Powiadomienie

Duet AI to teraz Gemini w Google Workspace. Więcej informacji

Najczęstsze pytania na temat Dysku zadawane przez administratorów

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z zarządzaniem Dyskiem Google dla organizacji lub zespołu.

Jeśli szukasz omówienia funkcji Dysku, kliknij tutaj.

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Omówienie

Otwórz sekcję  |  Zwiń wszystko i przejdź na górę strony

Czy Dysk Google różni się od Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google?

Tak. Dysk to miejsce, w którym możesz przechowywać wszystkie swoje pliki i korzystać z nich, a Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Rysunki to typy dokumentów internetowych. Pakiet edytorów internetowych Google jest czasami określany jako edytory Dokumentów Google.

Moje Mapy Google to też dokumenty internetowe, które możesz tworzyć i udostępniać na Dysku. Tak jak w przypadku edytorów Dokumentów, Moich Map też można używać z Dyskiem lub bez tej usługi.

Czy pliki, które przechowuję na Dysku, są bezpieczne?

Twoje dane przechowywane na Dysku mają zawsze kopię zapasową w chmurze, więc niezależnie od tego, co dzieje się z Twoimi urządzeniami, pliki są bezpieczne. Korzystasz z tych samych funkcji ochrony danych i zabezpieczeń klasy biznesowej, które są stosowane w Google Workspace. Ich opis znajdziesz w artykule na temat bezpieczeństwa i prywatności w Google Workspace.

Dostęp do plików na Dysku

Otwórz sekcję  |  Zwiń wszystko i przejdź na górę strony

Czy Dysk na komputer sprawi, że Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Moje Mapy będą zapisywane na moim komputerze?

Nie. Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Moje Mapy zapisane w formie plików na Twoim komputerze to tylko wskaźniki dokumentów internetowych. Te niewielkie „pliki wskazujące” mają rozszerzenia Google (np. .gdoc, .gsheet lub .gslides). Jeśli otworzysz takie pliki na komputerze, zostaną one otwarte w przeglądarce – możesz edytować je online w zwykły sposób.

Czy pliki na Dysku są dostępne offline?

W przypadku internetowych wersji Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy możesz włączyć dostęp offline do edytorów Dokumentów. Moje Mapy nie są dostępne w trybie offline.

Dysk Google na komputer pozwala Ci korzystać z wybranych plików z Dysku w trybie offline.

Gdzie znajduje się pamięć podręczna Dysku na komputer?

Jeśli chcesz wykluczyć pamięć podręczną usługi Dysk na komputer z oprogramowania antywirusowego lub programu do tworzenia kopii zapasowych, wyklucz ten katalog:

 • Windows: %LOCALAPPDATA%\Google\DriveFS
 • Mac: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Możesz też zmienić lokalizację pamięci podręcznej.

Ostrzeżenie: jeśli chcesz tylko rozwiązać ogólne problemy, zachowaj ostrożność podczas czyszczenia pamięci podręcznej programu Dysk Google na komputer. Pliki są do niej przenoszone przed przesłaniem do usługi online. Jeśli ją wyczyścisz przed zakończeniem przesyłania, utracisz plik.
Co się stanie z moimi plikami na Dysku, jeśli utracę dostęp do konta Google?

Dysk na komputer wymaga prawidłowego konta Google do uzyskania dostępu do wszystkich plików z Dysku.

Czy mogę wyłączyć Dysk, ale zachować dostęp do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji?

Nie. Jeśli wyłączysz usługę Dysk, wyłączysz również edytory Dokumentów oraz wszystkie komponenty tej usługi (Dysk w internecie, aplikacje mobilne Dysku i aplikacje do synchronizowania Dysku).

Które części plików na Dysku można przeszukiwać?

Wyszukiwanie na Dysku obejmuje całą zawartość plików, a także operatory wymienione tutaj.

Limity dotyczące plików i folderów na Dysku Google

Otwórz sekcję  |  Zwiń wszystko i przejdź na górę strony

Ile elementów mogę umieścić na Dysku?

Każdy użytkownik może mieć maksymalnie 500 milionów elementów utworzonych na tym koncie. Po osiągnięciu limitu użytkownik nie może już tworzyć ani przesyłać elementów na Dysk Google. Nadal może wyświetlać i edytować istniejące elementy. Aby ponownie móc tworzyć pliki, użytkownik musi trwale usunąć elementy lub użyć innego konta.

Co wlicza się do limitu:

 • elementy utworzone lub przesłane przez użytkownika na Dysk;
 • elementy utworzone przez użytkownika, które należą teraz do kogoś innego;
 • elementy w koszu;
 • Skróty

Co nie wlicza się do limitu:

 • trwale usunięte pliki;
 • elementy udostępnione użytkownikowi, ale należące do kogoś innego;
 • elementy należące do użytkownika, ale utworzone przez kogoś innego.
Ile elementów mogę umieścić bezpośrednio w folderze?

Folder na Dysku, którego nie ma na dysku współdzielonym, może zawierać maksymalnie 500 000 elementów. Ten limit nie dotyczy folderu głównego na Moim dysku.

Do tego limitu wliczają się następujące elementy:

 • foldery, ale nie liczba elementów w tych folderach;
 • pliki.
  • Do limitu wlicza się każdy plik, który można przechowywać na Dysku.
  • Własność pliku nie ma znaczenia.
 • Skróty
  • Skrót jest liczony jako pojedynczy element w folderze, nawet jeśli prowadzi do elementu, który się w tym folderze nie znajduje.

Przykład 1

Przykład sposobu liczenia plików i folderów. Folder A ma 4 elementy, a Folder B – 2 elementy:

 • Mój dysk (katalog główny)
  • Folder A (4 elementy bezpośrednio w tym folderze: Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Folder B)
   • Dokument 1
   • Dokument 2
   • Dokument 3
   • Folder B (2 elementy bezpośrednio w tym folderze: Dokument 4, Dokument 5)
    • Dokument 4
    • Dokument 5

Przykład 2

Poniższy przykład pokazuje, że elementy w folderze wliczają się do limitu 500 tys. elementów, ale nie elementy w folderach podrzędnych.

 • Mój dysk (katalog główny)
  • Folder C ma 300 000 elementów, które umieszczono w nim bezpośrednio.
   • Folder D ma takich elementów 400 000.
   • Folder E ma takich elementów 200 000.

W tym przypadku Folder C zawiera 300 000 elementów (w tym Folder D i Folder E). Zawartość Folderu D i Folderu E nie wlicza się do limitu elementów Folderu C.

Jak głęboko mogę zagnieżdżać foldery na Moim dysku?

Foldery na Moim dysku mogą być zagnieżdżone do 100 folderów, łącznie z folderem nadrzędnym. Folder (folder nadrzędny) może zawierać folder (zagnieżdżony) zawierający folder, w którym znajduje się folder itd., do momentu zagnieżdżenia do 100 folderów. W najgłębiej zagnieżdżonym folderze użytkownik może dodawać pliki i skróty, ale nie foldery. Limit nie dotyczy elementów, które zostały przywrócone lub przeniesione na inne konto.

Przykładowo na poniższym schemacie przedstawiono nowy folder, który może być zagnieżdżony w folderze o numerze 99, ale nie w folderze o numerze 100. Jednak w folderze o numerze 100 mogą być przechowywane pliki, tak jak ma to miejsce w każdym innym folderze na Dysku:

Synchronizowanie plików

Otwórz sekcję  |  Zwiń wszystko i przejdź na górę strony

Jak Dysk Google synchronizuje pliki?

Więcej informacji o synchronizowaniu plików Dysk Google na komputer znajdziesz w artykule Korzystanie z Dysku Google na komputer.

Czy zsynchronizowane pliki są usuwane z komputera i przechowywane wyłącznie online?

Dysk na komputer powoduje przeniesienie Twoich plików z Dysku do chmury. Dzięki temu zwalnia się miejsce na dysku komputera i znika konieczność synchronizowania danych między komputerem a chmurą. W rezultacie zmniejsza się wykorzystanie przepustowości sieci. Możesz następnie na żądanie przesyłać pliki z Dysku oraz udostępniać je offline.

Czy synchronizacja plików używa dużo przepustowości połączenia internetowego?

Dysk na komputer umożliwia zapisywanie Twoich plików w chmurze. Dzięki temu nie musisz ich synchronizować z wersjami online, co zmniejszy użycie przepustowości sieci. Pliki przechowywane w pamięci podręcznej na potrzeby dostępu offline są synchronizowane z chmurą po ponownym nawiązaniu połączenia z internetem.

Co się stanie, gdy usunę plik z Dysku na komputer?

Pliki usunięte z aplikacji Dysk na komputer są trwale usuwane z kosza systemu po 30 dniach.

Które systemy plików są obsługiwane przez Dysk na komputer?

Pamięć podręczna zawartości Dysk na komputer obsługuje podłączone systemy plików APFS i HFS+ w systemie macOS oraz NTFS w systemie Windows. Dysk na komputer w tej chwili nie obsługuje woluminów sieciowych (na przykład SMB czy NFS).

Dysk na komputer tworzy dysk wirtualny, który jest widoczny jako system plików FAT.

Uwaga: system FAT cechuje się pewnymi ograniczeniami dotyczącymi rozmiaru plików. Na przykład największy plik na dysku FAT32 może mieć 4 GB (minus 2 bajty).

Jakie są ograniczenia związane z pamięcią podręczną Dysku na komputer?
 • Maksymalny rozmiar folderu, który możesz przesłać, określony jest przez ilość miejsca dostępnego na partycji, na której znajduje się folder pamięci podręcznej.
 • Dysk na komputer pokazuje limit miejsca na Dysku (nawet w przypadku kont bez ograniczeń) odpowiadający ilości miejsca dostępnego na dysku lokalnym, na którym znajduje się pamięć podręczna.
Dlaczego nie mogę przesyłać plików Dokumentów ani Arkuszy Google bezpośrednio na dyski współdzielone ani synchronizować ich z innymi klientami kopii zapasowych?
Dysk na komputer powoduje, że na komputerze lokalnym zapisywane są pliki .gdoc i .gsheet. Klienty takie jak Dropbox czy OneDrive nie mogą tworzyć kopii zapasowych tych plików, ponieważ są to skróty prowadzące do plików przechowywanych w chmurze Google. Tych plików skrótów nie można przesyłać ani kopiować za pomocą innych narzędzi do synchronizacji.

Jeśli spróbujesz przeciągnąć plik .gdoc lub .gsheet z pulpitu na dysk współdzielony w przeglądarce, pojawi się komunikat o treści: „Nie można powielić pliku nazwa_pliku.gdoc”. Aby dodać ten plik do dysku współdzielonego, użyj przeglądarki internetowej i wykonaj te czynności.

Miejsce na Dysku

Otwórz sekcję  |  Zwiń wszystko i przejdź na górę strony

Jakie limity miejsca na dane i przesyłania obowiązują w Google Workspace?

Miejsce na dane w Google Workspace jest współdzielone przez Dysk Google, Gmaila i Zdjęcia Google. Dowiedz się, jak obliczamy użycie miejsca na dane

Ilość miejsca dostępnego dla każdego użytkownika zależy od używanej wersji Google Workspace. Większość wersji Google Workspace ma wspólne miejsce na dane. Wspólne miejsce na dane jest opisane w tabelach poniżej jako łączna ilość miejsca na dane lub ilość miejsca pomnożona przez liczbę licencji użytkowników.

Wspólne miejsce na dane jest przyznawane etapami:

 • W chwili zakupu otrzymujesz część miejsca na dane.
 • W miarę dokonywania terminowych płatności za subskrypcję zwiększy się ilość miejsca na dane, aż do osiągnięcia całkowitego limitu miejsca na dane.
Wersja lub subskrypcja Google Workspace Limity miejsca na dane

G Suite Basic

Wersja niedostępna dla nowych klientów

30 GB na każdego użytkownika

G Suite Business

G Suite Business – zarchiwizowane konta użytkowników

Wersja niedostępna dla nowych klientów

Nieograniczone miejsce na dane

1 TB na każde zarchiwizowane konto użytkownika

Google Workspace Business Starter 30 GB razy liczba użytkowników, włączając zarchiwizowane konta użytkowników
Google Workspace Business Standard 2 TB razy liczba użytkowników, włączając zarchiwizowane konta użytkowników
Google Workspace Business Plus 5 TB razy liczba użytkowników, włączając zarchiwizowane konta użytkowników
Google Workspace Enterprise Starter 1 TB razy liczba użytkowników

Google Workspace Enterprise Standard

Google Workspace Enterprise Plus

5 TB razy liczba użytkowników, włączając zarchiwizowane konta użytkowników

W przypadku klientów z co najmniej 5 użytkownikami Google może udostępnić więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby.Dowiedz się, jak poprosić o miejsce na dane

Google Workspace for Education

Wersja lub subskrypcja Google Workspace Limity miejsca na dane

Google Workspace for Education Fundamentals

Google Workspace for Education Standard

100 TB łącznie dla wszystkich użytkowników
Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade Dodatkowe 100 GB razy liczba licencji użytkowników
Google Workspace for Education Plus Dodatkowe 20 GB razy liczba licencji użytkowników

Więcej informacji o miejscu na dane w Google Workspace for Education znajdziesz w artykule Informacje o dostępności i wykorzystaniu miejsca na dane.

Google Workspace Essentials

Wersje Google Workspace Essentials nie obejmują Gmaila.

Wersja lub subskrypcja Google Workspace Limity miejsca na dane

Google Workspace Essentials Starter

15 GB na każdego użytkownika

Google Workspace Essentials

Wersja niedostępna dla nowych klientów

100 GB razy liczba użytkowników (maksymalnie 2 TB)
Google Workspace Enterprise Essentials 1 TB razy liczba użytkowników
Google Workspace Enterprise Essentials Plus 5 TB razy liczba użytkowników

Google Workspace Frontline

Wersja lub subskrypcja Google Workspace Limity miejsca na dane

Google Workspace Frontline Starter

Google Workspace Frontline – wersja standardowa

5 GB na każdego użytkownika*

* Ten limit miejsca na dane dotyczy wszystkich użytkowników korzystających z wersji Google Workspace Frontline, nawet jeśli klient kupił inną subskrypcję Google Workspace z innymi limitami miejsca na dane.

Google Workspace for Nonprofits

Wersja lub subskrypcja Google Workspace Limity miejsca na dane

Google Workspace for Nonprofits

100 TB dla wszystkich użytkowników

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na dane, zapoznaj się z opcjami zwiększania ilości pamięci w przypadku wersji innych niż Google Workspace for Education lub wersji Education.

Limity przesyłania

Każdy użytkownik może przesłać i skopiować 750 GB danych na Dysk w ciągu 24 godzin. Użytkownicy, którzy przekroczą ten limit, nie będą mogli przesyłać ani kopiować kolejnych plików, dopóki limit się nie odświeży. Limit zostanie odświeżony w ciągu 24 godzin.

 • Możesz przesyłać i synchronizować pliki o rozmiarze do 5 TB. Przesyłanie zostanie zakończone, tylko gdy pierwszy plik przekroczy limit.
 • Nie można skopiować plików większych niż 750 GB. Zamiast tego pobierz plik, a potem go prześlij.
Jak działa wspólne miejsce na dane?
Wspólne miejsce na dane to pamięć współdzielona, z której mogą korzystać wszyscy użytkownicy. Miejsce to obejmuje między innymi pliki z Dysku Google, Gmaila i Zdjęć Google.
Ilość miejsca w puli organizacji zależy od liczby licencji użytkowników. Miejsce na dane jest wspólne, więc użytkownicy mogą korzystać z większej ilości miejsca, niż przewiduje ich licencja. Zalecamy ustawienie limitów miejsca na dane, aby sprawiedliwie je podzielić między użytkowników i dyski współdzielone.
Co wlicza się do miejsca na dane? A co nie?

Do miejsca na dane wliczają się te pliki:

Dysk Google

 • Elementy na Dysku Google, w tym pliki PDF, obrazy, filmy, nagrania z Meet i pliki projektów w Witrynach.
 • Pliki utworzone lub edytowane po 2 maja 2022 r. w aplikacjach do wspólnego tworzenia treści, takich jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Rysunki i Formularze Google oraz Dyktafon i Jamboard.
 • Zawartość dysków współdzielonych.
 • Zawartość Kosza, dopóki nie zostanie trwale usunięta.

Gmail

 • Wiadomości i załączniki, w tym pliki w folderach Spam i Kosz.

Zdjęcia Google

Te treści nie wliczają się do miejsca na dane:

 • Skróty z Dysku
 • Wiadomości i załączniki z Google Chat
 • Treści utworzone przy użyciu Moich Map
 • Pliki udostępnione użytkownikom. Udostępnione pliki wliczają się tylko do miejsca właściciela pliku, a nie do miejsca użytkowników, którym udostępniono plik.
 • Historia zmian plików utworzonych w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google, chyba że użytkownik zdecyduje się zachować starsze wersje.
 • Kopie zapasowe WhatsAppa na urządzeniach z Androidem
Jak mogę sprawdzić, ile miejsca na dane wykorzystuje moja organizacja?

W konsoli administracyjnej możesz sprawdzić użycie miejsca na dane w organizacji, a także zobaczyć, którzy użytkownicy i które dyski współdzielone używają go najwięcej. Więcej informacji znajdziesz w artykule Sprawdzanie wykorzystania miejsca na dane w organizacji.

Jeśli nie masz dostępu do informacji na stronie Miejsce na dane, przejrzyj Raport dotyczący kont:

 1. Zapoznaj się z artykułem Wyświetlanie raportów dotyczących używania aplikacji przez organizację.
 2. Wykonaj podane w nim instrukcje, aby otworzyć Raport dotyczący kont > Łączna ilość zajętego miejsca.

Sprawdzanie stanu miejsca na dane dla jednego użytkownika

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Katalog a potem Użytkownicy.
 3. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
  U góry strony możesz zobaczyć wartości procentowe miejsca na pocztę oraz miejsca na Dysku wykorzystywanego przez użytkownika.
Co się stanie, jeśli użytkownik lub organizacja przekroczy limit miejsca na dane?

Jeśli użytkownik przekroczy limit miejsca na dane ustawiony przez administratora lub licencję, natychmiast wpłynie to na używane usługi Google.

Gdy tylko organizacja przekroczy limit miejsca na dane, użytkownicy nie będą mogli dodawać zdjęć do Zdjęć Google ani tworzyć ich kopii zapasowych.

Jeżeli organizacja przekroczy limit miejsca na dane o 25% lub będzie przekraczać go przez 14 dni (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), wpłynie to na następujące usługi:

 • Użytkownicy nie mogą dodawać nowych plików ani obrazów do Dysku Google.
 • Użytkownicy nie mogą tworzyć nowych plików w aplikacjach do wspólnego tworzenia treści, takich jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Rysunki i Formularze Google. Dopóki użytkownik nie ograniczy użycia pamięci, nikt nie będzie mógł edytować ani kopiować plików, które zostały zablokowane z powodu przekroczenia limitu, ani przesyłać formularzy, których właścicielem jest dany użytkownik.
 • Użytkownicy nie mogą nagrywać nowych spotkań w Google Meet.

Po przekroczeniu limitu organizacji użytkownicy nadal mogą logować się na swoje konta Google Workspace, wysyłać i odbierać e-maile oraz wyświetlać i pobierać pliki.

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na dane, zapoznaj się z opcjami zwiększania ilości pamięci w przypadku wersji innych niż Google Workspace for Education lub wersji Education.

Podsumowując, ilość miejsca, którą masz do dyspozycji, jest określona w naszych Warunkach korzystania z usługi. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania możliwości przesyłania plików na Dysk użytkownikom, którzy przekroczyli swój limit miejsca na dane.

Jak uzyskać więcej miejsca na dane dla mojej organizacji?

Sposoby zwiększania ilości miejsca na e-maile, pliki i zdjęcia organizacji zależą od używanej wersji usługi:

Jaka jest różnica między miejscem na Dysku Google a miejscem w Google Cloud Storage?

Miejsce na dane w Google Workspace sprawdza się najlepiej w przypadku plików, które użytkownicy często otwierają i edytują lub nad którymi współpracują przy użyciu Dysku, Gmaila lub Zdjęć. Cloud Storage jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku plików, do których użytkownicy uzyskują dostęp pośrednio przez stronę internetową lub za pomocą innego systemu skonfigurowanego przez programistów w organizacji.

Czy moje miejsce na dane jest obliczane w jednostkach dziesiętnych czy binarnych (GB czy GiB)?

Miejsce na dane w Google Workspace jest sprzedawane i obliczane w jednostkach binarnych. Każda licencja użytkownika Enterprise Standard dodaje 5 TiB wspólnego miejsca na dane, co odpowiada ok. 5,5 TB.

Co się stało ze starszymi subskrypcjami indywidualnego miejsca na dane?

Nie można już kupić subskrypcji indywidualnego miejsca na dane. Gdy przejdziesz na wersję, która ma wspólne miejsce na dane, lub gdy Twoja wersja zostanie zaktualizowana, umożliwiając korzystanie ze wspólnego miejsca na dane:

 • Starsze pakiety miejsca na dane nie są dodawane do wspólnego miejsca na dane organizacji.
 • Wszystkie starsze subskrypcje miejsca na dane zostaną automatycznie anulowane.

Miejsce na dane kupione przez użytkowników

Jeśli użytkownicy kupili dodatkowe miejsce na dane, przed wprowadzeniem zmian warto się upewnić, że wszyscy użytkownicy w organizacji będą mieć wystarczającą ilość wspólnego miejsca. Aby ustalić, którzy użytkownicy mogą mieć starszą, kupioną przez nich subskrypcję miejsca na dane:

 1. Sprawdź ilość miejsca na dane dostępnego w ramach obecnego abonamentu Google Workspace. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Jakie limity miejsca na dane i przesyłania obowiązują w Google Workspace?.
 2. W konsoli administracyjnej użyj narzędzi do zarządzania miejscem na dane, aby zidentyfikować użytkowników, którzy wykorzystują znaczną ilość miejsca. Jeśli użycie miejsca na dane jest większe niż przewidziano w licencji, być może użytkownik kupił starszą subskrypcję. Na przykład użytkownik korzystający z Business Starter powinien mieć 30 GB miejsca na dane, ale jeśli używa 50 GB, być może kupił dodatkowe miejsce.

Użytkownicy mogą też anulować subskrypcję przed przejściem na wspólne miejsce na dane. Aby anulować subskrypcję indywidualnego miejsca na dane, użytkownik powinien:

 1. Otworzyć stronę https://play.google.com/store/account/subscriptions na koncie, z którego korzysta w pracy lub szkole.
 2. Znaleźć subskrypcję Google One (subskrypcje indywidualnego miejsca na dane zarządzane przez użytkownika są teraz widoczne jako subskrypcje Google One).
 3. Kliknąć Zarządzaj a potem Anuluj subskrypcję i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Miejsce na dane kupione przez administratora

Jeśli kupisz dodatkowe miejsce dla użytkowników w ramach starszej subskrypcji miejsca na dane zarządzanej przez administratora, możesz sprawdzić ilość dodatkowego miejsca w konsoli administracyjnej (kliknij Płatności a potem Subskrypcje). Na tej stronie możesz anulować subskrypcję, jeśli już jej nie potrzebujesz. Zostanie ona anulowana automatycznie po przejściu na wspólne miejsce na dane.

 

Kolejne kroki: Konfigurowanie Dysku dla zespołu

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne