Vanliga frågor om Drive för administratörer

Nedan följer vanliga frågor om att hantera Google Drive för en organisation eller ett team.

Letar du efter en översikt över Drive-funktioner?

Översikt

Skiljer sig Google Drive från Google Dokument, Kalkylark och Presentationer?

Ja. På Drive kan du lagra och komma åt till alla dina filer. Dokument, Kalkylark och Presentationer är däremot olika typer av webbaserade dokument, liksom Formulär och Teckningar. Googles webbaserade redigeringsprogram heter Google Dokumentredigerare.

På liknande sätt är Google Mina kartor också webbaserade dokument som du kan skapa eller dela på Drive. Både Dokumentredigerare och Mina kartor kan användas med eller utan Drive.

Är filerna jag lagrar på Drive säkra?

Med Drive säkerhetskopieras din data alltid i molnet. Filerna är alltså säkra oavsett vad som händer med enheterna. Du får samma dataskydd och säkerhetsfördelar i företagsklass som du får med G Suite, enligt beskrivningen i Säkerhet och sekretess för G Suite.

Åtkomst till Drive-filer

Lagras Dokument, Kalkylark, Presentationer och Mina kartor på datorn?

Nej. Filerna på datorn för Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär och Mina kartor på Min enhet är filer som i princip bara hänvisar till webbdokument. Dessa små hänvisningsfiler har Google-filtillägg (till exempel .gdoc, .gsheet och .gslides) och räknas inte in i lagringskvoten. Om du öppnar filerna på datorn öppnas de i webbläsaren. Sedan kan du redigera dem online som vanligt.

Är Drive-filer tillgängliga offline?

Du kan aktivera offlineåtkomst till Dokumentredigerare för molnbaserade Dokument, Kalkylark och Formulär. Mina kartor är inte tillgängligt offline.

Med Säkerhetskopiera och synkronisera är lokala filer alltid tillgängliga offline. PDF-filer, Word-dokument, Excel-kalkylark och andra filer i din Google Drive-mapp som inte har skapats med Dokumentredigerare är till exempel tillgängliga offline.

Med Drive Direktsynk kan du göra utvalda Drive-filer tillgängliga offline.

Var är cacheminnet för Drive Direktsynk?

Om du behöver svartlista cacheminnet för Drive Direktsynk från virusprogram eller program för säkerhetskopiering, utesluter du denna katalog:

 • Windows: %LOCALAPPDATA%\Google\DriveFS
 • Mac: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Du kan anpassa cacheplatsen om du vill.

Varning: Var försiktig när du rensar cacheminnet för Drive Direktsynk för att försöka lösa generella problem. Filerna flyttas hit innan de laddas upp. Om du rensar chacheminnet innan en uppladdning är klar försvinner filen.

Vad händer med mina Drive-filer om jag förlorar åtkomsten till Google-kontot?

Med Säkerhetskopiering och synkronisering finns lokala filer (de som inte har skapats med Dokumentredigerare eller Mina kartor) fortfarande på datorn som vanligt. Men om du gör ändringar i de lokala filerna synkroniseras de inte längre eftersom datorn inte kan autentiseras med Drive. Eftersom Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär lagras i molnet behöver du ditt användarnamn och lösenord för att få åtkomst till dem.

Med Drive Direktsynk behöver du ett giltigt Google-konto för att få åtkomst till alla Drive-filer.

Kan jag inaktivera Drive men behålla Dokument, Kalkylark och Presentationer?

Nej. Om du inaktiverar tjänsten Drive inaktiveras alla tjänstens Drive-komponenter (Drive på webben, Drive-mobilappar och Drive-synkroniseringsappar) inklusive Dokumentredigerare. 

Kan jag behålla Drive men inaktivera Dokumentredigerare?

Om du aktiverar Drive aktiveras även Dokumentredigerare. Om du har Drive Enterprise-utgåvan kan du stänga av möjligheten att skapa nya dokument, kalkylark och presentationer.

Vilka delar av filer på Drive är sökbara?
 • G Suite for Government: Sökfunktionen i Drive omfattar sökning efter filnamn och de operatorer som anges här.
 • Alla andra utgåvor av G Suite: Sökfunktionen i Drive omfattar fullständig sökning i allt filinnehåll och de operatorer som anges här.

Synkronisera filer

Hur synkroniseras filer på Google Drive?

Det beror på om du använder Drive Direktsynk eller Säkerhetskopiera och synkronisera. Läs Välja en synkroniseringslösning om du vill jämföra alternativen.

Tas synkroniserade filer bort från datorn och lagras enbart online?

Om du använder Drive Direktsynk flyttas Drive-filerna till molnet. På så sätt frigörs utrymme på hårddisken och den bandbredd som krävs för att kontinuerligt synkronisera filerna från datorn till molnet. Du kan streama Drive-filer på begäran eller göra dem tillgängliga för offlineåtkomst.

Om du använder Säkerhetskopiering och synkronisering finns de lokala filerna kvar i Drive-mappen på datorn och en synkroniserad kopia lagras också online. Du kan även konfigurera Säkerhetskopiering och synkronisering så att filer raderas lokalt men lagras säkert i molnet.

Används mycket bandbredd vid synkronisering av filer?

Med Drive Direktsynk lagras filer i molnet och behöver inte synkroniseras med onlineversioner. Det innebär att du sparar bandbredd. Filer som har cachelagrats för offlineåtkomst synkroniseras med molnet när du är online.

Säkerhetskopiering och synkronisering begränsar inte bandbredd som standard, men du kan välja att begränsa inställningarna för bandbredd. Du kan även pausa synkroniseringen när som helst om Drive förbrukar för mycket av internetanslutningen.

Läs mer om hur du begränsar bandbredden i Säkerhetskopiera och synkronisera filer med Google Drive.

Kan jag styra vilka synkroniseringsprogram som används i organisationen?

Ja. Om du är administratör kan du aktivera eller inaktivera Drive Direktsynk, Säkerhetskopiering och synkronisering, båda eller inget av dem. Läs mer i Aktivera synkronisering för organisationen.

Kan jag använda Drive Direktsynk och Säkerhetskopiering och synkronisering samtidigt?

Ja, om båda programmen tillåts i organisationen. Läs vad som händer om du tillåter båda programmen.

Vilka filsystem stöds av Säkerhetskopiera och synkronisera?

Säkerhetskopiering och synkronisering har stöd för APFS, HFS+ och FAT (på OS X) och NTFS ReFS och FAT (på Windows). Det finns för närvarande inget stöd för nätverksvolymer (t.ex. SMB eller NFS).

Lagring

Vilka storleksgränser gäller för Drive Lagring och Drive-filer?

Detta lagringsutrymme delas mellan Google Drive, Gmail och Google Foto. Mängden fritt lagringsutrymme för varje användare beror på kontotypen:

 • G Suite Basic
30 GB
 • G Suite Business
 • G Suite for Education
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Enterprise for Education
Obegränsat lagringsutrymme
(1 TB vid 4 eller färre användare)
 • Google Apps – kostnadsfri utgåva (erbjuds inte längre)
 • Enskilda konsumentkonton
15 GB
 • Drive Enterprise

Inga lagringskvoter
Kostnaden baseras på använt lagringsutrymme

Om det behövs kan du köpa ytterligare lagringsutrymme.

Innehåll som skapas med Dokumentredigerare eller Mina kartor räknas inte in i lagringskvoterna. Mer information finns i Vad används mitt lagringsutrymme till?.

Enskilda användare kan bara ladda upp 750 GB varje dag mellan Min enhet och alla delade enheter. Användare som når gränsen på 750 GB eller laddar upp en fil som är större än 750 GB kan inte ladda upp fler filer den dagen. Uppladdningar som pågår slutförs. Den maximala enskilda filstorlek som du kan ladda upp eller synkronisera är 5 TB.

Vad är skillnaden mellan Google Drive Lagring och Google Cloud Storage?

Drive Lagring är till avsedd för användare och Cloud Storage är avsedd för utvecklare.

Räknas flera versioner av en fil in i användningen av lagringsutrymme?

Flera versioner av en fil är tillgängliga online, men bara den senaste versionen är tillgänglig på datorn. Onlineversionerna påverkar inte din lagringskvot om du inte har angett att du vill behålla äldre versioner.

Om en fil finns i flera Google Drive-mappar på webben, räknas den då in i min kvot flera gånger?

Nej. Bara en version räknas i lagringskvoten.

Räknas filer som har delats med mig in i min användning av lagringsutrymme?

Nej, filer som har delats med dig på Drive räknas inte in i din användning av lagringsutrymme, även om du flyttar dem till Min enhet.

Läs mer om vad som räknas in i lagringsutrymmet.

Vad händer om jag använder mer lagringsutrymme online än jag har tillgängligt på datorn?

Det gör inget med Drive Direktsynk. Filerna lagras endast online såvida du inte gör dem tillgängliga för offlineåtkomst.

Med Säkerhetskopiera och synkronisera kan du välja om du vill synkronisera en undergrupp av mappar på Drive om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på datorn. Läs mer i Säkerhetskopiera och synkronisera filer med Google Drive.

Vad händer om en användare överskrider sin kvot eller om en licens för lagringsutrymme tas bort?

Användaren kan fortfarande komma åt alla filer som redan finns på Drive, men en varning visas och det går inte att lägga till ytterligare filer förrän lagringsutrymmet befinner sig under kvoten eller kvoten har utökats.

 

Nästa steg: Konfigurera Drive för teamet

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?