Najczęstsze pytania na temat Dysku zadawane przez administratorów

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z zarządzaniem Dyskiem Google dla organizacji lub zespołu.

Jeśli szukasz omówienia funkcji Dysku, kliknij tutaj.

Omówienie

Czy Dysk Google różni się od Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google?

Tak. Dysk to miejsce, w którym możesz przechowywać wszystkie swoje pliki i korzystać z nich, a Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Rysunki to typy dokumentów internetowych. Pakiet edytorów internetowych Google jest czasami określany jako edytory Dokumentów Google.

Moje Mapy Google to też dokumenty internetowe, które możesz tworzyć i udostępniać na Dysku. Podobnie do edytorów Dokumentów, Moich Map też można używać z Dyskiem lub bez tej usługi.

Czy pliki, które przechowuję na Dysku, są bezpieczne?

Twoje dane przechowywane na Dysku mają zawsze kopię zapasową w chmurze, więc niezależnie od tego, co dzieje się z Twoimi urządzeniami, pliki są bezpieczne. Korzystasz z tych samych funkcji ochrony danych i zabezpieczeń klasy biznesowej, które są zastosowane w G Suite. Ich opis znajdziesz w artykule Bezpieczeństwo i prywatność w G Suite.

Dostęp do plików na Dysku

Czy Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Moje Mapy są przechowywane na moim komputerze?

Nie. Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Moje Mapy zapisane w folderze Mój dysk na komputerze jako pliki stanowią tylko wskaźniki (linki) do dokumentów internetowych. Te niewielkie „pliki wskazujące” mają rozszerzenia Google (np. .gdoc, .gsheet i .gslides) i nie wliczają się do limitu miejsca na dane. Jeśli otworzysz takie pliki na komputerze, zostaną one otwarte w domyślnej przeglądarce internetowej, gdzie możesz edytować je online w zwykły sposób.

Czy pliki na Dysku są dostępne offline?

W przypadku internetowych wersji Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy możesz włączyć dostęp offline do edytorów Dokumentów. Moje Mapy nie są dostępne w trybie offline.

Dodatkowo Kopia zapasowa i synchronizacja zapewnia stały dostęp do lokalnych plików w trybie offline. Na przykład PDF-y, dokumenty Worda, arkusze kalkulacyjne Excela i inne pliki w folderze Dysk Google, które nie zostały utworzone w edytorach Dokumentów, zawsze są dostępne offline.

Używając Transmisji plików z Dysku, możesz udostępnić wybrane pliki z Dysku do użytku w trybie offline.

Gdzie znajduje się pamięć podręczna Transmisji plików z Dysku?

Jeśli chcesz umieścić pamięć podręczną Transmisji plików z Dysku na czarnej liście oprogramowania antywirusowego lub programu do tworzenia kopii zapasowych, wyklucz ten katalog:

 • Windows: %LOCALAPPDATA%\Google\DriveFS
 • Mac: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Możesz też zmienić lokalizację pamięci podręcznej.

Ostrzeżenie: zachowaj ostrożność, gdy czyścisz pamięć podręczną Transmisji plików z Dysku, by rozwiązać ogólne problemy. Pliki przed przesłaniem są przenoszone do pamięci podręcznej. Jeśli ją wyczyścisz przed zakończeniem przesyłania, utracisz plik.

Co się stanie z moimi plikami na Dysku, jeśli utracę dostęp do konta Google?

Jeśli używasz Kopii zapasowej i synchronizacji, pliki, które nie zostały utworzone przy użyciu edytorów Dokumentów lub Moich Map, nadal będą znajdować się na Twoim komputerze. Jednak lokalne zmiany takich plików nie będą synchronizowane z Dyskiem, bo Twój komputer nie będzie mógł uwierzytelnić się w tej usłudze. Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze są przechowywane w chmurze, więc musisz znać swoją nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać do nich dostęp.

W przypadku Transmisji plików z Dysku musisz mieć ważne konto Google, aby mieć dostęp do wszystkich swoich plików na Dysku.

Czy mogę wyłączyć Dysk, ale zachować dostęp do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji?

Nie. Jeśli wyłączysz usługę Dysk, zostaną wyłączone edytory Dokumentów oraz wszystkie składniki tej usługi (Dysk w internecie, aplikacje mobilne Dysku i aplikacje do synchronizowania Dysku). 

Czy mogę zachować dostęp do Dysku, ale wyłączyć edytory Dokumentów?

Wraz z Dyskiem włączane są edytory Dokumentów. Jeśli korzystasz z Dysku Enterprise, możesz wyłączyć tworzenie plików w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach.

Które części plików na Dysku można przeszukiwać?
 • G Suite dla Instytucji Państwowych: wyszukiwanie na Dysku obejmuje nazwy plików oraz operatory wymienione tutaj.
 • Wszystkie inne wersje G Suite: wyszukiwanie na Dysku obejmuje całą zawartość plików, a także operatory wymienione tutaj.

Synchronizowanie plików

Jak Dysk Google synchronizuje pliki?

To zależy od używanego rozwiązania do synchronizacji (Transmisja plików z Dysku lub Kopia zapasowa i synchronizacja). Porównanie tych opcji znajdziesz w temacie Wybieranie metody synchronizacji.

Czy zsynchronizowane pliki są usuwane z komputera i przechowywane wyłącznie online?

Jeśli używasz Transmisji plików z Dysku, Twoje lokalne pliki z folderu Dysku zostaną przeniesione do chmury, zwalniając miejsce na dysku komputera i eliminując konieczność synchronizowania danych między komputerem i chmurą, co zmniejsza wykorzystanie przepustowości sieci. Możesz następnie na żądanie przesyłać strumieniowo pliki z Dysku oraz udostępniać je offline.

Jeśli używasz Kopii zapasowej i synchronizacji, Twoje lokalne pliki pozostają w folderze Dysku Google na komputerze, a zsynchronizowana kopia jest też przechowywana online. Możesz też skonfigurować Kopię zapasową i synchronizację tak, aby lokalne pliki były usuwane, gdy zostaną bezpiecznie zapisane w chmurze.

Czy synchronizacja plików używa dużo przepustowości połączenia internetowego?

Transmisja plików z Dysku umożliwia zapisanie Twoich plików w chmurze, dzięki czemu nie musisz ich synchronizować z wersjami online, co zmniejsza użycie przepustowości sieciowej. Pliki umieszczone w pamięci podręcznej na potrzeby dostępu offline są synchronizowane z chmurą natychmiast, gdy nawiążesz połączenie internetowe.

Kopia zapasowa i synchronizacja domyślnie nie ogranicza używanej przepustowości, ale możesz ustawić taki limit w ustawieniach. Jeśli w danej chwili Dysk wykorzystuje zbyt dużą część łącza internetowego, możesz chwilowo wstrzymać synchronizację.

Zobacz Tworzenie kopii zapasowych plików i synchronizowanie ich z Dyskiem Google, aby dowiedzieć się, jak ograniczyć używaną przepustowość.

Czy mogę kontrolować, która aplikacja do synchronizacji jest używana w mojej organizacji?

Tak. Jako administrator możesz włączyć Transmisję plików z Dysku lub Kopię zapasową i synchronizację, oba te rozwiązania albo wyłączyć każde z nich. Zobacz Włączanie synchronizacji w organizacji, aby dowiedzieć się więcej.

Czy mogę jednocześnie używać Transmisji plików z Dysku oraz Kopii zapasowej i synchronizacji?

Tak. Używanie obu aplikacji musi być jednak dozwolone w organizacji. Dowiedz się, co się stanie, jeśli zezwolisz na używanie obu tych aplikacji.

Które systemy plików są obsługiwane przez Kopię zapasową i synchronizację?

Kopia zapasowa i synchronizacja obsługuje systemy plików APFS, HFS+ i FAT (w systemie OS X) oraz ReFS, NTFS i FAT (w systemie Windows). W tej chwili nie są obsługiwane woluminy sieciowe (np. SMB czy NFS).

Miejsce na Dysku

Jakie są limity rozmiaru plików i miejsca na Dysku?

Miejsce na Dysku jest współużytkowane przez Dysk Google, Gmaila i Zdjęcia Google. Ilość miejsca dostępnego bezpłatnie dla każdego użytkownika zależy od typu konta:

 • G Suite Basic
30 GB
 • G Suite Business
 • G Suite for Education
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni
Nieograniczone miejsce na dane
(1 TB w przypadku mniej niż 5 użytkowników)
 • Bezpłatna wersja Google Apps (wycofana)
 • Indywidualne konta klientów
15 GB
 • Dysk Google Enterprise

Brak limitów miejsca na dane
Koszt na podstawie użytego miejsca

W razie potrzeby możesz kupić dodatkowy pakiet miejsca.

Zawartość utworzona w edytorach Dokumentów i na Moich Mapach nie jest wliczana w limity miejsca. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jakie elementy zajmują miejsce.

Poszczególni użytkownicy mogą przesyłać łącznie do 750 GB danych dziennie na Mój dysk i wszystkie dyski współdzielone. Użytkownicy, którzy przekroczą ten limit lub prześlą plik większy niż 750 GB, w tym dniu już nie będą mogli przesłać dodatkowych plików. Rozpoczęte operacje przesyłania zostaną ukończone. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który można przesłać lub zsynchronizować, to 5 TB.

Jaka jest różnica między miejscem na Dysku Google a miejscem w Google Cloud Storage?

Miejsce na Dysku Google jest przeznaczone dla użytkowników, a miejsce w Cloud Storage jest przeznaczone dla programistów.

Czy wiele wersji jednego pliku wlicza się do limitu miejsca?

Wiele wersji jednego pliku jest dostępnych online, ale na komputerze jest dostępna tylko najnowsza wersja. Wersje online nie wliczają się do limitu miejsca, chyba że wyraźnie postanowisz zachować starsze wersje.

Czy pliki zapisane w kilku folderach na Dysku w internecie są wliczane do limitu miejsca wiele razy?

Nie. Wlicza się tylko jedna wersja.

Czy pliki, które zostały mi udostępnione, wliczają się do mojego limitu miejsca?

Nie. Pliki udostępnione Ci na Dysku nigdy nie wliczają się do limitu miejsca – nawet wtedy, gdy przeniesiesz je na Mój dysk.

Jakie elementy zajmują miejsce na Dysku

Co się stanie, jeśli zużyję więcej miejsca online niż mam dostępne na moim komputerze?

W przypadku Transmisji plików z Dysku nie jest to problemem. Pliki są przechowywane wyłącznie online, chyba że udostępnisz je w trybie offline.

Gdy używasz Kopii zapasowej i synchronizacji i skończy Ci się wolne miejsce na komputerze, możesz wybrać opcję zsynchronizowania tylko części folderów na Dysku. Zobacz Tworzenie kopii zapasowych plików i synchronizowanie ich z Dyskiem Google, aby dowiedzieć się więcej.

Co się stanie, jeśli użytkownikowi skończy się wolne miejsce lub zostanie usunięta licencja na miejsce?

Użytkownik może wciąż uzyskiwać dostęp do wszystkich plików znajdujących się na Dysku, ale otrzyma ostrzeżenie i nie będzie mógł dodawać kolejnych plików, dopóki nie zwolni nieco miejsca lub nie zwiększy limitu.

 

Następne czynności: Konfigurowanie Dysku dla zespołu

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?