsystem av typen APFS, HFS+ eller NTFS. Drive för datorn har för närvarande inte stöd för nätverksvolymer (till exempel SMB eller NFS).

Drive för datorn skapar en virtuell enhet som visas som ett FAT-filsystem.

Obs! FAT har vissa begränsningar för filstorlek. Den största möjliga filen för en FAT32-enhet är till exempel 4 GB (minus 2 byte).

Vilka cachegränser gäller för Drive för datorn?
 • Du kan inte ladda upp en mapp som är större än det tillgängliga lagringsutrymmet i partitionen där cachemappen finns.
 • I Drive för datorn visas en begränsad Drive-kvot (även för obegränsade konton) enligt det tillgängliga utrymmet på den lokala enhet där cacheminnet finns.
Ska jag använda Säkerhetskopiera och synkronisera eller Direktsynk om jag behöver ladda upp stora datamängder till Drive för datorn?

Vi rekommenderar att du använder Säkerhetskopiera och synkronisera eftersom begränsningar för Drive för datorn-cache och FAT kan orsaka fel. Spara alltid en kopia av originalet (använd kopiera/klistra in, inte klipp ut/klistra in), eftersom vi inte kan återställa filer som aldrig nått molnet.

Varför kan jag inte överföra filer i Google Dokument och Kalkylark direkt till delade enheter eller synkronisera med andra funktioner för säkerhetskopiering?
När du använder Drive för datorn och Säkerhetskopiera och synkronisera hittar du .gdoc- och .gsheet-filer på din lokala dator. Dessa kan inte säkerhetskopieras av andra klienter, till exempel Dropbox eller OneDrive, eftersom de är genvägsfiler som pekar på specifika filer som finns i Googles moln. Dessa genvägsfiler är inte tillgängliga för överföring eller kopiering med andra synkroniseringsverktyg.

Om du dessutom försöker dra en .gdoc- eller .gsheet-fil från skrivbordet till en delad enhet i webbläsaren visas felmeddelandet Det går inte att duplicera filnamn.gdoc. Om du istället vill lägga till en fil på en delad enhet använder du en webbläsare och följer de här anvisningarna.

Lagring

Vilka storleksgränser gäller för Drive Lagring och Drive-filer?

Detta lagringsutrymme delas mellan Google Drive, Gmail och Google Foto. Mängden fritt lagringsutrymme för varje användare beror på kontotypen:

 • Frontline
2 GB per användare
 • G Suite Basic

30 GB per användare

 • Business Starter

30 GB per användare

 • Business Standard

2 TB per användare har lagts till i det delade lagringsutrymmet

 • Business Plus

5 TB per användare har lagts till i det delade lagringsutrymmet

 • Enterprise-utgåvor

Så mycket du behöver.

Kontakta en säljare för Google för mer information.

 • Essentials

100 GB per användare har lagts till i det delade lagringsutrymmet,
upp till maximalt 2 TB

 • G Suite Business

Obegränsat lagringsutrymme
(1 TB vid 4 eller färre användare)

 • Education Fundamentals
 • Education Standard*
 • Teaching and Learning Upgrade*
 • Education Plus

100 TB delat lagringsutrymme i molnet

Ytterligare lagringsutrymme:

 • Teaching and Learning Upgrade – 100 GB per användare
 • Education Plus — 20 GB per användare
 • Enskilda personliga konton
 • Äldre kostnadsfri utgåva av G Suite

15 GB

Tillgänglig i april 2021

Om det behövs kan du köpa ytterligare lagringsutrymme.

Innehåll som skapas med Mina kartor räknas inte in i organisationens lagringskvot.

Hur tillämpas gränser på delade enheter?

Innehåll på delade enheter räknas in i organisationens lagringskvot.

Enskilda användare kan bara ladda upp 750 GB varje dag mellan Min enhet och alla delade enheter. Användare som når gränsen på 750 GB eller laddar upp en fil som är större än 750 GB kan inte ladda upp fler filer den dagen. Uppladdningar som pågår slutförs. Den maximala enskilda filstorlek som du kan ladda upp eller synkronisera är 5 TB.

Hur fungerar delat lagringsutrymme?
Detta lagringsutrymme delas mellan alla användare för allt som finns på deras konton. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, filer från Google Drive, Gmail och Google Foto. Mer information finns i Så här fungerar lagring i Google Workspace.
Hur vet jag hur mycket lagringsutrymme som används av min organisation?

Från och med den 1 februari 2022 räknas nya och uppdaterade filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, Teckningar eller Jamboard in i organisationens lagringskvot.

Se lagringsstatus för hela organisationen

Viktigt! Totalsumman inkluderar inte filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, Teckningar eller Jamboard förrän den 1 februari 2022. Dessa filer lägger vanligen till 100 MB lagringsutrymme per användare och månad.

 1. Läs artikeln Visa apprapporter för organisationen.
 2. Följ stegen för att gå till Kontorapportföljt avTotalt lagringsutrymme som används.

Visa lagringsstatus för en användare

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Klicka på en användare för att öppna personens kontosida.
  Högst upp på sidan kan du se procentsatserna för e-post och Drive-lagring för användaren.

Kan mina användare ser hur mycket lagringsutrymme de har tillgång till?

Ja. Användarna kan se hur mycket utrymme de har tillgång till genom att gå till drive.google.com/settings/storage.

Hur mycket lagringsutrymme använder filer för Google Dokumentredigerare?

Liksom för de flesta filformat ökar filstorleken när du lägger till innehåll. Stora bilder eller inbäddade videor kan öka filstorleken markant.

I allmänhet har filer i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer samma storlek som filen som har exporterats till motsvarande Microsoft Office-format. I genomsnitt skapar en Google Workspace-användare mindre än 100 MB innehåll i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, Teckningar eller Jamboard per månad.

Hur kan jag hjälpa användarna att hantera sitt lagringsutrymme? Vad är skillnaden mellan Google Drive Lagring och Google Cloud Storage?

Drive Lagring är till avsedd för användare och Cloud Storage är avsedd för utvecklare.

Räknas flera versioner av en fil in i användningen av lagringsutrymme?

Flera versioner av en fil är tillgängliga online, men bara den senaste versionen är tillgänglig på datorn. Onlineversionerna räknas inte in i din lagringskvot om du inte uttryckligen väljer att behålla äldre versioner.

Om en fil finns i flera Google Drive-mappar på webben, räknas den då in i min kvot flera gånger?

Nej. Bara en version räknas i lagringskvoten.

Räknas filer som har delats med mig in i min användning av lagringsutrymme?

Nej, filer som har delats med dig på Drive räknas inte in i din användning av lagringsutrymme, även om du flyttar dem till Min enhet. Mer information finns i Hantera filer i lagringsutrymmet på Google Drive.

Vad händer om jag använder mer lagringsutrymme online än jag har tillgängligt på datorn?

Med Google Drive för datorn är detta inget problem. Filerna lagras endast online såvida du inte gör dem tillgängliga för offlineåtkomst.

Med Säkerhetskopiera och synkronisera kan du välja om du vill synkronisera en undergrupp av mappar på Drive om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på datorn. Mer information finns i Säkerhetskopiera och synkronisera filer med Google Drive.

Vad händer om en användare överskrider sin kvot eller om en licens för lagringsutrymme tas bort?

Användaren kan fortfarande komma åt alla filer som redan finns på Drive, men det går inte att lägga till ytterligare filer förrän lagringsutrymmet befinner sig under kvoten eller kvoten har utökats.

Från och med den 1 februari 2022 räknas nya och uppdaterade filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär eller Jamboard in i lagringsutrymmet på Drive. Befintliga filer med dessa produkter räknas inte in i lagringsutrymmet om de inte ändras på eller efter den 1 juni 2022. Om du har överskridit kvoten kan du inte skapa nya filer i dessa produkter. Tills du minskar användningen av lagringsutrymme kan varken du eller någon annan redigera eller kopiera dina berörda filer. Läs mer.

Organisationer som behöver ytterligare lagringsutrymme ska uppgradera Workspace-utgåvan.

Du är begränsad till den mängd lagringsutrymme som beskrivs i våra användarvillkor och vi förbehåller oss rätten att inaktivera uppladdningar till Drive om du överskrider gränsen.

 

Nästa steg: Konfigurera Drive för ditt team

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt