Najczęstsze pytania na temat Dysku zadawane przez administratorów

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z zarządzaniem Dyskiem Google dla organizacji lub zespołu.

Jeśli szukasz omówienia funkcji Dysku, kliknij tutaj.

Omówienie

Czy Dysk Google różni się od Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google?

Tak. Dysk to miejsce, w którym możesz przechowywać wszystkie swoje pliki i korzystać z nich, a Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Rysunki to typy dokumentów internetowych. Pakiet edytorów internetowych Google jest czasami określany jako edytory Dokumentów Google.

Moje Mapy Google to też dokumenty internetowe, które możesz tworzyć i udostępniać na Dysku. Tak jak w przypadku edytorów Dokumentów, Moich Map też można używać z Dyskiem lub bez tej usługi.

Czy pliki, które przechowuję na Dysku, są bezpieczne?

Twoje dane przechowywane na Dysku mają zawsze kopię zapasową w chmurze, więc niezależnie od tego, co dzieje się z Twoimi urządzeniami, pliki są bezpieczne. Korzystasz z tych samych funkcji ochrony danych i zabezpieczeń klasy biznesowej, które są stosowane w Google Workspace. Ich opis znajdziesz w artykule na temat bezpieczeństwa i prywatności w Google Workspace.

Dostęp do plików z Dysku

Czy Dysk na komputer sprawi, że Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Moje Mapy będą zapisywane na moim komputerze?

Nie. Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Moje Mapy zapisane w formie plików na Twoim komputerze to tylko odnośniki do dokumentów internetowych. Te niewielkie „pliki wskazujące” mają rozszerzenia Google (np. .gdoc, .gsheet czy .gslides). Jeśli otworzysz takie pliki na komputerze, zostaną one otwarte w domyślnej przeglądarce internetowej – możesz edytować je online w zwykły sposób.

Czy pliki na Dysku są dostępne offline?

W przypadku internetowych wersji Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy możesz włączyć dostęp offline do edytorów Dokumentów. Moje Mapy nie są dostępne w trybie offline.

Dodatkowo Kopia zapasowa i synchronizacja zapewnia stały dostęp do lokalnych plików w trybie offline. Na przykład PDF-y, dokumenty Worda, arkusze kalkulacyjne Excela i inne pliki w folderze Dysk Google, które nie zostały utworzone w edytorach Dokumentów, zawsze są dostępne offline.

Dysk Google na komputer pozwala Ci korzystać z wybranych plików z Dysku w trybie offline.

Gdzie znajduje się pamięć podręczna Dysku na komputer?

Jeśli chcesz umieścić pamięć podręczną usługi Dysk na komputer na czarnej liście oprogramowania antywirusowego lub programu do tworzenia kopii zapasowych, wyklucz ten katalog:

 • Windows: %LOCALAPPDATA%\Google\DriveFS
 • Mac: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Możesz też zmienić lokalizację pamięci podręcznej.

Ostrzeżenie: jeśli chcesz tylko rozwiązać ogólne problemy, zachowaj ostrożność podczas czyszczenia pamięci podręcznej programu Dysk Google na komputer. Pliki są do niej przenoszone przed przesłaniem do usługi online. Jeśli ją wyczyścisz przed zakończeniem przesyłania, utracisz plik.
Co się stanie z moimi plikami na Dysku, jeśli utracę dostęp do konta Google?

Jeśli używasz Kopii zapasowej i synchronizacji, pliki, które nie zostały utworzone przy użyciu edytorów Dokumentów lub Moich Map, nadal będą znajdować się na Twoim komputerze. Jednak lokalne zmiany takich plików nie będą synchronizowane z Dyskiem, bo Twój komputer nie będzie mógł uwierzytelnić się w tej usłudze. Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze są przechowywane w chmurze, więc musisz znać swoją nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać do nich dostęp.

Dysk na komputer wymaga prawidłowego konta Google do uzyskania dostępu do wszystkich plików z Dysku.

Czy mogę wyłączyć Dysk, ale zachować dostęp do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji?

Nie. Jeśli wyłączysz usługę Dysk, wyłączysz również edytory Dokumentów oraz wszystkie komponenty tej usługi (Dysk w internecie, aplikacje mobilne Dysku i aplikacje do synchronizowania Dysku).

Które części plików na Dysku można przeszukiwać?

Wyszukiwanie na Dysku obejmuje całą zawartość plików, a także operatory wymienione tutaj.

Limity dotyczące folderów na Dysku Google

Ile elementów mogę umieścić bezpośrednio w folderze?

Dowolny folder na Dysku, którego nie ma na dysku współdzielonym, może zawierać do 500 000 elementów. Ten limit nie dotyczy folderu głównego „Mojego dysku”.

Limit ten obejmuje następujące elementy:

 • Foldery
 • Pliki
  • Do limitu wlicza się każdy plik, który można przechowywać na Dysku.
  • Własność pliku nie ma znaczenia.
 • Skróty
  • Skrót jest liczony jako pojedynczy element w folderze, nawet jeśli prowadzi do elementu, który się w tym folderze nie znajduje.

Przykład 1

Ten przykład pokazuje, jak liczone są elementy: folder A ma 4 elementy, a folder B ma 2 elementy:

 • Mój dysk (katalog główny)
  • Folder A (4 elementy bezpośrednio w tym folderze: Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Folder B)
   • Dokument 1;
   • Dokument 2;
   • Dokument 3;
   • Folder B (2 elementy bezpośrednio w tym folderze: Dokument 4, Dokument 5);
    • Dokument 4;
    • Dokument 5.

Przykład 2

Ten przykład pokazuje, że elementy umieszczone bezpośrednio w folderze wliczają się do limitu 500 000 elementów, ale elementy umieszczone w folderach podrzędnych nie wliczają się do limitu 500 000 elementów obejmującego folder nadrzędny.

 • Mój dysk (katalog główny)
  • Folder C ma 300 000 elementów, które umieszczono w nim bezpośrednio.
   • Folder D ma takich elementów 400 000.
   • Folder E ma takich elementów 200 000.

Sytuacja pokazana w tym przykładzie jest dozwolona, ponieważ w każdym z tych folderów znajduje się mniej niż 500 000 elementów. Pamiętaj, że w tym przykładzie folder D i folder E zostały wliczone do limitu folderu C jako pojedyncze elementy.

Synchronizowanie plików

Jak Dysk Google synchronizuje pliki?

To zależy od tego, czy używasz Dysku Google na komputer czy Kopii zapasowej i synchronizacji. Porównanie tych 2 usług znajdziesz w artykule Wybieranie metody synchronizacji.

Czy zsynchronizowane pliki są usuwane z komputera i przechowywane wyłącznie online?

Jeśli używasz Dysku na komputer, Twoje lokalne pliki z folderu Dysku zostaną przeniesione do chmury, zwalniając miejsce na dysku komputera i eliminując konieczność synchronizowania danych między komputerem i chmurą, co zmniejszy wykorzystanie przepustowości sieci. Możesz następnie na żądanie przesyłać pliki z Dysku oraz udostępniać je offline.

Jeśli używasz Kopii zapasowej i synchronizacji, Twoje lokalne pliki pozostają w folderze Dysku Google na komputerze, a zsynchronizowana kopia jest też przechowywana online. Możesz też skonfigurować Kopię zapasową i synchronizację tak, aby lokalne pliki były usuwane, gdy zostaną bezpiecznie zapisane w chmurze.

Czy synchronizacja plików używa dużo przepustowości połączenia internetowego?

Dysk na komputer umożliwia zapisywanie Twoich plików w chmurze. Dzięki temu nie musisz ich synchronizować z wersjami online, co zmniejszy użycie przepustowości sieci. Pliki umieszczone w pamięci podręcznej na potrzeby dostępu offline są synchronizowane z chmurą natychmiast, gdy nawiążesz połączenie internetowe.

Kopia zapasowa i synchronizacja domyślnie nie ogranicza używanej przepustowości, ale możesz ustawić taki limit w ustawieniach. Jeśli w danej chwili Dysk wykorzystuje zbyt dużą część łącza internetowego, możesz chwilowo wstrzymać synchronizację.

Zobacz Tworzenie kopii zapasowych plików i synchronizowanie ich z Dyskiem Google, aby dowiedzieć się, jak ograniczyć używaną przepustowość.

Czy mogę kontrolować, która aplikacja do synchronizacji jest używana w mojej organizacji?

Tak. Jako administrator możesz włączyć Dysk na komputer lub Kopię zapasową i synchronizację bądź oba te rozwiązania albo wyłączyć każde z nich. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem Włączanie synchronizacji w organizacji.

Czy mogę jednocześnie używać Dysku na komputer oraz Kopii zapasowej i synchronizacji?

Tak. Używanie obu aplikacji musi być jednak dozwolone w organizacji. Dowiedz się, co się stanie, jeśli zezwolisz na używanie obu tych aplikacji.

Które systemy plików są obsługiwane przez Kopię zapasową i synchronizację?

Kopia zapasowa i synchronizacja obsługuje systemy plików APFS, HFS+ i FAT (w systemie OS X) oraz ReFS, NTFS i FAT (w systemie Windows). W tej chwili nie są obsługiwane woluminy sieciowe (na przykład SMB czy NFS).

Co się stanie, gdy usunę plik z Dysku na komputer?

Pliki usunięte z Dysku na komputer będą trwale usuwane z kosza systemu po 30 dniach.

Które systemy plików są obsługiwane przez Dysk na komputer?

Pamięć podręczna Dysku na komputer obsługuje podłączone systemy plików APFS, HFS+ i NTFS. Dysk na komputer w tej chwili nie obsługuje woluminów sieciowych (na przykład SMB czy NFS).

Dysk na komputer tworzy dysk wirtualny, który jest widoczny jako system plików FAT.

Uwaga: system FAT cechuje się pewnymi ograniczeniami dotyczącymi rozmiaru plików. Na przykład największy plik na dysku FAT32 może mieć 4 GB (minus 2 bajty).

Jakie są ograniczenia związane z pamięcią podręczną Dysku na komputer?
 • Maksymalny rozmiar folderu, który możesz przesłać, określony jest przez ilość miejsca dostępnego na partycji, na której znajduje się folder pamięci podręcznej.
 • Dysk na komputer pokazuje limit miejsca na Dysku (nawet w przypadku kont bez ograniczeń) odpowiadający ilości miejsca dostępnego na dysku lokalnym, na którym znajduje się pamięć podręczna.
Jeśli muszę przesłać duży zbiór danych na Dysk Google, czy mam użyć Kopii zapasowej i synchronizacji czy Dysku na komputer?

W takiej sytuacji zalecamy korzystanie z Kopii zapasowej i synchronizacji, ponieważ ograniczenia dotyczące pamięci podręcznej Dysku na komputer oraz systemu FAT mogą powodować błędy. W każdym przypadku zachowaj oryginalne pliki (użyj funkcji kopiuj/wklej, a nie wytnij/wklej), ponieważ nie jesteśmy w stanie odzyskać plików, które nigdy nie dotarły do chmury.

Dlaczego nie mogę przesyłać plików Dokumentów ani Arkuszy Google bezpośrednio na dyski współdzielone ani synchronizować ich z innymi klientami kopii zapasowych?
Jeśli używasz Dysku na komputer oraz Kopii zapasowej i synchronizacji, na dysku lokalnym znajdziesz pliki .gdoc i .gsheet. Klienty takie jak Dropbox czy OneDrive nie mogą tworzyć kopii zapasowych tych plików, ponieważ są to skróty prowadzące do plików przechowywanych w chmurze Google. Tych plików skrótów nie można przesyłać ani kopiować za pomocą innych narzędzi do synchronizacji.

Jeśli spróbujesz przeciągnąć plik .gdoc lub .gsheet z pulpitu na dysk współdzielony w przeglądarce, pojawi się komunikat o treści: „Nie można powielić pliku nazwa_pliku.gdoc”. Aby dodać ten plik do dysku współdzielonego, użyj przeglądarki internetowej i wykonaj te czynności.

Miejsce

Jakie są limity rozmiaru plików i miejsca na Dysku?

Miejsce na Dysku jest współużytkowane przez Dysk Google, Gmaila i Zdjęcia Google. Ilość miejsca dostępnego bezpłatnie dla każdego użytkownika zależy od typu konta:

 • G Suite Basic

30 GB na użytkownika

 • Business Starter

30 GB na użytkownika

 • Business Standard

2 TB na użytkownika dodane do wspólnego miejsca na dane

 • Business Plus

5 TB na użytkownika dodane do wspólnego miejsca na dane

 • Wersje Enterprise

Limity miejsca na dane

 • Essentials

100 GB na użytkownika dodane do wspólnego miejsca na dane
(maksymalnie 2 TB)

 • G Suite Business

Nieograniczone miejsce na dane
(1 TB w przypadku mniej niż 5 użytkowników)

 • Education Fundamentals
 • Education Standard*
 • Teaching and Learning Upgrade*
 • Education Plus

100 TB wspólnego miejsca w chmurze

Dodatkowe miejsce na dane:

 • Teaching and Learning Upgrade – 100 GB na użytkownika
 • Education Plus – 20 GB na użytkownika
 • Indywidualne konta osobiste
 • Wycofana, bezpłatna wersja G Suite

15 GB

Dostępne w kwietniu 2021 r.

W razie potrzeby możesz kupić pakiet dodatkowego miejsca.

Mapy utworzone za pomocą Moich Map nie wliczają się do limitu miejsca.

Poszczególni użytkownicy mogą przesyłać łącznie do 750 GB danych dziennie na Mój dysk i wszystkie dyski współdzielone. Użytkownicy, którzy przekroczą ten limit lub prześlą plik większy niż 750 GB, w tym dniu już nie będą mogli przesłać dodatkowych plików. Rozpoczęte operacje przesyłania zostaną ukończone. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który można przesłać lub zsynchronizować, to 5 TB.

Jaka jest różnica między miejscem na Dysku Google a miejscem w Google Cloud Storage?

Miejsce na Dysku Google jest przeznaczone dla użytkowników, a miejsce w Cloud Storage – dla programistów.

Czy różne wersje jednego pliku wliczają się do limitu miejsca?

Różne wersje jednego pliku mogą być dostępne online, ale na swoim komputerze będziesz mieć dostęp tylko do najnowszej wersji tego pliku. Wersje online nie wliczają się do limitu miejsca, chyba że wyraźnie postanowisz zachować starsze wersje.

Czy pliki zapisane w kilku folderach na Dysku w internecie są wliczane do limitu miejsca wiele razy?

Nie. Wlicza się tylko jedna wersja.

Czy pliki, które zostały mi udostępnione, wliczają się do mojego limitu miejsca?

Nie. Pliki udostępnione Ci na Dysku nigdy nie wliczają się do limitu miejsca – nawet wtedy, gdy przeniesiesz je do folderu Mój dysk.

Zobacz, jakie elementy zajmują miejsce na Dysku.

Co się stanie, jeśli zużyję więcej miejsca online, niż mam miejsca na swoim komputerze?

Dzięki Dyskowi Google na komputer to żaden problem. Pliki są przechowywane wyłącznie online, chyba że udostępnisz je w trybie offline.

Gdy używasz Kopii zapasowej i synchronizacji i skończy Ci się wolne miejsce na komputerze, możesz wybrać opcję zsynchronizowania tylko części folderów z Dysku. Zobacz Tworzenie kopii zapasowych plików i synchronizowanie ich z Dyskiem Google, aby dowiedzieć się więcej.

Co się stanie, jeśli użytkownikowi skończy się wolne miejsce lub zostanie usunięta licencja na miejsce?

Użytkownik wciąż będzie mógł uzyskiwać dostęp do wszystkich plików znajdujących się na Dysku Google, ale nie będzie mógł dodawać kolejnych plików, dopóki nie zwolni nieco miejsca lub nie zwiększy ilości miejsca na dane.

Od 1 czerwca 2021 roku wszystkie nowo utworzone pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Rysunków, Formularzy Google oraz pliki usługi Jamboard będą się wliczać do limitu miejsca na Dysku. Wszystkie utworzone wcześniej pliki w tych usługach nie będą się wliczać do limitu miejsca, chyba że zostaną zmodyfikowane 1 czerwca 2021 roku lub później. Jeśli zabraknie Ci miejsca, utracisz możliwość tworzenia nowych plików w tych usługach, dopóki nie zwolnisz nieco miejsca. Nikt nie będzie mógł również edytować ani kopiować wspomnianych plików. Więcej informacji

Organizacje, które potrzebują dodatkowego miejsca, powinny przejść na wyższą wersję Google Workspace.

Podsumowując, ilość miejsca, którą masz do dyspozycji, określona jest w naszych Warunkach korzystania z usługi. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania możliwości przesyłania plików na Dysk użytkownikom, którzy przekroczyli swój limit miejsca na dane.

 

Kolejne kroki: Konfigurowanie Dysku dla zespołu

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem